SlideShare a Scribd company logo
1 of 47
Animals en perill d’ extinció
1-Que vol dir animals en perill d’
extinció??
2-Perquè s’ ha arribat a aquesta
situació??
Que vol dir animals en perill d’extinció?
Els animals en perill d’ extinció són els
que estan apunt de desaparèixer del món.
I si van desapareixent no es poden
reproduir i s’acabaria l’espècie, i es
trencaria la cadena alimentària.
Per què s’ ha arribat a aquesta situació??
Una de les causes que ha fet arribar
aquesta situació ha estat la destrucció
dels seus hàbitats. Tot i que actualment
és troben protegits. Un altre de les causes
per la qual estan en perill d’ extinció els
animals és per la contaminació acústica i
la contaminació de l’aire.
La llista vermella
Segons la llista vermella cada vegada hi
ha més animals en perill d’ extinció. Abans
hi havien el 2% d’ animals en perill d’
extinció a la Terra. En canvi ara hi ha el
98% d’ animals en perill d’ extinció per
culpa de les persones.
La UICN
La UICN és la xarxa de més de 8.000 especialistes de
tot el món que treballa per la conservació d’ especiés a
nivell mundial.
 La UICN ha fet una llista vermella en les quals hi ha
41.415 espècies dels quals 16.306 animals són
considerats amenaçats que poden estar en perill
d’extinció.
Hi han més de 5.000 espècies d’animals en perill
d’extinció.
La missió de la UICN és influir i ajudar a la societats de
tot el món a conservar la naturalesa i assegurar que tot l’
ús dels recursos naturals sigui ecològicament sostenible.
Alguns animals en perill d’extinció
SALVEM ELS
ANIMALS!!!
Sergi C.
Estel.la
Sandra
Anna
Animals en perill d’extinció
a Catalunya
Claudia , Alba R , Pol i Laura
Ós bru
 Característiques:
 Són animals pràcticament omnívors, la reintroducció d’aquests als
Pirineus amb exemplars provinents de Eslovènia a fet que és
comportin com a carnívors
Estan en perill d’extinció per la Caça furtiva, Alteració de l’hàbitat
(pistes d’esquí, infraestructures viàries de muntanya, etc).
Arpella
 Característiques:
 Es una au característica de les regions semi àridas i càlides del
paleàrtic.
 A Catalunya és distribueix a les muntanyes mitjanes de la serralada
prelitoral i hi ha 65 parelles a Catalunya també rep els noms de
àliga cuabarrada, àliga de panxa blanca, àliga gallinera o àliga
astorenya.
Esta en perill d’extinció per la
degradació del seu hàbitat,Caça furtiva,Escassetat de peixos,
Dificultat en la nidificació (per la presència humana).
Fartet
 Característiques:
 Es un peix petit d’aigua dolça que viu a les llacunes de la costa.
 No fa més de 4’5 cm de longitud, les aletes són arrodonides i l’aleta
dorsal s’insereix a la meitat del cos, el fartet menja petits crustacis,
poliquets i mol·luscs.
 Habita als aiguamolls, salines i llacunes litorals
Esta en perill d’extinció per la
Degradació del seu hàbitat,Caça furtiva,
Escassetat de peixos,Dificultat en la nidificació (per la presència humana).
Tortuga mediterrània
 Característiques:
 La tortuga de especia paleàrtica que habita des de Catalunya asta
Romania la mida dels adulta és de 13 centímetres tenen a la sutura
pectoral una ratlla vermella i una altra blava. Són herbívors i
mengen artròpodes o cargols de vegades mengen excrements i
trossos de carronya.
Esta en perill d’extinció per la alteració de l’hàbitat
i caça per tenir-lo com a animal de companyia. També per la
Introducció de les tortugues de Florida provinents de les
cases on no les volen.
APOLO
 Característiques:
 L’ Apol·lo és un insecte amb 4 grans ales recobertes
d’escates;tenen gran varietat de dibuixos i colors segons la
espècie . La boca és xucladora
 I s’anomena espiritrompa. Té ulls compostos i dues antenes de
 formes diverses. Té sis potes en les quals s’aguanta sobre les flors.
 Menja vegetals,flors i fruites. Es veuen fàcilment per Catalunya en
els mesos que no fa fred.
 Viuen per tot Catalunya prop de les flors que s’alimenten.
Estan en perill d’extinció per la caça pel col·leccionisme.
TRENCALÓS
 Característiques:
 El trencalòs és el voltor més rar i escàs que tenim a Catalunya.
 s’alimenta d’animals morts.
 viu a zones muntanyoses per sobre dels 600metres
 Fins als 2200metres.
Estan en perill d’extinció perquè ja no n’hi ha tants animals
morts,
Perquè ara els humans els cremem perquè no contaminin tant.
Aixi que ja sabeu. Hem de
Respectar a els animals
i Respectar l’habitat
de tots aquests animals
í
ANIMALS EN PERILL
D’EXTINCIÓ A ESPANYA
Un d’ells es el RUC
RUCS: Els rucs són petits,(comparats amb els
cavalls) tenen orelles llargues, una crinera recta i
diverses tonalitats. Entre els seus problemes
actuals, figuren els canvis d’usos i costums, lligats a
la modernització de les explotacions agràries; la
falta de campanyes d’educació i valoració de la raça
i els problemes socioeconòmics agraris globals:
envelliment, reducció de la població activa,
emigració..
En podem trobar d’altres com:
La foca monjo: La foca monjo del Mediterrani té el cos
robust, el cap arrodonit i les extremitats curtes i proveïdes
d’unes ungles de reduït grandària. El mascle amida uns 308 cm
i pesa 340 kg; la femella amida uns 290 cm i pesa 300 kg. El
pelatge és fosc (de color gris o marró) en les parts superiors i
blanquegin en el ventre. La coloració sol variar en un mateix
individu amb l’edat.
 l normalment es troba en àrees costaneres de difícil accés i
allunyades de la presència humana. Sovint s’agrupa i busca
refugi en les grutes marines, les entrades de les quals es
troben sota l’aigua. de sorra .
El linx IbèricEl linx Ibèric

