Oracle Webcenter Portal

2,862 views

Published on

Oracle Webcenter Portal'e Genel Bakış

Published in: Technology, Business

Oracle Webcenter Portal

 1. 1. 15 Temmuz 2011Oracle Webcenter Portal Signum Teknoloji Tanıtım ve Eğitim Ltd. Şti. Ali İhsan Çalışkan Orta Katman Uzmanı aliihsan.caliskan@signum.com.tr
 2. 2. Servis Yönetimi  WinDesk BT Servis Masası  WinDesk Çağrı Merkezi Oracle Orta Katman  Oracle Webcenter Portal  Oracle Webcenter Content  Oracle İş Zekası & Veri Ambarı  Oracle Kimlik Yönetimi  Uygulama Sunucu & Geliştirme Platformuwww.signum.com.tr
 3. 3. Ajanda  Portal  Oracle Webcenterwww.signum.com.tr
 4. 4. Ajanda  Portal  Oracle Webcenterwww.signum.com.tr
 5. 5. İş İhtiyaçları Optimum kapasite ve Şirketi daha rekabetçi ve karlı maksimum karlılıktan emin Dokümanlar ve epostalardan proje hale getirebilmek için BT olmak için satış süreçleri, birimleri portal teknolojileri ve üretim ve sipariş geçmişini durumunu ve kaynak dağıtımını daha iyi nasıl sosyal ağlardan nasıl neden entegre bir arayüz ile faydalanabilir? göremiyorum? anlayabilirim? İş Süreçleri Optimizasyonu Üretkenlik & Hızlı Erişim BT Yatırımlarının Maksimizasyonu • Büyük şirketlerin %30’u 5 ya da daha • Çalışanların %30’u zamanlarını bilgi • BT bütçelerinin %40’ı entegrasyon için fazla paket uygulama kullanıyor. aramakla harcıyor. harcanıyor. SOA, Kurumsal Uygulamalar ve Süreç entegrasyonları için kullanılıyor. • Çok sayıda farklı sistem ve uygulama • E-postalar ve yapısal olmayan arasında işleri yürütme zorluğu. içerikler her yıl %35 artıyor. • Kurumların %60’ı kompozit uygulamalar geliştirmek için portal framework’lerini • Uygulamalar, İş Süreçleri, • Kurumların içeriklerinin %80’i yapısal kullanıyor.Transactional ve kompozit Dokümanlar ve İş Zekası’na merkezi olmayan verilerden oluşuyor. uygulamalar, portaller, web siteleri ve sosyal erişim operasyonel etkinlik ve rekabet topluluklar birbirine yakınsıyor. gücünü geliştirir. • Bilgi ve Uygulamalara heryerde ve her zaman erişim. • Web 2.0 ve Mash-up’lar kullanıcı etkileşimi yaklaşımını değiştiriyor.www.signum.com.tr
 6. 6. Kurumların Portalden Beklentisi Kurumsal Uygulamalar Veritabanı Sistemleri Entegre İş Süreçleri Çok Kanallı Birleştirilmiş Ortak Arayüz Birleşik Servis Altyapısı İçerik Depoları Kurum içi işbirliği, Sosyal Ağlar Hızlı ve çevik geliştirme ve değiştirme Özel Uygulamalar Kolay Yönetim, Kişiselleştirme Kurumsal İçerik Yönetimi Kurumsal İş Süreçleri Kimlik Kurumsal Arama Yönetimi İş Zekası Yönetim Konsollarıwww.signum.com.tr
 7. 7. Çalışma Modelini Dönüştürüyorwww.signum.com.tr
 8. 8. Portal Kavramı Portal nedir? “Birbiriyle ilişkili bilgi varlıkları (bilgi/içerik, uygulamalar ve iş süreçleri) ile insanlar arasında, hedef kitle seçimi yapılarak yüksek kişiselleştirme özellikleri ile etkileşim sağlayan bir web yazılım altyapısıdır.” Gartnerwww.signum.com.tr
