Prezentacija IPA IV

1,415 views

Published on

Najave za grant sheme za IPA IV - 2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,415
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Provedba Operativnog programa razvoj ljudskih potencijala
 • Prezentacija IPA IV

  1. 1. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva IV. komponenta IPA-e INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI Regionalne konzultacije Zagreb, 22. veljače 2011.
  2. 2. Sadržaj <ul><ul><li>1. IPA osnovne informacije </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>IV. komponenta - Razvoj ljudskih potencijala </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IPA 2007.- 2009. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IPA 2010. – 2011. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>2. Socijalno poduzetništvo (u teoriji i praksi) </li></ul></ul>
  3. 3. IPA – Instrument pretpristupne pomoći <ul><ul><li>za razdoblje 2007.-2011. </li></ul></ul><ul><ul><li>pomoć državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama u procesu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva i provedbi pravne stečevine EU </li></ul></ul><ul><ul><li>priprema za korištenje strukturnih fondova te Kohezijskog fonda </li></ul></ul><ul><ul><li>sredstva namijenjena Hrvatskoj: </li></ul></ul><ul><li>IPA – komponente </li></ul><ul><ul><li>Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija </li></ul></ul><ul><ul><li>Prekogranična suradnja </li></ul></ul><ul><ul><li>Regionalni razvoj </li></ul></ul><ul><ul><li>Razvoj ljudskih potencijala </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruralni razvoj </li></ul></ul>Godina 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Sredstva u m € 141,2 146,0 151,2 154,2 157,2
  4. 4. Raspodjela sredstava iz IPA-e (shema)
  5. 5. IPA IV. komponenta – Razvoj ljudskih potencijala <ul><li>OPERATIVNA STRUKTURA “RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA” </li></ul><ul><li>Tijelo nadležno za Operativni program </li></ul><ul><ul><ul><li>Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (http://www.mingorp.hr) </li></ul></ul></ul><ul><li>Tijela nadležna za prioritet/mjeru </li></ul><ul><ul><ul><li>Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (http://www.mzss.hr) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ( http://public.mzos.hr) </li></ul></ul></ul><ul><li>Provedbena tijela </li></ul><ul><ul><ul><li>Hrvatski zavod za zapošljavanje – Odjel za financiranje i ugovaranje projekata EU (CES DFC) (http://www.hzz.hr/dfc) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa (AVETAE DEFCO) (http://www.aso.hr/defco/) </li></ul></ul></ul>
  6. 6. Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2011. <ul><ul><ul><li>strateški dokument </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>područje </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- zapošljavanja </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- socijalne uključenosti </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- obrazovanja </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>financiranje: 85 % iz proračuna EU </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li> 15 % iz proračuna RH </li></ul></ul></ul></ul></ul>2007 - 2009 2010 - 2011 EK odobrila prosinac 2007. prosinac 2010. ukupna financijska sredstva /€ 45 milijuna 37 milijuna struktura 4 prioriteta 9 mjera 4 prioriteta 10 mjera