El linx ibèric pertany a la família dels felins, en el grup dels mamífers.El linx ibèric pertany a la família dels felins, en el grup dels mamífers.
 La seva alçada és de 55cm a 75cm i pesen entre 18kg i 30kg, la seva cuaLa seva alçada és de 55cm a 75cm i pesen entre 18kg i 30kg, la seva cua
mesura entre 5cm i 15cm de llarg.mesura entre 5cm i 15cm de llarg.
 És carnívor i el aliment principal és el conill.És carnívor i el aliment principal és el conill.
 La reproducció dels linxs és a la primavera.La reproducció dels linxs és a la primavera.
 La gestació dura uns 90 dies i normalment la camada es de 2 o 3 cries. El linxLa gestació dura uns 90 dies i normalment la camada es de 2 o 3 cries. El linx
ibèric té de vida entre 10 i 20 anys.ibèric té de vida entre 10 i 20 anys. Disminució de les poblacions del conill,Disminució de les poblacions del conill,
el seu aliment bàsic i casi exclusiu.el seu aliment bàsic i casi exclusiu.
 Destrucció del mont mediterrània, del seu hàbitat característic, que es el deDestrucció del mont mediterrània, del seu hàbitat característic, que es el de
la seva presa principal i també del àguila imperial ibèrica, una de lesla seva presa principal i també del àguila imperial ibèrica, una de les
rapaces més amenaçades del món (120 parelles en total).rapaces més amenaçades del món (120 parelles en total).
 Atropellats.Atropellats. Les principals zones estan extravasades per carreteres, en lesLes principals zones estan extravasades per carreteres, en les
que no se contemplen medides preventives. En elles moren sobre tot elsque no se contemplen medides preventives. En elles moren sobre tot els
joves durant l’etapa de dispersió juvenil.joves durant l’etapa de dispersió juvenil.
Les possibles solucions són les següents:Les possibles solucions són les següents:
 1-Respectar l’hàbitat del linx ibèric.1-Respectar l’hàbitat del linx ibèric.
 2- Prohibit la caça del linx ibèric.2- Prohibit la caça del linx ibèric.
 3-Deixar anar els conills al bosc.3-Deixar anar els conills al bosc.
 4-Crear més parcs naturals per tal visquin més.4-Crear més parcs naturals per tal visquin més.
 5-Crear lleis que protegeixin els animals en perill d’extinció.5-Crear lleis que protegeixin els animals en perill d’extinció.
En perill
AnimAls en
perill
d’extinció en
AmÈricA
Amèrica
Àguila Calba:
L’àguila Calba és molt hàbil caçant.
Las Àguiles Calba viuen des d'Alaska
fins als deserts de Chihuahua,
Mèxic. Menja molts animals, també
incloent a les aus aquàtiques. L’àguila
calba és molt brusca i de vegades els
treu el seu menjar a altres animals.
Els nadons d’àguila calba no tenen
plomes blanques al cap fins després
dels quatre anys de viure. El cos d’un
adult Àguila Calba mesura
aproximadament de 75 a 85 cm.
 Està en perill d’extinció per que
l’home destrueix el seu hàbitat.
Còndor Califòrnia:
 El còndor és el nom de dos grans
voltors americans. El Còndor té el
seu plomatge de color grisenc i té
una envergadura (de la punta d’una
ala a la punta de l’altra ala) de fins a
3 m. Els Còndors Californians posen
un sol ou, a les roques o al terra de
les coves. El desenvolupament
d’aquests Còndors és molt lent i
comencen a volar als sis mesos. Pesa
aproximadament 10 quilograms,
s’alimenta de carronya.
 El Còndor mai va ser molt
nombrós, però per la destrucció
del seu hàbitat fa que cada vegada
tingui menys espai. Una altra de
les raons es perquè els hi falta el
menjar, ja que ara molts moren
intoxicats.
Amèrica
Falcó peregrí:
 Els Falcons Pelegrins poden
volar fins a una velocitat de
110 quilòmetres per hora. La
dieta dels falcons pelegrins
consisteix principalment
d’altres ocells.
 El falcó està en perill per
culpa d’intoxicacions. El Falcó
Peregrí ha patit molt i ja no es
veu molt en el seu hàbitat. Viu
des de Canadà als Estats
Units. El falcó ara és a les
llistes d’animals en perill
d’extinció a Canadà i als
Estats Units.
 Caimà Amèrica:El Caimà
Americà viu a les aigües internes
del Sud-est dels Estats Units.
Els Caimans Americans són
carnívors (que s’alimenten de
carn), són caçats per la seva pell
que és intercanviada amb altres
països ara sembla que l’espècie
s’està reposant en la natura
salvatge i també hi ha un gran
nombre d’aquests caimans en els
zoològics i aquí estan fora de
perill.
• Als Estats Units el Caimà
Americà ja està en la llista dels
animals en perill d’extinció.
Per què es caça per obtenir la
pell.
AmèricaAmèrica
 Tortuga marina: Les tortugues
marines es troben en tots els oceans
d’aigües tropicals i temperades. Les
tortugues marines poden arribar a
una velocitat de fins a 35
quilòmetres per hora a l’aigua.
Després de 45 a 65 dies les cries
(les tortugues nadó) trenquen el
caparró i surten cap a la superfície
de la sorra.
 Les tortugues marines estan en
perill perquè les cacen per obtenir
el seu caparró.
 Armadillo Gigante: Nom científic:
Armadillo gegant (Priodontes
giganteus). La seva mida de cap a cua és
de 150 a 160cms. dels quals 50 cm
corresponen a la cua. El seu pes és
d'aproximadament 60 Kg Té una
armadura òssia que li cobreix el dors i
els costats, però tot i semblar molt
rígida és força flexible normalment viu
a les Llençols i boscos humits de Sud-
amèrica. S'alimenten de formigues i
tèrmits. El seu període de Gestació és
de 4 mesos aproximadament i tenen d'1
a 2 cries.
 L’ÚNIC DEPREDADOR ÉS L'HOME
que el caça immoderat per utilitzar la
seva cuirassa com adorn i la seva
carn com aliment exòtic. També
trafiquen amb animals vius, se sap
que s'arriba a pagar fins a $
500.000,00.
Amèrica
 Esquirol Gris: Les esquirols grisos són les
úniques que habiten a la península de Yucatán.
Són de mida mitjana, amb l'esquena
majorment gris i la panxa és de color
vermellós. Es troba a les costes des de
Sonora i Tamaulipas cap al sud fins a Chiapas i
la Península de Yucatán. També se'ls pot
trobar a les parts altes del sud de Mèxic. En
els boscos tropicals, des del espinós semiàrid
fins al humit i plujós, són els llocs que tenen
més població d'aquestes esquirols. Les
esquirols arbòries només baixen dels arbres
per buscar menjar o aigua o només per
canviar d'arbre.
 L'esquirol gris és una espècie en perill
d'extinció a Mèxic a causa una que seu
hàbitat S'està perdent ja Que li costa
adaptar-Treball Molt a les noves
condicions del Medi Ambient Que AIXÒ
representants. A més no és una espècie
que es reprodueixen Amb facilitat. Per si
fos poc, en divers fill Regions utilitzades
Com instància de part de la Cacera
Esportiva.¡¡¡CURES A LA ESQUIROL GRIS
PER QUE LA SEVA
POBLACIÓ NO s'extingeixi!

