Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reestaciya 2015

335 views

Published on

Reestaciya 2015

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reestaciya 2015

 1. 1. Реєстрація наРеєстрація на ЗНОЗНО-2015-2015 ЗЗОВНІШНЄОВНІШНЄ ННЕЗАЛЕЖНЕЕЗАЛЕЖНЕ ООЦІНЮВАННЯЦІНЮВАННЯ
 2. 2. Витяг з Календарного плану підготовкиВитяг з Календарного плану підготовки до проведення ЗНО-2015до проведення ЗНО-2015 ((наказ МОНУ від 27.11.2014 №1393наказ МОНУ від 27.11.2014 №1393)) ЗЗОВНІШНЄОВНІШНЄ ННЕЗАЛЕЖНЕЕЗАЛЕЖНЕ ООЦІНЮВАННЯЦІНЮВАННЯ Визначення в ЗНЗ відповідальних за формування комплектів реєстраційних документів випускників старшої школи Департамент, управління освіти і науки облдержадміністрації, керівники ЗНЗ до 26.12.2014 Формування та відправлення до РЦОЯО комплектів реєстраційних документів випускників старшої школи ЗНЗ Департамент, управління освіти і науки облдержадміністрації, керівники ЗНЗ 05.01-20.02.2015 Внесення за вимогою учасників ЗНО змін до реєстраційних даних Регіональні центри 05.01-01.04.2015
 3. 3. Реєстрація ЗНО-2015:Реєстрація ЗНО-2015: ЗНЗ, як суб’єкт проведення реєстрації та його функціїЗНЗ, як суб’єкт проведення реєстрації та його функціїЗЗОВНІШНЄОВНІШНЄ ННЕЗАЛЕЖНЕЕЗАЛЕЖНЕ ООЦІНЮВАННЯЦІНЮВАННЯ надання консультаційної та технічної допомоги учням, якінадання консультаційної та технічної допомоги учням, які проходитимуть у 2015 році ДПА з української мови у формі ЗНО тапроходитимуть у 2015 році ДПА з української мови у формі ЗНО та братимуть участь у ЗНО з інших навчальних предметів (далі –братимуть участь у ЗНО з інших навчальних предметів (далі – випускники поточного навчального року);випускники поточного навчального року); формування та надсилання до регіональних центрів реєстраційнихформування та надсилання до регіональних центрів реєстраційних документів випускників поточного навчального року і списку осіб, якідокументів випускників поточного навчального року і списку осіб, які проходитимуть ДПА з української мови у формі ЗНО;проходитимуть ДПА з української мови у формі ЗНО; вручення випускникам поточного навчального року індивідуальнихвручення випускникам поточного навчального року індивідуальних конвертів із Сертифікатами ЗНО.конвертів із Сертифікатами ЗНО.
 4. 4. Реєстрація ЗНО-2015:Реєстрація ЗНО-2015: документидокументиЗЗОВНІШНЄОВНІШНЄ ННЕЗАЛЕЖНЕЕЗАЛЕЖНЕ ООЦІНЮВАННЯЦІНЮВАННЯ  копія документа, що посвідчує особу;копія документа, що посвідчує особу;  дві однакові фотокартки для документівдві однакові фотокартки для документів розміром 3 х 4 см із зображенням, щорозміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку (фотокартки маютьвідповідає досягнутому віку (фотокартки мають бути виготовлені на білому або кольоровомубути виготовлені на білому або кольоровому фотопапері).фотопапері).
