Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

۳۶ فرمول برای نوشتن تیتر و عنوان

1,570 views

Published on

۳۶ روش منحصر به فرد برای نوشتن تیترو عنوان در وب‌سایت، روزنامه، مقاله و تحقیق و ...
غلی شهبازی، کپی رایتر، کانتتنت استراتژیست و مدیر تولید محتو
www.alishahbazi.me

Published in: Marketing

۳۶ فرمول برای نوشتن تیتر و عنوان

 1. 1. ۳۶‫روش‬‫برای‬‫نوشتن‬‫عنوان‬‫و‬‫تیتر‬ ‫آموزش‬‫‌رایتینگ‬‫ی‬‫کپ‬ ‫قابل‬‫استفاده‬‫در‬‫روزنامه‬‫و‬‫مجالت‬،‫مقاله‬،‫تحقیق‬،‫فیلم‬‫و‬‫اینترنت‬ www.alishahbazi.me
 2. 2. ‫یک‬‫سوال‬‫بپرسید‬ ‫راز‬‫موفقیت‬‫تیم‬‫پرتغال‬‫در‬‫جام‬‫‌های‬‫ت‬‫مل‬‫اروپا‬۲۰۱۶‫چه‬‫بود؟‬ www.alishahbazi.me
 3. 3. ‫از‬‫وقایع‬‫و‬‫‌های‬‫ت‬‫مناسب‬‫روز‬‫استفاده‬‫کنید‬ ‫هوای‬‫بورس‬‫بهاری‬‫شد؛‬‫رشد‬‫بازار‬‫سهام‬‫در‬‫آستانه‬‫سال‬‫نو‬ ‫راهکارهایی‬‫برای‬‫فرار‬‫از‬‫گرمازدگی‬‫در‬‫تابستان‬ www.alishahbazi.me
 4. 4. ‫مفاهیم‬‫و‬‫راهکارهای‬‫علمی‬‫ارایه‬‫کنید‬ ‫بانکداری‬‫اجتماعی‬‫مسیر‬‫بانکداری‬‫نوین‬‫را‬‫هموار‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫رشد‬۷۰‫درصدی‬ROI‫‌ها‬‫ت‬‫شرک‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫‌رایتینگ‬‫ی‬‫کپ‬ www.alishahbazi.me
 5. 5. ‫رونمایی‬‫و‬‫معرفی‬‫محصوالت‬‫جدید‬ ‫اپل‬‫از‬‫سلطان‬‫‌های‬‫پ‬‫‌تا‬‫پ‬‫ل‬‫دنیا‬‫رونمایی‬‫کرد‬ ‫آغاز‬‫به‬‫کار‬‫‌ترین‬‫گ‬‫بزر‬‫شبکه‬‫تجارت‬‫اجتماعی‬‫ایران‬ ‫معرفی‬‫یک‬‫بازی‬‫ساده‬‫اما‬‫اعتیادآور‬ www.alishahbazi.me
 6. 6. ‫دستور‬‫دهید‬ ‫اگر‬‫‌خواهید‬‫ی‬‫م‬‫چاق‬‫بمانید‬‫‌روی‬‫ه‬‫پیاد‬‫نکنید‬ ‫برای‬‫معافیت‬‫از‬‫سربازی‬‫این‬‫کارها‬‫را‬‫انجام‬‫دهید‬ ‫تماس‬‫بگیرید‬‫و‬‫کد‬‫تخفیف‬۱۰۰‫هزارتومانی‬‫خود‬‫را‬‫از‬‫ما‬‫بگیرید‬ www.alishahbazi.me
