Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

наказ про організацію м.р.у 2014 15

587 views

Published on

наказ про організацію м.р.у 2014 15

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

наказ про організацію м.р.у 2014 15

 1. 1. Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів-ліцей Шосткинської міської ради Сумської області м. Шостка 07.09.2014 НАКАЗ № 153 Про організацію науково- методичної роботи з педагогічними кадрами у 2014-2015 навчальному році На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», інших нормативно – правових документів та рекомендацій щодо організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, наказу управління освіти від 27.08.2014 №175- ОД «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2014- 2015 навчальному році», на основі аналізу навчально-виховної і методичної роботи, потреб та інтересів педагогів, з метою формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних стандартів, розвитку національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості та забезпечення якісної освіти НАКАЗУЮ : 1. Продовжити роботу над науково-методичною проблемою «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних стандартів, розвитку національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості». 2. Спрямувати методичну роботу з педагогічними кадрами закладу у 2014-2015 навчальному році на вирішення наступних завдань: • підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників та формування у них перспективного досвіду реалізації вимог нових Державних
 2. 2. стандартів початкової загальної освіти, базової та повної загальної середньої освіти щодо формування у школярів практичного життєвого досвіду; • формування управлінської, методичної, інформаційної, психологічної культури педагогічних працівників шляхом упровадження інформаційно- комунікаційних і проектних технологій, оптимального використання та поєднання традиційних, інноваційних і дистанційних форм методичної роботи з метою ефективного використання даних технологій, дистанційних форм навчання у роботі з дітьми; • застосування нових підходів у роботі з обдарованою молоддю, здійсненні психолого - педагогічного супроводу навчально-виховного процесу, профільного та інклюзивного навчання, національно - патріотичного виховання дітей; • розвиток творчої ініціативи педагогічних працівників, усунення формального підходу при організації роботи кафедр та методичних об’єднань, семінарів та інших форм методичної роботи,участь педагогів у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року» , інших фахових конкурсах; • вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику перспективного досвіду реалізації Державних стандартів освіти, використання інноваційних технологій навчання та виховання; • оновлення роботи в мережі сучасних моделей навчальних закладів «Школа сприяння здоров’ю», науково-пошукової, дослідно-експериментальної та проектної діяльності . 3. Для керівництва та координації методичної роботи з педагогічними працівниками закладу затвердити склад науково-методичної ради (додаток 1). 4. Продовжити роботу кафедр та методичних об’єднань та затвердити їх керівників : кафедри: - предметів гуманітарного циклу (зав.кафедрою Доник Т.В.); - предметів фізико-математичного циклу (зав.кафедрою Передрій Ж.М.); - предметів природничого циклу (зав.кафедрою Суптельна С.О.); методичні об’єднання: - вчителів початкових класів (керівник Лавриненко С.О.); - вчителів фізичної культури та здоров’я (керівник Лабейкис В.В.);