 5. 5. Реєстрація ЗНО-2015:Реєстрація ЗНО-2015: у разі відсутності паспортау разі відсутності паспортаЗЗОВНІШНЄОВНІШНЄ ННЕЗАЛЕЖНЕЕЗАЛЕЖНЕ ООЦІНЮВАННЯЦІНЮВАННЯ  для особи, яка народилася після 01 вересня 1998 року, – копія свідоцтва про народження;  для особи, яка звернулася за захистом в Україні, – копія довідки про звернення за захистом в Україні;  для особи, яка згідно з чинним законодавством проживає на тимчасово окупованій території (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь) або на території населених пунктів, зазначених у Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, але навчається за дистанційною або екстернатною формою навчання в навчальних закладах, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють у повному обсязі свої повноваження, – довідка з навчального закладу з фотокарткою;  для інших осіб – копія одного з документів, передбачених частиною першою статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
 6. 6. Реєстрація ЗНО-2015:Реєстрація ЗНО-2015: перелік документів, передбачений частиною першою статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» ЗЗОВНІШНЄОВНІШНЄ ННЕЗАЛЕЖНЕЕЗАЛЕЖНЕ ООЦІНЮВАННЯЦІНЮВАННЯ 1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України: б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон; в) дипломатичний паспорт України; г) службовий паспорт України; ґ) посвідчення особи моряка; д) посвідчення члена екіпажу; е) посвідчення особи на повернення в Україну; є) тимчасове посвідчення громадянина України; 2) документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус: а) посвідчення водія; б) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; в) посвідка на постійне проживання; г) посвідка на тимчасове проживання; ґ) картка мігранта; д) посвідчення біженця; е) проїзний документ біженця.
 7. 7. Реєстрація ЗНО-2015:Реєстрація ЗНО-2015: перелік документів для окремих категорій осібперелік документів для окремих категорій осібЗЗОВНІШНЄОВНІШНЄ ННЕЗАЛЕЖНЕЕЗАЛЕЖНЕ ООЦІНЮВАННЯЦІНЮВАННЯ  особа з особливими освітніми потребами – висновок, виданий органом або закладом охорони здоров'я, із зазначенням особливих (спеціальних) умов проходження ЗНО;  особа, у документах якої є розбіжності в персональних даних, – копію документа про зміну прізвища, ім’я, по батькові;  особа, яка подає документи, оформлені іноземною мовою, – переклад документів українською мовою, завірений нотаріально;
 8. 8. Реєстрація ЗНО-2015:Реєстрація ЗНО-2015: перелік документів для окремих категорій осібперелік документів для окремих категорій осібЗЗОВНІШНЄОВНІШНЄ ННЕЗАЛЕЖНЕЕЗАЛЕЖНЕ ООЦІНЮВАННЯЦІНЮВАННЯ  особа, яка в поточному році навчається за кордоном (випускник закордонного навчального закладу, учасник міжнародної програми з обміну тощо) та не може пройти ЗНО у встановлені строки: - довідку, що підтверджує факт навчання за кордоном; - заяву щодо надання можливості пройти ЗНО з певного (-их) предмета (-ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь в основній сесії;  особа, яка за релігійними переконаннями не може взяти участь в основній сесії ЗНО з одного чи кількох предметів: - заяву щодо надання можливості пройти ЗНО з певного (-их) предмета (-ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь в основній сесії; - клопотання релігійного управління (центру), що діє згідно із законодавством України про свободу совісті та релігійні організації.
 9. 9. Реєстрація ЗНО-2015:Реєстрація ЗНО-2015: надсилання до регіонального центру реєстраційних документівнадсилання до регіонального центру реєстраційних документівЗЗОВНІШНЄОВНІШНЄ ННЕЗАЛЕЖНЕЕЗАЛЕЖНЕ ООЦІНЮВАННЯЦІНЮВАННЯ Оформлену реєстраційну картку Копію документа, що посвідчує особу Інші документи, у разі необхідності На копіях документів повинен бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також особистий підпис особи, яка реєструється, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії
 10. 10. Реєстрація ЗНО-2015:Реєстрація ЗНО-2015: надсилання до регіонального центру реєстраційних документівнадсилання до регіонального центру реєстраційних документівЗЗОВНІШНЄОВНІШНЄ ННЕЗАЛЕЖНЕЕЗАЛЕЖНЕ ООЦІНЮВАННЯЦІНЮВАННЯ Відповідальний за формування комплектів реєстраційних документів:  Після отримання реєстраційних документів від усіх випускників формує список осіб, які проходитимуть ДПА з української мови у формі ЗНО (далі – список випускників).  Фіксує у списку випускників факт відсутності через поважні причини (навчання за кордоном за програмою обміну, довготривала хвороба, неможливість вчасно отримати реєстраційні документи тощо) комплекту реєстраційних документів одного або декількох випускників.  Надсилає в установлені строки за адресою регіонального центру список випускників, засвідчений підписом керівника та печаткою загальноосвітнього навчального закладу і комплекти реєстраційних документів.
