Ismail slayt

2,881 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,881
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ismail slayt

 1. 1. ADI : İSMAİLSOYADI :ALKAYA SINIF :10/A NO : 250
 2. 2. Kara cisim ışıması, herhangi bir cismin,ısısına bağlı olarak salınan elektromanyetikışımadır. Elektromanyetik ışınım, oluşmatarzına göre iki gruba ayrılır. Isıl (termal)ışınım ve ısıl olmayan ışınım. Isıl ışınıma,kara cisim ışıması da denilmektedir.
 3. 3. Evrendeki her cisim ya daparçacık, enerjisine ya da diğer deyişle ısısına bağlıolarak belirli frekansta elektromanyetik ışınım salar.Önceleri cismin ya da parçacığın ısısına bağlı olaraksalınan elektromanyetik ışınımın frekansının sıfırdansonsuza kadar olabileceği düşünüldü.Fakat deney sonuçları böyle değildi ve bu duruma"mor ötesi katastrofu" denildi. Planck Kanunu ile busorun çözüldü ve Planckın burada yaptığı "enerjininkuantum durumunun değişmesiyle salındığı"önermesi, kuantum fiziğinin temelini attı. Oda sıcaklığındaki cisimler esas olarak kızılötesi(enfra ruj) elektromanyetik ışınım yaparlar,dolayısıyla insan gözü tarafındanalgılanamaz. Daha yüksek ısılarda ise insan gözününalgılayacağı frekanslarda ışınım yaparlar.
 4. 4. Fizik biliminde foton, elektromanyetikalanın kuantumu, Işığın temel "birimi" vetüm elektromanyetik ışınların kalıbı olan temelparçacıktır. Foton ayrıca ElektromanyetikKuvvetin kuvvet taşıyıcısıdır. Bu kuvvetin etkileri hem mikroskobikölçülerde, hem de mikroskobik ölçülerde çokrahat bir şekilde gözlemlenebilir.
 5. 5. Durgun kütlesi sıfırdır; ışık hızıyla gider;etkileşimlere parçacık olarak girebilir ancak dalgaolarak yayılır; E=h x f, p=h/l veE=p*c bağıntılarına uyar; kütlesi sıfır olduğuhalde, diğer parçacıklar gibi kütle çekiminden bileetkilenir. E : enerji miktarı h =6.6 x 10(-34) Js f : frekans Işık dalga özelliklerine de sahiptir.Etkileşimlere parçacık olarak girebilir ancak dalgaolarak yayılır.
 6. 6. Elektron volt (sembolü eV)bir enerji birimidir. Bir elektronun, boşlukta,bir voltluk elektrostatik potansiyel farkı kat ederekkazandığı kinetik enerji miktarıdır. Diğer birdeyişle, 1 volt çarpı elektronun yüküne eşittir. Kimyada, 1 mol kadar elektronun(6.02214179×1023) 1 voltluk bir potansiyelfarkından geçişinde meydana gelen kinetik enerjiolan molar eşdeğerini kullanmak dahakullanışlıdır. Bu da, 96.48534 kJ/moldür.
 7. 7. Kütle-Enerji denkliği yasasına göre aynızamanda kütle değerleri için de kullanılır.Mesela protonun ağırlığı yaklaşık 1 GeVdir. Oldukça küçük bir enerji birimidir: 1 eV = 1.602 176 53(14)×10−19 J. (veyayaklaşık 0.160 aJ) Katı hal fiziği ve Atomfiziğinde sıkça kullanılır. SI standart birimlerindenolmadığı halde kilo, mega, giga gibi standart SIöneklerini alır. 1 eV = 96,4853 kj/mol 1 keV = 1 kiloelektronvolt = 103 eV 1 MeV = 1 megaelektronvolt = 106 eV 1 GeV = 1 gigaelektronvolt = 109 eV 1 TeV = 1 terraelektronvolt = 1012 eV
 8. 8. Işığın tanecik özelliklerindendir.Metal yüzeyine gelen ışık elektron koparır.Fotoelektrik olay klasik fizik ile açıklanamaz. Gelen ışığın frekansı arttıkça kopan elektronların kinetik enerjisi artar; elektronların kinetik enerjisi ışığın şiddetine bağlı değildir. Gelen ışığın frekansı belirli bir eşik değerin ( o ) altında ise elektron koparamaz, elektronların kopması ışığın şiddetine bağlı değildir. Gelen ışığın şiddeti arttıkça kopan elektron sayısı artar, kinetik enerjisi değişmez. E=E0+Ek h =h 0 +1/2 mV2 Ek=h( - 0 ) e- ların kinetik enerjisi İş fonksiyonu Gelen ışık enerjisi veya eşik enerjisi
