Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

річний 2014

1,229 views

Published on

2014

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

річний 2014

 1. 1. Комунальна організація(установа,заклад) : «Шосткинський навчально- виховний комплекс : спеціалізована школа І-ІІ ступенів-ліцей» Шосткинської міської ради Сумської області ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні педагогічної ради на засіданні Ради школи Протокол № 1 Протокол № 1 від 29 серпня 2014 року від 04 вересня 2014 року _________ Ткаченко С.М. П Л А Н роботи на 2014 – 2015 навчальний рік
 2. 2. 2 З М І С Т 1. Вступ. Законодавчі документи про загальну середню освіту……………………………………………………........3 2. Розділ І. Характеристика навчального закладу……..5 3. Розділ ІІ. Педагогічний аналіз за минулий рік…...…8 4. Розділ ІІІ. Організація навчально-виховного процесу……………………………………………………...72 Модуль I. Організація навчально-виховного процесу…..72 Модуль II. Організація виховного процесу……………....75 5. Розділ ІV. Учасники навчально-виховного процесу……………………………………………………...82 Модуль I. Робота з учнями, вчителями, батьками…...…..82 Модуль II. Атестація педагогічних працівників………....89 6. Розділ V. Норми і положення Державного стандарту загальної середньої освіти…………………………………91 7. Розділ VI. Організація контролю та керівництва освітнім закладом………………………………………….94 Модуль I. Організація керівництва навчальним закладом……………………………………………………94 Модуль II. Внутрішкільний контроль……………………96 8. Розділ VII. Науково-методичне забезпечення………………………………………………113 9. Розділ VIII. Фінансово-господарча діяльність, матеріально-технічна база………………………………..126 10. Розділ IX. Міжнародне співробітництво…………128 11. Розділ Х. Робота школи з охорони праці і безпеки життєдіяльності………………………………………...…130 12. Додатки……………………………………………. 138
 3. 3. 3 ВСТУП Комунальна організація(установа,заклад) : «Шосткинський навчально-виховний комплекс : спеціалізована школа І-ІІ ступенів-ліцей» у своїй діяльності керується: 1. Законами України: - «Про освіту» від 23.05.1991 р.№1060-ХІІ; - « Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. №651-ХІV; - «Про мови …..» від 28.10.1989 р. №8312-11; - «Про відпустки» від 15.11.1996 р. №504/96-ВР; - «Про місцеве самоврядування в Україні» від 06.10.1998 р.№163-ХІV. 2. Указами Президента України: - «Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» від 29.06.1995 р. №489/95; - «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 р. №244/2008. 3. Постановами Кабінету Міністрів України: - «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 16.11.2000 р. №1717; - «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 20.04.2011 р. №462; - «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 14.01.2011 р. №24; - «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27.08.2010 р. N 778. 4. Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. №63 про затвердження Державних санітарних правил і норм 5.2.008- 01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу». 5. Наказами Міністерства освіти і науки України - «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» від 07.04.2005 р. №204; - «Про затвердження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 04.09.2000 р. №428/48; - «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 р. №930; - «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» від 20.07.2004 №601; - «Про затвердження Порядку державної атестаційної загальноосвітніх дошкільних та позашкільних навчальних закладів» від 24 липня 2001 №553; - «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково- дослідницьких робіт та конкурсів фахової майстерності» від 18.08.1998 р. №305; - «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 07.11.2000 р. №522; - «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» від 03.05.1999 р. №127; - «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.05.1999р. №139;
 4. 4. 4 6. Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту «Про підготовку до початку 2014/2015 навчального року» від 11.05.2013 р. №436. 7. Переліком навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання в початкових класах, основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах. 8. Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів. 9. Нормативною базою з питань зовнішнього незалежного оцінювання. 10. Іншими актами законодавства в галузі освіти у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 5. 5. 5 РОЗДІЛ І Характеристика навчального закладу Навчальний заклад діє на підставі Статуту, затвердженого 17 липня 2013 року. Освітні послуги за рівнем повної загальної середньої освіти заклад надає послуги згідно з ліцензією серії ОС № 005267 від 24 березня 2010 року, виданою Сумською обласною обласною державною адміністрацією. Заклад діє як навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів - ліцей. У 2013-2014 навчальному році штатними працівниками заклад був забезпечений на 100%: працювало 62 педагогічних працівники та 23 працівники з числа обслуговуючого персоналу. На сьогоднішній день у закладі працюють вчителі з категорією: Спеціаліст – 5 Спеціаліст ІІ категорії - 6 Спеціаліст І категорії - 9 Звання «Старший учитель» - 16 Звання «Учитель – методист» - 13 Спеціаліст вищої категорії – 42 “Заслужений вчитель України”– 2 “Заслужений працівник України” - 1 “Відмінник освіти України” – 16 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 спеціаліст друга перша ст.учитель уч.методист заслужен. вища Відмінник
 6. 6. 6 Середній вік вчителів становить 46 років: За віком 20-30 років 30–35 років 36-40 років 41-45 років 46–50 років 51–55 років 56–60 років 60–і більше Кількість осіб 4 3 8 13 9 10 7 5 % 7% 5% 14% 22% 15% 17% 12% 8% 0 2 4 6 8 10 12 14 20-30років 30-35 років 36--40 років 41-45років 46-50 років 51-55 років 56-60 років 60- і більше У 2013-2014 навчальному році завершили навчання 862 учня у 33 класах, середня наповнюваність класів становить 26,6 учнів, Кількісний склад учнів: 1-4 класи – 12 класів – 303 учня 5-9 класи – 12 класів – 394 учня 10-11 класи – 3 класи – 165 учнів Характеристика контингенту учнів: - діти-інваліди – 0; - діти з неповних сімей -117 - діти, які постраждали від наслідків ЧАЕС – 7; - діти, з малозабезпечених сімей – 4; - діти з багатодітних сімей – 34; - діти-напівсироти - 16; - діти загиблих працівників МВС – 2; - діти, які перебувають на диспансерному обліку – 98;
 7. 7. 7 - діти, які перебувають на внутрішкільному обліку - 0; - діти, які скоїли злочин - 0. У 2012-2013 навчальному році навчальний заклад працював у режимі однієї зміни, початок занять о 8.00, закінчення 8 уроку – о 15.15. Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку була: - в перших класах – 35 хвилин, - в 2 - 4 класах – 40 хвилин, - в 5 - 11 класах – 45 хвилин, Перерви - тривалістю 10 та 15 хвилин. Для забезпечення належної організації гарячого харчування впроваджено 2 великі перерви по 15 хвилин. Для забезпечення навчальної діяльності в закладі обладнано: - бібліотека; - спортивна зала; - їдальня (налічує 40 місць); - майстерні: слюсарня, столярня (частково обладнані інвентарем). У навчальному закладі обладнаний один комп’ютерний клас із загальною кількістю 14 комп’ютерів. Його конфігурація - 13 + 1 (тринадцять комп’ютерів для учнів та один для вчителя).