 Balena Blava: Les Balenes són
mamífers aquàtics i vénen de la família
dels Cetacis. Les balenes són animals
d'un molt gran mida i la Balena Blava és
la més gran de tots els animals ja que
mesura 30 metres de longitud. Les
balenes tenen la pell llisa i tenen sota
d'ella una capa de greix com si fos roba
tèrmica. S'han trobat balenes blaves
de fins a 33 metres de longitud i el seu
pes de 190 tones, però normalment són
de 25 metres de longitud. Les balenes
blaves femelles són una mica més grans
que els mascles. La Ballena Azul, com el
seu nom ho diu, és blau però la seva
panxa o ventre grisenc o groguenc.
 Esta en perill perque les cacen per
aprofitar tot per exemples: la grasa
l’aprofiten per fer oli amb els osos i
la carn per menjar, a patit una caça
execiva que a portat a moltes
especies a la vora de la seva
extinció.
 Aquesta balena està en perill
d’extinció en Àsia i en Amèrica
Amèrica.
 Huró de peus negres:
 El nom científic del Huron de peus negres
és: Mustela Nigripes. Està en perill
d'extinció per la qual cosa hi ha unes lleis
molt estrictes per a la seva protecció i no
és possible que tinguis un a casa. La
longitud del seu cos és de 35 a 50 cm. Els
mascles són un 10% més grans que la
femella i arriben a pesar 1 quilo.
 Esta en perill d’extinció perquè Els
cacen per obtenir la seva pell per a fer
abrics de pell i pells per a fer bonic.
 Llop Gris:
 NOM CIENTÍFIC Canis lupus BAILEY
DESCRIPCIÓ DEL LOBO GRIS:
És de color gris, el seu llom presenta tons
marró, l'altura del llop gris pot variar
entre 0,66 mts i 0,81 mts, la seva longitud
va de 1.4 mts a 1.7 mts; un llop adult pot
pesar entre 22/7 i 40.8 quilos.
S'alimenten d'antílops, cérvols, petits
mamífers i de carronya. HABITAT:
Boscos, pastures i deserts del nord de
Mèxic, utilitzen roques, coves i caus com a
refugi. Actualment es troba em zoologics
d’Estats Units.
 Esta en perill d’extinció perquèEl llop va
ser exterminat per agents de control
animals predadors amb autorització del
govern, per la persecució dels humans,
caça immoderada, destrucció del seu
hàbitat i captura per zoològics.
En aquest moment és considerat com a
prioritat per a la recuperació entre els
animals que es cataloguen en perill
d'extinció.
Amèrica
 Salmó Atlàntic :
 El salmó de d’atlàntic pot arribar a
fer un metre i pesar una mica més de
15 quilograms. Els costats del salmó
són color platejat i el seu llom o dors
és color blau metal·litzat. Igual que
molts peixos, el salmó de d’atlàntic
passa la majoria del temps en mar
obert però quan arriba la temporada
de reproducció, tornen a les costes
per reproduir-se. Els ouets s’obren
entre febrer i març.
 El salmó de l'atlàntic està en perill
per les tres principals raons: la
caça excessiva i la "desforestació"
que en aquest cas seria "més mar"
per als turistes i viatges on
aquests viuen i la contaminació dels
mars, amb tota la brossa que tiren
al mar i la que deixen a la platja
ja que com puja la marea el mar es
la porta.
Un animal
especialment
amenaçat a
amèrica
Còndor Califòrnia
 El còndor és un animal en
perill d’ extinció que viu a
Califòrnia ( Amèrica). Pesa
aproximadament 10
quilograms i s’ alimenta de
carronya que és la resta d’
alguns animals. El còndor mai
ha sigut molt números. Està
en extinció perquè cada
vegada te menys menjar
perquè la majoria d’ animals
moren intoxicats i si el
còndor ho menja també mor.
Els còndors només ponen un
ou en les roques o en les
coves. El desenvolupament
del còndor és molt lent i als
sis mesos comencen a volar.
’
Ase Salvatge
Característiques:
Viu en regions desèrtiques extremes. S’alimenten
de pastures i de vegades de branques.
Medeix 1’25 m i pesa 180 kg.
Està en perill d'extinció per la seva caça furtiva.
Volen la seva carn.
Ximpanzé
Característiques:
Medeixen 1’5 metres i pesa 55 kg. Mengen:
formigues, fruits molts madurs, fulles i escorça
Esta en perill perquè els cacen per a tenir-los com a
mascotes la qual cosa es il legal·
Lemur negre
Característiques:
Medeix 41 cm de llarg més 55 de cua. Pesa 2/5 Kg.
Viu a Madagascar. S’alimenta de flors ,fruites,
fulles, i nèctar.
Està en perill d’extinció perquè:
Els Homes els hem destruït el seu habitat natural i
també per la seva caça.
Salmó de l'atlàntic
Característiques:
El salmó de l'atlàntic pot arribar a fer un metre i
pesar 15 Kg.
Té uns colors de blau metal litzat i platejat·
Està en greu perill d’extinció per la contaminació
dels mars i la caça dels ous.
AnimAls en perill d’extinció
europA
Kakapo
