Sınıflandırma Virüs ve Bakteriler

6,920 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,920
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,398
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sınıflandırma Virüs ve Bakteriler

 1. 1. CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI
 2. 2. <ul><li>Canlıları benzer özelliklerine göre gruplara ayırmaya sınıflandırma denir. Sınıflandırmayı inceleyen bilim dalına ise Biyosistematik denir. </li></ul><ul><li>1. Ampirik (Yapay) Sınıflandırma </li></ul><ul><li>Canlıları dış görünüşleri ve yaşadıkları ortama bakarak sınıflandırmaktır. Bu tür sınıflandırma günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir. Dayandığı temel analog (görevdeş) organlar ve şekil benzerliğidir. </li></ul>
 3. 3. Analog Organ : Kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlardır. Örneğin; yarasanın kanadı ile böceğin kanadı analog organlardır. Böyle organlara görevdeş organlar da denir. 2. Doğal (Filogenetik) Sınıflandırma Canlılarda, doku ve organların k ö ken bağıntılarına bakılarak yapılan sınıflandırmadır. Anatomik benzerlik, akrabalık dereceleri, protein yapıları gibi bir ç ok ö zellik dikkate alınarak sınıflandırma yapılır. Dayandığı temel homolog ( k ö kendeş) organlar ve kalıtsal benzerliktir. Homolog Organ : Kökenleri (orjin) aynı, görevleri farklı olan organlardır. Böyle organlara yapıdaş organlar da denir.
 4. 4. <ul><li>A. CANLILARIN İSİMLENDİRİLMESİ </li></ul><ul><li>İlk kez Linne tarafından yapılmıştır. Sistematikte temel birim olarak tür kabul edilmiş ve her türe iki kelimeden oluşan (binominal) bir isim verilmiştir. </li></ul><ul><li>Türlerin akraba veya benzer olduğunu birinci kelimelerin aynı olması ifade eder. </li></ul>T ü rlerin akraba veya benzer olduğunu birinci kelimelerin aynı olması ifade eder.
 5. 5. <ul><li>B. SİSTEMATİK BİRİMLER </li></ul><ul><li>Filogenetik sınıflandırmada canlılar yedi (7) ana kategoriye ayrılır ; Bu kategoriler ve aralarındaki değişmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. </li></ul>Şekil : Sınıflandırma Birimleri ve Aralarındaki İlişkiler
 6. 6. T ü r : Sistematiğin temel birimi olarak kabul edilir. Yapı ve g ö rev bakımından birbirine benzer organ sistemlerine sahip, ç iftleştiklerinde kısır olmayan d ö ller meydana getirebilen, ortak bir k ö kene sahip canlılar topluluğudur. “ Birbirine ç ok yakın T ü r ’ lerin oluşturduğu daha b ü y ü k gruba ise cins denir. Benzer Cins ’ ler Aile ’ yi, benzer Aile ’ ler Takım ’ ı, benzer Takım ’ lar Sınıf ’ ı benzer Sınıf ’ lar Şubeyi ve Şube ’ ler Alem ’ i oluştururlar.
 7. 7. C. MONERA ALEMİ Canlı organizmaların en küçükleri ve yapısal organizasyon bakımından en basit olanları bu alemde yer alır. Virüsler, bu alemde incelenen ve hücresel yapıda olmayan organizmalardır. Bakteriler ve mavi-yeşil algler ise en küçük hücreler olup, prokaryot (basit çekirdekli) özellikte olmalarından dolayı bu aleme konulmuştur.
 8. 8. 3. H Ü CRESEL OLMAYAN VARLIKLAR VİR Ü SLER Hem Canlı olarak hem de cansız olarak kabul edildiklerinden, “ en k üçü k oranizmalar ” olarak adlandırılabilirler. Ancak elektron mikroskobuyla g ö r ü lebilirler. Vir ü sler; ç oğalabilirler, kendilerine ö zg ü n ü kleik asit i ç erirler, ö zel bir protein kılıfa sahiptirler ve i ç ine girecekleri h ü crenin zarını eritecek enzimlere sahiptirler. Bu ö zellikleri onları cansızlardan ayırır. H ü cresel yapıda olmamaları, enzim sistemlerinin bulunmaması, sitoplazmalarının olmaması, organellerinin yokluğu ve dış ortamda kristal halde bulunmaları ise vir ü sleri diğer canlılardan ayıran ö zelliklerdendir. Ö zellikle kristal halde bulunmak cansızların ö zelliğidir.
 9. 9. Vir ü sler ancak konak h ü cre i ç inde aktivite g ö sterebilirler. Bunun i ç in “ zorunlu h ü cre i ç i parazitleri ” denir. Kendilerini ç oğaltmak i ç in konak h ü crenin maddelerini harcarlar ve onun enzimlerini kullanırlar. Vir ü sler DNA veyaRNA dan yalnız birisine sahiptirler. Bu kalıtsal yapıya genom denir. Bazıları bitki h ü crelerinde, bazıları hayvansal h ü crelerde, bazıları ise bakterilerde ç oğalabilirler.
 10. 10. Bakteriyofajlar ve hayvansal vir ü slerin ç oğu “ DNA vir ü sleri ” adını alır. Bitkisel vir ü sler ve bazı hayvansal vir ü slere ise, “ RNA vir ü sleri ” denir. Vir ü sler, hacim olarak b ü y ü mezler ve b ö l ü nerek ç oğalmazlar. Enzim sistemleri olmadığı i ç in solunum, protein sentezi, beslenme, boşaltım gibi hayatsal olayların hi ç birini ger ç ekleştiremezler.
 11. 11. Vir ü sler girdikleri h ü crede y ö netimi ele ge ç irirler ve h ü crenin materyallerini kullanarak kendilerini ç oğaltırlar. Sonu ç ta h ü crenin par ç alanmasına (lizis) neden olurlar. Şekil : Vir ü slerin Girdiği H ü creyi Par ç alaması , Bazı vir ü sler girdiği h ü creyi ö ld ü rmez, ancak onun hızlı ve d ü zensiz olarak b ö l ü nmesine neden olur. B ö ylece kanserleşme ortaya ç ıkar.
 12. 12. Bir vir ü s tarafından enfekte olmuş h ü cre ve doku bazı savunma maddeleri ü retir. İnterferon denilen bu maddeler yeni bir vir ü s enfeksiyonunu engeller.
 13. 13. Bütün öğrenciler çiçektir. Sevgi ile açar.Yüreğinizde sevgi eksik olmasın .Başarılar diler,Teşekkür ederim . HAZIRLAYAN : ALİ İHSAN KIRTAŞ UZMAN BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ MERKEZ-AYDIN ENZİMLER

×