 8. 8. 8 Інформація про кількість навчальних кабінетів Кількість класів- кабінетів Математика Фізика Хімія Біологія Історія Географія Українська мова Світова література Інформатика Музика Іноземна мова 21 4 1 1 1 1 2 4 1 1 1 4 Проектна потужність – 500 учнів. Загальна площа всіх приміщень – 495 м². Стан збереження задовільний, будівля й приміщення в цілому відповідають державними санітарним нормам облаштування та утримання загальноосвітніх навчальних закладів. Медичне обслуговування учнів та працівників закладу організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі дитячої лікарні діти проходять медичне обстеження. Школа забезпечує загальноосвітню , науково-теоретичну, природничо-математичну , загальнокультурну підготовку дітей; функціонують класи з українською мов викладання. Набір учнів в класи допрофільної підготовки здійснюється на конкурсній основі.
 9. 9. 9 РОЗДІЛ ІІ Педагогічний аналіз за минулий рік. Пріоритетні цілі і завдання, що забезпечують права на освіту на 2014 – 2015 навчальний рік. Згідно з принципами й положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями управління освіти Шосткинської міської ради у 2013-2014 навчальному році діяльність педагогічного колективу була спрямована на підвищення професійної майстерності, розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головні зусилля було зосереджено на розбудові соціально-орієнтовного навчального процесу, наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально- психологічного клімату, який сприяв пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, мотивації до високої результативності у професійній діяльності, покращенню якості освіти, оптимізації контролю. Педагогічний колектив працював над здійсненням процесу навчання і виховання на основі нової парадигми ролі виховання в процесі формування ключових компетентностей учителя; удосконаленням форм методичної роботи з керівниками кафедр, методичних об’єднань, творчих груп; впровадженням нових технологій навчання; наданням адресної допомоги вчителям, підвищенням їх фахового та професійного рівнів; створенням моделі компетентнісного випускника навчального закладу. Протягом навчального року успішно були реалізовані завдання, поставлені перед учасниками навчально – виховного процесу. Навчальний заклад працює за навчальним планом природничо-математичного та суспільно-гуманітарного спрямування та спеціалізацією в галузі математики , фізики, біології, хімії, економіки. Мета – послідовне і всебічне вивчення математики фізики, біології, хімії, економіки на всіх етапах навчання. Основним завданням є розумовий розвиток особистості , формування в учнів наукового світогляду, комунікативної компетенції, розвиток умінь використовувати природничі науки та суспільно-гуманітарні як інструмент у всебічному розвитку особистості , формування здібностей до саморозвитку та самореалізації особистості на засадах інтеграції, діяльнісного підходу до навчання і виховання Реалізація цих завдань буде відбуватися за рахунок використання варіативної складової навчального плану. Варіативна складова навчального плану 1-7 класів направлена на реалізацію педагогічного експерименту “Комплексна програма розвитку дітей «Росток» , згідно якої додаткові години направлені на вивчення математики. Варіативна складова навчального плану в 8-11 класах направлена на поглиблення математики, фізики, хімії, біології, економіки, правознавства, англійської мови, інформатики.
 10. 10. 10 Робочим планом передбачено: 1. Поглиблене вивчення математики у 8-11 класах фізико-математичного профілю (8-А, 9-А, 10-А, 11-А кл.) та економічного ( 8-Б, 9-Б, 10-Б, 11-Б кл.). 2. Поглиблене вивчення хімії у 8-В, 9-В, 10-В, 11-В класах хіміко - біологічного профілю. 3. Поглиблене вивчення біології у 8-В, 9-В, 10-В, 11-В класах хіміко - біологічного профілю. 4. Поглиблене вивчення фізики у 8-А, 9-А, 10-А, 11-А класах класах фізико- математичного профілю. 5. Поглиблене вивчення економіки у 8-Б, 9-Б, 10-Б, 11-Б класах економічного профілю . 6. Поділ на групи при проведенні семінарських, лабораторних, практичних занять з предметів: а) у спеціалізованих 8-11 класах фізико-математичного профілю - математика, фізика, інформатика, англійська мова; б) у спеціалізованих 8-11 класах економічного профілю - математика, англійська мова, інформатика. в) у спеціалізованих 8-11 класах хіміко-біологічного профілю - хімія, біологія, інформатика, англійська мова. Весь навчально-виховний процес спрямовувався на забезпечення наступності в навчанні початкової, середньої та старшої школи. Тематика заходів зорієнтована на вирішення питань, пов’язаних із загальношкільною проблемою і включає такі аспекти шкільного життя: методична робота, навчальний процес, виховна робота, позашкільна діяльність. Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні. Вся науково-методична робота була організована за темою «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних стандартів, розвитку національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості». Основними завданнями і напрямками діяльності у 2013-2014 навчальному році були:  підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників в умовах переходу на нові Державні стандарти початкової загальної освіти, базової та повної загальної середньої освіти;  формування управлінської, методичної, інформаційної, психологічної культури педагогічних працівників шляхом упровадження інформаційно-комунікаційних технологій, оптимального використання та поєднання традиційних, інноваційних та дистанційних форм методичної роботи ;  створення умов для раннього виявлення і підтримки творчих здібностей, обдарованості дітей, психолого-педагогічний супровід здійснення профільного та інклюзивного навчання, превентивного виховання;  розвиток творчої ініціативи педагогічних працівників, проведення І етапу
 11. 11. 11 Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів;  вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику перспективного досвіду реалізації Державних стандартів освіти;  підтримку технологій та методик, які підтримують і розвивають здоров’я дітей, науково-пошукової, дослідно-експериментальної діяльності колективу, окремих педагогів та учнів. Була продовжена науково-методична робота за такою структурою : кафедри: предметів гуманітарного циклу (зав.кафедрою Доник Т.В.); предметів фізико-математичного циклу (зав.кафедрою Передрій Ж.М.); предметів природничого циклу (зав.кафедрою Суптельна С.О.); методичні об’єднання: - вчителів початкових класів (керівник Лавриненко С.О.); - вчителів фізичної культури (керівник Лабейкис В.В.); - вчителів англійської мови (керівник Маслак О.І.); - класних керівників (керівник заст.директора з ВР Поправко Н.М.); семінари-практикуми: - з проблем психолого-педагогічного супроводу Державного стандарту. (керівник Черкай Т.А.); - з проблем проектної технологіі (керівник Безлюдний С.В.); - з проблем технології діяльнісного навчання (керівник Матвієнко Т.М. ); - з проблем інтерактивного навчання (керівник Василенко В.М.); - з проблем ІКТ «1 учень -1 комп’ютер » в початковій школі (керівник Онопрієнко Л.