 7. 7. ‫آمار‬‫و‬‫ارقام‬‫دهید‬ ‫شهر‬‫لندن‬‫از‬‫نگاه‬۱۰۷۶۸‫ورزشکار‬‫حاضر‬‫در‬‫المپیک‬۲۰۱۲ ‫فروش‬۳‫میلیارد‬‫تومانی‬‫شبکه‬‫اجتماعی‬«‫‌بود‬‫ی‬‫دید‬»‫در‬‫یک‬‫روز‬ ‫حضور‬‫میلیونی‬‫‌مندان‬‫ه‬‫عالق‬‫عباس‬‫کیارستمی‬‫در‬‫روز‬‫بدرقه‬‫شاعر‬‫سینمای‬‫جهان‬ www.alishahbazi.me
 8. 8. ‫به‬‫خواننده‬‫قول‬‫دهید‬‫که‬‫سود‬‫‌برد‬‫ی‬‫م‬ ‫بعد‬‫از‬‫خواندن‬‫این‬۷‫مورد‬‫دیگر‬‫اسیر‬‫‌برداران‬‫ه‬‫کال‬‫اینترنتی‬‫‌شوید‬‫ی‬‫نم‬ ‫با‬‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬Logic Pro‫بدون‬‫نیاز‬‫به‬‫ارکستر‬‫آهنگسازی‬‫کنید‬ ‫با‬‫خوردن‬‫این‬‫‌ها‬‫ه‬‫میو‬۱۰‫سال‬‫‌تر‬‌‫ن‬‫جوا‬‫شوید‬ www.alishahbazi.me
 9. 9. ‫روی‬‫پیشنهاد‬‫خود‬‫تاکید‬‫کنید‬ ‫در‬‫‌باشی‬‫ح‬‫طرا‬‫همیشه‬‫و‬‫همه‬‫جا‬،‫همه‬‫چیز‬‫را‬‫یاد‬‫بگیرید‬ ‫مشغول‬‫چه‬‫کاری‬‫هستید؟‬‫در‬‫‌باشی‬‫ح‬‫طرا‬‫آن‬‫را‬‫به‬‫دیگران‬‫آموزش‬‫دهید‬ www.alishahbazi.me
 10. 10. ‫قصه‬‫بگویید‬ ‫‌های‬‫ک‬‫اش‬‫شوق‬‫و‬‫غم‬‫هواداران‬‫ولز؛‬‫وداع‬‫با‬‫اولین‬‫حضور‬‫در‬‫جام‬‫‌های‬‫ت‬‫مل‬‫اروپا‬ ‫پدری‬‫که‬‫بعد‬‫از‬۴۰‫سال‬‫فرزند‬‫خود‬‫را‬‫پیدا‬‫کرد‬ www.alishahbazi.me
 11. 11. ‫توصیه‬‫کنید‬ ‫برای‬‫جوان‬‫ماندن‬‫این‬5‫نکته‬‫را‬‫رعایت‬‫کنید‬ ‫همین‬‫امروز‬‫خود‬‫را‬‫بیمه‬‫عمر‬‫کنید‬ www.alishahbazi.me
 12. 12. ‫روی‬‫‌ها‬‫ی‬‫برتر‬‫تاکید‬‫کنید‬ ‫رفع‬‫نقایص‬‫امنیتی‬‫در‬‫نسخه‬‫جدید‬‫ویندوز‬۱۰ ‫بانکداری‬‫نوین‬‫و‬‫حل‬‫مشکل‬‫دسترسی‬‫به‬‫شعب‬ ۸‫دلیل‬‫محبوبیت‬‫بنز‬‫نسبت‬‫به‬‫پورشه‬ www.alishahbazi.me
 13. 13. ‫مقایسه‬‫کنید‬ ‫چگونه‬‫با‬‫نصف‬‫هزینه‬‫یک‬‫تورهای‬‫مسافرتی‬‫به‬‫استانبول‬‫برویم؟‬ ‫کودکان‬‫امروز‬‫و‬‫دیروز‬‫از‬‫نگاه‬‫روانشناسان‬ www.alishahbazi.me
 14. 14. ‫تصویرسازی‬‫کنید‬ ۵۰‫فرمول‬‫جادویی‬‫که‬‫وبالگ‬‫شما‬‫را‬‫منفجر‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌بازی‬‫ش‬‫آت‬‫‌پوستان‬‫ه‬‫سیا‬‫در‬‫لوئیزیانا؛‬‫اعتراضات‬‫همچنان‬‫ادامه‬‫دارد‬ www.alishahbazi.me