  7. 7. Operativni program Razvoj ljudskih potencijala <ul><li>Prioritet 1 Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada </li></ul><ul><li>Mjera 1.1. Podrška u osmišljavanju i provedbi aktivne i preventivne politike </li></ul><ul><li> tržišta rada </li></ul><ul><li>Mjera 1.2. Jačanje učinkovitosti i kvalitete hrvatskih javnih službi za </li></ul><ul><li> zapošljavanje </li></ul><ul><li>Prioritet 2 . Jačanje socijalnog uključivanja osoba kojima je otežan pristup tržištu rada </li></ul><ul><li>Mjera 2.1. Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu </li></ul><ul><li> zapošljavanju </li></ul><ul><li>Mjera 2.2. Podrška pristupa obrazovanju skupinama u nepovoljnom položaju </li></ul><ul><li>Mjera 2.3. Razvoj socijalnih usluga u cilju poboljšanja mogućnosti zapošljavanja </li></ul><ul><li>Prioritet 3. Jačanje ljudskog kapitala i zapošljivosti </li></ul><ul><li>Mjera 3.1. Daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira </li></ul><ul><li>Mjera 3.2. Jačanje sustava obrazovanja odraslih </li></ul><ul><li>Mjera 3.3. Podrška jačanju kvalitete i učinkovitosti institucija odgovornih za </li></ul><ul><li> razvoj politika obrazovanja te obrazovanje i usavršavanje </li></ul><ul><li>Prioritet 4 . Tehnička pomoć </li></ul><ul><li>Mjera 4.1. Priprema projekata </li></ul><ul><li>Mjera 4.2. Upravljanje programom i izgradnja kapaciteta </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Operativni program RLJP-a 2007.-2009. </li></ul><ul><li>malo statistike... </li></ul><ul><li>33 operacije </li></ul><ul><ul><li>8 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – grant sheme </li></ul></ul><ul><ul><li>15 ugovora o pružanju usluga – service contract </li></ul></ul><ul><ul><li>2 ugovora o nabavi opreme – supply contract </li></ul></ul><ul><ul><li>2 ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava – direct grant award </li></ul></ul><ul><ul><li>6 okvirnih ugovora – framework contract </li></ul></ul><ul><li>2007 – 13.384.707 € </li></ul><ul><li>2008 – 14.941.178 € </li></ul><ul><li>2009 – 16.705.884 € </li></ul><ul><li>ukupno 45.031.769 € </li></ul>
  9. 9. Operativni program RLJP-a 2010.-2011. <ul><li>malo statistike... </li></ul><ul><li>19 operacija </li></ul><ul><ul><li>9 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – grant sheme </li></ul></ul><ul><ul><li>5 ugovora o pružanju usluga – service contract </li></ul></ul><ul><ul><li>1 ugovora o nabavi opreme – supply contract </li></ul></ul><ul><ul><li>2 ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava – direct grant award </li></ul></ul><ul><ul><li>2 twinning ugovora </li></ul></ul><ul><li>2010. – 18.470.595 € </li></ul><ul><li>2011. – 18.823.534 € </li></ul><ul><li>ukupno 37.294.129 € </li></ul>
  10. 10. Vrste operacija OP 2007.-2009.
  11. 11. Analiza ugovaranja
  12. 12.
  13. 13. - 7 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - 121 ugovaratelja - predviđeno za ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava OP 2007.-2009. 18.896.145 € (42 % vrijednosti OP-a) - ugovoreno 15.617.224 € (35% vrijednosti OP 2007.-2009.)
  14. 14. Grant sheme u provedbi <ul><li>Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada </li></ul><ul><li>Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina </li></ul><ul><li>Žene na tržištu rada </li></ul><ul><li>Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova </li></ul><ul><li>Implementacija novih kurikuluma </li></ul><ul><li>Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje </li></ul><ul><li>Lokalna partnerstva za zapošljavanje </li></ul>