В.); - з проблем впровадження Державного стандарту (керівник Нескоромна С.Ю.); - з проблем впровадження продуктивного навчання (керівник Сбітна Н.М.). - з проблем впровадження технології критичного мислення (керівник Дубровна Т.І.) - з проблем впровадження інформаційних технологій (керівник Гутак І.О.) Основні напрямки діяльності ( упровадження програми «Росток», Державного стандарту освіти, упровадження інноваційних технологій з проблем проектної технологіі, інтерактивного навчання , інформаційних технологій , проектної технології , технології продуктивного навчання, технології критичного мислення , науково-методичне забезпечення навчально - виховного процесу, психолого- педагогічний супровід роботи з обдарованою молоддю, вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду й інші) були обговорені на засіданнях науково-методичної ради, інструктивно-методичних нарадах, які проводились заступниками директорів з навчально-виховної та науково-методичної роботи. Керівники кафедр Доник Т.В ., Передрій Ж.М., Суптельна С.О., Лавриненко С.О., Маслак О.І., Лабейкис В.В. узагальнили результати роботи у формі інформаційного
 12. 12. 12 бюлетеня . Керівники семінарів – практикумів : Безлюдний С.В. , Гутак І.О. , Матвієнко Т.М., Василенко В.М., Сбітна Н.М., Онопрієнко Л.В., Нескоромна С.Ю. узагальнили досвід вчителів по забезпеченню якісної освіти шляхом упровадження інноваційних технологій і технологій в збірку методичних рекомендацій та презентацій. Працювала творча група над проблемою у складі: заступників директора Бур О.В., Шляхецька І.П. та керівників кафедр Передрій Ж.М., Доник Т.В., Суптельної С.О. Планування роботи закладу здійснювалось на основі психолого-педагогічного проектування, моніторингу навчальних досягнень учнів, внутрішньо шкільного контролю . Навчальний заклад приймав участь у створенні умов для участі у реалізації проекту «Відкритий світ». З цією метою був створений відеоролик «Чому наш заклад хоче приймати участь у проекті «Відкритий світ», підготовлені умови для кожного педагога для використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі:  укладений договір з ТОВ «Юасіті Телеком» про надання високошвидкісного інтернету (100МБ).  створена точка доступу Wi-Fi для організації роботи у проекті «Відкритий світ»  в кожному кабінеті є комп’ютер, є інтернет-підключення, телевізор  кожний вчитель має доступ до веб-сайту, використання освітньої мережі «Щоденник.ua» в межах кабінету. В навчальному закладі проводилась робота з апробації інноваційного курсу «Українська мова» в 1-4 класах , В початковій ланці впроваджувалась програма «Один учень - один комп’ютер» в межах інноваційного курсу «Інформаційна культура» під керівництвом заступника директора Шляхецької І.П. та вчителя інформатики Денисенко А.О. Науково-методична рада з метою реалізації Державного стандарту освіти здійснювала кервництво навчально-методичним забезпеченням упровадженням програми «Росток» в 1-7 класах. Досвід роботи педагогічного колективу узагальнений, створено відеоролик для СОІППО «Науково-педагогічний проект «Росток» в дії». На базі навчального закладу відбулося заняття міської школи молодого керівника, яке було присвячено вивченню системи роботи з обдарованою молоддю. Директор закладу Ткаченко Світлана Миколаївна, її заступники Шляхецька Ірина Петрівна, Бур Олена Василівна, Поправко Наталія Миколаївна навчали молодих керівників, як необхідно планувати, організовувати та контролювати роботу з обдарованими дітьми. Слухачам школи були запропоновані цікаві презентації, документація з діагностики, планування, використання різних форм роботи, внутришкільного контролю. З метою реалізації Державної цільової програми впровадження у навчально- виховний процес навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» продовжувалась співпраця педагогів із Всеукраїнським освітнім порталом «Щоденник.ua» . Курсову підготовку за дистанційною формою навчання пройшли 5 педагогів. Удосконаленню педагогічної майстерності вчителів сприяє їх участь у фахових конкурсах. На міському фестивалі-конкурсі «Мій кращий урок» був проведений
 13. 13. 13 урок з застосуванням інноваційної програми «Intel® «Навчання для майбутнього». Щецовою Л.Л.. Вчителем була організована групова навчально-дослідницька діяльність учнів по створенню проекту, який презентувався учнями на конкурсному уроці за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. На уроці були представлені учнівські презентації, публікації, веб-сайт, організовано само- та взаємо оцінювання створених продуктів проекту. Урок був корисним. Вчитель доклав чимало зусиль, щоб урок був цікавими і змістовними. У конкурсі « Учитель року -2013» у номінації «початкова школа» приймала участь Щербань Тетяна Миколаївна . У міському турі конкурсу вчитель успішно представила : портфоліо , конкурсний урок з наступним його самоаналізом, пройшла психолого-педагогічне тестування, майстер-клас та стала лауреатом. Атестацію проходило 7 педагогів . За результатами атестації педагогічне звання «вчитель-методист» підтвердили 2 педагоги : Бацура О.Є., Суптельна С.О., вищу категорію встановлено Василенко В.М. , підтверджене Моторній О.М., Щербань Т.М. Цілеспрямована й систематична робота проводилась з розвитку здібностей та обдарувань учнівської молоді. Поповнювався банк даних про обдарованих дітей. Організовано пройшли І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад, Міжнародних конкурсів з української мови ім. П. Яцика та мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка, І (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАН, організована участь переможців вищезазначених етапів в обласних та всеукраїнських етапах змагань. Як результат цієї роботи, 22 учні навчального закладу вибороли 34 диплома на ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, а 24 учня стали переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу- захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. У ІУ етапі Всеукраїнських олімпіад брало участь 4 учня: Дорошенко Ілля ( 8В кл., хімія ) , Попов Нікіта ( 11А кл., інформаційні технології), Косьмін Родіон ( 10А, фізика), Логвіна Ангеліна ( 9А кл., математика ), Басанець Євгеній ( 9А кл., хімія ) , , Кокшайкіна Марія( 11А кл., програмування). Перемогу отримали Попов Нікіта (Диплом І ступеня), Косьмін Родіон (диплом ІІІ ступеня). Результативно працювали з обдарованими учнями вчителі:  Максименко Людмила Ігорівна підготувала призера ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад (Попов Нікіта, І місце), призера ІУ етапу ( диплом І ступеня).  Андрусенко Олена Борисівна підготувала призера ІУ етапу ( диплом І ступеня) Всеукраїнських олімпіад.  Безлюдний Сергій Володимирович підготував призера ІУ етапу (диплом ІІІ ступеня) Всеукраїнських олімпіад.  Суптельна Світлана Олександрівна призера ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт МАН.  Доник Тетяна Володимирівна підготувала призера ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт МАН.  Курносенко Ольга Василівна підготувала призера ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт МАН.
