Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

478 views

Published on

Al-Khouri, A.M. (2013) ' Nationalization of the Workforce between the Supply and Demand: A Critical Study of the Nationalization Reality in the Arab World', The Second Arab Conference for Human Resource Management. The Arab Organization for Administrative Development, March 12-13, Dubai, UAE.
This presentation is written in Arabic.
التوطين بين العرض والطلب: دراسة نقدية لواقع التوطين في العالم العربي

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
478
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

 1. 1. ٞ‫املؤمتس ايعسبٞ ايجاْٞ إلداز٠ املٛازد ايبػسٜ١: املٛازد ايبػسٜ١ غسٜو اضرتاتٝجٞ يف ايعٌُ ٚايتطٜٛس املؤضط‬ ٠‫21-31 َازع 3102 – قاع١ َهتّٛ – َسنص ايتجاز٠ ايعاملٞ، دبٞ – اإلَازات ايعسبٝ١ املتخد‬ Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ ‫ٖٝ٦١ اإلَازات يًٜٗٛ١ : غسنا٤ يف بٓا٤ أَٔ ٚاقتصاد اإلَازات‬ www.emiratesid.ae © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved Our Vision: To be a role model and reference point in proofing individual identity and build wealth informatics that guarantees innovative and sophisticated services for the benefit of UAE
 2. 2. ‫أجندة العرض‬ ‫• ذبدٜات اخلازط١ ايعاملٝ١ اجلدٜد٠‬ ‫• تعسٜفات ٖاَ١‬ ‫• فجٛ٠ ايعسض ٚفجٛ٠ ايطًب‬ ‫• خازط١ ايتٛطني‬ ‫• َالحظات ختاَٝ١‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 3. 3. ‫أجندة العرض‬ ‫• حتديات اخلارطة العاملية اجلديدة‬ ‫• ذبدٜات اخلازط١ ايعاملٝ١ اجلدٜد٠‬ ‫• تعسٜفات ٖاَ١‬ ‫• فجٛ٠ ايعسض ٚفجٛ٠ ايطًب‬ ‫• خازط١ ايتٛطني‬ ‫• َالحظات ختاَٝ١‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 4. 4. ‫العامل املتغري‬ ‫• ايعامل ٜػٗد ذبٛالت نبري٠..‬ ‫• تتصاٜد ايتخدٜات االجتُاعٝ١، االقتصادٜ١، ايطٝاضٝ١، ....‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 5. 5. ‫أبرز 51 حتدي يواجُ العامل‬Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 6. 