Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seri İş ve Montaj Kalıpları

Metal malzemeler günümüzde farklı amaçları gerçekleştirmek için yaygın olarak
kullanılmaktadır. Gerçekleştirilecek amaç doğrultusunda metallerin kesme, delme, eğme,
bükme vb. şekillendirilmesi de gerekmektedir. Gelişmekte olan teknolojiye paralel olarak
metal malzemelerin şekillendirilmesinde kullanılan yöntemlerde gelişmektedir.
Günlük yaşantımızda kullandığımız pek çok ürünün üretiminde yaygın olarak kalıplama
teknolojisinden yararlanılmaktadır. Üretilen bu parçaların; zaman, kalite, ölçü tamlığı,
malzeme tasarrufu, özdeşlik ve işçilik giderlerinin asgari düzeye indirilebilmesi ise kalıplama
teknolojisi ile sağlanabilmektedir.
Bu modül ile, seri üretimde kullanılacak basit iş ve montaj kalıplarını tanıyacak,
uygulamalarınızda ihtiyaç duyduğunuz iş kalıplarını tasarlayarak imalatını yapabileceksiniz
ve ayrıca gerektiğinde bunların imalat resimlerini de çizebileceksiniz.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Seri İş ve Montaj Kalıpları

 1. 1. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI ÖNDER ALİOĞLU www.onderalioglu.com
 2. 2. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 3. 3. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 4. 4. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 5. 5. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 6. 6. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 7. 7. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 8. 8. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 9. 9. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 10. 10. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 11. 11. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 12. 12. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 13. 13. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 14. 14. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 15. 15. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 16. 16. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 17. 17. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 18. 18. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 19. 19. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 20. 20. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 21. 21. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 22. 22. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 23. 23. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 24. 24. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 25. 25. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 26. 26. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 27. 27. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 28. 28. SERİ İŞ VE MONTAJ KALIPLARI
 29. 29. TEŞEKKÜRLER ÖNDER ALİOĞLU www.onderalioglu.com aliogluonder@gmail.com facebook.com/aliogluonder twitter.com/aliogluonder

×