 14. 14. 14  Коляденко Ірина Миколаївна, вчитель географії та економіки підготувала 9 переможців призера ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад та ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт МАН.  Бацура Олександра Єгорівна, вчитель біології та екології підготувала 8 переможців ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад та ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт МАН.  Передрій Жанна Миколаївна підготувала 5 переможців ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад та ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт МАН. В місті відбувся конкурс «Совенятко» природничо-математичного напрямку для учнів початкових класів, у якому учні початкових класів посіли ІІ місце (вчителі Нескоромна С.Ю., Снітко О.В. , Патланова Л.В.). Традиційно проведені предметні олімпіади в школі І ступеня з української мови, математики, природознавства, іноземних мов та образотворчого мистецтва. Високим рівнем підготовки відзначились учні початкової ланки , вони посіли 10 призових місць (вчителі Нескоромна С.Ю. (2), Снітко О.В.(3) , Патланова Л.В.(3) ), Бєлік Г.О. (1), Хомовненко Ю. М.(1). В навчальному закладі проводилась робота по розвитку обдарованості кожної дитини . З цією метою педагоги готували учнів до участі в інтерактивних конкурсах: «Левеня» , «Кенгуру», «Колосок», «Бобер», «Лелека», «Соняшник» , «Кришталева сова», «Гринвич» . Результати такі:  Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня-2014». Брали участь 116 учнів ( в минулому році 104).  Всеукраїнський історичний інтерактивний конкурс «Лелека-2014» . Брали участь 116 учнів (в минулому 92 учня).  Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру-2014» Брали участь 415 учнів (в минулому 450 учнів).  Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс «Колосок-2013». Брали участь 344 учнів (в минулому 412 учнів).  Всеукраїнський інтерактивний конкурс з інформатики «Бобер-2013». Брали участь 54 учня (в минулому 23 учнів).  Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник -2014» Брали участь 320 учнів (в минулому 278 учнів).  Всеукраїнський інтерактивний конкурс «Кришталева сова» Брали участь 121 учень (в минулому 47 учнів).  Всеукраїнський інтерактивний конкурс з англійської мови «Гринвич» Брали участь 64 учнів (в минулому 27 учнів).  Всеукраїнський інтерактивний конкурс «Гелантіус» Брали участь 89 учнів (в минулому 81 учень).  Міжнародний конкурс «Русский медвеженок» .Брали участь 89 учнів. Не приймали учні закладу в конкурсі «Лукоморье» (Сбітна Н.М.). Учні ліцею приймали участь у І-ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. У І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН взяли участь 51 ліцеїст. На ІІ етап було направлено 34 роботи. Переможцями стало 24 учня .
 15. 15. 15 Творчо та результативно працювали педагоги Бацура О.Є.(5) в співпраці з Кривоніс В.В. (СЮН) , Коляденко І.М. (5), Шундрик О.І.(3), Дубровна Т.І.(2), Передрій Ж.М. (2), Гутак І.О. (1) у співпраці з Шосткинським інститутом, Курносенко О.В. (1) у співпраці з СЮТ, Віловата В.І.(1) , Василенко В.М. (1), Максименко Л.І. (1), Суптельна С.О.(1), Доник Т.В.(1). Їх учні стали переможцями . На ІІІ етапі заклад представляли 8 учнів: Поправко Валерія, Попов Нікіта, Шако Олексій, Шалай Анна, Шекера Михайло, Кравцова Дарина, Сенченко Анна, Плющик Олена. Перемогу отримали Поправко Валерія (секція літературної творчості, ІІІ м.), Попов Нікіта (секція інтернет-технології та веб-дизайну, ІІм.), Шако Олексій ( секція авіа- та ракетобудування, машинобудування та робототехніки ІІ Ім.), Шалай Анна (секція мікроекономіки та макроекономіки , ІІІ м.). До захисту учнів підготували вчителі: Суптельна С.О., Максименко Л.І., Курносенко О.В. , Доник Т.В. Попов Нікіта, Шако Олексій, Шалай Анна , Поправко Валерія стали переможцями. Попов Нікіта посів ІІ місце , Шако Олексій, Шалай Анна , Поправко Валерія отримали дипломи третього ступеня. Учні ліцею – активні учасники турнірів з журналістики Всеукраїнського та обласного Це : Борисенко Даніїл, Мещерякова Катерина, Ткаченко Микита, Олійник Маргарита. На обласному та Всеукраїнському турнірах з журналістики учні посіли ІІ та ІІІ місця відповідно . Значну підготовчу роботу провели вчитель української мови та літератури Дубровна Тетяна Іванівна. На Всеукраїнському інтернет - турнірі з природничих дисциплін «Відкрита природнича демонстрація» команда у складі Попова Нікіти, Шекери Михайла, Леги Олександра , Нибожинської Тетяни, Кокшайкіної Марії, Янковенко Катерини посіла третє місце . Команду підготувала Гутак Інна Олександрівна. Карпець Поліна – переможець обласного етапу мовно-літературного конкурсу учнівської та студенської молоді ім.Т.Г. Шевченка (вчитель Дубровна Т.І.). На Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості (обласний етап) Поправко Валерія стала переможцем (вчитель Доник Т.В.). Пріоритетним напрямком методичної роботи є робота з вивчення, узагальнення та упровадження передового педагогічного досвіду. З метою поширення досвіду Віловатої В.І. « Формування життєвих компетенцій учнів засобами світової літератури» П. на рівні закладу працював семінар – практикум по упровадженню досвіду , відбулися засідання школи передового педагогічного досвіду . Протягом року на рівні міста вивчався досвід вчителя –методиста української мови та літератури Поправко Н.М. «Формування успішної особистості засобами проектної технології у процесі вивчення української літератури». На рівні закладу був вивчений досвід Шундрика Олега Івановича «Формування національно-свідомої творчої особистості на уроках історії та правознавства» , Щербань Тетяни Миколаївни «Використання державних та народних символів на уроках української мови», Гутак Інни Олександрівни « Розвиток здатності до самоосвіти шляхом впровадження в навчальний процес технологій розвитку критичного мислення та інформаційно-комунікативних технологій». Досвід Гутак Інни Олександрівни рекомендований для вивчення на рівні міста. З метою вивчення та поширення досвіду роботи вчителів діяла педагогічна виставка «Освіта та майстерність». На виставку було представлено 7 робіт вчителями , які атестувалися на присвоєння або підтвердження педагогічних звань. Педагоги
 16. 16. 16 підготували презентаційні матеріали на виставку, оформлену в залі управління освіти, лауреатами стали Василенко В.М., Бацура О.Є., Шляхецька І.П., Щербань Т.М. , відзначені роботи Суптельної С.О. та Белясник А.М.. Члени педагогічного колективу прймали активну участь у методичній роботі міста . Творчо керували міськими методичними комісіями Бацура О.Є. та Алєксєєва Л.С., Коляденко І.М. . Міські школи педагогічної майстерності для вчителів міста « Готуємось до олімпіад, ДПА, ЗНО» працювали під керівництвом Курносенко О.В., Таранової Т.Ю., Передрій Ж.М. Керівником міської творчої групи учителів хімії «Інформаційно-комунікаційні технології як основа сучасного уроку хімії» результативно працювала Гутак І.О. Упродовж року вивчено стан матеріально-технічного забезпечення викладання хімії. Визнано , що в навчальному закладі створені сприятливі умови для проведення уроків з хімії. Але проводилась недостатня робота по застосуванню сучасних активних форм роботи з обдарованою молоддю, удосконаленню психолого-педагогічного супроводу виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей , формуванню інформаційно-комунікаційних компетентностей у педагогічних працівників . Слід визнати , що недостатньою була навчально-методична підтримка педагогів у використанні інформаційно-комунікаційних технологій, створенні й апробації відео та медіа –матеріалів, створенні електронних ресурсів. Не завжди якісно відбувалося упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес. Вчителі недостатньо публікують свої методичні наробки в педагогічній пресі. Недоостатньо проводиться цілеспрямована робота по психолого-педагогічному проектуванню соціального розвитку особистості. Потребує налагодження робота методичного кабінету. Система внутрішкільного планування та контролю забезпечила функціонування усіх напрямків діяльності педагогічного колективу: проведення контрольних зрізів знань із основних предметів; вивчення стану викладання окремих предметів; проведення атестації педагогічних працівників як методу оцінювання цілісного педагогічного процесу навчального закладу; моніторинг результативності навчальної діяльності учнів; ведення шкільної документації; дотримання норм організації охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарних норм; функціонування шкільної їдальні. Застосовано різні форми контролю: тематичний, персональний, оглядовий, оперативний, цільовий, класно–узагальнюючий. Результати контролю зафіксовані в книгах контролю адміністрації школи, відображені у відповідних наказах та обговорені на нарадах при директорі, заступниках директора, засіданнях кафедр та МО, індивідуальних бесідах, консультаціях. Адміністрацією відвідано уроки під час атестації педагогів, на період класно – узагальнюючого, персонального, тематичного контролю. За результатами внутрішнього контролю видано 130 наказів. Важливе місце в системі контролю за станом навчально-виховної роботи посідає контроль за викладанням шкільних курсів основ наук. Для проведення якісного контролю за станом викладання шкільних курсів основ наук адміністрація залучає керівників кафедр та методичних об’єднань відповідного профілю, досвідчених учителів закладу. Це робиться з метою надання можливої потрібної допомоги вчителеві, обміну досвідом між колегами.
