Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pelantikan, Fungsi & Senarai Tugas Sekretariat TKRS Daerah

2,650 views

Published on

Slide Perlantikan, Fungsi & Senarai Tugas Sekretariat TKRS Daerah.

Dikemaskini oleh Lt. Kol (KRS) Ali Mohamad

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pelantikan, Fungsi & Senarai Tugas Sekretariat TKRS Daerah

 1. 1.  KETUA JURULATIH PEGAWAI ISTIADAT PEGAWAI TEKNIKAL PEGAWAI HEWA PEGAWAI DATADikemaskini oleh,Lt. Kol (KRS) Ali Mohamad
 2. 2. DEFINISI PEGAWAI TADBIR KRS DAERAH Seseorang Pegawai KRS Daerah dipertanggungjawabkan untuk merancang,melaksana dan memantau aktiviti-aktiviti KRS/TKRS di peringkat daerah dan sekolah-sekolah. Berperanan sebagai ketua bagi semua pegawai latihan dan pelajar di peringkat daerah. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 2
 3. 3. PELANTIKAN Pelantikan Pegawai Tadbir KRS Daerah dibuat oleh pihak Jabatan Pelajaran Negeri. Pangkat seorang Pegawai Tadbir KRS berpangkat Kapten KRS (sekiranya layak). Cadangan perlantikan oleh PPD TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 3
 4. 4. KRITERIA PEGAWAI TADBIR KRS DAERAH Telah mengikuti kursus asas KRS . Telah menjadi jurulatih KRS daerah masing- masing sekurang-kurangnya 3 tahun. Telah mengikuti sekurang-kurangnya satu kursus Pegawai Tadbir peringkat negeri. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 4
 5. 5. SENARAI TUGAS PEGAWAI TADBIR DAN FUNGSI1. Merancang aktiviti tahunan ( takwim) KRS peringkat daerah.2. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan bagi aktiviti-aktiviti KRS di peringkat daerah.3. Melaksanakan aktiviti-aktiviti KRS peringkat daerah.4. Memantau pelaksanaan aktiviti KRS peringkat daerah.5. Merancang dan melaksanakan kursus-kursus untuk pegawai KRS dan anggota kadet KRS/TKRS di daerah. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 5
 6. 6. 6. Mencalonkan pegawai-pegawai KRS/TKRS ( Guru) dan murid (KRS/TKRS) dari daerah untuk berkursus di peringkat negeri.7. Bertanggungjawab terhadap majlis KRS di semua peringkat daerah masing-masing.8. Mengesahkan tatacara pemakaian KRS berdasarkan keputusan Kementerian Pendidikan Malaysia.9. Bertanggungjawab memberi nasihat berkaitan dengan lojistik KRS daerah.10. Bertanggungjawab menasihati pegawai – pegawai PPD berkaitan tatacara majlis KRS. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 6
 7. 7. 11. Membantu Pengelola KRS Daerah (Penyelia Kokurikulum Daerah) dalam melaksanakan kegiatan KRS/TKRS12. Bertangungjawab terhadap Pengarah Pendidikan dalam semua perancangan dan perlaksanaan aktiviti KRS/TKRS TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 7
 8. 8. DEFINISI KETUA JURULATIH TKRS DAERAH Seorang pegawai TKRS yang dipertanggungjawabkan untuk merancang, melaksana dan memantau berkaitan kejurulatihan KRS. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 8 8
 9. 9. PELANTIKAN Pelantikan oleh pihak Jabatan Pelajaran Negeri. Pangkat yang akan disandang ialah Leftenan KRS (sekiranya layak) TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 9 9
 10. 10. KRITERIA Telah mengikuti kursus asas KRS Telah mengikuti satu kursus kejurulatihan KRS Telah berkhidmat tidak kurang 3 tahun sebagai jurulatih KRS negeri TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 10 10