  15. 15. Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada <ul><li>Ukupna vrijednost: € 1. 351.737,96 </li></ul><ul><li>Trajanje: 12 mjeseci </li></ul><ul><li>Ugovori potpisani sa 14 najuspješnijih prijavitelja na natječaj </li></ul><ul><li>Pred-financiranje: € 1.081.390,35 u siječnju 2011. </li></ul><ul><li>Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina </li></ul><ul><li>Ukupna vrijednost: € 1.304.105,29 </li></ul><ul><li>Trajanje: 12 mjeseci </li></ul><ul><li>Ugovori potpisani sa 18 najuspješnijih prijavitelja na natječaj </li></ul><ul><li>Pred-financiranje : € 113.884,76 u siječnju 2011. (18 ugovaratelja) </li></ul>
  16. 16. Žene na tržištu rada <ul><li>Ukupna vrijednost: € 2 . 017.480 </li></ul><ul><li>Trajanje: 12 mjeseci </li></ul><ul><li>Ugovori potpisani sa 18 najuspješnijih prijavitelja na natječaj </li></ul><ul><li>Pred-financiranje: € 1.613.983,99 u prosincu 2010. </li></ul><ul><li>Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova </li></ul><ul><li>Ukupna vrijednost: € 3.407.682,34 </li></ul><ul><li>Trajanje: 10 - 12 mjeseci </li></ul><ul><li>Ugovori potpisani sa 20 najuspješnijih prijavitelja na natječaj </li></ul><ul><li>Pred-financiranje: € 2.726.145,86 u siječnju 2011. (prema 20 ugovaratelja) </li></ul>
  17. 17. Implementacija novih kurikuluma <ul><li>Ukupna vrijednost: € 3.709.913,18 </li></ul><ul><li>Trajanje: 12-14 mjeseci </li></ul><ul><li>Ugovori potpisani sa 18 najuspješnijih prijavitelja na natječaj </li></ul><ul><li>Pred-financiranje : € 2.824.378,45 u prosincu 2010. </li></ul><ul><li>Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje </li></ul><ul><li>Ukupna vrijednost: € 1.318.273,03 </li></ul><ul><li>Trajanje: 10-14 mjeseci </li></ul><ul><li>Ugovori potpisani sa 7 najuspješnijih prijavitelja na natječaj </li></ul><ul><li>Pred-financiranje: € 1.021.003,9 u prosincu 2010. </li></ul>
  18. 18. Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3 <ul><li>Ukupna vrijednost: 2.182.006,14 € </li></ul><ul><li>Trajanje: 12 mjeseci </li></ul><ul><li>Ugovori potpisani sa 26 najuspješnijih prijavitelja na natječaj </li></ul>
  19. 19. Informativne aktivnosti <ul><ul><li>Regionalne partnerske konzultacije (prvi krug) održane od 17. rujna do 2. listopada 2009. godine u Zadru, Splitu, Rijeci, Čakovcu, Bjelovaru i Osijeku </li></ul></ul><ul><ul><li>Regionalne partnerske konzultacije (drugi krug) održane od 4. travnja do 18. lipnja 2010. godine u Dubrovniku, Šibeniku, Gospić, Pula, Slavonski Brod, Karlovac </li></ul></ul><ul><ul><li>Informativne radionice za potencijalne korisnike bespovratnih sredstava – za svaki natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava </li></ul></ul><ul><ul><li>Brošura “ Kako izraditi projekt u okviru programa IPA i upravljati njime” </li></ul></ul><ul><li> - informacije o IV. komponenti – općenito </li></ul><ul><li> - upute za ispunjavanje dokumentacije prilikom prijavljivanja na natječaj za grant sheme </li></ul><ul><li> - dostupna na web stranicama svih tijela Operativne strukture Razvoj ljudskih potencijala </li></ul><ul><ul><li>Partnerske konzultacije (treći krug) će se održati od 27. siječnja do 17. veljače 2011. godine u Osijeku, Kninu, Sinju, Metkoviću, Delnicama, Pazinu, Koprivnici i Zagrebu </li></ul></ul>
  20. 20. Nove mogućnosti za Vas... <ul><li>Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava ( grant sheme ) </li></ul><ul><li>Mogućnost dodatnoga financiranja za Vaše ustanove/organizacije/ </li></ul><ul><li>udruge/institucije </li></ul><ul><li>Ukupno 9 grant shema unutar revidiranog OP RLJP 2010.-2011. </li></ul><ul><li>Širok krug potencijalnih prijavitelja i partnera </li></ul><ul><li>Priprema za korištenje ESF-a </li></ul>