 17. 17. 17 Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав в цілому достатній рівень, про що свідчать результати моніторингів. Результати моніторингів проаналізовано на педагогічній раді, методичній раді, методичних об’єднаннях, надано рекомендації вчителям щодо вибору оптимальних шляхів підвищення рівня навченості учнів закладу. На початку навчального року Шарамко Н.А., соціальним педагогом, була проведена паспортизація класів та закладу, зібрані і упорядковані списки учнів відповідних категорій. На обліку в школі перебувають: - діти-інваліди – 0; - діти з неповних сімей -117 - діти, які постраждали від наслідків ЧАЕС – 7; - діти, з малозабезпечених сімей – 4; - діти з багатодітних сімей – 34; - діти-напівсироти - 16; - діти загиблих працівників МВС – 2; - діти, які перебувають на диспансерному обліку – 98; - діти, які перебувають на внутрішкільному обліку - 0; - діти, які скоїли злочин - 0. Соціально-педагогічна діяльність соціального педагога школи проводилася відповідно плану роботи на 2013-2014 навчальний рік, на основі якого відбувалося щомісячне та щотижневе планування, вівся щоденний облік проведеної роботи. Діяльність соціального педагога школи була спрямована на реалізацію таких завдань: діагностика діяльності і розвитку учнів, класного колективу, мікроклімату в класі; консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу; просвітницько - інформаційна робота з підвищення психолого-педагогічної культури в школі та сім’ї; соціально - педагогічний патронаж соціально незахищених категорій дітей; робота з сім’ями, які опинилися в складних життєвих ситуаціях; превентивне виховання, спрямоване на переконання учнів у доцільності дотримання значимих норм і правил поведінки, ведення здорового способу життя. З учнями девіантної поведінки постійно проводилася відповідна робота: профілактичні бесіди, відвідування учнів вдома, розмова з учителями з приводу поведінки на уроках. До роботи з вищеназваними сім’ями та учнями залучалися медпрацівники, практичний психолог, кримінальна міліція, служба у справах неповнолітніх. У 2013-2014 навчальному році основною метою психологічної служби школи було підвищення якості і забезпечення доступності психологічних послуг для всіх учасників навчально-виховного процесу; спрямування на побудову повноцінного освітнього простору, де збалансовані тенденції до самореалізації, саморозвитку, самозбереження; формування цілісної картини світу, життєвої компетентності, базису особистісної культури. Психологічна робота у школі спрямована на збереження і зміцнення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей учнів, на створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу. Систематична робота психологічної служби протягом року намагалась забезпечувати своєчасне вивчення психологічного та фізичного розвитку дитини,
 18. 18. 18 мотивів її поведінки і навчальної діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання. Завдання на 2014-2015 навчальний рік За результатами аналізу роботи колективу закладу за попередній навчальний рік, враховуючи визначені недоліки, потреби учасників навчально – виховного процесу, керуючись нормативною базою та новими вимогами і потребами розвитку сучасної освіти, поставлено наступні завдання: Продовжити діяльность педагогічного колективу навчального закладу над реалізацією проблеми «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних стандартів, розвитку, національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості». 1. Продовжити роботу над науково-методичною проблемою «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних стандартів, розвитку національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості». 2. Спрямувати методичну роботу з педагогічними кадрами закладу у 2014-2015 навчальному році на вирішення наступних завдань:  підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників та формування у них перспективного досвіду реалізації вимог нових Державних стандартів початкової загальної освіти, базової та повної загальної середньої освіти щодо формування у школярів практичного життєвого досвіду;  формування управлінської, методичної, інформаційної, психологічної культури педагогічних працівників шляхом упровадження інформаційно-комунікаційних і проектних технологій, оптимального використання та поєднання традиційних, інноваційних і дистанційних форм методичної роботи з метою ефективного використання даних технологій, дистанційних форм навчання у роботі з дітьми;  застосування нових підходів у роботі з обдарованою молоддю, здійсненні психолого - педагогічного супроводу навчально-виховного процесу, профільного та інклюзивного навчання, національно - патріотичного виховання дітей;  розвиток творчої ініціативи педагогічних працівників, усунення формального підходу при організації роботи кафедр та методичних об’єднань, семінарів та інших форм методичної роботи,участь педагогів у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року» , інших фахових конкурсах;  вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику перспективного досвіду реалізації Державних стандартів освіти, використання інноваційних технологій навчання та виховання;  оновлення роботи в мережі сучасних моделей навчальних закладів «Школа сприяння здоров’ю», науково-пошукової, дослідно-експериментальної та проектної діяльності . 3.Підвищення конкурентоздатності школи в соціумі міста. 4.Пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів, управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів. 5. Розробити інструктивно-методичні матеріали для моніторингу якості освіти, педагогічного моніторингу, психологічного моніторингу, моніторингу здоров’я. 6. Практично застосовувати вчителями школи вміння користуватись технічними
 19. 19. 19 засобами з метою підвищення ефективності уроку, продуктивності навчання. 7. Розвивати в учнів стійкий інтерес до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися, займатися плануванням своєї навчальної праці, пізнавання джерел знань, уміння оцінювати їхню користь, творчого мислення, вміння аналізувати свої помилки, різнобічного застосування знань, здійснювання самооцінки. 8. Створити оптимальні умови для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуального, творчого, спортивного,естетичного. 9. Надання кожному учневі освіти відповідно до його можливостей, здібностей та інтересів; надання можливостей самореалізації, самопрезентації учня в процесі виховання, навчання. 10.Підготовка учнів до свідомого вибору майбутньої професії. 11. Досягнення учнями високих освітніх результатів на предметних олімпіадах І, ІІ, ІІІ, ІУ етапів Всеукраїнських олімпіад, Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика , конкурсах тощо. 12. Провести порівняльне аналітичне дослідження за результатами ЗНО та річного оцінювання навчальних досягнень учнів, розробити дієві рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. 13. Розвиток педагогічної співпраці сім’ї, школи і громадськості як реальний шлях утвердження демократизації та гуманізації в шкільному житті. 14. Забезпечення сприятливих умов для фізичного розвитку учнів, дотримування санітарних правил, правил техніки безпеки. 15. Зміцнення матеріально-технічної бази школи; забезпечення навчально- виховного процесу сучасними технічними засобами, комп’ютерною та мультимедійною апаратурою.