 3. 3. - вчителів англійської мови (керівник Маслак О.І.); - класних керівників (керівник заст.директора з НВР Поправко Н.М.); 5. Визначити наступні форми методичної роботи та психолого-педагогічного супроводу методичної та навчально-виховної роботи з педагогами закладу та затвердити мережу методичної роботи в закладі (додаток 2). 6. Заступнику директора з НМР Бур О.В.: 6.1. До 17.09.2014 розглянути та затвердити на засіданнях кафедр індивідуальні науково-методичні теми з самоосвіти та плани самоосвітньої діяльності педагогів на 2014-2015 навчальний рік. 6.2. До 17.09.2014 організувати роботу з молодими і малодосвідченими вчителями . 6.3. До 17.09.2014 затвердити плани роботи , за якими працюватимуть кафедри , методичні об’єднання , творчі групи у 2014-2015 навчальному році на засіданні науково-методичної ради. 6.4.Упродовж навчального року забезпечити надання допомоги керівникам різних форм методичної діяльності, координацію їх роботи; 7.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. Директор ШНВК: СШ І – ІІ ст. - ліцей С.М.Ткаченко Ознайомлена 07.09.2014: ___________ О.В.Бур
 4. 4. Додаток 1 до наказу НВК від 07.09.2014 №153 Склад науково-методичної ради Голова ради: Бур О.В.– заступник директора з НМР Секретар ради: Маслак О.І. Члени ради: 1. Ткаченко С.М. – директор НВК 2. Конопля О.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи 3. Коваленко Л.О. – заступник директора з навчально - виховної роботи 4. Черкай Т.А. –практичний психолог 5. Поправко Н.М. – заступник директора з виховної роботи 6. Доник Т.В.– старший учитель зав.кафедрою гуманітарних наук 7. Шляхецька І.П. - заст.директора з навчально-виховної роботи 8. Передрій Ж.М. – зав. кафедрою фізико-математичних наук 9. Суптельна С.О. – зав.кафедрою природничих наук
 5. 5. Додаток 2 до наказу НВК від 07.09.2014 №153 Колективні та групові форми методичної роботи з педагогічними кадрами ШНВК : спеціалізована школа І-ІІ ступенів - ліцей на 2014-2015 н. р. Форми Тема, категорія учасників Керівник Склад Психолого- педагогічний семінар Психолого –педагогічна освіта Черкай Т.А. Педагогічний колектив Кафедри гуманітарних наук Доник Т.В. Вчителі української мови та літератури, світової літератури , історії, художньої культури фізико-математичних наук Передрій Ж.М. Вчителі математики, інформатики, фізики природничих наук Суптельна С.О. Вчителі географії, біології, хімії Методичні об’єднання вчителів початкових класів Лавриненко С.О. Вчителі початкових класів вчителів англійської мови Маслак О.І. Вчителі англійської мови вчителів фізичної культури та здоров’я Лабейкис В.В. Мальчевський С.В. Пластун Г.М. Хлус С.А. класних керівників Поправко Н.М. Класні керівники 5- 11 класів
 6. 6. Творчі групи з проблем проектної технологіі Безлюдний С.В. Бєлік Г.О., Стрибуль О.О., Поправко Н.М. Хомовненко Ю.М. Коваленко Л.О. з проблем технологіі продуктивного навчання Сбітна Н.М. Андрусенко О.Б. Передрій Ж.М. Лапина С.М. Нос Н.М. Курносенко О.В. Бур О.В. з проблем інтерактивного навчання Василенко В.М. Шундрик О.І. Богданова В.М., Удалая С.О. Белясник А.М. Бацура О.Є., Конопля О.М. з проблем технології критичного мислення Дубровна Т.І Доник Т.В. Федосенко К.О , Кириченко І.А., Моторна О.М., Алєксєєва Л.С. з проблем технології діяльнісного навчання ( за проектом «Росток») Матвієнко Т.М. Дейнеко О.М. Коляденко І.М. Суптельна С.О. Трач О.О. Пілішко С.Л. Омельяненко С.І. з проблем інформаційних технологій Гутак І.О. Щецова Л.Л., Максименко Л.І., Пославський Г.С., Таранова Т.Ю. , Маслак О.І. ,
 7. 7. Гур’єва А.О. проблеми дистанційного навчання як форми використання ІКТ Нескоромна С.Ю. Вчителі початкових класів Додаток 3
 8. 8. до наказу НВК від 07.09.2013 №153 Колективні та групові форми методичної роботи з педагогічними кадрами навчально-виховного комплексу : спеціалізована школа І-ІІ ступенів- ліцей на 2014-2015 н. р. Форми Тема, категорія учасників Керівник Склад Міські методичні об’єднання вчителів індивідуальної форми навчання Мозгова Т.І. - бібліотекарів Хорохордіна Н.В., СШ№1 Козинець Л.О., Коверсун Т.І. Семінари- практикуми вчителів ОЗ «Розвиток компетентностей школярів» Княгницька В.М., ЗШ№4 Шкалаберда О.М. Міські проб лемні групи вчителів з упровадження Державних стандартів інформатики 3-х класів Соколик О.М., ЗШ№11 Третьякова А.В., ЗШ№4 Гурьєва А.