Band 4

599 views

Published on

Published in: Education

Band 4

 1. 1. SK Taman Putra Perdana 2, Jalan Putra Perdana 6,Taman Putra Perdana, 47130 Puchong, Selangor. Tel. Sekolah: 03-83184011 Faks: 03-83184014 Kod Sekolah: BBA9228 Email: bba_9228@yahoo.com http://www.sktamanputraperdana2.blogspot.com Band 4 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1KEMAHIRAN Mendengar dan bertuturBAND 4PERNYATAAN Mengetahui, memahami dan memberikanSTANDARD respons terhadap maklumat yang didengar- ditutur, dibaca dan ditulis dengan betul.DESKRIPTOR B4 DL1 Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang betul dalam pelbagai situasi.EVIDENS B4 DL1 E1 Berkomunikasi secara lisan menggunakan bahasa yang betul. B4 DL1 E2 Berkomunikasi secara lisan menggunakan kata panggilan yang betul secara bertatasusila.AKTIVITI PENTAKSIRAN Bahan: Guru menyediakan bahan rangsangan yang sesuai. Langkah Pentaksiran: 1. Guru meminta murid meneliti gambar bersiri. 2. Guru memilih watak secara rawak bagi setiap kumpulan. 3. Murid memain peranan mengikut konteks. 4. Murid berkomunikasi secara lisan menggunakan bahasa dan kata penggilan yang betul.Disediakan oleh: cikgu Azura Kuasai Tidak Kuasai
 2. 2. SK Taman Putra Perdana 2, Jalan Putra Perdana 6,Taman Putra Perdana, 47130 Puchong, Selangor. Tel. Sekolah: 03-83184011 Faks: 03-83184014 Kod Sekolah: BBA9228 Email: bba_9228@yahoo.com http://www.sktamanputraperdana2.blogspot.com Band 4 B4 DL1 E1, B4 DL1 E2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1NAMA: ................................................................ TARIKH: ............................KELAS: .............................................ARAHAN: Mengujarkan dialog di bawah. Balqis : Minta maaf, Cikgu Azlan . Cikgu : Tidak apa. Azlan Cik Siti : Devi, tolong ambil bekas ini. Devi : Baiklah, Cik Siti. Mei Ling : Pak Ali, bolehkah saya masuk? Pak Ali : Silakan, Mei Ling. Zalina : Taniah, Mei Ling. Mei Ling : Terima kasih.Disediakan oleh: cikgu Azura Kuasai Tidak Kuasai
 3. 3. SK Taman Putra Perdana 2, Jalan Putra Perdana 6,Taman Putra Perdana, 47130 Puchong, Selangor. Tel. Sekolah: 03-83184011 Faks: 03-83184014 Kod Sekolah: BBA9228 Email: bba_9228@yahoo.com http://www.sktamanputraperdana2.blogspot.com Band 4 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1KEMAHIRAN Mendengar dan bertuturBAND 4PERNYATAAN Mengetahui, memahami dan memberikanSTANDARD respons terhadap maklumat yang didengar- ditutur, dibaca dan ditulis dengan betul.DESKRIPTOR B4 DL1 Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang betul dalam pelbagai situasi.EVIDENS B4 DL1 E3 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul secra sopan.AKTIVITI PENTAKSIRAN Bahan: Guru menyediakan bahan rangsangan yang sesuai. Langkah Pentaksiran: 1. Guru meminta murid meneliti gambar bersiri. 2. Guru memilih watak secara rawak bagi setiap kumpulan. 3. Murid memain peranan mengikut konteks. 4. Murid berkomunikasi secara lisan menggunakan bahasa yang betul.Disediakan oleh: cikgu Azura Kuasai Tidak Kuasai
 4. 4. SK Taman Putra Perdana 2, Jalan Putra Perdana 6,Taman Putra Perdana, 47130 Puchong, Selangor. Tel. Sekolah: 03-83184011 Faks: 03-83184014 Kod Sekolah: BBA9228 Email: bba_9228@yahoo.com http://www.sktamanputraperdana2.blogspot.com Band 4 B4 DL1 E3 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1NAMA: ................................................................ TARIKH: ............................KELAS: .............................................ARAHAN: Mengujarkan dialog di bawah.Disediakan oleh: cikgu Azura Kuasai Tidak Kuasai