6. ‫زيادة مضطردة يف عدد السلاٌ حول العامل‬ ‫ضهإ ايدٍٚ ايعسبٝ١:‬ ‫023-063 ًَٕٝٛ ْطُ١‬ ‫•‬ ‫007-008 ًَٕٝٛ يف 0502‬ ‫•‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 7. 7. ‫السلاٌ يف ميطقة الشرق األوسط‬ ‫ايبطاي١ بني ايػباب: 52% ؟‬ ‫•‬ ‫ايبطاي١ يف ايدٍٚ ايعسبٝ١: 51 %‬ ‫•‬ ‫ٖٓاى حاج١ إىل َفاِٖٝ جدٜد٠ إلجياد االضتكساز ايطٝاضٞ يف ايدٍٚ‬ ‫•‬ ‫تٛشٜع ايطهإ يف ايدٍٚ ايعسبٝ١ حطب ايف٦ات ايعُسٜ١ (0891-0502)‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 8. 8. ‫أٍه مثاىية مواضيع على جدول أعنال دول العامل واملتعلقة باملوارد البشرية‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 9. 9. ‫أجندة العرض‬ ‫• ذبدٜات اخلازط١ ايعاملٝ١ اجلدٜد٠‬ ‫• تعريفات هامة‬ ‫• تعسٜفات ٖاَ١‬ ‫• فجٛ٠ ايعسض ٚفجٛ٠ ايطًب‬ ‫• خازط١ ايتٛطني‬ ‫• َالحظات ختاَٝ١‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 10. 10. ‫تعريف التخدي (املشللة)‬ ‫احلهَٛات‬ ‫األفساد‬ ‫تٛظٝف املٛاطٓني:‬ ‫احلاج١ يًعٌُ:‬ ‫أٚيٜٛ١ حهَٛٝ١ ٚٚزق١‬ ‫اٖتُاَات ايفسد األضاضٝ١‬ ‫ضٝاضٝ١..‬ ‫بعد األَٔ ٚاملأنٌ ٚاملػسب‬ ‫ٚاحلاج١ يألضس٠..‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 11. 11. ‫تعريف التخدي (املشللة)‬ ‫ٚايطؤاٍ ايرٟ تطسح٘ ايدزاض١ ٖٛ:‬ ‫ٌٖ ايتٛطني ٜعين إٔ ناف١ املٛاطٓني (ايساغبني بايعٌُ) هلِ ٚظا٥ف‬ ‫ٜٚػػًٕٛ َٛاقع عٌُ ضٛا٤ باحلهَٛ١ أٚ ايكطاع اخلاص؟‬ ‫يٛ قبًٓا بطسع١ بريو ايتفطري فٗٛ ضٝكٛد يتعسٜف ايتٛطني‬ ‫ٖٛ إٔ:‬ ‫- ْطب١ ايبطاي١ تطاٟٚ (0%) .‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 12. 12. ‫تعريف التخدي (املشللة)‬ ‫دٚي١ اإلَازات بني 7002-1102‬ ‫دخٍٛ حٛايٞ 03 ايف َٛاطٔ ضٜٓٛا‬ ‫يطٛم ايعٌُ، يف حني إٔ ضٛم ايعٌُ‬ ‫بايفعٌ ٜٛفس َا َتٛضط٘ 051 أيف‬ ‫ٚظٝف١ .‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 13. 13. ‫تعريف التخدي (املشللة)‬ ‫دٚي١ اإلَازات بني 7002-1102‬ ‫دخٍٛ حٛايٞ 03 ايف َٛاطٔ ضٜٓٛا‬ ‫يطٛم ايعٌُ، يف حني إٔ ضٛم ايعٌُ‬ ‫بايفعٌ ٜٛفس َا َتٛضط٘ 051 أيف‬ ‫ٚظٝف١ .‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 14. 