Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK ( KKP )             PROGRAM PGSR KOHOT 1 (PENDIDIKAN JASMANI) IPG,KAMPUS TEMENGG...
3. Kulit buku dan muka surat buku yang digunakan hendaklah dibuat salinan dan dilampirkan sebagai  bahan bukti.4. Bahagia...
Lampiran                    PERATURAN PEMBERIAN MARKAH ( PMM )                   MAT...
- Komitmen   Komitmen - menunjukkan    Komitmen - kurang      Komitmen - Tidak- Kerjasama  kesungguhan dan  ...
JABATAN           : PENDIDIKAN JASMANI KESIHATANKURSUS/UNIT         : PGSR KOHOT 2 AMBILAN NOVEMBER 20...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pgsr 1 kkbi gimnastik

1,719 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pgsr 1 kkbi gimnastik

 1. 1. TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK ( KKP ) PROGRAM PGSR KOHOT 1 (PENDIDIKAN JASMANI) IPG,KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, NAMA GURU PELATIH: JOHOR BAHRU 1 2 3 4 UNIT : PGSR PENDIDIKAN JASMANIMATAPELAJARAN : PJM 3107 AMBILAN NOVEMBER 2009 GIMNASTIK ARTISTIKTarikh Mula : Tarikh Hantar :TAJUK TUGASAN : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GIMNASTIK ARTISTIKPERINCIAN AKTIVITI TUGASAN :Gimnastik Artistik merupakan aktiviti yang dihasilkan oleh pelaku untuk menguji keupayaan merekamengawal pergerakan badan. Sehubungan dengan itu kuasa graviti dalam suasana yang sengajadipilih (Wee Eng Hoe, 2001). Gimnastik Artistik juga memberi fokus kepada tiga aktiviti utamaiaitu imbangan, ketangkasan dan lombol.Bagi melaksanakan tugasan ini, anda dikehendaki:1. Dalam kumpulan 3 - 4 orang, anda dikehendaki membuat tugasan bertulis berkaitan - Objektif gimnastik artistik - Sejarah perkembangan gimnastik2. Merancang dan menyediakan tugasan berdasarkan tajuk yang dipilih 2.1. Melukis pelan lantai stesen aktiviti berikut : - Dirian kepala, kereta roda, guling hadapan dan guling belakang, dan lombol kangkang. - Menghuraikan kaedah latihan berbentuk ansur maju dan latih tubi bagi tajuk yang dipilih3. Persembahan pengajaran mikroTajuk :1. Dirian Kepala 4. Guling Belakang2. Kereta Roda 5. Lombol Kangkang3. Guling HadapanARAHAN PENTADBIRAN:1. Pelaporan tugasan hendaklah bertaip menggunakan - font jenis Arial - Saiz 12 - Langkau 1½ baris2. Sumber / bahan rujukan perlu dinyatakan mengikut format yang ditentukan (contoh: APA)
 2. 2. 3. Kulit buku dan muka surat buku yang digunakan hendaklah dibuat salinan dan dilampirkan sebagai bahan bukti.4. Bahagian kulit luar hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut: 4.1 Nama Pelajar 4.2 No. Kad Pengenalan 4.3 Kumpulan / Unit 4.4 Tajuk 4.5 Nama Institut 4.6 Nama Pensyarah Pembimbing5. Hasil laporan hendaklah mengikut perancangan, prosedur dan format yang telah ditetapkanDisediakan oleh; Disahkan oleh;
 3. 3. Lampiran PERATURAN PEMBERIAN MARKAH ( PMM ) MATA PELAJARAN PJM 3107 GIMNASTIK ARTISTIK PGSR KOHOT 2 AMBILAN NOVEMBER 2010 (SEMESTER JUN-DISEMBER 2011)ASPEK YANG DINILAI KRITERIADAN PEMBERATAN KOMPONEN TUGASAN BAIK SEDERHANA LEMAH 26 - 40 markah 11 - 25 markah 1 - 10 markahPemerolehan Ilmu (40%) Membuat nota berasaskan Maklumat tepat, sesuai, Maklumat kurang tepat, Maklumat tidak tepat,- Kemahiran mencari rujukan dari pelbagai lengkap dan daripada kurang sesuai, kurang tidak sesuai, tidak sumber sumber mengenai: pelbagai sumber lengkap dan daripada lengkap dan daripada pelbagai sumber sumber yang terhad- Isi kandungan - Sejarah dan perkembangan gimnastik artistik Isi kandungan yang Isi kandungan yang kurang Isi kandungan yang di dunia dan Malaysia mencukupi dan tepat dan kurang tepat kurang dan tidak tepat- Kefahaman maklumat - Rajah pelan lantai