 15. 15. ‫مدرک‬‫و‬‫سند‬‫ارایه‬‫کنید‬ ‫طبق‬‫آمار‬‫سازمان‬،‫سنجش‬۳۰‫درصد‬‫‌التحصیالن‬‫غ‬‫فار‬‫بیکار‬‫هستند‬ www.alishahbazi.me
 16. 16. ‫کاتالوگ‬‫و‬‫مستندات‬‫رایگان‬‫بدهید‬ ‫دانلود‬‫رایگان‬‫کتاب‬‫الکترونیکی‬«‫چگونه‬‫میلیونر‬‫شویم؟‬» ‫گزارش‬‫سازمان‬‫بیمه‬‫تامین‬‫اجتماعی‬‫در‬‫مورد‬‫نحوه‬‫محاسبه‬‫عیدی‬‫و‬‫سنوات‬‫بازنشستگان‬ www.alishahbazi.me
 17. 17. ‫به‬‫طور‬‫مستقیم‬‫بفروشید‬ ‫فروش‬‫دوچرخه‬‫برقی‬‫ارزان‬‫به‬‫تعداد‬‫محدود‬ www.alishahbazi.me
 18. 18. ‫حس‬‫کنجکاوی‬‫را‬‫تحریک‬‫کنید‬ ۷‫راز‬‫میلیونر‬‫شدن‬ ‫ایمیل‬‫مارکتینگ؛‬‫متفاوت‬‫با‬‫آنچه‬‫تا‬‫امروز‬‫فکر‬‫‌کرد‬‫ی‬‫م‬‫ید‬ ‫همسر‬‫شما‬‫چه‬‫رازهایی‬‫را‬‫پنهان‬‫‌کند؟‬‫ی‬‫م‬ ۲۱‫روش‬‫تضمینی‬‫برای‬‫موفقیت‬‫در‬‫کار‬‫و‬‫زندگی‬ ۱۳‫نکته‬‫در‬‫مورد‬‫کپی‬‫رایتینگ‬‫در‬‫تبلیغات‬‫تلویزیونی‬ ‫اقدام‬‫عجیب‬‫مایکروسافت‬‫و‬‫واکنش‬‫فوری‬‫گوگل‬‫دنیای‬‫‌تی‬‫ی‬‫آ‬‫را‬‫‌زده‬‫ت‬‫شگف‬‫کرد‬ www.alishahbazi.me
 19. 19. ‫مخاطب‬‫را‬‫در‬‫کشف‬‫راز‬‫کمک‬‫کنید‬ ۷‫ویژگی‬‫مشترک‬‫مدیران‬‫موفق‬ ‫کشف‬‫راز‬‫اختالس‬‫بزرگ‬‫وال‬‫استریت‬ ۲۱‫راز‬‫پنهان‬‫میلیونرهای‬‫موفق‬‫در‬‫کار‬‫و‬‫زندگی‬ ‫بررسی‬‫‌های‬‫ه‬‫پروند‬‫ناسا‬‫در‬‫مورد‬‫بشقاب‬‫‌ها‬‫ه‬‫پرند‬ ۲۱‫راز‬‫موفقیت‬‫میلیونرهای‬‫خودساخته‬‫در‬‫کار‬‫و‬‫زندگی‬ www.alishahbazi.me
 20. 20. ‫خاص‬‫و‬‫با‬‫اعتماد‬‫به‬‫نفس‬‫باشید‬ ‫ما‬‫رقابت‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫نم‬،‫به‬‫دنبال‬‫رقیب‬‫هستیم‬ ‫علی‬‫شهرآرا‬ : ‫تنها‬‫ضعف‬‫‌بوک‬‫ک‬‫م‬۲۰۱۶‫این‬‫است‬‫که‬‫در‬‫جیب‬‫جا‬‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ www.alishahbazi.me
 21. 21. ‫بترسایند‬ ‫ابوال‬‫در‬‫کمین‬‫شماست‬ ‫آیا‬‫دزگیر‬‫ماشین‬‫شما‬‫در‬‫مقابل‬‫سارقان‬‫کارآیی‬‫دارد؟‬ www.alishahbazi.me