  21. 21. Grant sheme koje slijede <ul><li>PRIORITET 1. POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOŠLJAVANJU I </li></ul><ul><li>ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA </li></ul><ul><li>Mjera 1.1. Podrška u osmišljavanju i provedbi aktivne i preventivne </li></ul><ul><li>politike tržišta rada </li></ul><ul><li>Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - € 2.540.000 </li></ul><ul><li>Unaprjeđenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba - € 1.000.000 </li></ul>
  22. 22. <ul><li>PRIORITET 2. JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA OSOBA </li></ul><ul><li>KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA </li></ul><ul><li>Mjera 2.1. Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu zapošljavanju </li></ul><ul><li>Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina - € 2.000.000 </li></ul><ul><li>Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina - € 1.000.000 </li></ul><ul><li>Mjera 2.2. Podrška pristupu obrazovanju skupinama u nepovoljnom položaju </li></ul><ul><li>Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redovni sustav obrazovanja </li></ul><ul><li>- € 4.038.000 </li></ul><ul><li>Mjera 2.3. Razvoj socijalnih usluga u cilju poboljšanja mogućnosti zapošljavanja </li></ul><ul><li>Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - € 2.450.000 </li></ul>
  23. 23. <ul><li>PRIORITET 3. JAČANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOŠLJIVOSTI </li></ul><ul><li>Mjera 3.1. Daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira </li></ul><ul><li>Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira – € 4.400 000 </li></ul><ul><li>Razvoj novih elemenata u strukovnim kurikulumima u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada - € 2.600 000 </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Mjera 3.2. Jačanje sustava obrazovanja odraslih </li></ul><ul><li>Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – € 2.025 000 </li></ul>
  24. 24. <ul><li>Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja </li></ul><ul><li>Sredstva: 2.540.000 € </li></ul><ul><li>Cilj: Povećanje rasta zaposlenosti po županijama i provedba inovativnih lokalnih inicijativa za zapošljavanje </li></ul><ul><li>Sažetak: Promicanje lokalnih inicijativa u rješavanju problema na tržištu rada. Potpora će se pružiti lokalnim dionicima u provedbi projekata koji doprinose ostvarenju ciljeva u lokalnim i regionalnim strategijama razvoja ljudskih potencijala i strategijama zapošljavanja različitih ugroženih skupina. Darovnice će se davati visoko inovativnim projektima s ciljem unapređenja lokalnog tržišta rada u cjelini. </li></ul><ul><li>Potencijalni prijavitelji: Poduzeća/institucije koje se bave razvojem ljudskih potencijala i službe koje pružaju usluge na području trži š ta rada (obrazovanje, treninzi), socijalni partneri i komore, nevladine organizacije, međunarodne (međuvladine) organizacije, lokalna i regionalna uprava, regionalne i lokalne razvojne agencije. </li></ul><ul><li>Objava natječaja (indikativno): 2. kvartal 2011. godina </li></ul>
  25. 25. <ul><li>Unaprjeđenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba </li></ul><ul><li>Sredstva: 1.000.000 € </li></ul><ul><li>Cilj: Povećati zapošljivost i mogućnosti zapošljavanja visoko obrazovanih osoba koje su dugotrajno nezaposlene, bez radnog iskustva, pripadnici nacionalnih manjina ili iz županija sa najvećom stopom nezaposlenosti </li></ul><ul><li>Sažetak: Program darovnica će pružiti podršku projektima koji će omogućiti prilagođeno savjetovanje pri zapošljavanju u kombinaciji sa različitim vrstama radne prakse, stažiranja, volontiranja i drugih oblika stjecanja radnog iskustva i vještina kroz rad. </li></ul><ul><li>Potencijalni prijavitelji: ustanove koje pružaju usluge psihosocijalne pomoći, ustanove za razvoj ljudskih potencijala, za usluge orijentirane prema tržištu rada, za obuku i profesionalno usmjeravanje te obrazovanje, istraživačke i druge ustanove iz privatnog sektora, udruge poslodavaca, sindikati, komore, nevladine organizacije, međunarodne (međuvladine) organizacije, lokalna i regionalna uprava, regionalne i lokalne razvojne agencije. </li></ul><ul><li>Objava natječaja (indikativno): 1. kvartal 2011. godine </li></ul>