 9. 9. Portal Türleri Internet Extranet Intranet İşbirliği/Sosyal Müşteri (B2C) Diğer Şirketler, Kurum Çalışanları Kurum Çalışanları Partnerler (B2B) (B2E) Yapısal içerik ve Kurum içinde anlık süreçlerden Kurumun Kurum İçi Site ve yapısal olmayan oluşan, kurumun intranetinin bir denilebilir ama bir etkileşimlere izin dış yüzü parçasıdır ve kurumun BT veren siteler. kurum dışı altyapısının kullanıcı/paydaşla kapsamlı bir parçası ra yöneliktir. olabilir. Kurum içi süreçler, kaynaklar, dashboardlarwww.signum.com.tr
 10. 10. Ajanda  Portal  Oracle Webcenterwww.signum.com.tr
 11. 11. Oracle Webcenter Suite Enterprise Team Kullanıcı Etkileşimi Dashboards Composite Collaborative Multi-Channel Portals Spaces Apps & RIA Applications Access Oracle WebCenter Suite WebCenter Services WebCenter Spaces Wikis, Blogs, Mashups, Analytics, RSS, Social Networking Personal Spaces, Group Spaces & Templates WebCenter Framework WebCenter Real Time & Intelligent Collaboration Portlet Integration, Metadata Services, Composer, Business Instant Messaging, Presence, Conferencing Dictionary, Task Flows Connections, Brokering, Indexing Entegrasyon Altyapısı Web Identity Search Adapters UCM SOA & BPM Services Management Third party CRM Kurumsal Uygulamalar ERP Legacy BI Data Sources repositories Applications .NET App Acceleratorwww.signum.com.tr
 12. 12. Oracle Webcenter Suite Enterprise Team Kullanıcı Etkileşimi Dashboards Composite Collaborative Multi-Channel Portals Spaces Apps & RIA Applications Access Oracle WebCenter Suite WebCenter Servisleri WebCenter Alanları Wiki, Blog, Mashups, Analytics, RSS, Sosyal Ağlar Kişisel Alanlar, Grup Alanları & Şablonlar WebCenter Portal Çatısı Portlet Entegrasyonu, Metadata Servisleri, Composer, İş WebCenter Gerçek Zamanlı & Akıllı İşbirliği Sözlüğü, Task Flows Anlık Mesajlaşma, Presence, Konferans, Brokering, Indexing Entegrasyon Altyapısı Integration Infrastructure Web Identity Search Adapters UCM SOA & BPM Services Management Third party CRM Kurumsal Uygulamalar ERP Legacy BI Data Sources repositories Applications .NET App Acceleratorwww.signum.com.tr
 13. 13. Oracle Webcenter Suite Kurumsal Grup/Takım Gösterge Zengin İşbirlikteliği Çok Kanallı Portaller Alanları Tabloları Internet Uyg. Uygulamaları Erişim Oracle WebCenter Suite WebCenter Servisleri WebCenter Alanları Wiki, Blog, Mashups, Analytics, RSS, Sosyal Ağlar Kişisel Alanlar, Grup Alanları & Şablonlar WebCenter Portal Çatısı Portlet Entegrasyonu, Metadata Servisleri, Composer, İş WebCenter Gerçek Zamanlı & Akıllı İşbirliği Sözlüğü, Task Flows Anlık Mesajlaşma, Presence, Konferans, Brokering, Indexing Entegrasyon Altyapısı Integration Infrastructure Web Identity Search Adapters UCM SOA & BPM Services Management Third party CRM Kurumsal Uygulamalar ERP Legacy BI Data Sources repositories Applications .NET App Acceleratorwww.signum.com.tr
 14. 14. Oracle Webcenter Suite Kurumsal Grup/Takım Gösterge Zengin İşbirlikteliği Çok Kanallı Portaller Alanları Tabloları Internet Uyg. Uygulamaları Erişim Oracle WebCenter Suite WebCenter Servisleri WebCenter Alanları Wiki, Blog, Mashups, Analytics, RSS, Sosyal Ağlar Kişisel Alanlar, Grup Alanları & Şablonlar WebCenter Portal Çatısı Portlet Entegrasyonu, Metadata Servisleri, Composer, İş WebCenter Gerçek Zamanlı & Akıllı İşbirliği Sözlüğü, Task Flows Anlık Mesajlaşma, Presence, Konferans, Brokering, Indexing Entegrasyon Altyapısı Integration Infrastructure Web Identity Search Adapters UCM SOA & BPM Services Management 3. Parti CRM ERP Kurumsal İş Zekası Veri Kaynakları Depolar Uygulamalar .NET App Acceleratorwww.signum.com.tr