О. інформатики 6-х класів Шестак Д.М., ЗШ№5 Пославський Г.С. англійської мови 3-х класів Головньова В.О., ЗШ№11 Хомовненко Ю.М. фізичної культури поч.. класів Осипенко О.М., СШ№13 Хлус С.А. англійської мови 6-х класів Яцишина Л.М., ЗШ№11 Богданова В.М. біології 6-х класів Нос Н.М., НВК: СШ- ліцей Нос Н.М Міські проб лемні групи вчителів з упровадження Державних стандартів укр.. мови та літ. 6-х класів Безкровна К.О., гімназія Омельченко А.М. історії 6-х класів Двоскін Л.Ю., ЗШ№11 Федосенко К.О. математики 6-х класів Медвєдь Т.Г., ЗШ№11 Омельяненко С.І. географії та природознавства Салєй Т.В., гімназія Коляденко І.М.
 9. 9. світової літератури 6-х класів Тивицька Л.В., ЗШ№7 Віловата В.І. трудового навчання 6- х класів Лежніна С.П., ЗШ№11 Сальник П.К., гімназія Прозорова Н.П. Стрибуль О.О. Фізичної культури 6-х класів Годлевська Н.І., інтернат Мальчевський С.В. музичного мистецтва 6 класів Сунгурова Л.І., гімназія Федосенко К.О. образотворчого мистецтва 6 кл Пелешук Л.Б., ЗШ№4 Алєксєєва Л.С. вчителів математики Моісеєнко В.І., ЗШ№12 Омельяненко С.І. Лапина С.М. Трач О.О. Міські творчі групи з розробки матеріалів до уроків дистанційного навчання Міські школи педагогічної майстерності «Готуємось до олімпіад та ЗНО» вчителів фізики Лук’янова М.Ф., гімназія Таранова Т.Ю. англійської мови Леперт О.А., СШ№1 Кириченко І.М. початкових класів Жуковська С.В., СШ№13 Лавриненко С.О. української мови та літератури Головатюк С.М., СШ№1 Доник Т.В. світової літератури Віловата В.І., НВК:СШ-ліцей Сбітна Н.М. хімії Прищепа С.Г. Андрусенко О.Б. біології Редман Л.М., ЗШ№4 Матвієнко Т.М. географії Золотарьова Н.О. Коляденко І.М. історії Ковтун С.В. Василенко В.М. , Шундрик О.І. української мови та Приткова Н.М., Моторна О.М. літератури Данько С.С. математики Передрій Ж.М. Безлюдний С.В. Щецова Л.Л. фізики/ астрономії Курносенко О.В., Таранова Т.Ю., Курносенко О.В., Таранова Т.Ю., біології та екології Бацура О.Є. Матвієнко Т.М. Нос Н.М. географії Суптельна С.О., Коляденко І.М. хімії Андрусенко О.Б., Гутак І.О.
 10. 10. історії Зубко В.П. Василенко В.М., Шундрик О.І. Додаток 4 до наказу НВК від 07.09.2014 №153 Терміни проведення методичних заходів Методичне формування Перше засідання Друге засідання Третє засідання Четверте засідання Засідання кафедр та МО 09.09.201 4 26.12.2014 20.03.2015 27.05.2015 Засідання творчих груп 24.09.201 4 19.12.2014 13.03.2015 13.05.2015
 11. 11. Засідання НМР 29.08.201 4 28.10.2014 13.02.2015 20.05.2015 Психологічний семінар 17.09.201 4 23.12.2014 25.03.2015 26.05.2015 Додаток 5 до наказу НВК від 07.09.2014 №153 Список педагогів,що будуть проходити курсову підготовку в 2015 році. №з/ ПІБ Посада (якщо Організаційна Напрямок
 12. 12. п працівника сумісник вказати основне місце роботи). Предмет (и), які викладає. Стаж педагогічної роботи форма курсової підготовки курсів 1. Василенко В’ячеслав Миколайович Викладає історію та правознавство, 9 років дистанційна Учителі історії та суспільних дисциплін 2. Конопля Ольга Миколаївна Заступник директора з навчально- виховної роботи , викладає англійську мову, 41 рік дистанційна Учителі англійської мови Заступники директорів з навчально- виховної роботи 3. Новікова Алла Миколаївна Учитель початкових класів,1 рік дистанційна вчителів початкових класів 4. Снітко Ольга Володимирівна вчитель початкових класів, 22 роки дистанційна вчителів початкових класів 5. Поправко Наталія Миколаївна Заступник директора з виховної роботи, викладає українську мову та літературу, 29 років Очно- дистанційна Заступникі в директорів з виховної роботи , вчителів української мови та літератури