 11. 11. SENARAI TUGAS1. Bertanggungjawab kepada Pegawai Tadbir KRS Daerah atas aspek-aspek kejurulatihan.2. Menyediakan jadual tugas berkala bagi semua jurulatih TKRS.3. Merancang dan melaksanakan program kursus kejurulatihan TKRS peringkat daerah.4. Bersama Pegawai Tadbir mencalonkan pegawai atau jurulatih TKRS daerah ke peringkat negeri. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 11 11
 12. 12. 5. Mengenalpasti prestasi, peningkatan dan kebajikan jurulatih.6. Bertanggungjawab menyediakan modul kursus kejurulatihan TKRS peringkat daerah.7. Bertanggungjawab terhadap tatacara perkhemahan dan keselamatan. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 12 12
 13. 13. DEFINISI PEGAWAI ISTIADAT TKRS DAERAH Seseorang Pegawai TKRS yang dipertanggungjawabkan untuk melaksana dan memantau aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan protokol KRS di peringkat daerah dan sekolah-sekolah. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 13 13
 14. 14. PELANTIKAN Pelantikan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Pangkat yang akan disandang ialah Leftenan KRS. (sekiranya layak) Dilantik sebagai pegawai khas membantu Pegawai Tadbir KRS daerah masing-masing TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 14 14
 15. 15. KRITERIA PEGAWAI ISTIADAT Telah mengikuti kursus asas KRS . Telah menjadi jurulatih TKRS daerah masing- masing sekurang-kurangnya 3 tahun. Telah mengikuti sekurang-kurangnya satu kursus Pegawai Istiadat peringkat negeri. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 15 15
 16. 16. SENARAI TUGAS PEGAWAI ISTIADAT1. Membantu Pegawai Tadbir KRS Daerah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti TKRS Peringkat Daerah/Negeri/ Kebangsaan terutama dalam hal istiadat/pemakaian dan perkara berkaitan. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 16 16
 17. 17. 2. Merancang keperluan-keperluan perbarisan. 2.1 Menentukan tarikh, tempat dan masa. 2.2 Format perbarisan 2.3 Kekuatan perbarisan 2.4 Perjawatan perbarisan 2.5 Kumpulan pancaragam 2.6 Pembaca doa 2.7 Juruacara 2.8 Aturcara TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 17 17
 18. 18. 3. Mengawas selia kawalan kehormat/ tamat latihan/terima sijil/pemakaian pangkat 3.1 Hukuman 3.2 Pelaku 3.3 Tindakan4. Mengawas selia Perbarisan Hari Kebangsaan/Sukan  Memastikan prosedur perbarisan dipatuhi5. Pengurusan Padang Kawad 5.1 Persiapan di padang kawad 5.2 Keluasan padang kawad 5.3 Menentukan bentuk perbarisan TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 18 18
 19. 19. 6. Protokol 6.1 Memastikan prosedur perbarisan dipatuhi 6.2 Aturcara perbarisan 6.3 Persiapan padang perbarisan - Persiapan pentas hormat - Pentas ucapan Pegawai Tabik Hormat - Bilik jamuan/bilik menunggu 6.4 Menentukan pakaian anggota Perbarisan /tetamu/VVIP. 6.5 Memastikan protokol bendera dipatuhi TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 19 19
 20. 20. 7. Menasihati dan memastikan tatacara berpakaian pegawai dan anggota KRS dipatuhi.8. Menasihati tatacara/adab makan pegawai dan anggota TKRS.9. Menasihati tatacara memberi hormat /menerima hormat/membalas hormat pegawai dan anggota KRS.10. Menasihati pegawai dan anggota TKRS supaya etika KRS dipatuhi. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 20 20
 21. 21. DEFINISI PEGAWAI TEKNIKAL TKRS DAERAH Seseorang Pegawai TKRS yang dipertanggungjawabkan untuk melaksana, merancang dan memantau aspek-aspek berkaitan teknikal, keperluan dan peralatan bagi menjayakan aktiviti-aktiviti TKRS di peringkat daerah dan sekolah-sekolah. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 21 21
