Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

передрій ж.м.

263 views

Published on

передрій ж.м.

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

передрій ж.м.

  1. 1. 1967 року народження, освіта вища, закінчила Київський Державний Університет ім. Тараса Шевченка за фахом математик, викладач в 1989 році. Педагогічний стаж 23 роки. Учитель математики вищої категорії, учитель-методист, відмінник освіти України. Технології якими володію і використовую при викладанні предмету:  технологію критичного мислення;  інтерактивні технології;  проектну технологію – при підготовці науково-дослідницьких робіт МАН. Для їх реалізації застосовую інтерактивні методи навчання:  робота в малих групах;  метод «Прес»;  мозковий штурм;  ажурна пилка. Передрій Жанна Миколаївна
  2. 2. Науково-методична робота 1. Виступи на міських та шкільних методичних об’єднаннях: • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з математики в профільних класах, 2010р.; • «Презентація власних педагогічних ідей», 2013р.; • «Розв’язування олімпіадних задач» м. Суми, 2012р.; • «Розвиток критичного мислення учнів в процесі вивчення шкільного курсу математики», 2012р.. 2. Робота над науково-методичною темою: • «Розвиток критичного мислення учнів в процесі вивчення шкільного курсу математики». 3. Участь у роботі І Всеукраїнського з’їзду вчителів математики (23.04.2012р.) 4. Участь у семінарах: • м. Шостка 2008 «Реалізація технології діяльнісного методу на уроках різної цільової направленості»; • м. Шостка 2013 «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника творчого інтелектуального розвитку учня» 5. Проведення майстер-класів: • «Розвиток критичного мислення учнів в процесі вивчення шкільного курсу математики» (обласна школа передового педагогічного досвіду), 2012р.; • «Аналіз олімпіадних задач ІІ етапу, підготовка учнів до ІІІ етапу», 2008-2013р. 6. Член журі міських олімпіад, обласних олімпіад (2010, 2011, 2013) 7. ЗНО-2008р. – екзаменатор, по перевірці відкритих тестових завдань ЗНО. 8. Керівник міської школи педагогічної майстерності «Готуємось до олімпіад, ДПА, ЗНО з математики» 2012-2013р. 9. Робота з обдарованими учнями:
  3. 3. • підготовка учнів до олімпіад, конкурсів, наукових конференцій; • науково-дослідницька робота в МАН.
  4. 4. Результативність роботи вчителя 1. Результати участі учнів у Всеукраїнській олімпіаді з математики 2. Результати участі в конкурсах захисту науково-дослідницьких проектів МАН 3. Результати учнів у ЗНО 2008-2009 н.р. Сертифікат з математики з результатом 200 балів отримали: • Апенько Дмитро • Шкіра Денис Рік ІІ етап ІІІ етап 2008-2009 4 2 2009-2010 4 1 2010-2011 4 - 2011-2012 4 3 2012-2013 7 4 Рік І етап ІІ етап 2008-2009 1 1 2009-2010 2 1 2012-2013 3 1
  5. 5. Методичні розробки та публікації 1. Узагальнення досвіду роботи Сутність досвіду полягає в створенні Передрій Ж.М. методичного супроводу поглибленого вивчення математики: вчителем проаналізовано роль методів навчання математики в структурі уроків критичного мислення, надані методичні рекомендації щодо проведення уроків за допомогою інтерактивних методів для формування навичок критичного мислення, розроблена система нестандартних уроків з розвитку критичного мислення в профільних класах, створена програма роботи з обдарованими дітьми, розроблений курс за вибором «Задачі з параметрами» Вчитель надає перевагу лекційно-семінарській формі організації навчання, система уроків складається з уроків-лекцій (керована лекція, лекція за допомогою учнів, лекція з паузами), семінарських занять та курсів за вибором. Методист СОІППО Свєтлова Т.В.
  6. 6. Методичні розробки та публікації 1. Узагальнення досвіду роботи Сутність досвіду полягає в створенні Передрій Ж.М. методичного супроводу поглибленого вивчення математики: вчителем проаналізовано роль методів навчання математики в структурі уроків критичного мислення, надані методичні рекомендації щодо проведення уроків за допомогою інтерактивних методів для формування навичок критичного мислення, розроблена система нестандартних уроків з розвитку критичного мислення в профільних класах, створена програма роботи з обдарованими дітьми, розроблений курс за вибором «Задачі з параметрами» Вчитель надає перевагу лекційно-семінарській формі організації навчання, система уроків складається з уроків-лекцій (керована лекція, лекція за допомогою учнів, лекція з паузами), семінарських занять та курсів за вибором. Методист СОІППО Свєтлова Т.В.

×