 22. 22. ‫عجله‬‫و‬‫اضطرار‬‫ایجاد‬‫کنید‬ ‫تا‬‫امروز‬۱۰۰‫نفر‬‫برنده‬‫جایزه‬‫‌نگار‬‫پ‬‫تا‬‫شدند‬،‫شما‬‫هم‬‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬‫یکی‬‫از‬‫آنها‬‫باشید‬ ‫آخرین‬‫فرصت‬‫مشموالن‬‫خدمت‬‫نظام‬‫وظیفه‬‫برای‬‫معافیت‬‫از‬‫سربازی‬ www.alishahbazi.me
 23. 23. ‫یک‬‫قشر‬‫خاص‬‫را‬‫هدف‬‫قرار‬‫دهید‬ ‫آموزش‬‫‌های‬‫ش‬‫رو‬‫تصحیح‬‫اوراق‬‫امتحانی‬‫برای‬‫معلمان‬‫و‬‫اساتید‬ ‫دعوت‬‫از‬‫خیرین‬‫برای‬‫ساخت‬‫‌ترین‬‫گ‬‫بزر‬‫مجموعه‬‫آموزش‬‫کودکان‬‫کار‬ ‫‌خورها‬‫ی‬‫باز‬‫این‬‫مطلب‬‫را‬‫از‬‫دست‬‫ندهند‬ www.alishahbazi.me
 24. 24. ‫از‬‫مفاهیم‬‫زمان‬‫استفاده‬‫کنید‬ ‫در‬۱‫دقیقه‬‫خرید‬‫کنید‬ ‫درحین‬‫کار‬‫مطالعه‬‫کنید‬ ‫چگونه‬‫در‬۳۰‫دقیقه‬‫یک‬‫دیزی‬‫‌ای‬‫ه‬‫حرف‬‫درست‬‫کنیم؟‬ www.alishahbazi.me
 25. 25. ‫تخفیف‬،‫‌جویی‬‫ه‬‫صرف‬‫و‬‫‌انداز‬‫س‬‫پ‬ ۵۰‫درصد‬‫تخفیف‬‫نمایشگاه‬‫کتاب‬‫برای‬‫خرید‬‫کتاب‬«‫‌رایتینگ‬‫ی‬‫کپ‬‫در‬‫ایران‬» ‫با‬‫خرید‬‫از‬‫فروشگاه‬‫آنالین‬،۴۰۰‫هزارتومان‬‫در‬‫ماه‬‫‌انداز‬‫س‬‫‌پ‬‫کنید‬ ‫خودروهای‬‫خارجی‬،‫‌تر‬‫ن‬‫ارزا‬‫از‬‫همیشه‬ www.alishahbazi.me
 26. 26. ‫مژده‬‫دهید‬ ‫دیگر‬‫نگران‬‫‌های‬‫ی‬‫چرب‬‫اضافه‬‫خود‬‫نباشید‬ ‫با‬‫لک‬‫و‬‫جوش‬‫صورت‬‫خداحافظی‬‫کنید‬ ‫مژده‬‫به‬‫متقاضیان‬‫مهاجرت‬‫به‬‫اسپانیا‬ www.alishahbazi.me
 27. 27. ‫جایگزین‬‫ارایه‬‫دهید‬ ‫دانشگاه‬‫را‬‫فراموش‬‫کنید‬،‫‌باشی‬‫ح‬‫طرا‬‫همه‬‫جا‬‫با‬‫شماست‬ ‫یک‬‫اپ‬‫ساده‬‫برای‬‫حذف‬‫دفترچه‬‫یادداشت‬‫شخصی‬ www.alishahbazi.me
 28. 28. ‫به‬‫چالش‬‫بکشید‬ ۱۰‫اشتباه‬‫تایپی‬‫پیدا‬‫کنید‬‫و‬‫جایزه‬‫بگیرید‬ ‫برندگان‬‫اسکار‬‫را‬‫‌بینی‬‫ش‬‫پی‬‫کنید‬‫و‬‫جایزه‬‫بگیرید‬ ‫آیا‬‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬‫به‬‫مدت‬‫یک‬‫ماه‬‫سیگار‬‫را‬‫ترک‬‫کنید؟‬ www.alishahbazi.me