  26. 26. Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina <ul><li>Vrijednost ugovora : 1.000.000 EUR </li></ul><ul><li>Cilj : Promicanje socijalnog uključivanja dugotrajno nezaposlenih korisnika svih oblika pomoći i usluga socijalne skrbi kroz olakšani pristup tržištu rada. </li></ul><ul><li>Sažetak: Potpora će se dati projektima koji razvijaju cjelovito jačanje socijalnog uključivanja dugotrajno nezaposlenih korisnika svih oblika pomoći i usluga socijalne skrbi s posebnim naglaskom na najteže zapošljive skupine, kroz jačanje njihove motivacije i poticanje sudjelovanja u aktivnostima zajednice, povećanje njihove zapošljivosti kao i kroz osvještavanje javnosti o problemima diskriminacije pri zapošljavanju kao i na radnom mjestu. </li></ul><ul><li>Potencijalni prijavitelji: nevladine organizacije, neprofitne organizacije, javne ustanove, privatne ustanove, privatne tvrtke, lokalna i regionalna uprava, razvojne agencije, centri za malo i srednje poduzetništvo/tehnološki inkubatori, međunarodne (međuvladine) organizacije </li></ul><ul><li>Objava natječaja (indikativno): 1. kvartal 2011. godine </li></ul>
  27. 27. Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina <ul><li>Vrijednost ugovora : 2.000.000 € </li></ul><ul><li>Cilj: Povećanje mogućnosti za održivo zapošljavanje ugroženim skupinama </li></ul><ul><li>Sažetak: Potpora će se dati projektima koji razvijaju mjere kombiniranjem psihološkog osnaživanja, treninga o životnim vještinama (donošenje odluka, samoosnaživanje, komunikacijske i prezentacijske vještine, itd.) s pojedinačnim i grupnim savjetovanjem za zapošljavanje, profesionalnim savjetovanjem, edukacijom i prekvalifikacijom, poticanjem obrazovanja, promocijom zapošljavanja Roma putem programa osnivanja zadruga, senzibilizacijom poslodavaca na probleme skupina u nepovoljnom položaju </li></ul><ul><li>Potencijalni prijavitelji : poduzeća ili ustanove koje pružaju specijalizirane rehabilitacijske psihosocijalne usluge te usluge razvoja ljudskih potencijala i orijentirane prema tržištu rada, nevladine organizacije, ustanove za profesionalno usmjeravanje, za (ponovnu) obuku i druge ustanove iz privatnog sektora, područne službe za zapošljavanje, neprofitne organizacije, javne ustanove, udruge poslodavaca, sindikati, Hrvatska gospodarska komora, lokalna i regionalna uprava, lokalne i regionalne razvojne agencije, međunarodne (međuvladine) organizacije </li></ul><ul><li>Objava natječaja (indikativno): 2 kvartal 2011. godine </li></ul>
  28. 28. Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici <ul><li>Vrijednost ugovora : 2.450.000 € </li></ul><ul><li>Cilj : Poboljšanje mogućnosti zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju kroz daljnji razvoj učinkovitih i sveobuhvatnih socijalnih usluga. </li></ul><ul><li>Sažetak: Potpora će se dati projektima koji razvijaju socijalne usluge u zajednici usmjerene boljem socijalnom uključivanju osoba u nepovoljnom položaju kao što su starije osobe, osobe s invaliditetom, psihički bolesne odrasle osobe, bivši ovisnici, beskućnici, žrtve obiteljskog nasilja, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s poremećajima u