14. ‫تعريف التوطني‬ ‫دلُٛع١ ايطٝاضات ٚايرباَج ٚاخلطط اييت تطُٔ تٛفري ايفسص يتأٌٖٝ‬ ‫املٛاطٓني ، ٚذبكٝل 3 أٖداف:‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 15. 15. ‫ملً توجُ تلم السياسات والربامج؟‬ ‫االعتُاد عً٢‬ ‫دزاضات حبجٝ١ ملطح‬ ‫ضٛم ايعٌُ ٚذبدٜد‬ ‫ايتصٓٝفات اييت‬ ‫ميهٔ إ تتٛاجد‬ ‫ٚاحجاَٗا ٚاَانٔ‬ ‫تٛاجدٖا:‬ ‫ايبطاي١ (احلكٝكٝ١ ٚاالختٝازٜ١)‬ ‫ذٟٚ االحتٝاجات اخلاص١‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 16. 16. ‫أسئلة ىقدية حتتاج إلجابة؟‬ ‫• ٌٖ ٜعترب تٛظٝف َٛاطٔ بعٌُ غري َٓاضب‬ ‫ي٘ ٚغري َؤٌٖ ي٘ (ٖٚٛ َا اصطًح عًٝ٘ بايبطاي١‬ ‫املكٓع١)، تٛطٝٓا؟‬ ‫• بفسض عسض ٚظٝف١ عً٢ َٛاطٔ ٚمل ٜكبًٗا‬ ‫(ضٛا٤ نإ ذلل أٚ غري ذلل)، ٌٖ تعترب حاي١‬ ‫ايتٛطني فعاي١ ْٚاجخ١؟‬ ‫• ٌٖ باإلَهإ ٚاملٓطل تٛفري ٚظا٥ف عًٝا فكط‬ ‫يًُٛاطٓني؟‬ ‫• نٝف حندد ٖدف ايتٛطني يف ظٌ ايظسٚف‬ ‫ٚاخلازط١ االقتصادٜ١ اجلدٜد٠ يًعامل؟‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 17. 17. ‫أجندة العرض‬ ‫• ذبدٜات اخلازط١ ايعاملٝ١ اجلدٜد٠‬ ‫• تعسٜفات ٖاَ١‬ ‫• فجوة العرض وفجوة الطلب‬ ‫• فجٛ٠ ايعسض ٚفجٛ٠ ايطًب‬ ‫• خازط١ ايتٛطني‬ ‫• َالحظات ختاَٝ١‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 18. 18. ‫أٍنية تعريف فجوة التوطني كوسيلية لتوجيُ سياسات التوطني‬ ‫ايطًب‬ ‫ايعسض‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 19. 19. ‫أسباب الفجوة الرئيسية (ثالثة حماور رئيسية)‬ ‫ايتخصص املٗين ٚاملعسيف‬ ‫• تٛجٝ٘ ضٝاضات ايتٛطني يتتعاٌَ‬ ‫َع تًو احملاٚز بدال َٔ ايتعاٌَ َع‬ ‫األعداد اجملسد٠، ْٚطب ايبطاي١‬ ‫َكابٌ ْطب ايتٛطني َٚعدالت‬ ‫اإلحالٍ.‬ ‫• أُٖٝ١ تٛجٝ٘ اخلطط ٚايرباَج‬ ‫َطتٛ٣ ايساتب‬ ‫ايتٛطٝٓٝ١ يسدّ ايفجٛ٠: فجٛ٠ ايطًب‬ ‫ٚاملهافآت املايٝ١‬ ‫ٚفجٛ٠ ايعسض َٔ خالٍ بساَج‬ ‫املطتٛ٣ اهلٝهًٞ/‬ ‫اهلسَٞ يًٛظٝف١‬ ‫َدزٚض١ ٚرلطط١ بدق١.‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 20. 20. ‫التعامل مع فجوة العرض (تلتيلات مقرتحة)‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 21. 21. ‫):‬ ‫التعامل مع فجوة الطلب (بالتأثري‬ ‫ٜٚتطح َٔ طبٝع١ تًو‬ ‫ايفجٛ٠ املستبط١ بسغبات‬ ‫املٛاطٓني َد٣ صعٛب١‬ ‫ايتأثري عًٝٗا بعهظ فجٛ٠‬ ‫ايعسض ، ٚاييت ميهٔ ايتأثري‬ ‫عًٝٗا ٚاقعٝا الزتباطٗا‬ ‫بطبٝع١ ضٛم ايعٌُ.‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 22. 22. ‫موازىة مَنة‬‫احتٝاجات دلتُعٝ١‬ ‫فجٛ٠ ايعسض‬ ‫ٚضٝاضٝ١ ٚأَٓٝ١‬ ‫فجٛ٠ ايطًب‬ ‫ذبتِ ايتٛطني‬‫ٚيٛ بٓطبٝ١ يف بعض‬‫ايٛظا٥ف اييت تعاْٞ‬‫َٔ افتكاز ايسغب١ أٚ‬‫ايكدز٠ يطد حاجتٗا‬ ‫(فجٛ٠ ايطًب)‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 23. 23. )‫أٍنية سد فجوة التوطني (العرض / الطلب‬Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 24. 24. ‫أٍنية سد فجوة التوطني (العرض والطلب)‬ ‫عدّ تٛفس إحصا٥ٝات دقٝك١ يبٝإ حجِ‬ ‫•‬ ‫املػهً١..‬ ‫حجِ املػهً١ ٖٞ حاصٌ مجع ايفجٛتني‬ ‫•‬ ‫(فجٛتٞ ايعسض ٚايطًب)‬ ‫فسضٝ١: فجٛ٠ ايتٛطني ٖٞ ضعف املعًٔ يف‬ ‫•‬ ‫إحصا٤ات أٟ دٚي١ عٔ ايبطاي١..‬ ‫ايتٛطني (ايتٛظٝف) ايرٟ ال ًٜيب‬ ‫•‬ ‫االحتٝاجات ايعًُٝ١ ٚايٛاقعٝ١، ٚال ميهٔ‬ ‫اعتبازٖا ٚظا٥ف َػػٛي١ بػهٌ صخٝح!‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 25. 25. ‫أجندة العرض‬ ‫• ذبدٜات اخلازط١ ايعاملٝ١ اجلدٜد٠‬ ‫• تعسٜفات ٖاَ١‬ ‫• فجٛ٠ ايعسض ٚفجٛ٠ ايطًب‬ ‫• خارطة التوطيـن‬ ‫• خازط١ ايتٛطني‬ ‫• َالحظات ختاَٝ١‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 26. 26. ‫خارطة التوطني‬Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 27. 27. ‫التعامل مع االحصاءات العددية يف التدطيط‬ ‫َٚٔ أَجً١ ايٛقا٥ع احلكٝكٝ١ اييت جيب تطجًٝٗا َكابٌ املخطط١ يف خازط١ ايتٛطني:‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 28. 28. ‫أبعاد إدارة خارطة التوطني بعياصرٍا املدتلفة‬ ‫ٚضع خط١ يهٌ َٗٓ١، ٚخطط عددٜ١ تساعٞ األبعاد ايتايٝ١ إلداز٠ عًُٝ١ ايتٛطني بػهٌ مشٛيٞ ٚتكدٜس َٛاشْت٘ املايٝ١:‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 29. 29. ‫دور قواعد البياىات السلاىية احلديجة والواقعية‬ ‫• االضتفاد٠ َٔ َػازٜع اهلٜٛ١ املتكدَ١، ٚتطٜٛس قاعد٠ بٝاْات ضهاْٝ١‬ ‫َرتابط١ َع قٛاعد ايبٝاْات ذات ايعالق١ بهاف١ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات‬ ‫املدْٝ١ األضاضٝ١: ناإلضِ، ٚاملٝالد، ٚايٛفا٠، ٚايتعًِٝ ٚايعٌُ.