 29. 29. ‫ضمانت‬‫کنید‬ ۳۰‫روز‬‫ضمانت‬‫بازگشت‬‫برای‬‫کلیه‬‫کاالها‬ ‫پرداخت‬‫کل‬‫مبلغ‬‫شهریه‬‫در‬‫صورت‬‫عدم‬‫قبولی‬ ‫‌های‬‫ش‬‫کف‬‫شما‬‫تا‬‫یک‬‫سال‬‫تعویض‬‫و‬‫تعمیر‬‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬ www.alishahbazi.me
 30. 30. ‫قیمت‬‫دهید‬ ‫دوره‬‫آموزش‬‫انگلیسی‬‫در‬‫تجارت‬‌،۲۰۰‫هزار‬‫تومان‬ ‫خرید‬‫پک‬‫کامل‬‫‌دی‬‫ی‬‫س‬‫آموزش‬‫نویسندگی‬‫با‬۳۰‫هزارتومان‬ www.alishahbazi.me
 31. 31. ‫تناقض‬‫بیاورید‬ ‫خرج‬‫کنید‬‫و‬‫پولدار‬‫شوید‬ ‫دکترها‬،‫بیکارترین‬‫قشر‬‫جامعه‬ ‫فروش‬‫دیش‬‫و‬‫ریسیور‬‫ماهواره‬،‫کامال‬‫قانونی‬ www.alishahbazi.me
 32. 32. ‫درباره‬‫‌های‬‫ی‬‫نگران‬‫مخاطب‬‫صحبت‬‫کنید‬ ‫چرا‬‫اغلب‬‫استارت‬‫‌ها‬‫پ‬‫آ‬‫شکست‬‫‌خورند؟‬‫ی‬‫م‬ ‫چگونه‬‫در‬‫دام‬‫وکالی‬‫قالبی‬‫مهاجرت‬‫به‬‫کانادا‬‫نیفتیم‬ www.alishahbazi.me
 33. 33. ‫به‬‫سادگی‬! ‫بدون‬‫دردسر‬‫خانه‬‫بخرید‬! ‫یک‬‫روش‬‫ساده‬‫برای‬‫مدیریت‬‫کارها‬ ‫میلیونرها‬‫به‬‫همین‬‫سادگی‬‫موفق‬‫شدند‬ www.alishahbazi.me
 34. 34. ‫افزایش‬ROI ‫استخدام‬‫‌رایتر‬‫ی‬‫کپ‬=‫بازگشت‬‫هزینه‬‫تبلیغات‬ ‫یک‬‫بار‬‫هزینه‬‫کنید‬،‫یک‬‫عمر‬‫درآمد‬‫داشته‬‫باشید‬ www.alishahbazi.me
 35. 35. ‫چند‬‫دلیل‬‫بیاورید‬ ۲۱‫دلیل‬‫برتری‬‫افراد‬‫سحرخیز‬ ۷‫دلیل‬‫برای‬‫نصب‬‫آنتی‬‫ویروس‬‫بر‬‫روی‬‫موبایل‬ www.alishahbazi.me
 36. 36. ‫خبر‬‫دهید‬ ‫شاه‬‫رفت‬ ‫زلزله‬۷.۹‫ریشتری‬‫در‬‫فیلیپین‬ ‫مصدومیت‬‫رونالدو‬‫در‬‫فینال‬‫جام‬‫‌های‬‫ت‬‫مل‬‫اروپا‬۲۰۱۶ www.alishahbazi.me
 37. 37. ‫شوخی‬‫کنید‬ ‫به‬‫زودی‬:‫کنترل‬‫تورم‬‫با‬‫‌های‬‫ه‬‫یاران‬۲۰۰‫هزار‬‫تومانی‬ www.alishahbazi.me
 38. 38. ‫برای‬‫مطالعه‬‫مقاالت‬‫آموزشی‬‫در‬‫زمینه‬ ‫‌رایتینگ‬‫ی‬‫کپ‬‫و‬‫کانتنت‬‫مارکتینگ‬ ‫به‬‫وبسایت‬www.alishahbazi.me ‫مراجعه‬‫کنید‬. ‫علی‬‫شهبازی‬ ‫‌رایتر‬‫ی‬‫کپ‬،‫کانتنت‬‫استراتژیست‬‫و‬‫مدیر‬‫تولید‬‫محتوا‬

×