 22. 22. PERLANTIKAN Perlantikan Pegawai Teknikal TKRS dibuat oleh pihak Jabatan Pelajaran Negeri. Pangkat seorang Pegawai Teknikal TKRS berpangkat Leftenan KRS (jika layak). Dilantik sebagai pegawai khas membantu Pegawai Tadbir KRS daerah masing-masing. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 22 22
 23. 23. KRITERIA PEGAWAI TEKNIKAL Telah mengikuti kursus asas KRS . Telah menjadi jurulatih KRS daerah masing- masing sekurang-kurangnya 3 tahun. Telah mengikuti sekurang-kurangnya satu kursus Pegawai Teknikal yang diadakan di peringkat negeri. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 23 23
 24. 24. SENARAI TUGAS PEGAWAI TEKNIKAL DAN FUNGSI1. Membantu Pegawai Tadbir dalam merancang dan melaksanakan aktiviti TKRS Peringkat Daerah/Negeri/Kebangsaan (aspek teknikal).2. Melaksanakan prosedur-prosedur teknikal.3. Menyelia AJK Teknikal melaksanakan tugas.4. Membantu merancang dan melaksanakan kursus-kursus untuk pegawai KRS dan anggota kadet TKRS.5. Bertanggungjawab terhadap majlis KRS di semua peringkat daerah masing-masing ( aspek teknikal ). TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 24 24
 25. 25. 6. Menyediakan prosedur kerja teknikal KRS berkaitan aktiviti yang akan dijalankan.7. Bertangungjawab terhadap Pengarah Pendidikan dalam semua perancangan dan pelaksanaan aktiviti TKRS .8. Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh PPD,JPN dan Kementerian. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 25 25
 26. 26. Antara bidang tugas yang amat perlu diberiperhatian oleh Pegawai Teknikal ialah:-1. Mengenalpasti dan menyediakan tapak aktiviti seperti perkhemahan, pertandingan kawad, aktiviti luar dll.2. Menyediakan peralatan yang diperlukan untuk perkhemahan, pertandingan kawad, aktiviti luar dll.3. Menyediakan pelan litar pertandingan kawad.4. Menyedia/menguruskan lojistik pasukan.5. Sistem siaraya.6. Membentuk AJK Teknikal. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 26 26
 27. 27. DEFINISI PEGAWAI HELWA TKRS DAERAH Seseorang Pegawai TKRS wanita yang dipertanggungjawabkan untuk membantu merancang, melaksana dan memantau aktiviti- aktiviti, kejurulatihan serta kebajikan yang khusus untuk anggota-anggota dan pegawai TKRS wanita di peringkat daerah dan sekolah. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 27 27
 28. 28. PELANTIKAN PEGAWAI HELWA TKRS Pegawai HELWA TKRS Daerah dilantik oleh Jabatan Pelajaran Negeri. Pangkat seorang Pegawai HELWA TKRS Daerah ialah Leftenan KRS (sekiranya layak). TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 28 28
 29. 29. KRITERIA PELANTIKAN PEGAWAI HELWA TKRS Pegawai berkenaan mestilah telah mengikuti Kursus Asas Kejurulatihan Kadet Remaja Sekolah. Telah mengikuti sekurang-kurangnya satu Kursus Pegawai HELWA Peringkat Negeri. Telah berkhidmat sekurang-kurangnya lebih dari 3 tahun sebagai Jurulatih KRS di peringkat daerah. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 29 29
 30. 30. SENARAI TUGAS HELWA KRS1. Membantu Pegawai Tadbir KRS Daerah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti TKRS daerah seperti dalam aktiviti Karnival Perkhemahan / Kawad / Kursus APR dll.2. Membantu menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan bagi aktiviti-aktiviti TKRS di peringkat daerah ( Aspek HELWA ).3. Melaksanakan prosedur-prosedur kerja HELWA di peringkat negeri dan daerah.4. Membantu merancang dan melaksanakan kursus-kursus untuk pegawai dan anggota TKRS.5. Mencalonkan jurulatih wanita sebagai Jurulatih TKRS Daerah. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 30 30