‬ ‫وز ة‬ ‫ار‬ ‫هيئات اتحادية‬ ‫هيئات محمية‬ ‫العدل‬ ‫و ارتي‬ ‫ز‬ ‫وز ات‬ ‫ار‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫الرتبية والتعليه‬ ‫العالي‬ ‫وز ة‬ ‫ار‬ ‫وز ة االقتصاد‬ ‫ار‬ ‫الداخلية‬ ‫الشرطة‬ ‫السجل السلاىي‬ ‫وز ة‬ ‫ار‬ ‫وز ة‬ ‫ار‬ ‫ي‬‫المصرف المركز‬ ‫العنل‬ ‫الصخة‬ ‫زقِ اهلٜٛ١‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 30. 30. ‫دور قواعد البياىات السلاىية احلديجة والواقعية‬ ‫• االضتفاد٠ َٔ َػازٜع اهلٜٛ١ املتكدَ١، ٚتطٜٛس قاعد٠ بٝاْات ضهاْٝ١‬ ‫َرتابط١ َع قٛاعد ايبٝاْات ذات ايعالق١ بهاف١ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات‬ ‫املدْٝ١ األضاضٝ١: ناإلضِ، ٚاملٝالد، ٚايٛفا٠، ٚايتعًِٝ ٚايعٌُ.‬ ‫ايتهاٌَ ايبٝاْٞ، ضُٝهٔ ذبًٌٝ ذنٞ يًبٝاْات‬ ‫وز ة‬ ‫ار‬ ‫هيئات اتحادية‬ ‫‪)intelligent data‬‬ ‫هيئات محمية‬ ‫العدل‬ ‫(‪mining techniques‬‬ ‫ٚميهٓٗا ذبدٜد بػهٌ أدم‬ ‫و ارتي‬ ‫ز‬ ‫وز ات‬ ‫ار‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫الرتبية والتعليه‬ ‫فجٛ٠ ايعسض املٛجب١ ٚفجٛ٠ ايعسض ايطايب١.‬ ‫العالي‬ ‫وز ة‬ ‫ار‬ ‫وز ة االقتصاد‬ ‫ار‬ ‫الداخلية‬ ‫الشرطة‬ ‫السجل السلاىي‬ ‫وز ة‬ ‫ار‬ ‫وز ة‬ ‫ار‬ ‫ي‬‫المصرف المركز‬ ‫العنل‬ ‫الصخة‬ ‫زقِ اهلٜٛ١‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 31. 31. ‫التعامل مع اإلىساٌ ٍو معيار جناح إدارة أي مشروع وطين ..‬ ‫ضسٚز٠ اعتُاد ضٝاضات َتٛاشْ١ يف تٛجٝ٘ ضٝاضات ايتٛظٝف يتخكٝل عاٌَ اجلرب ٚايسضا‬ ‫يًُٛاطٔ يػػٌ ٚظٝف١ َطًٛب تٛجٝٗ٘ هلا، ٖٚٛ َا ٜٛجب ذبكٝل غسطني:‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 32. 32. ‫التعامل مع اإلىساٌ ٍو معيار جناح إدارة أي مشروع وطين ..‬ ‫ضسٚز٠ اعتُاد ضٝاضات َتٛاشْ١ يف تٛجٝ٘ ضٝاضات ايتٛظٝف يتخكٝل عاٌَ اجلرب ٚايسضا‬ ‫يًُٛاطٔ يػػٌ ٚظٝف١ َطًٛب تٛجٝٗ٘ هلا، ٖٚٛ َا ٜٛجب ذبكٝل غسطني:‬ ‫ٚبعد نٌ تًو املكازبات ٚاإلجسا٤ات1.