Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

шкільна парламентська республіка

811 views

Published on

шкільна парламентська республіка

Published in: Devices & Hardware
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

шкільна парламентська республіка

 1. 1. Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів-ліцей Шосткинської міської ради Сумської області Здатність до самоврядування в суспільстві не є природженою. Це результат звички та довготривалої підготовки. Т. Джеферсон Модель учнівського самоврядування
 2. 2. Шостка 2015 Діти мають право на об’єднання Стаття 15 Конвенції ООН Щоб сильними бути, У славі зростсти, Пропонуємо вам До «Співдружності» вступати.
 3. 3. “Співдружність – Ми” – сходження на вершину Учнівське самоврядування – це педагогічна технологія, яка сприяє розвитку громадянських якостей дитини в системі демократичних взаємин виховного колективу на принципах самореалізації, самодіяльності, самоорганізації та самодостатності особистості. Школа – це мікромодель майбутнього суспільства. Основи громадянського становлення та демократії закладаються з дитячих років, і самоврядування допомагає учням організувати власне життя і життя своїх товаришів. Досвід взаємостосунків , розв’язання конфліктів, виявлення і захисту своїх інтересів, набутий у школі, стане багажем, з яким школярі увійдуть у доросле життя. Сьогодні кожна школа сама визначає, якими будуть її органи самоврядування. У нашому навчальному закладі учнівське самоврядування представлене шкільною парламентською республікою “Співдружність - Ми”. Враховуючи вікові особливості учнів, спільність їх інтересів, у цю співдружність увійшли організації: - планета “Добрик” ( 1-4 кл.); - обєднання “Юнь Полісся” ( 5-6 кл.); - обєднання “МГУ” ( Молода генерація українців ) (8-11 кл.). На наш погляд, такий диференційований підхід до організації самоврядування дає можливість учням, по-перше, більше само реалізуватися в межах своєї вікової категорії, можливість обирати спільну справу за інтересами і, по-друге, набути лідерських якостей на порозі старших, ліцейних класів. Найвищими законодавчими органами шкільного самоврядування є Рада генерації (“МГУ”) та Рада обєднання (“Юнь Полісся”), до яких входять старости класів та голови виховних центрів. Президент (8-11 кл.) та віце- президент (5-7 кл.) координують та здійснюють контроль за діяльністю виховних центрів: “Планета здоровя”, “Грані добра”, “Феміда”, “Дозвілля”,
 4. 4. “Спалах”, “Джерело” (обєднання “МГУ”); “Помагай”, “Усмішка”, “Книголюб”, “Школярик” ( об’єднання “Юнь Полісся”). 1-4 класи в міру своїх вікових особливостей працюють в органах класного самоврядування. Саме така модель учнівського самоврядування , вважаємо, є дієвою системою, до якої залучено не лише активістів, а й більшість учнів. Вона сприяє виробленню в учнів певних якостей: - відповідальність за доручену справу, за колектив, за все, що відбувається навколо; - принциповість – уміння критикувати, належним чином сприймати критику, давати суб’єктивну оцінку своїм вчинкам та вчинкам навколишніх; - самостійність; - готовність залежно від конкретних умов знаходити правильне рішення, долати труднощі; - творче ставлення до дійсності; - уміння виявляти ініціативу, вносити в будь-яку справу свої зусилля, думки, пропозиції. Самоврядування змінює стосунки між педагогами й учнями. Головний принцип педагогів: нічого не вирішувати без учнівського активу, підказати, радити, довіряти, спонукати учнів до самостійності, ініціативи. Педагогічне кредо можна сформулювати таким чином: “Радь! Пропонуй! Показуй перспективи зростання! Зацікавлюй! Довіряй! Аналізуй! Давай можливість виявити ініціативу! Але не “тисни”! Самоврядування також дає можливість учням взаємодіяти з батьківським колективом - впливати на рішення батьківських комітетів, організовувати спільні справи. Чинна модель учнівського самоврядування має цілеспрямовану, конкретну, систематичну, організовану й прогнозовану за наслідками діяльність школярів. У процесі її впровадження реалізуються функції управління, спрямовані на вирішення завдань, які стоять перед учнівським
 5. 5. колективом. Модель підпорядкована формуванню особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом залучення їх до активної та систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.
 6. 6. Модель самоврядування Шлях самостійної практики – це єдиний шлях навчання Вільямс Кільпатрик Шкільна парламентська республіка Співдружність - Ми Планета «Добрик» (1-4 кл.) Об’єднання «Юнь Полісся» (5-7 кл.) Віце-президент «Помагай» Об’єднання «МГУ» (Молода генерація українців) Рада об’єднання Старостат Голови центрів Рада генерації Старостат Голови центрів Президент «Усмішка» «Книголюб» «Школярик» «Джерело» «Спалах» «Дозвілля» «Феміда» «Гранідобра» «Планетаздоров’я»