Característiques:
 El kakapo viu només a Nova Zelanda i solament i queden 86
exemplars.
 Medeix 60 cm i pesa entre 3 i 4kg. Li es imposible volar.
 Esta en perill per la desforestacio dels boscos on viu o per la
caça excessiva.
Tortuga lora
Característiques:
La tortuga Lora pesa menys de 10 kl.La seva closca es
circular i es seu cap semi-circular.
Mengen:Gambeta,cloïsses,eriçons...
Està en perill d’extinció per la caça excesiva i la contaminació
dels mars.
Foca monja
Característiques:
 La foca monja creixen de 80 cm a 2’5 m i arrben a pesar 320Kg.
Ha desaparegut un 80% de la població i només queden 250
exemplars adulkts.
Esta en perill per la restrincció a un aréa de 100Km2.
Balena Sei
 Caracteristiques:
 Fan de 12 a 15 metres i pesen de 20 a 30 tones. Normalment van
en grups de 3 a 5.
 S’alimenta de Plaknton, calamars i peixos.
Esta en perill d’extinció per la caça excesiva.
Balena geperuda
 Medeix entre 4-5 m. El cos es gris fosc i negre.
Està en perill d’extinció per la caça excesiva i per quan es xoquen
ham els vaixells
Animals en perill (ÀSIA)Animals en perill (ÀSIA)
Animals d’ Asia en perill d’extinció
 Ibis nipó
 Alauda raraze
 Amazona vittata
 Ànec de Laysan
 Apalharpactes reinwardtii
 Xenospiza bailleyi
 Ara glaucogularis
 Carduelis cucullata
 Crax alberti
 Gallicolumba crinigera
 Margues squamutus
 Polit becití
 Zostèrops (Brides)
 Vanelleus gregarius
 Guaruba guarouba (Barcelona)
 Garrulax cachinnans
 Eos histrio
 Laniaarius liberatus
ORANGUTANORANGUTAN
Els orangutans són mamífers de la família
dels primats, de fins a 10 m d’alçada.
Els orangutans a part de ser caçats per fer
trofeus i altres coses, els humans estem
destruint el seu hàbitat amb una excessiva tala
d’arbres.
TIGRETIGRE
Els tigres són felins de pell rogenca i
ratlles negres. Viuen a les selves
asiàtiques, de Libèria fins Àsia del Sud.
Durant molts segles ha estat caçat pels
seus ossos, pell i altres parts del seu cos.
PANDA GEGANTPANDA GEGANT
El Panda Gegant té el seu pelatge de color blanc i negre
el panda petit té la seva pelatge de color castany
rogenc. Els pandes s’alimenten de fulles i fils de Bambú.
Una de les causes que fa que l’ós panda estigui en perill
d’extinció és la destrucció del seu habitat. Tot i que ara
actualment es trobi protegit, abans era objecte de caça
per a la població xinesa. Una altra causa és la destrucció
dels espais on hi ha bambú, perquè cada com cop es
destrueixen més per la construcció, els pandes es
queden sense menjar i es moren de gana.
BALENA DE GROENLANDIABALENA DE GROENLANDIA
La balena de Groenlàndia viuen a les aigües gelades de
l’ Oceà Glacial Àrtic i és l’ única balena que viu tot l’ any
a les aigües àrtiques. Aquestes balenes són de color
negre fosc, gris o marró amb alguns taques blanques a
la mandíbula inferior. Una cosa característiques d’
aquestes balenes és que tenen una greix més de 70cm
de gruix que els permet viure en les aigües gelades tot l’
any. S’ alimenten com gairebé totes les balenes,
principalment de krill i altres petits crustacis. Per poder
alimentar-se les balenes neden lentament amb la boca
oberta per poder filtrar els petits crustacis.
Les cacen els xinesos per fer sopes i ho van prohibir
però ho segueixen fent.
QUÈ PODEM FER PELS ANIMALS?QUÈ PODEM FER PELS ANIMALS?
 Interioritzar comportaments i fins i tot màximes que ens portin a no adquirir
cremes d’ oli de balena, abrics de pells de tigre, puma, llúdria o guineu
blanca. El mateix amb les sabates, cinturons, bosses i carteres de pell de
serp, iguana o cérvol.
 No consumir aliments procedents d’ espècies protegides (gambetes,
ocellets o anques de granotes) i denunciar a qui ofereixi aquests aliments.
 Caçar petites aus com abellerols, mallerengues, carboners o pinsans priva
l’ ecosistema dels seus insecticides naturals i de l’ equilibri ecològic: les
aigües perden l’ efecte plaguicida dels animals que mengen larves i adults
d’ insectes tan danyosos com els mosquits, tàvecs, les plagues dels cultius i
del bestiar,etc.
 Esforçar-se en l’ educació. Molts infants i alguns grans que diuen estimar la
natura recullen amfibis (salamandres, granotes), rèptils (sargantanes),
insectes (papallones, escarabats), crustacis (cranc de riu),etc., sense saber
i fins i tot sense importar-los que alguns d’ aquests animals corren seriós
perill de desaparèixer. A Espanya el 90% dels amfibis i rèptils es troba en
perill d’ extinció, i el mateix passa amb gairebé la meitats dels insectes i
altres invertebrats.