ponašanju i druge osobe u nepovoljnom položaju. Potpora će se također dati projektima koji razvijaju socijalne usluge u zajednici usmjerene članovima obitelji koji brinu o osobama ovisnim o tuđoj pomoći u svrhu olakšavanja pristupa tržištu rada i boljeg usklađivanja radne i obiteljske uloge u obiteljima koje brinu o ovisnom članu, a to mogu biti djeca, starije osobe, osobe s invaliditetom, bolesni članovi obitelji i drugi članovi kojima je potrebna pomoć druge osobe. </li></ul><ul><li>Potencijalni prijavitelji: nevladine organizacije, neprofitne organizacije, javne ustanove, privatne institucije, privatne tvrtke, lokalna i regionalna uprava, i međunarodne (međuvladine) organizacije </li></ul><ul><li>Objava natječaja (indikativno): 1 kvartal 2011. godine </li></ul>
  29. 29. <ul><li>Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti sustav obrazovanja </li></ul><ul><li>Sredstva: 4.038.000 € </li></ul><ul><li>Cilj: Poboljšanje socijalne uključenosti osoba u nepovoljnom položaju u obrazovnim ustanovama </li></ul><ul><li>Sažetak: Potpora će se dati projektima koji će promicati jednake mogućnosti u pristupu obrazovanju osoba u nepovoljnom položaju (predškolska djeca/učenici/studenti s teškoćama, Romi i ostale nacionalne manjine), projektima koji će jačati kapacitete škola i nastavnog osoblja u promicanju socijalne uključenosti te inovativnim projektima koji promiču socijalnu uključenost u obrazovanju </li></ul><ul><li>Potencijalni prijavitelji : predškolske ustanove, osnovne, srednje škole, ustanove visokog obrazovanja, instituti za istraživanje u području obrazovanja ili edukacije, udruženja studenata iz skupina u nepovoljnom položaju,, centri za edukaciju, profesionalna udruženja nastavnika, udruženja socijalnih radnika, udruženja socijalnih pedagoga, međunarodne (nevladine) organizacije kojima je primarno područje djelovanja povezano s aktivnostima grant sheme, županije i gradovi </li></ul><ul><li>Prihvatljivi partneri : ista vrsta ustanova kao i prijavitelji te udruge koje se bave osobama s teškoćama područjem multikulturalizma, ljudskih prava, aktivnog građanstva te obrazovanja, poduzeća, organizacije mladih, ostale privatne i javne ustanove kojima je primarno područje djelatnosti obrazovanje i/ili skupine u nepovoljnom položaju </li></ul><ul><li>Objava natječaja (indikativno): 1. kvartal 2011. godine </li></ul>
  30. 30. <ul><li>Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira </li></ul><ul><li>Sredstva: 4.400.000 € </li></ul><ul><li>Cilj: Podrška razvoju i provedbi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira te cjeloživotnog učenja u skladu s općim odredba HKO </li></ul><ul><li>Sažetak: Potpora će se dati projektima koji će razvijati nove kvalifikacije u općem i visokom obrazovanju, projektima koji će razvijati kurikulume temeljene na ishodima učenja u općem i visokom obrazovanju te projektima koji će razvijati nove nastavne materijale te metode i instrumente vrednovanja </li></ul><ul><li>Potencijalni prijavitelji: osnovne škole, gimnazije, ustanove visokog obrazovanja, javne institucije koje su zadužene za razvoj i provedbu politika obrazovanja, instituti za istraživanje u području obrazovanja i usavršavanja, veleučilišta, visoke škole (privatne i javne), jedinice lokalne uprave i regionalne samouprave. </li></ul><ul><li>Prihvatljivi partneri: ista vrsta ustanova kao i prijavitelji, ustanove za obrazovanje odraslih, strukovne škole, istraživački instituti, jedinice lokalne uprave i regionalne samouprave, nevladine organizacije u području obrazovanja i usavršavanja, uključujući udruženja studenata, nadležna tijela državne uprave za regulirane profesije </li></ul><ul><li>Objava natječaja (indikativno): 1. kvartal 2011. godine </li></ul>