 13. 13. 6. Таранова Тетяна Юріївна фізику, 35 років дистанційна вчителів фізики та астрономії 7. Ткаченко Світлана Миколаївна Директор НВК, викладає історію та етику 37 років очна Директорів шкіл , вчителів історії 8. Удалая Світлана Олегівна Вчитель англійської мови , викладає англійську мову 11 років дистанційна вчителів англійської мови 9. Коваленко Людмила Олександрівна Заступник директора, викладає математику 34 роки дистанційна Заступники директорів з навчально- виховної роботи Додаток 6 до наказу НВК від 07.09.2014 №153 Інструктивно-методичні наради 29.08.2014 Про реалізацію Державного стандарту початкової, базової і повної середньої освіти. Зміни у навчальних програмах та особливості викладання предметів у 2014-2015 н.р. Організація навчально-виховного процесу в 6 класах; Психологічний супровід Державного стандарту
 14. 14. початкової, базової і повної середньої освіти, перехід на новий зміст навчання в 1,2,3, 5,6 класах; 16.09.2014 Про організацію роботи з обдарованими учнями в 2014-2015 навчальному році. Про ведення класних журналів 08.10.2014 Про організцію дистанційного навчання. Про організацію навчально-виховного процесу в 6-х класах. Звіти класних керівників. Про ведення щоденників учнями 8-9 класів. 05.11.2014 Про результати поглибленого медичного огляду учнів та роботі по охороні життя та здоров’я учнів Про стан відвідування учнями закладу. Про стан ведення класних журналів. 03.12.2014 Про підготовку до І етапу Всеукраїнського конкурсу- захисту наукових робіт МАН Про роботу з охорони життя та здоровья учнів. Про стан ведення зошитів з математики , англійської мови в 8-9 класах. 28.12.2014 Про стан навчально-виховної роботи в 9 класах . Про стан харчування учнів закладу. Про роботу з підготовки школярів до ЗНО. 10.01.2015 Про підсумки міських олімпіад та підготовку до ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад. Про стан навчально-виховної роботи в 10 класах . 04.02.2015 Про підготовку до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт МАН Про роботу з підготовки школярів до ДПА. Про результати навчальних досягнень учнів навчального закладу за І семестр.
 15. 15. 11.03.2015 Про стан ведення зошитів з української мови та літератури, світової літератури, російської мови. Про стан навчально-виховної роботи в 9 класах . 12.04.2015 Про роботу шкільної бібліотеки та формування читацьких компетентностей відповідно до Державного стандарту Про проведення діагностики потреб та запитів педагогів і підведення підсумків методичної роботи 14.05.2015 Про стан виконання навчальних програм,ведення шкільної документації Про стан викладання , якість навчально-виховного процесу в 6-х класах. Про закінчення навчального року Додаток 7 до наказу НВК від 07.09.2014 №153 Предметні тижні: Назва предмету Термін проведення Відповідальні 1. Фізична культура та здоров’я 08.09.2014-12.09.2014 Лабейкіс В.В. 2. Географія та економіка 22.09.2014-26.09.2014 Суптельна С.О. Коляденко І.М.
 16. 16. 3. Трудове навчання та креслення 06.10.2014-10.10.2014 Стрибуль О.О. 4. Правознавство 13.10.2013-17.10.2013 Шундрик О.І. 5. Хімія 10.11.2014-14.11.2014 Андрусенко О.Б. Гутак І.О. 6. Біологія та екологія 17.11.2014-21.11.2014 Буцура О.Є. Нос Н.М. Матвієнко Т.М. 7. Мистецтво та художня культура 01.12.2014-05.12.2014 Федосенко К.О. 8. Інформатика 08. 12.2014-12.12.2014 Максименко Л.І. Пославський Г.С. Гурьєва А.О. 9. Історія 19.01.2015-23.01.2015 Василенко В.М. Шундрик О.І. 10. Фізика та астрономія 02.02.2015-06.02.2015 Таранова Т.Ю. Курносенко О.В. 11. Математика 09.02.2015-13.02.2015 Передрій Ж.М. 12. Світова література та російська мова 24.02.2015-01.03.2015 Віловата В.І. Сбітна Н.М. 13. Українська мова та літератури 09.03.2015-13.03.2015 Доник Т.В. 14. Англійська мова 16.03.2015-20.03.2015 Маслак О.І.
 17. 17. Додаток 8 до наказу НВК від 07.09.2014 №151 Педагогічні ради: 1.Підсумки роботи за 2013-2014 навчальний рік . 2. Про стан формування національно-свідомої особистості. 3. Про стан викладання правознавства . 3. Про стан викладання фізичної культури та Захисту Вітчизни. 4. Про стан учнівського самоврядування. 5. Про стан психолого-педагогічного супроводу навчання учнів 1-3 класів , 5-6 класів за Державним стандартом.

×