More Related Content

What's hot (20)

Com viuen els rèptils i els amfibis?
Com viuen els rèptils i els amfibis?Com viuen els rèptils i els amfibis?
Com viuen els rèptils i els amfibis?
 
Mol·luscs
Mol·luscsMol·luscs
Mol·luscs
 
Artropodes
ArtropodesArtropodes
Artropodes
 
Fauna de muntanya
Fauna de muntanyaFauna de muntanya
Fauna de muntanya
 
Els animals
Els animalsEls animals
Els animals
 
L'ÓS PANDA
L'ÓS PANDAL'ÓS PANDA
L'ÓS PANDA
 
El projecte els cucs de terra
El projecte els cucs de terraEl projecte els cucs de terra
El projecte els cucs de terra
 
Els platihelmints
Els platihelmintsEls platihelmints
Els platihelmints
 
Paisatge mediterrani (1A)
Paisatge mediterrani (1A)Paisatge mediterrani (1A)
Paisatge mediterrani (1A)
 
Miriàpodes
MiriàpodesMiriàpodes
Miriàpodes
 
Com viuen els rèptils
Com viuen els rèptilsCom viuen els rèptils
Com viuen els rèptils
 
ELS RÈPTILS
ELS RÈPTILSELS RÈPTILS
ELS RÈPTILS
 
El lleopard
El lleopardEl lleopard
El lleopard
 
Les serps
Les serpsLes serps
Les serps
 
Les aus 4t
Les aus 4tLes aus 4t
Les aus 4t
 
Els cucs
Els cucsEls cucs
Els cucs
 
Crustacis
CrustacisCrustacis
Crustacis
 
Artròpodes 5è B
Artròpodes 5è BArtròpodes 5è B
Artròpodes 5è B
 
Els Amfibis
Els AmfibisEls Amfibis
Els Amfibis
 
Esponges
EspongesEsponges
Esponges
 

Similar to Animals en perill d’ extinció1

Similar to Animals en perill d’ extinció1 (20)

Animals tecno pp2
Animals tecno pp2Animals tecno pp2
Animals tecno pp2
 
Animals tecno pp2
Animals tecno pp2Animals tecno pp2
Animals tecno pp2
 
Animals tecno pp2
Animals tecno pp2Animals tecno pp2
Animals tecno pp2
 
Animals tecno pp2
Animals tecno pp2Animals tecno pp2
Animals tecno pp2
 
Animals tecno pp2
Animals tecno pp2Animals tecno pp2
Animals tecno pp2
 
Animals tecno pp2
Animals tecno pp2Animals tecno pp2
Animals tecno pp2
 
Animals tecno pp2
Animals tecno pp2Animals tecno pp2
Animals tecno pp2
 
Animals tecno pp2
Animals tecno pp2Animals tecno pp2
Animals tecno pp2
 
Animals en perill d'extinció
Animals en perill d'extincióAnimals en perill d'extinció
Animals en perill d'extinció
 
Animals en perill d'extinció
Animals en perill d'extincióAnimals en perill d'extinció
Animals en perill d'extinció
 
Linx ibèric
Linx ibèricLinx ibèric
Linx ibèric
 
Aliga capblanc
Aliga capblancAliga capblanc
Aliga capblanc
 
àLiga de cap blanc
àLiga de cap blancàLiga de cap blanc
àLiga de cap blanc
 
Animals en perill d'extinció tot junt
Animals en perill d'extinció tot juntAnimals en perill d'extinció tot junt
Animals en perill d'extinció tot junt
 
Taller 1
Taller 1Taller 1
Taller 1
 
Zoo
ZooZoo
Zoo
 
Zoo
ZooZoo
Zoo
 
Informe Dels Animals
Informe Dels AnimalsInforme Dels Animals
Informe Dels Animals
 
Animals en perill d'extinció
Animals en perill d'extincióAnimals en perill d'extinció
Animals en perill d'extinció
 
Àguila de cap blanc
Àguila de cap blancÀguila de cap blanc
Àguila de cap blanc
 

Recently uploaded

II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxpresentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxcarleslucmeta
 

Recently uploaded (7)

Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxpresentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
 

