Bakteriler Ve Mavi YeşIl Algler

11,693 views

Published on

Published in: Travel, Technology
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • Neden İndirimiyor ?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
11,693
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,042
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bakteriler Ve Mavi YeşIl Algler

 1. 1. BAKTERİLER
 2. 2. <ul><li>Ç ekirdekleri ve zarla ç evrili organelleri bulunmadığı i ç in “ prokaryot ” h ü cre yapısındadırlar. Klorofil ve oksijenli solunum enzimleri gibi molek ü ller h ü cre zarından sitoplazmaya uzanan kıvrımlar ü zerinde veya sitoplazmada serbest olarak bulunur </li></ul>BAKTERİLER
 3. 3. Şekil : Bakterilerin Genel H ü cre Yapısı DNA molek ü l ü bir tane olup, etrafında zar yoktur. Bazı bakterilerde normal DNA dan ç ok daha k üçü k yapılarda vardır. Ü remeyle ilgisi olmayan bu yapılara plazmitler denir. Plazmitler antibiyotik ve diğer bazı kimyasal maddelere karşı kazanılan direncin diğer h ü crelere taşınmasını sağlar.
 4. 4. <ul><li>Bütün bakteri hücrelerinde, zar, çeper, ribozom, DNA, RNA ve çeşitli enzim sistemleri bulunur. Bazı türlerde bu yapılara ek olarak bazı özel görevli oluşumlar bulunabilir. </li></ul><ul><li>Hücre zarının sitoplazmaya doğru kıvrımlaşmasıyla oluşan mezozomlar , oksijenli solunum enzimlerini bulundurur. Mitokondrinin işlevini gerçekleştirir. Aynı şekilde oluşmuş tilakoit zarı üzerinde ise klorofil molekülleri bulunur ve kloroplastın işlevini üstlenir. </li></ul>BAKTERİLER
 5. 5. <ul><li>Hücre zarından dışarıya doğru uzanan sil ve kamçı şeklindeki tüpçükler ise, hareketi ve korunmayı sağlar. Çok az türde, üçüncü bir hücre örtüsü vardır. Kapsül denilen bu yapı olumsuz şartlara dayanma gücünü artırır. Bunun için, kapsüllü bakteriler genellikle patojen (hastalık yapıcı) özelliktedir </li></ul><ul><li>Bakterilerdeki hücre çeperi, protein, yağ ve karbonhidrattan yapılmış olup, selüloz içermez. Bakteriye şekil verir ve onu korur. </li></ul><ul><li>Ribozomları çok sayıda olup, ökaryot hücrelerdekinden daha küçüktür. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>BAKTERİLERİN GRUPLANDIRILMASI </li></ul><ul><li>Mikroskoplarla incelenen bakteriler, değişik ö zellikleri bakımından araştırılmış ve d ö rt ö zelliğe g ö re gruplandırılmıştır. </li></ul>
 7. 7. Gram boyasıyla boyanarak, mikroskopta mavi-mor renkli görünenlere gram pozitif bakteriler denir. Gram negatifler ise , bu boyayla boyanmazlar. Bu farklılık çeper yapılarının özelliğinden kaynaklanır
 8. 8. B. BAKTERİLERİN SOLUNUMLARI Bazı bakteriler sadece fermantasyon (anaerobik solunum) yapabilirler, ancak oksijenli ortamlarda gelişemezler. Bunlara zorunlu anaerob denir. Bazı bakteriler ise sadece oksijenli ortamlarda gelişebilirler. Bunlara zorunlu aerob denir. Bakterilerin bir kısmı ise ge ç ici aerob veya ge ç ici anaerob olup, gerektiğinde her iki solunumu da yapabilirler. B ö yle bakterilere “ fak ü ltatif ” bakteriler denir.
 9. 9. C. BAKTERİLERİN BESLENMESİ Bakterilerin az sayıda t ü r ü ototrof olarak beslenir. Kendileri i ç in gerekli organik besinleri inorganik bileşiklerden sentezlerler. Bunların bir kısmı klorofilli olup ışık enerjisini kullanırlar. ( Fotosentetik bakteriler). Bir kısmı ise klorofilsiz olup, inorganik bileşikleri oksitlemekle kazandıkları kimyasal enerjiyi kullanır (kemosentetik bakteriler).
 10. 10. Bakterilerin ç oğunluğu heterotrof olarak beslenir. Gerekli olan glikoz, amino asit, vitamin gibi organik maddeleri dışarıdan hazır almak zorundadırlar.Bunların ç oğu çü r ü k çü l(saprofit) olup , organik artıkları ayrıştırarak beslenir. Bu olay sayesinde doğadaki madde d ö ng ü s ü ne katkı yaparlar. Bir kısım bakteri ise, diğer canlılar ü zerinde parazit yaşayarak beslenir
 11. 11. D. BAKTERİLERDE Ü REME B ü t ü n bakteriler b ö l ü nerek ç ok hızlı ç oğalabilirler. Şekil : Bir Bakterinin B ö l ü nerek Ç oğalması Bakterilerde, zarlı bir ç ekirdek olmadığından ve kromozom sadece bir tane olduğundan b ö l ü nme tam bir mitoz değildir. Bu t ü r h ü cre b ö l ü nmesine gizli mitoz denir.
 12. 12. Bazı bakteri türleri, bölünerek (eşeysiz) üremenin yanında eşeyli üremeyi de gerçekleştirebilirler. Bu üremede gamet oluşumu ve döllenme görülmez
 13. 13. Kalıtsal yapısı farklı iki h ü cre aralarında bir k ö pr ü oluşturarak gen aktarımı yaparlar. Sonu ç ta her iki atadan da farklı bir h ü cre (rekombinant bakteri) oluşur. Bu ç eşit ü remeye konjugasyon (kavuşma) denir. Konjugasyon sonucunda kalıtsal ç eşitlilik sağlanır. Şekil : Bakterilerde Konjugasyonla Eşeyli Ü reme
 14. 14.   Endosporlar bakteriye g ö re, daha k üçü k, az sitoplazmalı, kalın ç eperli ve metabolizması ç ok yavaştır. Bazı sporlar 120 °C de 15 dakika kalırsa ancak ö lebilmektedir. 2. MAVİ – YEŞİL ALGLER H ü cre yapısı bakımından bakterilere ç ok benzerler. Zarlı ç ekirdekleri ve zarlı organelleri yoktur. Hepsinde sitoplazmaya dağılmış klorofil pigmentleri vardır. Fotosentetik bakterilerden farkları, sitoplazmalarında fikosiyanin denilen mavi renk maddesi i ç ermeleridir. Genellikle denizlerde, tatlı sularda verimli topraklarda yaşarlar. Hepsi fotosentetik olup, suyu ayrıştırdıkları i ç in ortama oksijen verirler.
 15. 15. <ul><li>Şekil : Prokaryot Hücreli Canlılara Örnekler </li></ul><ul><li>Çoğu, havanın serbest azotunu bağlayarak toprakta azotlu bileşiklerin artmasını sağlarlar. Bunun için bitki gelişmesine yardımcı olurlar. Bölünerek ve sporlarla çoğalırlar. Tek tek veya koloni halinde yaşarlar. </li></ul>
 16. 16. Bütün öğrenciler çiçektir. Sevgi ile açar.Yüreğinizde sevgi eksik olmasın .Başarılar diler,Teşekkür ederim . HAZIRLAYAN : ALİ İHSAN KIRTAŞ UZMAN BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ MERKEZ-AYDIN ENZİMLER

×