 11. 11. Реєстрація ЗНО-2015:Реєстрація ЗНО-2015: Отримання Сертифікатів ЗНО та інформаційних матеріалівОтримання Сертифікатів ЗНО та інформаційних матеріалівЗЗОВНІШНЄОВНІШНЄ ННЕЗАЛЕЖНЕЕЗАЛЕЖНЕ ООЦІНЮВАННЯЦІНЮВАННЯ  Особі, яка зареєстрована для проходження ЗНО (далі – учасник ЗНО), регіональний центр виготовляє та надсилає: -Сертифікат ЗНО, -реєстраційне повідомлення учасника ЗНО, -інформаційний бюлетень «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2015 рік»:  Випускникам поточного навчального року регіональний центр надсилає підсумкові реєстраційні документи за адресою ЗНЗ, де вони навчаються.  Для кожного учасника ЗНО на офіційному сайті УЦОЯО створюється інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката ЗНО та PIN-кодом, указаним у ньому.
 12. 12. Реєстрація ЗНО-2015:Реєстрація ЗНО-2015: Сертифікат ЗНОСертифікат ЗНОЗЗОВНІШНЄОВНІШНЄ ННЕЗАЛЕЖНЕЕЗАЛЕЖНЕ ООЦІНЮВАННЯЦІНЮВАННЯ Дублікати Сертифікатів ЗНО-2015 оформлюються з 15.04.2015Дублікати Сертифікатів ЗНО-2015 оформлюються з 15.04.2015
 13. 13. Реєстрація ЗНО-2015:Реєстрація ЗНО-2015: Реєстраційне повідомлення та інформаційний бюлетеньРеєстраційне повідомлення та інформаційний бюлетеньЗЗОВНІШНЄОВНІШНЄ ННЕЗАЛЕЖНЕЕЗАЛЕЖНЕ ООЦІНЮВАННЯЦІНЮВАННЯ !!!
 14. 14. Реєстрація ЗНО-2015:Реєстрація ЗНО-2015: Інформаційна сторінкаІнформаційна сторінкаЗЗОВНІШНЄОВНІШНЄ ННЕЗАЛЕЖНЕЕЗАЛЕЖНЕ ООЦІНЮВАННЯЦІНЮВАННЯ  розміщується інформація щодо реєстраційних даних  розміщується Інформаційний бюлетеньІнформаційний бюлетень, укладений мовою, вибраною під час реєстрації  розміщується Запрошення-перепустка із зазначенням місця та часуЗапрошення-перепустка із зазначенням місця та часу проходження ЗНОпроходження ЗНО  розміщується Інформаційна картка із результатами ЗНОІнформаційна картка із результатами ЗНО
 15. 15. Реєстрація ЗНО-2015:Реєстрація ЗНО-2015: Відмова в реєстраціїВідмова в реєстрації ЗЗОВНІШНЄОВНІШНЄ ННЕЗАЛЕЖНЕЕЗАЛЕЖНЕ ООЦІНЮВАННЯЦІНЮВАННЯ Підстави для відмови в реєстрації: Порушення вимог до оформлення реєстраційної картки. Ненадання особою одного або кількох документів, необхідних для реєстрації (перереєстрації). Надсилання реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації (перереєстрації). Неможливість створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЗНО відповідно до висновку, виданого закладом або органом охорони здоров’я.