 20. 20. 20 РОЗДІЛ ІІI Організація навчального - виховного процесу. Модуль І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ № з/п Зміст заходів Класи Відповідальні за виконання Відмітка про виконання 1 2 3 4 5 1. Планування та реалізація заходів щодо виконання Закону України “Про загальну середню освіту”: - збереження контингенту школярів; - створення сприятливих умов для відвідування учнями школи; - створеня рівних умов для отримання якісної освіти Протягом року Адміністрація 2. Забезпечити вчасне оформлення актів- дозволів на роботу закладу в 2013- 2014 навчальному році. Серпень Адміністрація 3. Здійснити зарахування новоприбулих учнів до закладу. Серпень Адміністрація 4. Здійснити зарахування учнів 1 класів до закладу. Серпень Адміністрація 5. Затвердити режим роботи закладу. Серпень Адміністрація 6. Розподілити громадські доручення серед педагогічних працівників закладу. Серпень Адміністрація 7. Розподілити обов’язки між адміністрацією закладу. Серпень Адміністрація 8. Затвердити структуру навчального року та тривалість навчального тижня. Серпень Адміністрація 9. Провести нараду при директорові з питань організації навчального року. Серпень Адміністрація 10. Скоординувати план позакласної та позашкільної виховної роботи з планами міського управління освіти, позашкільних установ, закладів Серпень Поправко Н.М.
 21. 21. 21 культури та інших організацій. 11. Провести організаційне засідання активу ради закладу з питання планування роботи ради на 2013-2014 навчальний рік. Серпень Директор 12. Закріпити кабінети школи за вчителями, класами. Серпень Адміністрація 13. Двічі на рік проводити перевірку навчальних кабінетів. Серпень січень Адміністрація, профсоюзний комітет 14. Обговорити і погодити план роботи закладу на 2014-2015 навчальний рік. (Педагогічна рада). 29.08.2014 Адміністрація 15. Удосконалювати роботу сайту закладу. Протягом року Бур О.В. 16. Забезпечити своєчасне видання управлінських рішень (наказів, розпоряджень, оголошень, тощо). Протягом року Адміністрація 17. Видати накази по організованому початку навчального року. 01.09.2014 Адміністрація 18. Скласти розклад уроків, гуртків, факультативів. 30.08.2014 Конопля О.М. 19. Провести відповідну роботу по вчасній організації гарячого харчування учнів. до 1 вересня Поправко Н.М. 20. Організувати роботу зі створення належних умов навчання дітей за індивідуальною формою. Вересень Коваленко Л.О. 21. Забезпечити якісне і вчасне планування навчально-виховної роботи класних керівників. до 05.09.2014 Поправко Н.М. 22. Скласти графіки чергування учнів, вчителів по школі. до 07.09.2014 Конопля О.М. 23. Прорецензувати, скоригувати календарні плани викладання предметів за єдиними вимогами, прийнятими на НМР. до 15.09.2014 Заступники директора 24. Оформити класні журнали згідно інструкції. до 20.09.2014 Заступники директора 25. Сприяти роботі наукового учнівського товариства та залучати учнівську Вересень- травень Бур О.В.
 22. 22. 22 молодь до участі в роботі секцій МАН, заочних конкурсів, які постійно оголошуються державними та громадськими установами. 26. Організувати та провести шкільний етап предметних олімпіад:  з математики (5-11 кл.);  з географії (7-11 кл.);  з біології (8-11 кл.);  з хімії (8-11 кл.);  з англійської мови (8-11 кл.);  з інформатики : (8-11 кл.);  з фізики (7-11 кл.);  з історії (8-11 кл.);  з української мови та літератури (7- 11 кл.);  з екології (9-11 кл.)  з астрономії (11 кл.) За графіком Бур О.В. 27. Оформити особові справи новоприбулих учнів. до 01.10.2014 Класні керівники. 28. Організувати роботу закладу під час канікул. Протягом року Адміністрація 29. Організувати та провести підготовку переможців шкільних предметних олімпіад до участі в міських предметних олімпіадах. Листопад - Січень 2014-2015 року Бур О.В. Конопля О.М . Коваленко Л.О. Поправко Н.М. 30. Забезпечити участь переможців міських предметних олімпіад в обласних та Всеукраїнських етапах предметних олімпіад. Січень- березень 2015 року Бур О.В. Конопля О.М Коваленко Л.О. Поправко Н.М. 31. Організувати систему навчання з цивільної оборони за окремим планом. Протягом року Конопля О.М . 32. Організувати проведення предметних навчальних практик та екскурсій учнів 1-8 та 10-их класів. Січень- травень Адміністрація 33. Встановити терміни проведення ДПА у випускних класах, скласти графіки проведення консультацій (відповідно до рекомендацій МОН). Квітень Адміністрація 34. Здійснити конкурсне приймання учнів початкової школи, учнів 5-11 класів. Травень – червень Адміністрація, психолог 35. Розробити навчальні плани на 2014- 2015 н.р., затвердити їх в управлінні освіти Шосткинської міської ради. Травень Бур О.В. 36. Проведення апробації підручників Протягом Бур О.В.
