Cara memandikan jenazah

12,111 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
12,111
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
342
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cara memandikan jenazah

 1. 1. CARA MEMANDIKAN JENAZAH<br />IRWAN H.M<br />
 2. 2.
 3. 3. <ul><li>Jurumandihendaklahmempastikanperkara-perkara yang menghalang air untuksampaikepadaanggotajenazah. Jikaadahendaklahdihilangkanterlebihdahulumisalnyalilin, getah, sisikikan, kesan plaster dansebagainya.
 4. 4. Mulakanmemandikanmayattersebutdenganmembasuhseluruhanggotatubuhbadannyadengan air mutlakdarikepalasebelahkananhinggakehujung kaki denganniat. Bersihkansertahilangkansegalacemar-cemarataukotorandannajis-najis yang terdapatpadatubuhbadannya. Curahkan air mutlakkeseratatempatsambilmenggosok-gosoktubuhbadannyadanmembuangnajis yang melekat, jikaada. Sunat dibacakan doa ini:</li></ul> "Ya Allah ampunkan dosa mayat ini dan kepada Engkau tempat kembali".<br />
 5. 5.
 6. 6. <ul><li>Didahulukan dengan niat mandi kepada si mati (Sahaja aku memandikan mayat ini fardhu kifayah kerana Allah Taala).
 7. 7. Sekurang-kurangnya ada tiga orang yang bertugas memandikan mayat ;-
 8. 8. Seorang ditugaskan mencurahkan air mutlak ke atas mayat tersebut.</li></li></ul><li><ul><li>Dua orang pula ditugaskan mengosok-gosok mayat tersebut untuk membersihkan najis-najis yang terdapat pada mayat tersebut. Sambil itu picit-picit sendinya sehingga lembut dan boleh digerak-gerakkan, picitkan pangkal lengan dan hujung jari, kemudian paha diikuti dengan lutut, tumit hinggalah ke hujung jari kaki. Ulangkan beberapa kali hingga anggota jenazah boleh digerak-gerakkan.</li></li></ul><li>“ A ” dan “ B ” bertugasmembersihkansertamenghilangkannajis.<br />“ C ” bertugasmencurahkan air keseluruhbadanmayat.<br />Kawasan “ D ” biarlahrendahsupaya air mudahmengalirkeluar.<br /><ul><li>Berhati-hatiagr air mutlak yang beradadidalambalditersebuttidakdimasuki air yang mustakmaldari air mandimayat.</li></ul>Rujukan : Bimbingan Lengkap Pengurusan Jenazah <br />
 9. 9.
 10. 10. <ul><li>Menggunakan Air Sembilan</li></ul>“Air Sembilan” ( air dari tiga jenis yang dialirkan ke atas mayat sebanyak tiga kali pada tiap-tiap satu jenis air tersebut. Air itu ialah :<br />Air mutlak.<br />Air daun bidara atau air daun inai.<br />Air kapur barus.<br /><ul><li>Ratakan curahan air iaitu dengan cara :-(diiringkan) dibalikkan badannya yang sebelah kanan ke atas, jirus air mutlak dari kepala ke kaki tiga kali berturut-turut serta membaca : "Ya Allah ampunkan dosa mayat ini dan kepada Engkau tempat kembali".</li></li></ul><li><ul><li>(diiringkan) dibalikkan badannya yang sebelah kiri ke atas, jirus air mutlak dari kepala ke kaki tiga kali berturut-turut serta membaca : "Ya Allah ampunkan dosa mayat ini dan kepada Engkau tempat kembali".
 11. 11. Telentangkan jenazah – Jiruskan air mutlak dari kepala hingga ke kaki tiga kali berturut-turut serta membaca :</li></ul>غُفْرَانَكَ يَا رَحِيْمُ رَبُّنَا وَإلَيْكَ الْمَصِيْرُ لآإلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرٍيْكَ لهُ لهُ الْمُلْكُ<br /> وَلهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ<br />
 12. 12. Curahkan air mutlakkeseluruhbahagianbadanmengikutturutandarikepalamembawake kaki.<br />Pastikanauratmayatsentiasaterpelihara.<br />Iringkankekanan pula dengantujuanuntukmencurahkan air mutlakdibahukirinyadanjugadibahagianbelakangmayattersebut.<br />Rujukan : Bimbingan Lengkap Pengurusan Jenazah <br />
 13. 13. <ul><li>Mandian hendaklah sebanyak tiga kali. Mandian pertama adalah wajib manakala yang ke dua dan ketiga adalah sunat. Sekiranya mandian yang ketiga masih tidak dapat menghilangkan najis yang ada, ulangi kepada lima, tujuh dan seterusnya hingga bersih dan sunat diwitirkan.</li></li></ul><li>Sunat menggunakan air daun bidara atau sabun atau seumpamanya yang sifatnya boleh membersihkan.<br /> Mandian yang ketiga dan terakhir sunat dengan menggunakan air kapur barus atau wangian, tetapi yang afdhal ialah air kapur barus.<br />
 14. 14. Setelah itu barulah mayat itu diwudhukkan dengan niatnya :<br />“Sahaja aku mewudhukan mayat ini kerana Allah Ta’ala.”<br />Lakukanlah seperti kita mengambil air sembahyang dengan baik lagi sempurna.<br />Berniat wudhu’ adalah wajib manakala berniat mandi adalah sunat.<br />
 15. 15. <ul><li>Jiruskan air daunbidara/ air dauninai/ air sintuktiga kali berturut-turutdarikepalahinggake kaki.
 16. 16. Jiruskan air kapurbarustiga kali berturut-turutdarikepalahinggake kaki sebagaijirusan yang terakhir.
 17. 17. Selesaimemandikanmayattersebut, hendaklahdisumbatdubur (lubangnajisdibelakangnya) dengankapas agar air yang keluardariperutjenazahtidakmengenakainkapannya. Jikamayatperempuaneloklahdiikatdengankainsebagaicawatsesudahdisumbatkapaskedalamduakemaluannya (qubuldandubur).</li></li></ul><li>Setelahitudiperlembutkansendi-sendinyasekalilagisebagaimanadlakukanpadapermulaankeluarrohnya. Kemudianbarulahdilapkanbadannyadengankain yang bersihlagikering.<br />Salinkandengankain yang bersih, kemudianbarulahdiusungkeluardaritempatmandi. Jikakeluarnajissetelahdimandikan, wajiblahdibersihkannajisitusahajadengantidakperludimandikansemula.<br />Sunatbagiorang yang telahselesaimemandikanmayat, mandiuntukdirinyasendiri pula denganniat“ Sahajaakumandisunatselepasmemandikanmayat, kerana Allah Ta’ala.”<br />Rujukan : Bimbingan Lengkap Pengurusan Jenazah <br />

×