 7. 7. Напрямки взаємодії з педагогічним і батьківським колективами Шкільний батьківський комітет Педагоги -радники виховних центрів Центр «Лідер» Президент Рада об’єднання Віце-президент Рада НВК Рада з профілактики правопорушень Методоб’єднання класних керівників Класно- батьківський комітет
 8. 8. КОНСТИТУЦІЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ЗМІСТ 1. Президент, його функції. 2. Парламент, його функції 3. Закони ПРЕЗИДЕНТ Вибори президента; • президент школи обирається учнями школи шляхом таємного голосування строком на 1 рік; • президентом школи може бути учень школи, який досяг 14-літнього віку і навчається в школі протягом 1 року до дня виборів; • повинен володіти державною мовою; • у табелі успішності не повинен мати оцінок 1-5 балів; • обраним вважається учень, котрий набрав відносну більшість голосів. Кожен клас (з 8 по 11) висуває свого кандидата на пост президента школи (Один учень від класу). Вибори проводяться у 4 етапи: а) висунення кандидата, реєстрація; б) агітація (3 довірені особи); в) вибори з 7-45 до 15-00; г) підрахунок голосів. Вибори проводяться у першу суботу вересня. Якщо президент достроково припиняє свою діяльність, то вибори нового президента проводяться у десятиденний період з дня припинення повноважень президента. Новообраний президент повинен прийняти присягу перед учнями школи.
 9. 9. ФУНКЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА: • повинен завжди бути присутнім на учкомах; • звертатись з посланнями до учнів; • призначає шкільний референдум з яких-небудь причин; • припиняє діяльність парламенту, якщо за 14 днів засідання парламенту не може початися; • призначає за згодою парламенту прем'єр-міністра школи; • визначає склад парламенту (1 учень від класу (8-11 кл.); • нагороджує учнів; • підписує закони, прийняті парламентом; • має право накласти вето на закони, прийняті парламентом, з наступним поверненням їх на повторну розробку парламенту; • не може передавати свої повноваження іншим особам. ПАРЛАМЕНТ Вибори членів парламенту: • склад парламенту визначає президент школи — по одному учню від кожного класу (з 8 по 11 кл.); • до складу парламенту входить 12 чоловік: прем'єр-міністр школи, перший віце-прем'єр-міністр і 10 міністрів; • не може бути обраним до парламенту учень, котрий має судимість; • міністром може бути учень школи, котрий на день виборів досяг 14 років; • міністри повинні навчатися лише на "добре" та "відмінно". Повноваження міністра припиняються достроково у випадку: 1) вступу в силу звинувачувального вироку; 2) за власною ініціативою;
 10. 10. 3) з імпічменту; 4) за станом здоров'я. ФУНКЦІЇ ІІАРЛАМЕНТУ • підпорядкований президенту школи; • видає закони, котрі підписує президент, • не допускає обмеження прав і свобод учнів; • розробляє програми шкільних заходів; • забезпечує рівні можливості розвитку всіх учнів; • не допускає терору з боку вчителів над школярами; • усунення президента з поста в порядку особливої процедури (імпічменту); • призначення чергових і позачергових виборів; • видає укази, котрі є обов'язковими для виконання на території школи; • виконує свої повноваження до вступу новообраного президента; • від імені учнів може звертатися до адміністрації школи. • Повноваження президента школи припиняють у випадку: а) відставки; б) неможливості виконати свої повноваження за станом здоров'я; в) у порядку імпічменту. ЗАКОНИ • Виконувати всі закони, які видані президентом і парламентом; • Не запізнюватися до школи; • Поважати вчителів; • Не курити і не зловживати спиртними напоями у межах школи; • Приходити на звіт президента; • Не заходити до вчительської без дозволу адміністрації школи; • Навчатися лише на "добре" та "відмінно"; • Брати активну участь у всіх заходах школи; • У першу суботу вересня приходити на президента;