Animals en perill d’ extinció1

 • 1. Animals en perill d’ extinció 1-Que vol dir animals en perill d’ extinció?? 2-Perquè s’ ha arribat a aquesta situació??
 • 2. Que vol dir animals en perill d’extinció? Els animals en perill d’ extinció són els que estan apunt de desaparèixer del món. I si van desapareixent no es poden reproduir i s’acabaria l’espècie, i es trencaria la cadena alimentària.
 • 3. Per què s’ ha arribat a aquesta situació?? Una de les causes que ha fet arribar aquesta situació ha estat la destrucció dels seus hàbitats. Tot i que actualment és troben protegits. Un altre de les causes per la qual estan en perill d’ extinció els animals és per la contaminació acústica i la contaminació de l’aire.
 • 4. La llista vermella Segons la llista vermella cada vegada hi ha més animals en perill d’ extinció. Abans hi havien el 2% d’ animals en perill d’ extinció a la Terra. En canvi ara hi ha el 98% d’ animals en perill d’ extinció per culpa de les persones.
 • 5. La UICN La UICN és la xarxa de més de 8.000 especialistes de tot el món que treballa per la conservació d’ especiés a nivell mundial.  La UICN ha fet una llista vermella en les quals hi ha 41.415 espècies dels quals 16.306 animals són considerats amenaçats que poden estar en perill d’extinció. Hi han més de 5.000 espècies d’animals en perill d’extinció. La missió de la UICN és influir i ajudar a la societats de tot el món a conservar la naturalesa i assegurar que tot l’ ús dels recursos naturals sigui ecològicament sostenible.
 • 6. Alguns animals en perill d’extinció
 • 8. Animals en perill d’extinció a Catalunya Claudia , Alba R , Pol i Laura
 • 9. Ós bru  Característiques:  Són animals pràcticament omnívors, la reintroducció d’aquests als Pirineus amb exemplars provinents de Eslovènia a fet que és comportin com a carnívors Estan en perill d’extinció per la Caça furtiva, Alteració de l’hàbitat (pistes d’esquí, infraestructures viàries de muntanya, etc).
 • 10. Arpella  Característiques:  Es una au característica de les regions semi àridas i càlides del paleàrtic.  A Catalunya és distribueix a les muntanyes mitjanes de la serralada prelitoral i hi ha 65 parelles a Catalunya també rep els noms de àliga cuabarrada, àliga de panxa blanca, àliga gallinera o àliga astorenya. Esta en perill d’extinció per la degradació del seu hàbitat,Caça furtiva,Escassetat de peixos, Dificultat en la nidificació (per la presència humana).
 • 11. Fartet  Característiques:  Es un peix petit d’aigua dolça que viu a les llacunes de la costa.  No fa més de 4’5 cm de longitud, les aletes són arrodonides i l’aleta dorsal s’insereix a la meitat del cos, el fartet menja petits crustacis, poliquets i mol·luscs.  Habita als aiguamolls, salines i llacunes litorals Esta en perill d’extinció per la Degradació del seu hàbitat,Caça furtiva, Escassetat de peixos,Dificultat en la nidificació (per la presència humana).
 • 12. Tortuga mediterrània  Característiques:  La tortuga de especia paleàrtica que habita des de Catalunya asta Romania la mida dels adulta és de 13 centímetres tenen a la sutura pectoral una ratlla vermella i una altra blava. Són herbívors i mengen artròpodes o cargols de vegades mengen excrements i trossos de carronya. Esta en perill d’extinció per la alteració de l’hàbitat i caça per tenir-lo com a animal de companyia. També per la Introducció de les tortugues de Florida provinents de les cases on no les volen.
 • 13. APOLO  Característiques:  L’ Apol·lo és un insecte amb 4 grans ales recobertes d’escates;tenen gran varietat de dibuixos i colors segons la espècie . La boca és xucladora  I s’anomena espiritrompa. Té ulls compostos i dues antenes de  formes diverses. Té sis potes en les quals s’aguanta sobre les flors.  Menja vegetals,flors i fruites. Es veuen fàcilment per Catalunya en els mesos que no fa fred.  Viuen per tot Catalunya prop de les flors que s’alimenten. Estan en perill d’extinció per la caça pel col·leccionisme.
 • 14. TRENCALÓS  Característiques:  El trencalòs és el voltor més rar i escàs que tenim a Catalunya.  s’alimenta d’animals morts.  viu a zones muntanyoses per sobre dels 600metres  Fins als 2200metres. Estan en perill d’extinció perquè ja no n’hi ha tants animals morts, Perquè ara els humans els cremem perquè no contaminin tant.
 • 15. Aixi que ja sabeu. Hem de Respectar a els animals i Respectar l’habitat de tots aquests animals í
 • 17. Un d’ells es el RUC RUCS: Els rucs són petits,(comparats amb els cavalls) tenen orelles llargues, una crinera recta i diverses tonalitats. Entre els seus problemes actuals, figuren els canvis d’usos i costums, lligats a la modernització de les explotacions agràries; la falta de campanyes d’educació i valoració de la raça i els problemes socioeconòmics agraris globals: envelliment, reducció de la població activa, emigració..
 • 18. En podem trobar d’altres com: La foca monjo: La foca monjo del Mediterrani té el cos robust, el cap arrodonit i les extremitats curtes i proveïdes d’unes ungles de reduït grandària. El mascle amida uns 308 cm i pesa 340 kg; la femella amida uns 290 cm i pesa 300 kg. El pelatge és fosc (de color gris o marró) en les parts superiors i blanquegin en el ventre. La coloració sol variar en un mateix individu amb l’edat.  l normalment es troba en àrees costaneres de difícil accés i allunyades de la presència humana. Sovint s’agrupa i busca refugi en les grutes marines, les entrades de les quals es troben sota l’aigua. de sorra .
 • 19. El linx IbèricEl linx Ibèric  El linx ibèric pertany a la família dels felins, en el grup dels mamífers.El linx ibèric pertany a la família dels felins, en el grup dels mamífers.  La seva alçada és de 55cm a 75cm i pesen entre 18kg i 30kg, la seva cuaLa seva alçada és de 55cm a 75cm i pesen entre 18kg i 30kg, la seva cua mesura entre 5cm i 15cm de llarg.mesura entre 5cm i 15cm de llarg.  És carnívor i el aliment principal és el conill.És carnívor i el aliment principal és el conill.  La reproducció dels linxs és a la primavera.La reproducció dels linxs és a la primavera.  La gestació dura uns 90 dies i normalment la camada es de 2 o 3 cries. El linxLa gestació dura uns 90 dies i normalment la camada es de 2 o 3 cries. El linx ibèric té de vida entre 10 i 20 anys.ibèric té de vida entre 10 i 20 anys. Disminució de les poblacions del conill,Disminució de les poblacions del conill, el seu aliment bàsic i casi exclusiu.el seu aliment bàsic i casi exclusiu.  Destrucció del mont mediterrània, del seu hàbitat característic, que es el deDestrucció del mont mediterrània, del seu hàbitat característic, que es el de la seva presa principal i també del àguila imperial ibèrica, una de lesla seva presa principal i també del àguila imperial ibèrica, una de les rapaces més amenaçades del món (120 parelles en total).rapaces més amenaçades del món (120 parelles en total).  Atropellats.Atropellats. Les principals zones estan extravasades per carreteres, en lesLes principals zones estan extravasades per carreteres, en les que no se contemplen medides preventives. En elles moren sobre tot elsque no se contemplen medides preventives. En elles moren sobre tot els joves durant l’etapa de dispersió juvenil.joves durant l’etapa de dispersió juvenil. Les possibles solucions són les següents:Les possibles solucions són les següents:  1-Respectar l’hàbitat del linx ibèric.1-Respectar l’hàbitat del linx ibèric.  2- Prohibit la caça del linx ibèric.2- Prohibit la caça del linx ibèric.  3-Deixar anar els conills al bosc.3-Deixar anar els conills al bosc.  4-Crear més parcs naturals per tal visquin més.4-Crear més parcs naturals per tal visquin més.  5-Crear lleis que protegeixin els animals en perill d’extinció.5-Crear lleis que protegeixin els animals en perill d’extinció.