dan Kefahaman yang meluas Kefahaman yang kurang Kefahaman yang tidak alatan yang berkaitan mengenai maklumat yang meluas mengenai meluas mengenai - Ansur maju dan latih dikumpulkan maklumat yang maklumat yang tubi kemahiran dikumpulkan dikumpulkan gimnastik artistik 36 - 50 markah 16 - 35 markah 1 - 15 markahPenguasaan Ilmu (50%) Dalam bentuk Persediaan yang Persediaan yang kurang Persediaan yang tidak- Kebolehan merancang persembahan kumpulan terancang, jelas dan terancang, kurang jelas dan terancang, tidak jelas maklumat (Latihan Amali) menunjukkan usaha yang kurang menunjukkan dan tidak menunjukkan gigih usaha yang gigih usaha yang gigih- Kebolehan - Penyediaan RPH mengaplikasi ilmu dan Jelas menunjukkan Kurang menunjukkan Tidak menunjukkan kemahiran - Pengajaran mikro transformasi, aplikasi ilmu transformasi, aplikasi ilmu tranformasi, aplikasi ilmu dan kemahiran dan kemahiran dan kemahiran- Kebolehan menghubungkaitkan Huraian dan perbincangan Huraian dan perbincangan Tidak menampakkan pelbagai unsur yang matang dan bernas yang kurang matang dan kematangan dalam bernas perbincangan 7 - 10 markah 4 - 6 markah 1 - 3 markahSahsiah (10%)
 4. 4. - Komitmen Komitmen - menunjukkan Komitmen - kurang Komitmen - Tidak- Kerjasama kesungguhan dan menunjukkan kesungguhan menunjukkan kesungguhan penglibatan penuh dalam dan penglibatan penuh dan penglibatan penuh tugas dalam tugasan dalam tugasan- Refleksi Refleksi - menunjukkan Refleksi - Kurang Refleksi - Tidak keupayaan refleksi dengan menunjukkan keupayaan menunjukkan keupayaan mencadangkan satu refleksi dengan refleksi dengan tindakan yang objektif dan mencadangkan satu mencadangkan satu konstruktif tindakan yang objektif dan tindakan yang objektif dan konstruktif konstruktif- Kolaborasi Kolaborasi - menunjukkan Kolaborasi - kurang Kolaborasi - tidak bukti dan usaha menunjukkan bukti dan menunjukkan bukti dan mendapatkan bimbingan usaha mendapatkan usaha mendapatkan dijalankan dengan bimbingan dijalankan bimbingan dijalankan menggunakan borang dengan menggunakan dengan menggunakan kolaborasi borang kolaborasi borang kolaborasi
 5. 5. JABATAN : PENDIDIKAN JASMANI KESIHATANKURSUS/UNIT : PGSR KOHOT 2 AMBILAN NOVEMBER 2010MATA PELAJARAN : GIMNASTIK ARTISTIK (PJM3102)TAJUK : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANHASIL : 1. Merancang pengalaman pengajaran dan pembelajaran 2. Merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti secara berpasukan dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai 3. Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjana idea baru SPESIFIKASI KKP TAHAP TUGASAN PROSEDUR PELAKSANAAN TAJUK PEMEROLEHAN ILMU (40%) PENGUASAAN ILMU (50%) SAHSIAH (10%) FOKUS TUGASANPermainan Badminton Membuat nota berasaskan rujukan Dalam bentuk persembahan - Komitmen - Menjelaskan sejarah dan - Kaedah pengajaran dari pelbagai sumber mengenai: kumpulan: perkembangan gimnastik artistik dan pembelajaran - Refleksi - Melukis rajah gelanggang dan - Penyediaan slaid dalam alatan - Sejarah perkembangan - Sejarah perkembangan gimnastik Power-Point" berkenaan - Kolaborasi - Menerangkan dan menjelaskan gimnastik artistik artistik di dunia dan Malaysia - Sejarah dan perkembangan ansur maju dan latih tubi - Rajah gelanggang dan - Rajah gelanggang dan alatan gimnastik artistik - Pengajaran mikro alatan gimnastik berkaitan - Rajah gelanggang dan alatan - Ansur maju dan latih- - Ansur maju dan latih tubi kemahiran - Ansur maju dan latih tubi tubi gimnastik artistik berkaitan kemahiran - Strategi pengajaran dan - Strategi pengajaran dan pembelajaran pembelajaran - Pengajaran mikro

×