 11. 11. КОДЕКС ЛІЦЕЇСТА УЧЕНЬ МАЄ ПРАВО: 1. На навчання рідною мовою, методичне обслуговування, охорону життя, сприятливі психологічні та санітарно-побутові умови навчання та праці, своєчасне якісне харчування. 2. На рівноправне становище з працівниками школи, повагу своєї честі та гідності, незалежність духовного життя, звернення в разі конфліктної ситуації до адміністрації школи, в органи шкільного та учнівського самоврядування. 3. На матеріальну підтримку школи при відсутності необхідних умов для завершення середнього навчання. 4. Вибирати та бути вибраним в органи шкільного та учнівського самоврядування . 5. Брати участь у виробленні та прийнятті шкільних законів, статутів, положень, у керуванні шкільними справами; відверто висловлювати свою думку, критикувати дії будь-якого учня, шкільного працівника, органів самоврядування школи, не принижуючи при цьому людей. 6. У навчальній діяльності: а) на якісне навчання, яке передбачене державними програмами, забезпеченість необхідними матеріально-технічними засобами, обладнанням, підручниками та навчальними посібниками; б) на виявлення активності у набутті знань, на вибір профілів та форм навчання, які існують у школі, темпів та строків засвоєння обов'язкової та додаткової освіти, індивідуальної програми навчання, на вільне відвідування уроків при зразковій успішності; в) на своєчасне (не менш ніж за 5 днів) повідомлення про терміни та обсяг письмових контрольних робіт, заліків, оглядів знань, на виконання не більше однієї контрольної роботи на день та двох на тиждень;
 12. 12. г) на додаткову допомогу у навчанні вчителів, органів самоврядування в разі хвороби та з інших поважних причин. 7. На перехід в іншу школу, паралельний клас в будь-який час при наявності вільного місця. (Відповідно до статусу навчального закладу). УЧЕНЬ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ: 1. Виконувати правила гуртожитку: а) виконувати Статут школи, рішення органів шкільного та учнівського самоврядування, розпорядження працівників школи та чергових учнів, якщо вони не суперечать Статуту школи, виконувати та підтримувати правила внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, санітарії та гігієни; б) поважати .честь та їдкість інших учнів, працівників школи, не припускати обмеження їх інтересів, допомагати молодшим товаришам розумно вирішувати їх суперечливі питання; в) брати участь у самообслуговуванні, у чергуванні по школі, в класі та кабінетах, здійснювати необхідну роботу на пришкільній території; г) бути дисциплінованим, підгримувати громадський порядок у школі; д) мати пристойний вигляд, не палити, не вживати спиртні напої, токсичні та наркотичні речовини. 2. У навчальній діяльності: а) свідомо ставитися до навчання, допомагати товаришам у навчанні; б) своєчасно з'являтися на уроки та інші заняття, дотримуватися порядку на робочому місці. 3. Оберігати шкільну будівлю, обладнання, обережно ставитися до результатів праці інших людей, своїх та чужих речей, в разі необхідності відшкодувати збиток, заподіяний школі, оточуючим людям. 4. Дотримуватися правил культури поведінки, праці та мовлення.
 13. 13. СТАТУТ ЛІЦЕЇСТА Ліцей – це спеціалізований середній навчальний заклад, головною метою якого є навчання та виховання обдарованої молоді, який забезпечує якісну освіту та гармонійний розвиток учня. 1. Ліцеїст має право на оволодіння системою якісних знань та навичок, запропонованих навчальним планом ліцею. 2. Ліцеїст має право на визнання його особистості та індивідуальних інтересів. 3. Ліцеїст має право вільно висловлювати свою думку з будь-яких питань життєдіяльності ліцею перед учнівським та учительським колективами. 4. Ліцеїст має право у обговоренні та прийнятті стратегічних рішень ліцею. 5. Ліцеїст поважає права інших учнів та вчителів. 6. Ліцеїст ставить собі за мету отримання знань для вступу до вищих навчальних закладів інформаційно-математичного та економічного напрямків. 7. Ліцеїст дотримується етичних норм взаємовідносин з товаришами та дорослими як під час навчального процесу, так і поза ним, особливо у конфліктних ситуаціях. 8. Ліцеїст пропагує та дотримується здорового способу життя – негативно ставиться до алкоголю, наркоманії, паління. 9. Ліцеїст завжди охайний та витриманий. Обов’язковим для ліцеїста є діловий стиль одягу. 10. Ліцеїст поважає працю інших людей, бережливо ставиться до майна ліцею. 11. Ліцеїст володіє та користується державною мовою. 12. Безвідповідальне ставлення до навчання, безпідставні пропуски уроков, нехтування моральними нормами, несумісними зі статутом ліцею, ведуть до відрахування порушника з ліцею. Затверджено на засіданні шкільної ради (протокол від 24.11.2004р.)
 14. 14. Принцип роботи органів учнівського самоврядування:  демократичність (обрання органів самоврядування на основі громадської думки);  виборність (на основі об’єктивної характеристики кандидатур відбувається голосування за висунуту кандидатуру);  змінність (зміна ділянок роботи, забезпечення кожному нових функцій у колективі);  звітність (звіт про виконання доручень після завершення певного виду діяльності);  співробітництво, довір’я, узгодженість між членами колективу, дорослими і дітьми;  особиста і колективна відповідальність за ухвалення рішень та іх виконання;  гласність, контроль;  демократизація взаємин дорослих і дітей.

×