 • 22. Amèrica Àguila Calba: L’àguila Calba és molt hàbil caçant. Las Àguiles Calba viuen des d'Alaska fins als deserts de Chihuahua, Mèxic. Menja molts animals, també incloent a les aus aquàtiques. L’àguila calba és molt brusca i de vegades els treu el seu menjar a altres animals. Els nadons d’àguila calba no tenen plomes blanques al cap fins després dels quatre anys de viure. El cos d’un adult Àguila Calba mesura aproximadament de 75 a 85 cm.  Està en perill d’extinció per que l’home destrueix el seu hàbitat. Còndor Califòrnia:  El còndor és el nom de dos grans voltors americans. El Còndor té el seu plomatge de color grisenc i té una envergadura (de la punta d’una ala a la punta de l’altra ala) de fins a 3 m. Els Còndors Californians posen un sol ou, a les roques o al terra de les coves. El desenvolupament d’aquests Còndors és molt lent i comencen a volar als sis mesos. Pesa aproximadament 10 quilograms, s’alimenta de carronya.  El Còndor mai va ser molt nombrós, però per la destrucció del seu hàbitat fa que cada vegada tingui menys espai. Una altra de les raons es perquè els hi falta el menjar, ja que ara molts moren intoxicats.
 • 23. Amèrica Falcó peregrí:  Els Falcons Pelegrins poden volar fins a una velocitat de 110 quilòmetres per hora. La dieta dels falcons pelegrins consisteix principalment d’altres ocells.  El falcó està en perill per culpa d’intoxicacions. El Falcó Peregrí ha patit molt i ja no es veu molt en el seu hàbitat. Viu des de Canadà als Estats Units. El falcó ara és a les llistes d’animals en perill d’extinció a Canadà i als Estats Units.  Caimà Amèrica:El Caimà Americà viu a les aigües internes del Sud-est dels Estats Units. Els Caimans Americans són carnívors (que s’alimenten de carn), són caçats per la seva pell que és intercanviada amb altres països ara sembla que l’espècie s’està reposant en la natura salvatge i també hi ha un gran nombre d’aquests caimans en els zoològics i aquí estan fora de perill. • Als Estats Units el Caimà Americà ja està en la llista dels animals en perill d’extinció. Per què es caça per obtenir la pell.
 • 24. AmèricaAmèrica  Tortuga marina: Les tortugues marines es troben en tots els oceans d’aigües tropicals i temperades. Les tortugues marines poden arribar a una velocitat de fins a 35 quilòmetres per hora a l’aigua. Després de 45 a 65 dies les cries (les tortugues nadó) trenquen el caparró i surten cap a la superfície de la sorra.  Les tortugues marines estan en perill perquè les cacen per obtenir el seu caparró.  Armadillo Gigante: Nom científic: Armadillo gegant (Priodontes giganteus). La seva mida de cap a cua és de 150 a 160cms. dels quals 50 cm corresponen a la cua. El seu pes és d'aproximadament 60 Kg Té una armadura òssia que li cobreix el dors i els costats, però tot i semblar molt rígida és força flexible normalment viu a les Llençols i boscos humits de Sud- amèrica. S'alimenten de formigues i tèrmits. El seu període de Gestació és de 4 mesos aproximadament i tenen d'1 a 2 cries.  L’ÚNIC DEPREDADOR ÉS L'HOME que el caça immoderat per utilitzar la seva cuirassa com adorn i la seva carn com aliment exòtic. També trafiquen amb animals vius, se sap que s'arriba a pagar fins a $ 500.000,00.
 • 25. Amèrica  Esquirol Gris: Les esquirols grisos són les úniques que habiten a la península de Yucatán. Són de mida mitjana, amb l'esquena majorment gris i la panxa és de color vermellós. Es troba a les costes des de Sonora i Tamaulipas cap al sud fins a Chiapas i la Península de Yucatán. També se'ls pot trobar a les parts altes del sud de Mèxic. En els boscos tropicals, des del espinós semiàrid fins al humit i plujós, són els llocs que tenen més població d'aquestes esquirols. Les esquirols arbòries només baixen dels arbres per buscar menjar o aigua o només per canviar d'arbre.  L'esquirol gris és una espècie en perill d'extinció a Mèxic a causa una que seu hàbitat S'està perdent ja Que li costa adaptar-Treball Molt a les noves condicions del Medi Ambient Que AIXÒ representants. A més no és una espècie que es reprodueixen Amb facilitat. Per si fos poc, en divers fill Regions utilitzades Com instància de part de la Cacera Esportiva.¡¡¡CURES A LA ESQUIROL GRIS PER QUE LA SEVA POBLACIÓ NO s'extingeixi!   Balena Blava: Les Balenes són mamífers aquàtics i vénen de la família dels Cetacis. Les balenes són animals d'un molt gran mida i la Balena Blava és la més gran de tots els animals ja que mesura 30 metres de longitud. Les balenes tenen la pell llisa i tenen sota d'ella una capa de greix com si fos roba tèrmica. S'han trobat balenes blaves de fins a 33 metres de longitud i el seu pes de 190 tones, però normalment són de 25 metres de longitud. Les balenes blaves femelles són una mica més grans que els mascles. La Ballena Azul, com el seu nom ho diu, és blau però la seva panxa o ventre grisenc o groguenc.  Esta en perill perque les cacen per aprofitar tot per exemples: la grasa l’aprofiten per fer oli amb els osos i la carn per menjar, a patit una caça execiva que a portat a moltes especies a la vora de la seva extinció.  Aquesta balena està en perill d’extinció en Àsia i en Amèrica
 • 26. Amèrica.  Huró de peus negres:  El nom científic del Huron de peus negres és: Mustela Nigripes. Està en perill d'extinció per la qual cosa hi ha unes lleis molt estrictes per a la seva protecció i no és possible que tinguis un a casa. La longitud del seu cos és de 35 a 50 cm. Els mascles són un 10% més grans que la femella i arriben a pesar 1 quilo.  Esta en perill d’extinció perquè Els cacen per obtenir la seva pell per a fer abrics de pell i pells per a fer bonic.  Llop Gris:  NOM CIENTÍFIC Canis lupus BAILEY DESCRIPCIÓ DEL LOBO GRIS: És de color gris, el seu llom presenta tons marró, l'altura del llop gris pot variar entre 0,66 mts i 0,81 mts, la seva longitud va de 1.4 mts a 1.7 mts; un llop adult pot pesar entre 22/7 i 40.8 quilos. S'alimenten d'antílops, cérvols, petits mamífers i de carronya. HABITAT: Boscos, pastures i deserts del nord de Mèxic, utilitzen roques, coves i caus com a refugi. Actualment es troba em zoologics d’Estats Units.  Esta en perill d’extinció perquèEl llop va ser exterminat per agents de control animals predadors amb autorització del govern, per la persecució dels humans, caça immoderada, destrucció del seu hàbitat i captura per zoològics. En aquest moment és considerat com a prioritat per a la recuperació entre els animals que es cataloguen en perill d'extinció.