 9. 9. Bir foton yüzeye çarptığı zaman enerji­siniyüzeyin bir tek elektronuna verir ve kendisi kaybolur.Fotonun enerjisinin bir kısmı elektronu sökmek içindiğer kalan kısmı ise elekt­rona kinetik enerjikazandırmak için aktarılır. Fotoelektronlarınyü-zeyden sökülmesi için gerekli en küçük enerjiyebağlanma enerjisi ve eşik enerjisi adı verilir. Birfotonun enerjisi bağlanma enerjisinden (Eb) az olursayüzeyden elektron sökemez. örneğin; fotonun enerjisi5eV, bağlanma enerjisi 6eV ise yüzeyden elektronsökülemez. Fotonun enerjisi 5eV, bağlanma enerjisi3eV ise fotoelektronların kinetik enerjisi 5eV - 3eV = 2eV olur.
 10. 10. Bilim adamı Plancka göre ışıkkaynaklarından kuantum veya fo­ton adı verilentanecikler salınır. Bu tanecikler birer enerji paketlerişeklinde olduğunu Enstein daha da geliştirerekfotoelektrik olayını açık­ladı. Plancka göre bir ışık kuantumunun enerjisiE = h.f bağıntısı ile bulunur.
 11. 11. Kesme potansiyel farkı yardımıyla farklırenkte ışıklar kullanarak fotosel yüzeydençıkan fotoelektronların maksimum kinetikenerjileri ölçülür. Plank sabiti verir.
 12. 12. Havası boşaltılmış veiçinde alkali metal bulundurantüpe şiddetli bir ışıkgönderildiğinde devreden çokküçük bir akım geçer. Alkalimetal levhaya şiddetli bir ışıkdüşürüldüğünde, metallevhadan elektronlar sökülür vebu elektronlardan yeterli kinetikenerjiye sahip olanlar devreyidolaşarak akımın oluşmasınısağlarlar. Bu akıma fotoelektrikakım denir. o Metal levhadanelektron sökülünce levha (+)yükle yüklenir. o Alkali metaller:Sodyum, potasyum, lityum,Sezyum, Bakır vs…
 13. 13. Fotoselin levhaları arasına ters bir üreteç bağlandığında levhalararasında elektriksel alan meydana gelir. Elektriksel alan içinde hareketeden yüklü cisme bir kuvvet etki edeceği için katottan kopan elektronlaranot yüzeyine doğru yavaşlar. Bu durumda kopan elektronlar yavaşlarhatta elektronların anot yüzeyine ulaşması engellenebilir. Katotyüzeyinden kopan elek-tronları durdurup akım geçmesini engelleyengerilim değerine kesme potansiyeli denir. Not: Kesme potansiyeli gelenfotonun enerjisi ile doru orantılıdır. Kesme gerilimi şöyle hesaplanır:Efoton= E0 + EkEanot = Ek - e.V Ef = Gelen fotonun enerjisiE0= Eşik enerjisiEK= Kopan elektronların kinetik enerjisiEanot= Elektronların anot yüzeyine ulaşma enerjisiVkesme = Üreteç gerilimi 0 = Ek - e.Vk e.Vk = Ek e.Vk =Vdoyma İmax Vkesme
 14. 14. 1922de Amerikalı fizikçi A.Compton,X ışınları üzerineyaptığı incelemelerde; E=hϰenerjili fotonların serbestelektronlara çarptırılmasıyla buışınların elektronlarla etkileştiğinigözlemledi. Arthur Co mpton Bununla da kalmayarak, 1892-1962 çarpışmadan sonra açığa çıkan ışının frekansının daha küçük olduğunu tespit etti .
 15. 15. e Gelen foton α e βE f λ P Çarpışmadan önce E f λ P Çarpışmadan sonra Compton olayı: yüksek enerjili bir x ışını fotonunun karbon atomunun serbest elektronuna çarparak onu bir doğrultuda fırlatırken kendisinin de bir doğrultuda saçılması olayıdır.
 16. 16. ADI : İSMAİLSOYADI :ALKAYA SINIF :10/A NO : 250

×