Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doğrultma

Metaller günümüzde endüstride çok yaygın olarak kullanılan ve önemli yer tutan
malzemelerdir. Metal işleri de endüstrinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Metallerin
işlenmesinde çalışan teknik elemanlar endüstri için en önemli unsurlardandır, çünkü
metalleri kalıcı olarak en etkili ve ekonomik şekilde biçimlendiren onlardır. Buna karşılık
metal teknolojisinde çalışan biz teknik elemanlara düşen görev, hayatımızda önemli yer tutan
metallerin işlenmesinde teknolojiyi takip etmek ve gelişen dünyanın bize sağladığı olanakları
en iyi şekilde değerlendirmektir. Öncelikle teknolojiyi takip edebilmek için temel metal
işlemlerini en iyi şekilde öğrenip uygular hale gelmeliyiz
Metallerin en önemli özellerinden biri uygun şartlar yerine getirildiği takdirde biçim
değiştirmeye olanak vermeleridir. Bu özellikleri metal işlerinde değişik amaçlar için işlemler
gerçekleştirmemizi kolaylaştırmaktadır. Söz konusu işlemlerden biri de doğrultmadır.
Doğrultma çoğu zaman istem dışı nedenlerden ötürü biçim değiştiren ötürü biçim
değişikliğine uğramış metalik özellikteki parçaların istenilen biçime dönüştürülmesi
amacıyla yapılır. Bu yönüyle meslek yaşantımızda sıkça kararlaştırma ihtimalimiz olan bir
bölümdür.
Doğrultma başlığı altında toplanan bu bölüm ile ilgili çalışmalarımız sonuçlandığında
doğrultmanın gereği ve önemini bilecek, doğrultmada kullanılan araçları tanıyacak, değişik
doğrultma yöntemlerini ve nasıl uygulama yapılacağı konusunda bilgilere sahip olacaksınız.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Doğrultma

 1. 1. DOĞRULTMA ÖNDER ALİOĞLU www.onderalioglu.com
 2. 2. DOĞRULTMA
 3. 3. DOĞRULTMA
 4. 4. DOĞRULTMA
 5. 5. DOĞRULTMA
 6. 6. DOĞRULTMA
 7. 7. DOĞRULTMA
 8. 8. DOĞRULTMA
 9. 9. DOĞRULTMA
 10. 10. DOĞRULTMA
 11. 11. DOĞRULTMA
 12. 12. DOĞRULTMA
 13. 13. DOĞRULTMA
 14. 14. DOĞRULTMA
 15. 15. DOĞRULTMA
 16. 16. DOĞRULTMA
 17. 17. DOĞRULTMA
 18. 18. DOĞRULTMA
 19. 19. DOĞRULTMA
 20. 20. DOĞRULTMA
 21. 21. DOĞRULTMA
 22. 22. DOĞRULTMA
 23. 23. DOĞRULTMA
 24. 24. DOĞRULTMA
 25. 25. DOĞRULTMA
 26. 26. DOĞRULTMA
 27. 27. DOĞRULTMA
 28. 28. DOĞRULTMA
 29. 29. DOĞRULTMA
 30. 30. DOĞRULTMA
 31. 31. DOĞRULTMA
 32. 32. DOĞRULTMA
 33. 33. DOĞRULTMA
 34. 34. DOĞRULTMA
 35. 35. DOĞRULTMA
 36. 36. DOĞRULTMA
 37. 37. TEŞEKKÜRLER ÖNDER ALİOĞLU www.onderalioglu.com aliogluonder@gmail.com facebook.com/aliogluonder twitter.com/aliogluonder

×