 15. 15. Oracle Webcenter Suite Kurumsal Grup/Takım Gösterge Zengin İşbirlikteliği Çok Kanallı Portaller Alanları Tabloları Internet Uyg. Uygulamaları Erişim Oracle WebCenter Suite WebCenter Servisleri WebCenter Alanları Wiki, Blog, Mashups, Analytics, RSS, Sosyal Ağlar Kişisel Alanlar, Grup Alanları & Şablonlar WebCenter Portal Çatısı Portlet Entegrasyonu, Metadata Servisleri, Composer, İş WebCenter Gerçek Zamanlı & Akıllı İşbirliği Sözlüğü, Task Flows Anlık Mesajlaşma, Presence, Konferans, Brokering, Indexing Entegrasyon Altyapısı Web Kimlik Arama Adaptörler UCM SOA & BPM Servisleri Yönetimi 3. Parti CRM ERP Kurumsal İş Zekası Veri Kaynakları Depolar Uygulamalar .NET App Acceleratorwww.signum.com.tr
 16. 16. Oracle Webcenter Suite Kurumsal Grup/Takım Gösterge Zengin İşbirlikteliği Çok Kanallı Portaller Alanları Tabloları Internet Uyg. Uygulamaları Erişim Oracle WebCenter? “Kurumsal uygulamalar, dokümanlar, Oracle WebCenter Suite WebCenter Servisleri zekası, kurumsal arama, süreçler, iş WebCenter Alanları iletişim ve işbirlikteliği servisleri ve web 2.0 Wiki, Blog, Mashups, Analytics, RSS, Sosyal Ağlar Kişisel Alanlar, Grup Alanları & Şablonlar WebCenter Portaluygulamalar gibi çok sayıda odaklı Çatısı Portlet Entegrasyonu, Metadata Servisleri, Composer, İş WebCenter Gerçek Zamanlı & Akıllı İşbirliği Anlık Mesajlaşma, Presence, Konferans, Brokering, Indexing kurumsal hizmetin müşteri, kurum Sözlüğü, Task Flows çalışanları, diğer kurumlar ve iş dünyası Entegrasyon Altyapısı gibi paydaşlara entegre ve birleşik bir Web Kimlik Arama arayüz ile sunulmasını sağlayan platform” SOA & BPM Servisleri Adaptörler UCM Yönetimi 3. Parti CRM ERP Kurumsal İş Zekası Veri Kaynakları Depolar Uygulamalar .NET App Acceleratorwww.signum.com.tr
 17. 17. Webcenter Suite WebCenter Portal Çatısıwww.signum.com.tr
 18. 18. Arayüz & Etkileşim Tarayıcı Tabanlı Sosyal Kurum • HTML, JSP, ASP • JSF, AJAX, Mobil • Fonksiyonel • İnteraktif, Fonksiyonel • Ölçeklenebilirlik • Paylaşımwww.signum.com.tr
 19. 19. Arayüz & Etkileşimwww.signum.com.tr
 20. 20. Arayüz & Etkileşim  Kullanıcı Arayüzü  Kullanıcı Etkileşimi  Geribildirim  Veri Görüntüleme  Süreç Akışlarıwww.signum.com.tr
 21. 21. Arayüz & Etkileşimwww.signum.com.tr
 22. 22. Geliştirme Ortamı – Oracle JDeveloper  Java EE  Web Kullanıcı Arayüzleri  Web Servisler, XML  SOA  Webcenter Portal / Portlet  Databasewww.signum.com.tr
 23. 23. Geliştirme Ortamı – Oracle JDeveloperwww.signum.com.tr
 24. 24. Geliştirme Platformu - Oracle ADF Geliştirmeyi kolaylaştıran 150’den fazla Ajax tabanlı bileşenwww.signum.com.tr
 25. 25. Geliştirme Platformu - Oracle ADFwww.signum.com.tr
 26. 26. Geliştirme Platformu - Oracle ADF 50 tane grafik bileşeniwww.signum.com.tr
 27. 27. Geliştirme Platformu - Oracle ADF Coğrafik Haritalar Verilerin haritalar üzerinde gösterilmesini sağlar.www.signum.com.tr
