Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

19 урок

561 views

Published on

Інформатика

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

19 урок

 1. 1. Розділ 4.
 2. 2. §3.19
 3. 3. Ти дізнаєшся: 1 • Як завантажити текстовий процесор і відкрити потрібний документ 2 • У яких режимах можна працювати в Microsoft Word 3 • Як користуватися довідкою текстового процесора
 4. 4. Завантаження текстового процесора: вказівка Головного меню Пуск/Усі програми /Міcrosoft Office/Місrоsoft Word ярлика програми на Робочому столі; значка програми на панелі швидкого запуску ОС.
 5. 5. Как открыть MS Word?
 6. 6. Запуск Word 2007 чи 2010 у Windows7
 7. 7. Запуск програми за допомогою ярлика Якщо на Робочому столі або на Панелі швидкого запуску є значок програми Microsoft Word, то для запуску програми можна навести вказівник на значок і двічі клацнути ліву кнопку миші.
 8. 8. Відкриття текстового документу Відкрити погрібний текстовий документ у текстовому процесорі можна, скористав- шись відповідною вказівкою з меню вкладки Файл/Відкрити у Microsoft Word Зa допомогою вказівки Останні можна відкрити один із документів, з якими працювали останнім часом.
 9. 9. Вікно відкриття документу Обрати папку Обрати документ Натиснути Відкрити
 10. 10. У яких режимах можна працювати в Міcrosoft Word? • Введення тексту з клавіатури • Додавання графічних зображень Створення • Форматування • Редагування Опрацювання • Попередній перегляд Збереження При підготовці текстових документів на комп'ютері використовують три основні групи дій: створення, опрацювання і збереження.
 11. 11. Режими роботи в Microsoft Word Для виконання цих дій над текстовим документом або його окремими об’єктами у Microsoft Word використовують режим розмітки сторінки Також можна встановити необхідний масштаб відображення документа у вікні. Для цього потрібно в Рядку стану перемістити повзунок встановлення масштабу у потрібне місце або збільшити чи зменшити масштаб вибором відповідних кнопок вкладки Вигляд.
 12. 12. Режими роботи в Microsoft Word
 13. 13. Режим читання Інший режим — читання — призначений для читання документа на екрані комп'ютера. Перейти до цього режиму можна за допомогою натискання відповідної кнопки на рядку стану
 14. 14. Режим читання У цьому режимі для переміщення по сторінках використовують стрілки у верхній частині вікна. Для зручності перегляду можна змінювати параметри подання документа: збільшити або зменшити розмір тексту, показати на екрані одну чи дві сторінки, відобразити документ у такому вигляді, який він матиме після друкування
 15. 15. Режими роботи в Microsoft Word Крім того, у цьому режимі можна встановити чи змінити значення параметрів сторінки текстового документа: значення полів — відступів від краю аркуша паперу до лівої, правої, верхньої та нижньої меж робочої області, вид орієнтації сторінки — книжкову чи альбомну, розмір аркуша — А4 (стандартний) чи інший. Для встановлення потрібних значень параметрів можна ви кори стати інструменти однойменної вкладки Розмітка сторінки При завантаженні текстового процесора автоматично відкривається документ саме в режимі розмітки сторінки.
 16. 16. Довідка текстового процесора Довідкові мате- ріали при роботі з комп'ютерними прог- рамами можна викликати за допо- могою клавіші F1; з вікна програми натис- нути кнопку або обрати вказівки меню Довідка
 17. 17. Вікно довідки текстового процесора Word
 18. 18. Довідка текстового процесора У вікні довідки текстового процесора Microsoft Word можна шукати потрібні відомості за допомогою:
 19. 19. Ключові слова Ключові слова — слово або кілька слів, за якими здійснюється пошук потрібних відомостей.
 20. 20. фізкультхвилинка urok-informatiku.ru
 21. 21. Діємо urok-informatiku.ru Вправа 1. Робота з текстовим документом у режимі читання Microsoft Word. Завдання. Прочитай текстовий документ Спарта в режимі читання, виділи текст про основні принципи життя спартанців і риси, які слід перенести в життя людей XXI століття. Запиши у примітках відповідь на запитання, чи хотілося б тобі жити в Давній Спарті.
 22. 22. Діємо urok-informatiku.ru Вправа 2. Довідка: Word. Завдання. Переклади всі англійські слова в текстовому документі Комп'ютери українською мовою. Скористайся при цьому довідкою текстового процесора про переклад слів.
 23. 23. Обговорення вивченого urok-informatiku.ru Як можна завантажити текстовий процесор, встановлений на твоєму комп'ютері? Чи можна визначити найкращий спосіб завантаження? Які режими роботи з текстовим доку ментом ти знаєш? Поясни призначення кожного з режимів. За допомогою якого режиму роботи текстового процесора можна читати текстовий документ як друковану книгу? Чи можна за зовнішнім виглядом визначити, у якому з режимів перегляду відображається документ у середовищі текстового процесора? Назви дві ознаки. Пригадай, у яких режимах можна працювати з комп'ютерними пре- зентаціями в середовищі редактора презентацій. Чи подібні режими опрацювання текстових до кум єн л в та презентацій? Як використання довідки допомагає в опрацюванні текстових документі в у середовищі текстового процесора? Наведи приклади. Як викликати на екран довідкові матеріапи в середовищі текстового процесора?
 24. 24. Працюємо в парах urok-informatiku.ru Пограйте у гру «Продовж речення». Для цього по черзі пропонуй те одне одному початок твердження про роботу з текстовим процесором. Програє той, хто першим не зможе його продовжити. Для формулювання речень скористайтесь матеріалами даного уроку. Розпочинайте, наприклад, так: Завантажити текстовий процесор можна... або: Завантажити довідку можна за допомогою... Правильність відповіді перевіряйте експериментально.
 25. 25. Повторюємо urok-informatiku.ru Розглянь схему та поясни зв'язок між вказаними поняттями.
 26. 26. Оціни свої знання та вміння: urok-informatiku.ru • Я знаю кілька способів завантаження текстового процесора. • Я можу відкрити та зберегти погрібний документу середовищі текстового процесора. • Я розумію призначення основних режимів роботи з те кетовим документом у середовищі текстового процесора. • Я можу пояснити, як користуватись довідкою текстового процесора. • Я вмію знаходити потрібні матеріали в довідці текстового процесора.
 27. 27. Словничок urok-informatiku.ru режим читання режим розмітки сторінки довідка ключові слова поле сторіки.
 28. 28. Дякую за увагу! urok-informatiku.ru

×