Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Expresiones de la ley

266 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Expresiones de la ley

  1. 1. vo NO ¿me ¿H5 - PERO st QuETEr/ ¿o / * ‘ DERECHO Aviv/ K Ir l PVOÜEJB orillas 4/ parla viola j u- f . nsyisAno ‘i. wlmczasoM-r‘ “ i ' a ti‘ SAS’. Suicome f o g » » -
  2. 2. 4 A‘. . l, . , . K / / UNIVERSIDAD TÉCNICA De MACHALA ik‘, - " ——' ‘Calidad, Partinench y Calidoz’ ¡¿ UNIDAD ACADEMlCA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD CARRERA DE BIOOUlMICA V FARMACIA CATEDRA DE LEGlSLAClON FARMACEUTICA ALUMNA: ALJSSON GEANELLA MACÍAS CURSO‘. QUINTO AÑO A DOCENTE: Dr. Cartas Garcia Mg. Sc. A148. La publicidad de bcbidas alcohólicas por ningún motivo se vinculará a la salud, al éxito deportivo o a la Imagen de la major como símbolo sexual. La autoridad sanitaria nacional vigilará y controlará el cumplimiento de esta disposición. ¿l l ‘v, [y . i [És-Z Aruusm NINGÚN ‘nro o: waucrmn om: DAR ¡sms MENSAJES A us PERSONAS PORQUt SUBUMINALMENYI rïnsuuu que su ¡su vunucsom qu: u mono; 55M sumo PARA su num L0 uuu NO ¡s ASI. um MADRE EMBARAZADA N0 men: mama ALCOHOL m MOSTRARSE n: CUAL ¡su EN u GRAFICA ¡wm su EXPiNDIO. DE ¡sun MANERA ss OBSFRVAN ¡mismas oevoomvxs conos se putos PENSAR qu: n ALCOHOL FAVORECE Al DEPORTE L0 nus es tRItONíO.
  3. 3. fiE5É%%%%%%E%%%%%%%%%%%%%%%%fiá%%%%%%E mñ¡mmmmmmma: vpmmmmmmvmfimmmzn-animada Émeemmaemmm hmmmEfimmmWmiMWmflMi“fimñfiü i J il EEEESfiïfifififififififigáfiñfiáfifiüfifigñü ümflfifi HEQMMHQEMEEBEMNQHEHMHHEEEMEEEáañfiüi K755i}. ñflfiñlalfiïiiïïlïíififififlfflmfilfiífilfli «ÍÍUHMHÉÉHHÉÍHÏÏEIMEÁME mmmmmmmmmmmmminmmmmmmmimmmmafiuammug ammnmamm. @amgmfiñ¡fimmm¡ñmmanzpgsmm. I ñïiïfiïflíïimifiiïiïi "iiirïfliiïnuliïlíiiiifïfifiiñfiïimiiifiïilïífii gtáfiafifiiïlïiiïl ÉEHWÉÉ ‘ii 2.ammaawanmpmaaamm aaepemnw, .mhnmmmeamneapmmamg aaaemmneaeep _a2ñmnnmaqyEE%mauummmnnmmmmmunwmmm Émmmmmmpmmlammmmqpmmnmnmmmmmmmmmmm Ïgammmgmpmammmmmnmmmqmmmmmmmmppmmmm gaégageggpassa%gg%%r%%%%%%%%%%t%%%%i ‘i’: .‘ . ... e .3 u n: um- ¡Ü Mi». l; .. -¡_ W‘. la, ._o . ;n- É%? %%%%%%%@@%%%%%%E%%%%%%%%%%ÉE%%%%% sr É. 'HmmfifianmümaeammmJmmmefimmmammu m_eammmnr5mam. ammmmmeamwfim amnmfimmus%%mmamm5mmm. mHmme = EE%E%E MEEMÉHÏEÏEMÏHEHÏSEÏÏEE; ; .¡5mfifiMfiH __maama wwmwmm 8 A ‘h%%É”%%%5%%%? %É3É”%%%%% E aizgïasfiagï-‘zzïzmfimmmmrsimiïmñiïmyfmïg Éïfiáfig É 335W’? ‘Hifi É ü ‘KWEÜÉEE’; ñïfl 32932 ‘i! _ ; Wifi -. . H la‘ _, . H I‘ lÍ. E El? EEE sfiWQ 3 ‘É mzaamñ lá fi 5 Ii ¿ÏÏFJÉÏ E ‘ mmnmmmmñmmmmmnmümmimnm E mmmumwammmammmmnmmammam m ñumapmmmmmpammmnmuflmmwmamar usunamñmeañnmmnfimmmammmwmuw. m-mpwagmgwpmmamnagmammpmmmmW iupmmümmmmmgmmmpaammaamfimmmmmm uiamimmwnmeHmmnmmmmhmmmmmmwmw . 4.a . nmma%mwmmwMpmummmaLumnwm mmm * = -;_ . mmumm. a.; mmmmwmm. zammammwawflmi = K . .HfiWÉEfi. ¡fi@EfimE% mmpmanmaünmñs , aeuwpmmwmmg3mmumm%mpmaseesmaapu _mmmmmmmmpmmiwpmmmmpmmmmmmpmmmma; .ammmmuammmweamwmmaaemmmamwnmmmme. fi Ñ F}. Fil y ill! fi k u 3:93 E? Hfiï 3%‘ y l r n "1 :1! í fltfl ÉIÜEHÉEÉÉÉÉZEEÉÉ r i» fi ‘J 4 t fiïáfi “í EÉ flïüïfiï‘ añ E E? -« 3 . . Hjïfizfl flïáfi EEE fifa: E LE ¡Ñ E] E. li. üfláfiflfi i u a . .ammmwmmnmmammmmmemmmmammewan5 mm _a%má%= mwmwmmammmmmwmaágamm m%gam% -. ¡JH ¡E . raamam%mfieam , en fififlfififlflfififi ; mm upemamaemaaeemeee-eeaaeefimaaen ¡"Him ÉIÉÏKIHIWÏIJIÏIIÉIEIHIIT! _ÍÏÍKÍIIIKÍ—IIZRÉIÉIIIIZZIIIIEHEI1ÏIEEIKISI E? Ñ . . i FEl! ¡Gian

×