 28. 28. Geliştirme Platformu - Oracle ADFwww.signum.com.tr
 29. 29. Hızlı, Görsel Bir Geliştirme Ortamıwww.signum.com.tr
 30. 30. Zengin Internet Uygulamalarıwww.signum.com.tr
 31. 31. Zengin Internet Uygulamalarıwww.signum.com.tr
 32. 32. Kurumsal İçerik Yönetimiwww.signum.com.tr
 33. 33. Kurumsal İçerik Yönetimi Versiyon Yönetimi Güvenli Erişim Arama Motoru Kullanıcı İzlenimi Metadata / Kategorizasyon Tartışma/Forum İş Akışları Abonelikler İÇERİK YÖNETİMİwww.signum.com.tr
 34. 34. Portal Güvenlik Yönetimiwww.signum.com.tr
 35. 35. Portal Güvenlik Yönetimiwww.signum.com.tr
 36. 36. Portal Sayfa Yönetimiwww.signum.com.tr
 37. 37. Portal Sayfa Yönetimiwww.signum.com.tr
 38. 38. Portal Sayfa Yönetimiwww.signum.com.tr
 39. 39. Portal Sayfa Yönetimiwww.signum.com.tr
 40. 40. Portal Navigasyon Yönetimiwww.signum.com.tr
 41. 41. Portal Navigasyon Yönetimiwww.signum.com.tr
 42. 42. Portal Navigasyon Yönetimiwww.signum.com.tr
 43. 43. Portal İçeriklerinin Yönetimiwww.signum.com.tr
 44. 44. Portal İçeriklerinin Yönetimiwww.signum.com.tr
 45. 45. Portal İçeriklerinin Yönetimiwww.signum.com.tr
 46. 46. Yeni Sayfa Eklemewww.signum.com.tr
 47. 47. Yeni Sayfa Eklemewww.signum.com.tr
 48. 48. Yeni Sayfa Eklemewww.signum.com.tr
 49. 49. Yeni Sayfa Eklemewww.signum.com.tr
 50. 50. Sayfayı Düzenlemewww.signum.com.tr
 51. 51. Sayfayı Düzenlemewww.signum.com.tr
 52. 52. Sayfayı Düzenlemewww.signum.com.tr
 53. 53. Yeni Oluşan Sayfawww.signum.com.tr
 54. 54. Bir İçeriği Güncellemewww.signum.com.tr
 55. 55. Bir İçeriği Güncellemewww.signum.com.tr
 56. 56. Bir İçeriği Güncellemewww.signum.com.tr
 57. 57. Bir İçeriği Güncellemewww.signum.com.tr
 58. 58. Bir İçeriği Güncellemewww.signum.com.tr
 59. 59. Bir İçeriği Güncellemewww.signum.com.tr
 60. 60. Bir İçeriği Güncellemewww.signum.com.tr
 61. 61. Kişiselleştirilmiş Servislerwww.signum.com.tr
 62. 62. Kişiselleştirilmiş Servislerwww.signum.com.tr
 63. 63. Kişiselleştirilmiş Servislerwww.signum.com.tr
 64. 64. Webcenter Suite WebCenter Servisleriwww.signum.com.tr
 65. 65. Wiki & Blog Sosyal Ağlar Kişisel Üretkenlik  Duyurular  BPEL İş Listeleri  Forumlar  Hatırlatmalar & Alarm  Bloglar  RSS  Tag’ler  Secure Enterprise Search  Linkler  Güncel Aktiviteler  Wiki’ler  E-posta  Dokümanlar  Notlar  Kişi Bağlantıları  Görevler  Etkinlikler  Mashup’lar  Aktivite Grafikleri  Analytics  Anında Mesajlaşma (IM&Presence) Portal, uygulamalar ve iş süreçlerine hızlı adapte edilebilir Web 2.0 servisleri. Standartlara dayalı, değiştirilebilir Oracle Orta Katman ve uygulamaları ile hazır entegrasyon.www.signum.com.tr
 66. 66. Wiki & Blogwww.signum.com.tr
 67. 67. Duyurularwww.signum.com.tr
 68. 68. Dokümanlar Beğeni sayısına tıklandığında, dokümanı beğenenler görüntüleniyor. İş Akışı & Versiyon İkonlarıwww.signum.com.tr
 69. 69. Dokümanlar İlgili doküman özelliklerine hızlı erişim Etiketleme ve Bağlantı(Link) fonksiyonlarıwww.signum.com.tr
 70. 70. Dokümanlar Doküman için Yapılan Yorumları Görme ve Yeni Yorum Ekleyebilmewww.signum.com.tr