 16. 16. Реєстрація ЗНО-2015:Реєстрація ЗНО-2015: Відмова в реєстраціїВідмова в реєстрації ЗЗОВНІШНЄОВНІШНЄ ННЕЗАЛЕЖНЕЕЗАЛЕЖНЕ ООЦІНЮВАННЯЦІНЮВАННЯ Особа, якій відмовлено в реєстрації, усунувши причини, що стали підставою для прийняття такого рішення, може надіслати до регіонального центру (через ЗНЗ) повний комплект реєстраційних документів, включно список ЗНЗ до 06 березня 2015 року.
 17. 17. Реєстрація ЗНО-2015:Реєстрація ЗНО-2015: Унесення змін до реєстраційних даних (перереєстрація)Унесення змін до реєстраційних даних (перереєстрація) до 01.04.2015до 01.04.2015 (до 06.03.2015 для зміни рівня складності з укр.мови і літ.)(до 06.03.2015 для зміни рівня складності з укр.мови і літ.) ЗЗОВНІШНЄОВНІШНЄ ННЕЗАЛЕЖНЕЕЗАЛЕЖНЕ ООЦІНЮВАННЯЦІНЮВАННЯ Зазначити необхідні зміни в реєстраційній картці, розміщеній на інформаційній сторінці, що створена на офіційному сайті УЦОЯО, та повторно роздрукувати реєстраційну картку. Оформити реєстраційну картку. Для здійснення перереєстрації учасник ЗНО має подати такі документи за адресою регіонального центру: Реєстраційну картку, сформовану під час перереєстрації. Надісланий раніше Сертифікат ЗНО, що анулюється. У разі зміни персональних даних або відомостей про місце навчання, а також особливих умов проходження ЗНО – документ, що підтверджує ці зміни.
 18. 18. Реєстрація ЗНО-2015:Реєстрація ЗНО-2015: інформаційне забезпечення реєстраціїінформаційне забезпечення реєстраціїЗЗОВНІШНЄОВНІШНЄ ННЕЗАЛЕЖНЕЕЗАЛЕЖНЕ ООЦІНЮВАННЯЦІНЮВАННЯ Оформлення у ЗНЗОформлення у ЗНЗ інформаційних куточківінформаційних куточків «Реєстрація ЗНО-2015» з«Реєстрація ЗНО-2015» з використанням уніфікованихвикористанням уніфікованих матеріалів, розміщених наматеріалів, розміщених на сайті ХРЦОЯОсайті ХРЦОЯО wwwwww..znozno-- kharkivkharkiv..orgorg..uaua у розділіу розділі «Адміністрування»«Адміністрування» Індивідуальні бюлетеніІндивідуальні бюлетені
 19. 19. Реєстрація ЗНО-2015:Реєстрація ЗНО-2015: Формування та оформленняФормування та оформлення реєстраційної карткиреєстраційної картки ЗЗОВНІШНЄОВНІШНЄ ННЕЗАЛЕЖНЕЕЗАЛЕЖНЕ ООЦІНЮВАННЯЦІНЮВАННЯ
 20. 20. Реєстрація ЗНО-2015:Реєстрація ЗНО-2015: Відстеження ходу реєстраціїВідстеження ходу реєстрації ЗЗОВНІШНЄОВНІШНЄ ННЕЗАЛЕЖНЕЕЗАЛЕЖНЕ ООЦІНЮВАННЯЦІНЮВАННЯ
 21. 21. Відстеження ходу реєстрації та обробкиВідстеження ходу реєстрації та обробки
 22. 22. Відстеження ходу надходження реєстраційнихВідстеження ходу надходження реєстраційних документів до ХРЦОЯОдокументів до ХРЦОЯО
 23. 23. КОНТАКТИКОНТАКТИЗЗОВНІШНЄОВНІШНЄ ННЕЗАЛЕЖНЕЕЗАЛЕЖНЕ ООЦІНЮВАННЯЦІНЮВАННЯ Телефон інформаційної служби:Телефон інформаційної служби: (057) 705-07-37 Електронна пошта:Електронна пошта: office@zno-kharkiv.org.ua СайтСайт//форум:форум: www.zno-kharkiv.org.ua Адреса:Адреса: майдан Свободи, 6, офіс 463, м. Харків, 61022
 24. 24. З найкращими побажаннями колектив

×