Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Поняття графічного редактора

760 views

Published on

поняття графічного редактора

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Поняття графічного редактора

 1. 1. Комп'ютерна графіка
 2. 2. Дізнаємося Поняття комп'ютерної графіки Графічний редактор Види графічних файлів
 3. 3. Що таке комп'ютерна графіка? Комп'ютерна графіка – це галузь людської діяльності, пов'язана із створенням та опрацюванням графічних зображень за допомогою комп'ютерів та пристроїв цифрового типу
 4. 4. Види комп'ютерної графіки Графічні об'єкти зберігаються на носіях у вигляді файлів даних. Графічні файли даних бувають статичними та анімаційними. В залежності від цього розрізняють: – статичну графіку • малюнки • фотографії • креслення • схеми • діаграми • тощо – динамічну графіку • анімація • відео
 5. 5. Комп'ютерну графіку розділяють на векторну і растрову Графіка векторного типу Графіка растрового типу Векторні, растрові зображення
 6. 6. Векторна графіка Малюнок має невеликий розмір. Векторна графіка представляє зображення як набір геометричних примітивів: крапки, прямі, кола, прямокутники, криві лінії, які описуються математичними формулами. Об'єктам надаються деякі атрибути, наприклад, товщина ліній, колір заповнення. На зображенні показані векторний малюнок і окремі його елементи При відтворенні об'єктів, що перекриваються, має значення їх порядок.
 7. 7. Основна властивість векторної графіки Розмір такого файлу не залежить від розміру його зображення. Всі зображення, які не потребують високої реалістичності (креслення, мапи, ділову графіку, рисунки) Файли векторного зображення обох птахів мають однакові розміри, хоча їх зображення мають різні розміри при однаковій якості.
 8. 8. Растрова графіка Як правило, піксели такі малі, що на екрані вони зливаються, і зображення видається цілісним, хоча в разі збільшення добре видно його зернисту структуру. Растрове зображення являє собою прямокутний масив пікселів. Піксель — це неподільний елемент зображення, зазвичай квадратної форми, який має певний колір.
 9. 9. Порівняльна таблиця Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, м.Луцьк Векторні зображення Растрові зображення Складаються з об'єктів, описаних математично Складаються з масивів пікселів Менші обсяги файлів. Обсяг залежить не від розміру зображення, а від кількості об'єктів у ньому Більші обсяги файлів. Обсяг залежить від розміру зображення Можна збільшувати без погіршення якості У разі збільшення зображення якість погіршується Не дають змогу точно передати перехід від одного кольору до іншого Дають змогу отримати зображення фотографічної якості Застосовують для зберігання креслень, ділової графіки (схем, діаграм), шрифтів, рисунків з чіткими контурами Застосовують для зберігання фотографій, творів живопису, зображень елементів інтерфейсу
 10. 10. Програмні засоби комп'ютерної графіки Графічний редактор — це прикладна програма, яка дає користувачеві змогу створювати й редагувати на екрані комп'ютера зображення та зберігати їх для подальшого використання. Залежно від того, із зображеннями якого типу працюють у середовищі графічного редактора, його називають:  растровим (Microsoft Paint, Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint та інші)  векторним (CorelDRAW, Adobe Illustrator, Corel Xara та інші) Для створення та редагування графічних зображень використовують програми, які мають загальну назву графічні редактори.
 11. 11. Формати графічних файлів Растрові формати. Це формати, які використовуються для збереження растрових зображень. Найпоширеніші растрові формати: BMP, PCX, TIFF, GIF, JPG, PNG… Векторні формати. Корисні для збереження лінійних елементів (прямих, кривих, многокутників), різних геометричних фігур, тексту. Векторні формати (метафайли) CDR, DXF WMF, EMF…
 12. 12. Основні елементи вікна Paint Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, м.Луцьк 1.Рядок заголовка вікна програми 6. Основний колір 2. Рядок меню 7. Колір фону 3. Робоча область 8. Рядок стану 4. Смуга прокручування 9. Панель інструментів 5. Палітра кольорів Пуск — Всі програми — Стандартні —> Paint
 13. 13. Головоломки

×