 71. 71. Dokümanlar Sayfalanmış görüntüleme stili ile Office dokümanlarının kolayca önizlemesi.www.signum.com.tr
 72. 72. Dokümanlar •Dosya ve Dizinler üzerinde Öğe Düzeyinde Güvenlik •Kurum dokümanları üzerinde özenli bir erişim kontrolü sağlar.www.signum.com.tr
 73. 73. Dokümanlar Doküman Tarayıcısı içinde sunulan İş Akışı Arayüzü ile kullanıcıların işakışlarıyla etkileşimi kolaylaşır.www.signum.com.tr
 74. 74. Dokümanlar HTML ve Wiki dokümanlarının İçerik Sunucusu(Content Presenter) ile doğrudan düzenlenmesi sağlanır.www.signum.com.tr
 75. 75. İçerik Görüntüleyicisiwww.signum.com.tr
 76. 76. İçerik Görüntüleyicisiwww.signum.com.tr
 77. 77. İçerik Görüntüleyicisiwww.signum.com.tr
 78. 78. Kişi Bağlantılarıwww.signum.com.tr
 79. 79. Aktivite Akışları, Yorum & Puanwww.signum.com.tr
 80. 80. Aktivite Akışları, Yorum & Puanwww.signum.com.tr
 81. 81. Aktivite GrafikleriKullanıcı Aktiviteleri’ne bağlı öneriler Genişletilebilir bir veri modeli insanlar, onların ilişkileri, aktiviteleri ve etkiledikleri diğer nesneleri toplar Bir analiz motoru benzer;  Bağlantılar  Alanlar  Dokümanlar  Vb önerir. Motor ayrıca;  Akıllı Arama  Uzman bulma  Vb işlemler yapar.www.signum.com.tr
 82. 82. Aramawww.signum.com.tr
 83. 83. Arama Secure Enterprise Searchwww.signum.com.tr
 84. 84. Anketlerwww.signum.com.tr
 85. 85. Anketlerwww.signum.com.tr
 86. 86. Etiketler, Bağlantılarwww.signum.com.tr
 87. 87. Mashupwww.signum.com.tr
 88. 88. Analyticswww.signum.com.tr
 89. 89. Analyticswww.signum.com.tr
 90. 90. Webcenter Suite WebCenter Alanlarıwww.signum.com.tr
 91. 91. Webcenter AlanlarıKişisel Alanlar Grup Alanları Rol-tabanlı Sayfalar Bireysel İş Geliştirme • Takım Çalışması Ortamı • Rol Tabanlı İletişim Ortamıİş kullanıcıları için tasarlanmış birkaç tuşlama ile oluşturulabilecek hazır dinamiktopluluklar.www.signum.com.tr
 92. 92. Kişisel Alanlar • Yeni sayfalar yaratma ve içerik ekleyebilme • Sayfa ve diğer kaynakları diğer kullanıcılar ile paylaşabilmewww.signum.com.tr
 93. 93. Grup Alanlarıwww.signum.com.tr
 94. 94. Grup Alanları Farklı Kullanıcı, Gruplara özel Portaller, Çalışma Alanlarıwww.signum.com.tr
 95. 95. Grup Alanları Bir Projeye özel tüm bilgi ve içerikler aynı arayüzde.www.signum.com.tr
 96. 96. Grup Alanlarıwww.signum.com.tr
 97. 97. Örnek Bir Intranetwww.signum.com.tr
 98. 98. Örnek Bir Intranetwww.signum.com.tr
 99. 99. Örnek Bir Intranetwww.signum.com.tr
 100. 100. Örnek Bir Intranetwww.signum.com.tr
 101. 101. Örnek Bir Intranetwww.signum.com.tr
 102. 102. Örnek Bir Intranetwww.signum.com.tr
 103. 103. Örnek Bir Intranetwww.signum.com.tr
 104. 104. Örnek Bir Intranetwww.signum.com.tr
 105. 105. Örnek Bir Intranetwww.signum.com.tr
 106. 106. iPhonewww.signum.com.tr
 107. 107. Webcenter Suite WebCenter Gerçek Zamanlı & Akıllı İşbirliğiwww.signum.com.tr
 108. 108. Anlık Mesajlaşma • Kullanıcıların Anlık Mesajlar atabilmesini destekler.www.signum.com.tr
 109. 109. Konferans • Kullanıcılarla telefon konferansı yapılabilmesini destekler.www.signum.com.tr
 110. 110. Ajanda  Portal  Oracle Webcenter Suite  Portal Projeleriwww.signum.com.tr