 23. 23. 23 нового покоління (за наявністю). року 37. Скласти графік щорічних основних відпусток працівників школи. Травень Адміністрація 38. Скласти попередню тарифікацію вчителів школи. Травень Адміністрація
 24. 24. 24 Модуль ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ВЕРЕСЕНЬ «Ми навчаємося не для школи, а для життя. Сенека Молодший » (місячник превентивного виховання) Мета: виховання ціннісного ставлення до людей, до себе , до суспільства і держави. № Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Відмітки про виконання 1. Свято Дня Знань. Перший урок « Щоб здоровя добре мати, слід про нього завжди дбати». 01. 09. 2014 Поправко Н.М. Войтехович Л.Г. Класні керівники 1 -11 кл. 2. Участь у заходах, присвячених Дню міста, 69-річниці визволення міста від німецько- фашистських загарбників. 03. 09. 2014 Поправко Н.М. Войтехович Л.Г. Класні керівники 5 – 11 кл. 3. Вибір активу класів, шкільної демократичної республіки «Співдружність – Ми» І декада Войтехович Л.Г Класні керівники 1 – 11 кл. 4. Початок операцій «Сім`я», «Підліток», «Турбота» (Оновлення банку даних. ) І декада Шарамко Н.А. Класні керівники 1 – 11 кл. 5. Місячник безпеки руху і попередження дитячого травматизму «Увага! Діти на дорозі!»:  Обладнання куточку з правил дорожнього руху «Про це ти повинен знати»;  зустріч з інспектором ДАІ «Увага! Вулиця!»;  виступ агітбригади ЮІР «Я попереджаю - всіх …»;  класні години:  гра – подорож «По країні дорожніх знаків» (1 – 4 кл.); 01.09.2014- 30.09.2014 Войтехович Л.Г. Класні керівники 1 – 11 кл.
 25. 25. 25  «Мова багато смугової дороги» (5 – 8 кл. );  «Я – учасник дорожнього руху» (9 – 10 кл. )  виставка малюнків 6. Участь у днях відкритих дверей у позашкільних закладах «Людина без захоплення – пуста людина» Упродовж місяця Войтехович Л.Г. Класні керівники 1 – 11 кл. 7. Проведення традиційного свята «День ліцеїста» (околиця Лазарівського лісу) 12.09.2014 Поправко Н.М. Войтехович Л.Г. Класні керівники 1 – 11 кл. 8. Старт конкурсу номінацій «Ліцейський Олімп» ІІ декада Войтехович Л.Г. 9. Проведення класних батьківських зборів «Взаємодія школи й сім`ї в навчанні та вихованні учнів як шлях до формування духовно багатої особистості учня. Про дотримання учнями техніки безпеки під час навчально- виховного процесу». 08.09.2014- 10.09.2014 Поправко Н.М. Класні керівники 1 – 11 кл. 10. Святкова лінійка до Міжнародного дня миру «За мир у всьому світі» 20.09.2014 Войтехович Л.Г. Класні керівники 7-их кл. 11. Участь у міській командній першості зі спортивного орієнтування по місту для молодших школярів ІІ декада Войтехович Л.Г. Шляхецька І.М. 12. Святкування Дня партизанської слави:  випуск інформаційного бюлетеня «Сумщина – край партизанської слави»;  зустріч з ветеранами ВВв;  - уроки мужності «Ми пам‘ятаємо», « Від Путивля до Карпат», «Овіяний партизанською славою край» 20.09.2014- 22.09.2014 Поправко Н.М. Войтехович Л.Г. Класні керівники 5 – 11 кл. 13. Конкурс композицій із квітів та овочів «Осінній вернісаж» ІІІ декада Войтехович Л.Г. Класні керівники 1 – 11 кл. 14. Участь у міській туристській естафеті до Всесвітнього дня 27.09.2014 Войтехович Л.Г.
 26. 26. 26 туризму. 15. Година спілкування з соціальним педагогом (згідно з графіком роботи). Шарамко Н.А.
 27. 27. 27 ЖОВТЕНЬ « Я маю право » (Місячник правового виховання) Мета: Виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави № Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Відмітки про виконання 1. Акція «Милосердя» до Міжнародного дня людей похилого віку: «Творимо добро». 01.10.2013 Войтехович Л.Г. Класні керівники 5 – 11 кл. Центри самоврядування «Помагай» та «Грані добра» 2. Святкування до Дня вчителя::  акція « Усміхнись, учителю»( вітання вчителів-ветеранів зі святом);  виставка – конкурс вітальних листівок;  - урочистий концерт «Учителі! На вас стоять держави». 01.10.2014- 04.10.2014 Поправко Н.М. Войтехович Л.Г. Центри самоврядування «Спалах» «Дозвілляя» 3. Участь у міській спортивній естафеті серед учнів НЗ, присвячених Дню українського козацтва. 11.10.2014 Учителі фізкультури 4. Декада правових знань «Знай свої права та поважай права інших» (за окремим планом) Проведення тематичних класних годин:  «Ідеал сучасної людини»;  «Як добре ти себе знаєш ?»;  «Моральні вчинки та переконання в житті нашого колективу»;  «Духовна культура в моєму житті»;  «Створення іміджу»  «Конвенція прав дитини – міжнародний документ »;  «Права і обов’язки 06.10.2014- 15.10.2014 Поправко Н.М. Войтехович Л.Г. Шарамко Н.А. Класні керівники 1 – 11 кл. Шундрик О.І. Василенко В.М.
 28. 28. 28 кожного»  бесіди із запобігання тютюнопаління, наркоманії , алкоголізму, злочинності, насилля, СНІДу, ВІЛ- інфекції; профілактика торгівлі людьми, суїцидальної поведінки, туберкульозу. 5. Тиждень Пам’яті до річниці визволення України від німецько – фашистських загарбників. Уроки мужності: «Серед братських могил», «Недописані сповіді, які опалила війна». 22.10. 2014- 28.10. 2014 Войтехович Л.Г. Класні керівники 1 – 11 кл. 6. Трудовий десант щодо благоустрою шкільного подвір’я. ІІ – ІІІ декади Класні керівники 5 – 11 кл. 7. Дні безпеки життєдіяльності напередодні осінніх канікул. Пам’ятка на канікули. 15.10. 2014- 02.11. 2014 Класні керівники 1 – 11 кл. 8. Засідання ради з профілактики. ІІІ декада Поправко Н.М. Шарамко Н.А. 9. Година спілкування з соціальним педагогом (згідно графіка роботи). Шарамко Н.А. 10. Заходи на осінніх канікулах (за окремим планом) 13.10. 2014- 14.10. 2013 Войтехович Л.Г. Шарамко Н.А. Черкай Т.А. Кл. керівники 1 – 11 кл. ЛИСТОПАД «Ти знаєш, що ти людина…» (Місячник громадянського виховання) Мета: Виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, ціннісного ставлення до людей і себе.