 • 27. Amèrica  Salmó Atlàntic :  El salmó de d’atlàntic pot arribar a fer un metre i pesar una mica més de 15 quilograms. Els costats del salmó són color platejat i el seu llom o dors és color blau metal·litzat. Igual que molts peixos, el salmó de d’atlàntic passa la majoria del temps en mar obert però quan arriba la temporada de reproducció, tornen a les costes per reproduir-se. Els ouets s’obren entre febrer i març.  El salmó de l'atlàntic està en perill per les tres principals raons: la caça excessiva i la "desforestació" que en aquest cas seria "més mar" per als turistes i viatges on aquests viuen i la contaminació dels mars, amb tota la brossa que tiren al mar i la que deixen a la platja ja que com puja la marea el mar es la porta.
 • 29. Còndor Califòrnia  El còndor és un animal en perill d’ extinció que viu a Califòrnia ( Amèrica). Pesa aproximadament 10 quilograms i s’ alimenta de carronya que és la resta d’ alguns animals. El còndor mai ha sigut molt números. Està en extinció perquè cada vegada te menys menjar perquè la majoria d’ animals moren intoxicats i si el còndor ho menja també mor. Els còndors només ponen un ou en les roques o en les coves. El desenvolupament del còndor és molt lent i als sis mesos comencen a volar.
 • 31. Ase Salvatge Característiques: Viu en regions desèrtiques extremes. S’alimenten de pastures i de vegades de branques. Medeix 1’25 m i pesa 180 kg. Està en perill d'extinció per la seva caça furtiva. Volen la seva carn.
 • 32. Ximpanzé Característiques: Medeixen 1’5 metres i pesa 55 kg. Mengen: formigues, fruits molts madurs, fulles i escorça Esta en perill perquè els cacen per a tenir-los com a mascotes la qual cosa es il legal·
 • 33. Lemur negre Característiques: Medeix 41 cm de llarg més 55 de cua. Pesa 2/5 Kg. Viu a Madagascar. S’alimenta de flors ,fruites, fulles, i nèctar. Està en perill d’extinció perquè: Els Homes els hem destruït el seu habitat natural i també per la seva caça.
 • 34. Salmó de l'atlàntic Característiques: El salmó de l'atlàntic pot arribar a fer un metre i pesar 15 Kg. Té uns colors de blau metal litzat i platejat· Està en greu perill d’extinció per la contaminació dels mars i la caça dels ous.
 • 35. AnimAls en perill d’extinció europA
 • 36. Kakapo Característiques:  El kakapo viu només a Nova Zelanda i solament i queden 86 exemplars.  Medeix 60 cm i pesa entre 3 i 4kg. Li es imposible volar.  Esta en perill per la desforestacio dels boscos on viu o per la caça excessiva.
 • 37. Tortuga lora Característiques: La tortuga Lora pesa menys de 10 kl.La seva closca es circular i es seu cap semi-circular. Mengen:Gambeta,cloïsses,eriçons... Està en perill d’extinció per la caça excesiva i la contaminació dels mars.
 • 38. Foca monja Característiques:  La foca monja creixen de 80 cm a 2’5 m i arrben a pesar 320Kg. Ha desaparegut un 80% de la població i només queden 250 exemplars adulkts. Esta en perill per la restrincció a un aréa de 100Km2.
 • 39. Balena Sei  Caracteristiques:  Fan de 12 a 15 metres i pesen de 20 a 30 tones. Normalment van en grups de 3 a 5.  S’alimenta de Plaknton, calamars i peixos. Esta en perill d’extinció per la caça excesiva.
 • 40. Balena geperuda  Medeix entre 4-5 m. El cos es gris fosc i negre. Està en perill d’extinció per la caça excesiva i per quan es xoquen ham els vaixells
 • 41. Animals en perill (ÀSIA)Animals en perill (ÀSIA)
 • 42. Animals d’ Asia en perill d’extinció  Ibis nipó  Alauda raraze  Amazona vittata  Ànec de Laysan  Apalharpactes reinwardtii  Xenospiza bailleyi  Ara glaucogularis  Carduelis cucullata  Crax alberti  Gallicolumba crinigera  Margues squamutus  Polit becití  Zostèrops (Brides)  Vanelleus gregarius  Guaruba guarouba (Barcelona)  Garrulax cachinnans  Eos histrio  Laniaarius liberatus
 • 43. ORANGUTANORANGUTAN Els orangutans són mamífers de la família dels primats, de fins a 10 m d’alçada. Els orangutans a part de ser caçats per fer trofeus i altres coses, els humans estem destruint el seu hàbitat amb una excessiva tala d’arbres.
 • 44. TIGRETIGRE Els tigres són felins de pell rogenca i ratlles negres. Viuen a les selves asiàtiques, de Libèria fins Àsia del Sud. Durant molts segles ha estat caçat pels seus ossos, pell i altres parts del seu cos.
 • 45. PANDA GEGANTPANDA GEGANT El Panda Gegant té el seu pelatge de color blanc i negre el panda petit té la seva pelatge de color castany rogenc. Els pandes s’alimenten de fulles i fils de Bambú. Una de les causes que fa que l’ós panda estigui en perill d’extinció és la destrucció del seu habitat. Tot i que ara actualment es trobi protegit, abans era objecte de caça per a la població xinesa. Una altra causa és la destrucció dels espais on hi ha bambú, perquè cada com cop es destrueixen més per la construcció, els pandes es queden sense menjar i es moren de gana.
 • 46. BALENA DE GROENLANDIABALENA DE GROENLANDIA La balena de Groenlàndia viuen a les aigües gelades de l’ Oceà Glacial Àrtic i és l’ única balena que viu tot l’ any a les aigües àrtiques. Aquestes balenes són de color negre fosc, gris o marró amb alguns taques blanques a la mandíbula inferior. Una cosa característiques d’ aquestes balenes és que tenen una greix més de 70cm de gruix que els permet viure en les aigües gelades tot l’ any. S’ alimenten com gairebé totes les balenes, principalment de krill i altres petits crustacis. Per poder alimentar-se les balenes neden lentament amb la boca oberta per poder filtrar els petits crustacis. Les cacen els xinesos per fer sopes i ho van prohibir però ho segueixen fent.
 • 47. QUÈ PODEM FER PELS ANIMALS?QUÈ PODEM FER PELS ANIMALS?  Interioritzar comportaments i fins i tot màximes que ens portin a no adquirir cremes d’ oli de balena, abrics de pells de tigre, puma, llúdria o guineu blanca. El mateix amb les sabates, cinturons, bosses i carteres de pell de serp, iguana o cérvol.  No consumir aliments procedents d’ espècies protegides (gambetes, ocellets o anques de granotes) i denunciar a qui ofereixi aquests aliments.  Caçar petites aus com abellerols, mallerengues, carboners o pinsans priva l’ ecosistema dels seus insecticides naturals i de l’ equilibri ecològic: les aigües perden l’ efecte plaguicida dels animals que mengen larves i adults d’ insectes tan danyosos com els mosquits, tàvecs, les plagues dels cultius i del bestiar,etc.  Esforçar-se en l’ educació. Molts infants i alguns grans que diuen estimar la natura recullen amfibis (salamandres, granotes), rèptils (sargantanes), insectes (papallones, escarabats), crustacis (cranc de riu),etc., sense saber i fins i tot sense importar-los que alguns d’ aquests animals corren seriós perill de desaparèixer. A Espanya el 90% dels amfibis i rèptils es troba en perill d’ extinció, i el mateix passa amb gairebé la meitats dels insectes i altres invertebrats.