 111. 111. Université of Laval İşbirlikçi Eğitim Yönetim SistemiGENEL BAKIŞ SONUÇLAR• Quebec şehri, Kanada • Tüm kampüs aktiviteleri ve• 16 fakülte, 350 program, 38 bin öğrenci dersler doğrudan fakülte üyeleri tarafından çevrimiçi yönetiliyor.ZORLUKLAR FIRSATLAR • RSS, Tartışma Forumları, Wikiler• Dinamik akademik portal ve içerik yönetim gibi entegre Web 2.0 sistemi araçlarından oluşan interaktif bir işbirliği ortamı.• İK uygulaması ile entegrasyon (PeopleSoft)• Merkezi olmayan güvenlik mimarisi • Tüm içeriklerin Kurumsal İçerik Yönetim Sisteminde saklandığı ve yönetildiği, web sayfalarınınÇÖZÜM canlı olarak güncellendiği bir• WebCenter Suite, Web 2.0 servisleri ile büyük altyapı. ölçüde özelleştirilebilir bir portal sağladı.• SOA-tabanlı işbirliği araçları ve web uygulamaları• Güvenlik altyapısı için Oracle IdM Suitewww.signum.com.tr
 112. 112. Université of Laval İşbirlikçi Eğitim Yönetim Sistemiwww.signum.com.tr
 113. 113. Université of Laval İşbirlikçi Eğitim Yönetim Sistemiwww.signum.com.tr
 114. 114. Muhasebat Genel Müdürlüğü Intranet Portali Güncel İçerik Yönetimi E-posta Duyurular, Entegrasyonu Dokümanlar Mashup‘lar, Kurumsal Forumlar Uygulamalarla Abonelikler Entegrasyon Muhasebat Genel Müdürlüğü Intranet Portaliwww.signum.com.tr
 115. 115. Muhasebat Genel Müdürlüğü Alt Birimlere Ait Özelleştirilebilen Sayfalarwww.signum.com.tr
 116. 116. Tele Atlas Belçikalı Partner Etkileşim Ağı Partnerlerin iletişim, işbirliği kurduğu ve kendi proje ve servislerini yönettiği bir portalwww.signum.com.tr
 117. 117. Bir İşbirliği Ortamı Oluşturmak için.. • Bilgi, insanlar, süreçler ve bağlantıları yakalayın. • Yüksek etkileşimli uygulamalar yoluyla hepsini bağlam içinde sunun. • Etkileşimli, işbirlikçi bir deneyim içinde kullanıcıları çekin.www.signum.com.tr
 118. 118. Bir İşbirliği Ortamı Oluşturmak için.. Alan Yetenekler •Forumlar •Grup Alanları İşbirliği •Bloglar •Kişi Bağlantıları •Wikiler •Duyurular/Alarm •Haberlerİçerik ve Doküman Yönetimi •RSS Beslemeleri •Bilgi (UCM ile) •Araştırmalar •Bilgi Dizini •Şirket / Çalışan Dizini •Etiket Merkezi Çok Yönlü Araçlar •Gelen Kutusu/Mesaj Merkezi •Aktivite •Takvim •Kişisel Alanlar •İş Listeleri (Proje Konuları, •Görev Planlama Proje Yönetimi Aşamalar, Amaçlar) •Etkinlik Takvimi •Kontak Listeleri •Kişi Bağlantıları Takım İletişimi •Grup Alanları •Takıma Özel İçerikwww.signum.com.tr
 119. 119. Mimari Yapı Başlangıç Özelleşme & Güvenli Erişim Ana Sayfa Şirket Sayfaları Şirket içi / Benim Alanım Şirketler Arası Kurum Kimliği, Şirket Haberleri Benim İçeriğim Grup Alanları Haberler Şirket Lokasyon/ •Notlarım Birimler/ Altbirimleri •Başvurularım Projeler Fonksiyonlar, Şirkete Özel •Bağlantılar İlgili Gruplar Servisler Araç/Servisler •E-Postam Çalışma Grupları • Şirketlere özel •… Forumlar, Wikiler servisler (Başvuru, Araçlarım Tanıtım) •Zaman •Çalışanlara özel •Çalışma Takvimimi Servisler (Süreçler, •Kayıtlı Aramalarım Başvurular, •…. Dashboardlar) •Ürün Katalogları Sosyal Alanlarwww.signum.com.tr
 120. 120. Signum Teknoloji Tanıtım ve Eğitim Ltd. Şti. Ali İhsan Çalışkan Orta Katman Uzmanı aliihsan.caliskan@signum.com.tr

×