ايتٛجٝٗٝ١ يتخفٝض ٚتكًٌٝ حجِ‬ ‫ايتُهني‬ ‫فجٛتٞ ايطًب ٚايعسض فإٕ َا (املٛقع – َٔ– ايفجٛتني ضٝتِ تسحًٝ٘‬ ‫اجلػسايف‬ ‫ٜتبك٢‬ ‫ايعًُٞ املٗين –‬ ‫اخلرب٠ -فٛازم ايتٛطني، ٜٚظٌ دا٥ُا َٔ‬ ‫خبازط١ ايتٛطني يًعاّ ايتايٞ ٚضٓطُٝ٘ ايسغب١)‬ ‫املُهٔ ضد فجٛ٠ ايعسض َٔ خالٍ تػػٌٝ املكُٝني ٖٚٛ ايطٝاضات ٚاألْظُ١‬ ‫2. َا حيتاج يطٝاض١‬ ‫تٛجٝٗٝ١ يهٌ دٚي١ يٛضع أٚيٜٛاتٗا يهٌ ٚظٝف١ يطبط إٜكاع ايتٛاشٕ‬ ‫ٚايطٛابط َجٌ ْظاّ ايرتقٝات‬ ‫ٚاحلٛافص ال ضُٝا يطد فجٛ٠ ايطًب.‬ ‫ايطهاْٞ ٚأَٓٗا ايكَٛٞ.‬ ‫ايعسض‬ ‫ايطًب‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 33. 33. ‫كيف ميلً إىشاء خارطة التوطني التقديرية ؟‬ ‫ايٛضًٝتإ املكرتحتإ حلطاب خازط١ ايتٛطني ايتكدٜسٜ١ بإجياش‬ ‫ايطسٜك١ األٚىل:‬ ‫اعتُاد أضًٛب ايتٓبؤ اإلحصا٥ٞ ]‪.. [statistical forecasting‬‬ ‫•‬ ‫احلاج١ إىل بٝاْات األعٛاّ ايجالث١ األخري٠ عً٢ األقٌ يتكِٝٝ غهٌ ايداي١ اجلربٜ١‬ ‫•‬ ‫يًطًطً١ ايسٜاضٝ١ اييت تتبعٗا نٌ ٚظٝف١ عً٢ حد٠ ٚحطب ايتصٓٝفات اييت مت‬ ‫اضتعساضٗا ضابكاً..‬ ‫ذبدٜد منط ايتكدّ إٕ نإ َعدٍ ايتكدّ ٜتبع داي١ خطٝ١ أٚ َعادي١ َٔ ايدزج١‬ ‫•‬ ‫ايجاْٝ١ أٚ ايجاْٝ١ ٚاالدباٙ ايعاّ هلا أٖٛ َٛجب أّ ضايب ،‬ ‫حطاب ايعاّ اجلدٜد ٚفل َؤغسات تكدٜسٜ١ ٚملد٠ مخظ ضٓٛات َع إعاد٠ احلطاب‬ ‫•‬ ‫ٚايتعدٌٜ بعد ذبدٜح ايبٝاْات ايتكدٜسٜ١ بايٛاقعٝ١ يهٌ عاّ.‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 34. 34. ‫كيف ميلً إىشاء خارطة التوطني التقديرية ؟‬ ‫ايطسٜك١ ايجاْٝ١:‬‫• تكسز ايدٚي١ بٓفطٗا احتٝاجاتٗا يًُٗٔ ٚايٛظا٥ف عً٢ املطتٛ٣ املٗين دٕٚ‬‫ايدخٍٛ بايتخصص (نإٔ تكٍٛ حنتاج طبٝب يهٌ 001 َٛاطٔ َجال أٚ تكٍٛ‬ ‫جٓدٟ يهٌ 05 َٛاطٔ َجال) ٚذبدد ايٓطب ٚاألعداد ٚفكا الحتٝاجاتٗا..‬‫• أٚ تهٕٛ ايدٚي١ شزاعٝ١ باألضاع فتطًب إٔ ٜظٌ عدد املصازعني َجال 5‬ ‫َالٜني يتًبٝ١ احتٝاجاتٗا ايتُٜٓٛ١.‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 35. 35. ‫كيف ميلً إىشاء خارطة التوطني التقديرية ؟‬ ‫ايطسٜك١ ايجاْٝ١:‬‫• تكسز ايدٚي١ بٓفطٗا احتٝاجاتٗا يًُٗٔ ٚايٛظا٥ف عً٢ املطتٛ٣ املٗين دٕٚ‬‫ايدخٍٛ بايتخصص (نإٔ تكٍٛ حنتاج طبٝب يهٌ 001 َٛاطٔ َجال أٚ تكٍٛ‬ ‫جٓدٟ يهٌ 05 َٛاطٔ َجال) ٚذبدد ايٓطب ٚاألعداد ٚفكا الحتٝاجاتٗا..‬‫• أٚ تهٕٛ ايدٚي١ شزاعٝ١ باألضاع فتطًب إٔ ٜظٌ عدد املصازعني َجال 5‬ ‫َالٜني يتًبٝ١ احتٝاجاتٗا ايتُٜٓٛ١.