  31. 31. <ul><li>Razvoj novih elemenata u strukovnim kurikulumima u skladu s promijenjivim potrebama tržišta rada </li></ul><ul><li>Sredstva : 2.600.000 € </li></ul><ul><li>Cilj : Ojačati uvođenje novih sadržaja u strukovni kurikulum unutar inicijalnog strukovnog sustava, u skladu sa Zakonom o strukovnom obrazovanju , a imajući na umu osiguravanje njegove važnosti u odnosu na tržište rada, sposobnost prilagodbe te ispunjavanja potreba gospodarstva temeljenima na znanju. </li></ul><ul><li>Sažetak : podrška uvođenju novih sadržaja u strukovni kurikulum u uskoj suradnji sa socijalnim partnerima, jačanje kapaciteta strukovnih škola (ljudskih, materijalnih, prostornih), jačanje kapaciteta strukovnih nastavnika za uvođenje modernih pristupa podučavanju </li></ul><ul><li>Potencijalni prijavitelji : srednje strukovne škole </li></ul><ul><li>Prihvatljivi partneri: strukovne škole, socijalni partneri na lokalnoj, regionalnoj ili sektorskoj razini (organizacije poslodavaca, komore i (sindikati) općine, gradovi, županije, nevladine organizacije koje imaju iskustvo u području relevantnom za ovu grant shemu, poduzeća, mala i srednja poduzeća te socijalna poduzeća koja djeluju na lokalnoj i regionalnoj razini, ustanove visokog obrazovanja te istraživački instituti. </li></ul><ul><li>Objava natječaja (indikativno): 1. kvartal 2011. godine </li></ul>
  32. 32. <ul><li>Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih </li></ul><ul><li>Sredstva: 2.025.000 € </li></ul><ul><li>Cilj: Jačanje sektora obrazovanja odraslih s ciljem povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada </li></ul><ul><li>Sažetak: Potpora će se dati projektima koji razvijaju nove ili unapređuju poslijesrednjoškolske programe obrazovanja odraslih </li></ul><ul><li>Potencijalni prijavitelji: ustanove za obrazovanje odraslih te otvorena učilišta </li></ul><ul><li>Partneri: ustanove za obrazovanje odraslih, poduzeća, jedinice lokalne uprave </li></ul><ul><li>Objava natječaja (indikativno): 1. kvartal 2011. </li></ul>
  33. 33. Što možete odmah? <ul><li>Okupiti nekoliko motiviranih osoba u svom kolektivu i razgovarati s njima o mogućim projektima </li></ul><ul><li>Upoznavati se sa strateškim dokumentima i procedurama </li></ul><ul><li>Pratiti naše Internet stranice te biti stalno informirani </li></ul><ul><li>http://www.mingorp.hr/ </li></ul><ul><li>http://www.mzss.hr/ </li></ul><ul><li> http://public.mzos.hr/Default.aspx </li></ul><ul><li>http://www.aso.hr/default.aspx?id=461 </li></ul><ul><ul><ul><li>http://www.hzz.hr/dfc/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>te stranice drugih institucija </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>www.strategija.hr </li></ul></ul></ul><ul><li>Sudjelovati na informativnim radionicama, seminarima i u projektnim klinikama, koje će se održavati u sklopu projekata: </li></ul><ul><ul><li>Podrška dionicima na regionalnoj i lokalnoj razini u pripremi projekata za ugovore o bespovratnoj pomoći u području zapošljavanja i socijalne uključenosti i </li></ul></ul><ul><ul><li>Podrška dionicima na regionalnoj i lokalnoj razini u pripremi projekata za ugovore o bespovratnoj pomoći u području obrazovanja </li></ul></ul>
  34. 34. <ul><li>i najvažnije…. </li></ul><ul><li>PRIJAVITI SE NA NATJEČAJ ! </li></ul>
  35. 35. Hvala na pažnji! Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Uprava za međunarodnu suradnju u području rada i socijalne sigurnosti Ulica grada Vukovara 78, Zagreb dodatne informacije na http://www.mingorp.hr

  ×