 29. 29. 29 № Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Відмітки про виконання 1. Участь у проекті «Шостка – місто, яке я люблю» (У рамках діяльності дорадчої ради при міському голові) І декада Поправко Н.М. Войтехович Л.Г. 2. Відзначення Дня української писемності:  випуск інформаційного бюлетеня;  «Витоки української писемності», «Усе починається зі слова», «Мужай, прекрасне рідне слово…». 10.11.2014 Поправко Н.М. Кафедра гуманітарного циклу 3. Бесіди до Міжнародного дня толерантності (терпимості). Круглий стіл для вчителів «У вашому класі дитина з обмеженими можливостями...» 17.11.2014 Поправко Н.М. Шарамко Н.А. Класні керівники 1 – 11 кл. 4. Класні батьківські збори «Як запобігти розвитку егоїзму, жорстокості, насилля, агресивності в дітей шкільного віку» ІІ декада Поправко Н.М. Класні керівники 1-11 кл. 5. Участь у міському конкурсі «Здорове життя – успіх буття» ІІ декада Кафедри гуманітарного та природничого циклу 6. Міжнародний день відмови від куріння:  бесіди з профілактики тютюнопаління;  акція «Геть – паління! Ми – здорове покоління!» 15.11.2014 Шарамко Н.А. Черкай Т.А. Кл. керівники 1 – 11 кл. 7. Виставка малюнків до Всесвітнього дня дітей «Веселкове дитинство». 20.11.2014 Войтехович Л.Г. Алексєєва Л.С. 8. Тиждень пам’яті жертв голодомору 19.11.2014- 24.11 2014 Поправко Н.М. Войтехович Л.Г. Класні керівники 1 – 11 кл. 9. Сімейні вечори в 5-х класах «Даваймо познайомимося»!» ІІІ декада Войтехович Л.Г. Класні керівники 5-их кл.
 30. 30. 30 10. Година спілкування з соціальним педагогом (згідно графіка роботи). Шарамко Н.А. 11. Бесіди, заняття з елементами тренінгу до Міжнародного дня ліквідації насилля над жінками 25.11.2014 Шарамко Н.А. Черкай Т.А. Класні керівники 1 – 11 кл. ГРУДЕНЬ «Бути здоровим – нам до снаги» (Місячник здорового способу життя) Мета: формування усвідомлення учнями ролі фізичної досконалості у гармонійному розвитку особистості; виховання потреби у регулярних заняттях фізкультурою чи спортом і дотримання
 31. 31. 31 режиму дня, у прагненні до оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями, в утвердженні здорового способу життя; формування й об’єднання класних колективів. № Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Відмітки про виконання 1. Декада антиалкогольної та антинікотинової пропаганди: «Я вибираю здоров‘я»:  Випуск бюлетеня «Скажемо СНІДу – ні!»  Конкурс малюнків, плакатів «Я вибираю здоров‘я»;  Виступ агітбригади «Ми за здоровий спосіб життя»;  Зустрічі з лікарями – венерологами, лікарями - наркологами;  Ігрові тренінги «Кидай курити і вигравай», «Джерело правди життя»;  Тематичні класні заходи: «Ми врятуємо тебе», «Захисти себе і своїх близьких», «Маленька наркоманія – великі проблеми».  Флеш-моб «Зроби свій вибір на користь здоров`я»;  Конкурс «Лото-здоров’я». 01.12.2014 11.12.2014 Поправко Н.М. Войтехович Л.Г. Явір Н.А. Класоводи Класні керівники 2. Бесіди до Всесвітнього дня волонтерів. 06.12.2014 Войтехович Л.Г. Центри самоврядування «Помагай», «Грані добра» 3. Святкування Дня Збройних Сил України:  Екскурсії у військову частину 3022;  Зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни;  Відвідання музею І.М. Кожедуба;  Тематичні класні години «Ми будемо довго пам‘ятати, і вам забути не дамо», «Ці воїни навчалися в стінах нашої школи». 06.12.2014 Поправко Н.М. Войтехович Л.Г. Класоводи Класні керівники 1-11 кл.
 32. 32. 32 4. Відзначення Міжнародног дня прав людини:  Правовий брейн-ринг «Чи знаєш ти свої права» (10 – 11 кл);  Круглий стіл «Це кожен повинен знати» із запрошенням представників правоохоронних органів (9 кл.);  Тематичні класні години у формі бесід, усних журналів, ділових ігор. 10.12.2014 Поправко Н.М. Шарамко Н.А. Шундрик О.І. Василенко В.М. Класоводи Класні керівники 1-11 кл. 5. Участь у міській акції «Книга, іграшка для дітей, які лікуються у міській дитячій лікарні». І – ІІ декади Войтехович Л.Г. Центри самоврядування «Помагай», «Грані добра» Класні керівники 1-11 кл. 6. Акція до дня Святого Миколая «Усміхнись, друже!» (вітання зі святом учнів із обмеженими можливостями, дітей-сиріт, малозабезпечених) 19.12.2014 Войтехович Л.Г. Шарамко Н.А. Центри самоврядування «Помагай», «Грані добра» Класні керівники 1-11 кл. 7. Шкільна виставка новорічно- різдвяних композицій «Замість ялинки – зимовий букет». ІІ декада Войтехович Л.Г. Класні керівники 1 – 11 кл. 8. Участь у міській виставці новорічно-різдвяних композицій «Збережемо зелену красуню». ІІ декада Поправко Н.М. Войтехович Л.Г. 9. Дні безпеки життєдіяльності напередодні зимових канікул та проведення Новорічних свят. ІІІ декада Поправко Н.М. Класоводи Класні керівники 1 – 11 кл. 10. Проведення Новорічних вогників. ІІІ декада Поправко Н.М. Войтехович Л.Г. Класоводи Класні керівники 1 – 11 кл. 11. Година спілкування центрів самоврядування «Ми». (за окремим графіком) Войтехович Л.Г. Центри самоврядування 12. Година спілкування з (за Шарамко Н.А.
 33. 33. 33 соціальним педагогом. окремим графіком) Січень
 34. 34. 34 «Україно , краю милий, краю золотавий!» ( місячник національного виховання) Мета: Виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, ціннісного ставлення до людей № Зміст Термін виконанн я Відповідальний Відмітк а про викона ння 1. Проведення заходів на зимових канікулах (за окремим планом) І декада Войтехович Л.Г. Шарамко Н.А. Класні керівники 1-11 кл. 2. Звіт класів про проведену протягом І семестру виховну роботу. ІІ декада Класні керівники 1-11 кл. 3. Відзначення Дня соборності України:  виступ агітбригади;  випуск історичного бюлетеня « Тих днів не змовкне слава »;  тематичні класні години:  «Від Чорного моря й до Карпат – це моя Україна».  «Родина, родина від батька й до сина».  «У серці з Україною».  «Тільки в єдності і тільки разом». 22. 01. 2015 Класні керівники 5 – 8 кл. Войтехович Л.Г., вчителі історії 4. Тетянин день. Інформація для учнів 9 – 11 кл. з приводу відзначення Тетяниного дня. 25. 01. 2015 Войтехович Л.Г. Центр самоврядування «Дозвілля» 5. Відзначення Дня памяті Крутів:  випуск інформаційного бюлетеня «Історична драма – Крути»;  тематичні класні години:  «Трагедія цвіту України».  «Згадаймо їх поіменно…».  «Крутянські спартанці, або як нищили цвіт українців».  Проведення загальношкільної лінійки «Хай Крутів дзвін пробуджує свідомість українців» 29. 01. 2015 30. 01. 2015 Класні керівники 5 – 11 кл. Войтехович Л.Г.

×