‬ ‫األضًٛبني َعا فٗٛ ايرٟ ميجٌ اخلط األدم ٚاألقسب يًٛاقعٝ١ إذ أْ٘‬ ‫ٚحنٔ منٌٝ يـ َصج‬ ‫ال ٜبتعد عٔ ايٛاقع باضتخداّ ايتٓبؤ االحصا٥ٞ ٚال ٜٓجسف بعٝدا عٔ اخلطط‬ ‫احلهَٛٝ١ ٚايتُٜٓٛ١ اييت تٓبع َٔ ٚاقع االحتٝاج اجملتُعٞ.‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 36. 36. ‫أجندة العرض‬ ‫• ذبدٜات اخلازط١ ايعاملٝ١ اجلدٜد٠‬ ‫• تعسٜفات ٖاَ١‬ ‫• فجٛ٠ ايعسض ٚفجٛ٠ ايطًب‬ ‫• خازط١ ايتٛطني‬ ‫• مالحظات ختامية‬ ‫َالحظات ختاَٝ١‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 37. 37. ‫عامل ميلنش .. عامل تقصر فيُ املسافات يوما بعد يوو ..‬ ‫ايعامل أصبح قسٜ١ عاملٝ١ صػري٠، ٚعً٢ ايسغِ َٔ‬ ‫•‬ ‫اختالف ايتفاصٌٝ، إال إٔ ايكطاٜا ٚايتخدٜات َتػابٗ١‬ ‫(االقتصادٜ١، ايطٝاضٝ١، االجتُاعٝ١، ايبٝ٦ٝ١).‬ ‫تٛفس املٛازد ايبػسٜ١ املاٖس٠ ٚاملؤًٖ١، ضتخدد َهإ‬ ‫•‬ ‫ايدٍٚ يف اخلازط١ ايعاملٝ١ اجلدٜد٠.‬ ‫• أُٖٝ١ ايرتنٝص عً٢ تطٜٛس ٚتُٓٝ١ املٛازد ايبػسٜ١‬ ‫َٔ اجلٛاْب ايػخصٝ١، ٚاملٗٓٝ١ ٚايتدزٜبٝ١..‬ ‫• ايرتنٝص عً٢ إجياد حًٍٛ يتخدٜات املٛازد ايبػسٜ١‬ ‫اييت تٛاج٘ ايدٍٚ ايعسبٝ١.‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 38. 38. ‫رأس املال البشري .. أولوية اسرتاتيجية ..‬ ‫إداز٠ زأع املايٞ ايبػسٟ ضٝظٌ َٔ‬ ‫•‬ ‫ايتخدٜات املطتُس٠ خاص١ يف ظٌ تػري‬ ‫اخلازط١ ايعاملٝ١ اجلدٜد٠.. (االجتُاعٝ١،‬ ‫ايطٝاضٝ١، ٚاالقتصادٜ١).‬ ‫إعاد٠ تعسٜف اضرتاتٝجٝات املٛازد ايبػسٜ١‬ ‫•‬ ‫يف ايعامل ايعسبٞ ملٛاجٗ١ ايتكًبات‬ ‫االقتصادٜ١، ٚايتهٓٛيٛجٝا احلدٜج١،‬ ‫ٚايكطاٜا االجتُاعٝ١، ايعاملٝ١ ٚاإلقًُٝٝ١‬ ‫ٚايٛطٓٝ١.‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 39. 39. ‫دراسة: إٍتنامات أجنح مدراء املؤسسات على مستوى العامل‬ ‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 40. 40. ‫يف اخلتاو ..‬ ‫ايعامل ضٝطتُس يف إٔ‬ ‫ٜصبح أنجس غُٛضا،‬ ‫ٚضتختاج ايدٍٚ إىل‬ ‫تبين َفاِٖٝ فهسٜ١‬ ‫جدٜد٠، ٜهٕٛ اإلْطإ‬ ‫(املٛاطٔ) يف قًب‬ ‫اخلطط ٚذلسنٗا ..‬ ‫د. عًٞ ذلُد اخلٛزٟ‬ ‫املدٜس ايعاّ | ٖٝ٦١ اإلَازات يًٜٗٛ١‬ ‫اإلَازات ايعسبٝ١ املتخد٠‬ ‫‪ali.alkhouri@emiratesid.ae‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬

×