 31. 31. 6. Mengenalpasti prestasi, peningkatan dan kebajikan jurulatih dan peserta wanita.7. Menasihati dan memastikan tatacara pemakaian pegawai wanita, anggota kadet puteri mengikut tatacara pemakaian yang betul.8. Membantu pelaksanaan aktiviti-aktiviti TKRS di peringkat negeri , daerah dan sekolah.9. Membantu merancang dan melaksanakan program kursus kejurulatihan di peringkat daerah dan negeri.10. Bersama Pegawai Tadbir mencalonkan pegawai atau jurulatih wanita ke Peringkat Negeri.11. Bertanggungjawab membantu menyediakan modul kursus kejurulatihan pegawai wanita di peringkat daerah. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 31 31
 32. 32. 12. Bertanggungjawab terhadap Protokol KRS / tatacara perkhemahan dan keselamatan pegawai wanita dan kadet puteri.13. Membantu Pegawai Tadbir mengenal pasti jurulatih wanita sebagai hakim kawad.14. Membantu Pegawai Tadbir mengenal pasti pegawai wanita dan kadet puteri untuk dihantar berkursus ke peringkat negeri.15. Membantu pegawai-pegawai kanan KRS Negeri dan KPM dalam melaksanakan segala aktiviti yang berkaitan dengan urusan dan kebajikan pegawai KRS Wanita.16. Bersedia menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh PPD, JPN dan Kementerian Pelajaran Malaysia. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 32 32
 33. 33. AKTIVITI-AKTIVITI YANG MELIPUTI PROTOKOLKRS YANG PERLU DIBERI PERHATIAN OLEHPEGAWAI HELWA Di dalam Dewan ( Perjalanan majlis / susun atur dan lain-lain ) Di Padang Kawad ( Perjalanan Majlis / Susun atur dan lain-lain ) TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 33 33
 34. 34. A. DEFINISI PEGAWAI DATA TKRS DAERAH Seorang pegawai TKRS yang dipertanggungjawabkan untuk merancang, melaksana dan memantau berkaitan perlaksanaan pengumpulan dan penganalisaan data TKRS di peringkat daerah meliputi keahlian, pangkat, penyertaan kursus, pertandingan kawad dan hal-hal berkaitan data. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 34 34
 35. 35. B. PERLANTIKAN PerlantikanPegawai Data TKRS dibuat oleh pihak Jabatan Pelajaran Negeri. Pangkat seorang Pegawai Data KRS berpangkat Leftenan KRS (sekiranya layak) .C. KRITERIA PEGAWAI DATA Telah mengikuti kursus asas KRS . Telah menjadi jurulatih KRS daerah masing- masing sekurang-kurangnya 3 tahun. Telah mengikuti sekurang-kurangnya satu kursus Pegawai Data yang diadakan di peringkat negeri. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 35 35
 36. 36. D. SENARAI TUGAS DAN FUNGSI PEGAWAIDATA1. Membantu Pegawai Tadbir dalam merancang dan melaksanakan aktiviti pengurusan data pasukan/aktiviti TKRS Peringkat Negeri/ Kebangsaan spt karnival/perkhemahan/kawad.2. Merancang kursus data kepada guru-guru TKRS di peringkat daerah.3. Mengurus data keahlian angota dan pegawai di peringkat daerah.4. Mengurus data pertandingan kawad di peringkat daerah. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 36 36
 37. 37. 5. Mengurus data aktiviti di peringkat daerah. seperti perkhemahan, ujian kenaikan pangkat, kursus pelajar, kursus guru dan sebarang data berkaitan TKRS.6. Menyelia AJK Data melaksanakan tugas.7. Menyediakan prosedur kerja data TKRS berkaitan aktiviti yang akan dijalankan.8. Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh JPN dan Kementerian. TUGAS, PERANAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT TKRS DAERAH 37
 38. 38. i SEKIAN. TERIMA KASIHDikemaskini oleh Lt. Kolonel (KRS) Ali Mohamad 38

×