 5. 5. SK Taman Putra Perdana 2, Jalan Putra Perdana 6,Taman Putra Perdana, 47130 Puchong, Selangor. Tel. Sekolah: 03-83184011 Faks: 03-83184014 Kod Sekolah: BBA9228 Email: bba_9228@yahoo.com http://www.sktamanputraperdana2.blogspot.com Band 4 B4 DL1 E3 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1NAMA: ................................................................ TARIKH: ............................KELAS: .............................................ARAHAN: ucapkan dialog di bawah ini. Gunakan kata dengan betul.Hana: Boleh saya ikut nenek ke (1)____________________.Nenek: Sudah tentu. Marilah.Hana: Ini pokok apa, nenek?Nenek: Ini pokok (2)______________________Hana: Ini pula pokok apa?Nenek: Ini pokok (3)__________________ Itu pokok (4) __________________ . Di situ pula ada pokok (5) __________ . .Hana: Wah, banyaknya pokok sayur yang nenek tanam! Tidak perlulah nenek ke (6)_________________ lagi.Nenek: Ya, betul. Dapatlah nenek berjimat cermat.Hana: Ini bungkusan apa?Nenek: Ini (7) _________________ . Nenek membubuh baja supaya pokok sayur nenek hidup subur.Hana: Eh, ini (8)_________________ ! Biar saya tolong nenek siram pokok-pokok sayur ini.Nenek: Terima kasih, Hana.Hana: Sama-sama.Disediakan oleh: cikgu Azura Kuasai Tidak Kuasai
 6. 6. SK Taman Putra Perdana 2, Jalan Putra Perdana 6,Taman Putra Perdana, 47130 Puchong, Selangor. Tel. Sekolah: 03-83184011 Faks: 03-83184014 Kod Sekolah: BBA9228 Email: bba_9228@yahoo.com http://www.sktamanputraperdana2.blogspot.com Band 4 B4 DL1 E3 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1NAMA: ................................................................ TARIKH: ............................KELAS: .............................................ARAHAN: Ujarkan permintaan dengan sebutan dan intonasi yang betul.Tandakan (/) pada permintaan yang betul.Tolong masukkan tin-tin aluminium itu ke dalam tong yangberwarna jingga.Masukkan tin-tin aluminium itu ke dalam tong yangberwarna jingga sekarang juga.Lebih baik kamu baca risalah tentang kebaikan kitarsemula.Sila baca risalah tentang kebaikan kitar semula ini.“Tolong ingatkan saya tentang Kempen kitar Semula”KataAnas kepada Tawi.“ingatkan saya tentang Kempen kitar Semula.”Buang sampah ke dalam tong sampah, bukannya buangmerata-rata.Jangan buang sampah merata-rata. Buang sampah kedalam tong sampah yang telah disediakan.Izinkan saya ke tandas, cikgu.Cikgu saya hendak ke tandas.Boleh temankan saya ke kantin? Tanya Huda kepada Devi.“Jom temankan saya ke kantin sekarang” kata Hudakepada Devi.Disediakan oleh: cikgu Azura Kuasai Tidak Kuasai
 7. 7. SK Taman Putra Perdana 2, Jalan Putra Perdana 6,Taman Putra Perdana, 47130 Puchong, Selangor. Tel. Sekolah: 03-83184011 Faks: 03-83184014 Kod Sekolah: BBA9228 Email: bba_9228@yahoo.com http://www.sktamanputraperdana2.blogspot.com Band 4 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1KEMAHIRAN MembacaBAND 4PERNYATAAN Mengetahui, memahami dan memberikanSTANDARD respons terhadap maklumat yang didengar- ditutur, dibaca dan ditulis dengan betul.DESKRIPTOR B4 DL2 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betulEVIDENS B4 DL2 E1 Menyampaikan cerita yang sesuai dengan sebutan dan intonasi yang betul.AKTIVITI PENTAKSIRAN Bahan: Gambar tunggal. Langkah Pentaksiran: 1. Guru meminta murid meneliti gambar. 2. Guru meminta murid menyampaikan cerita dengan 3 ayat yang betul.Disediakan oleh: cikgu Azura Kuasai Tidak Kuasai
 8. 8. SK Taman Putra Perdana 2, Jalan Putra Perdana 6,Taman Putra Perdana, 47130 Puchong, Selangor. Tel. Sekolah: 03-83184011 Faks: 03-83184014 Kod Sekolah: BBA9228 Email: bba_9228@yahoo.com http://www.sktamanputraperdana2.blogspot.com Band 4 B4 DL2 E1 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1NAMA: ................................................................ TARIKH: ............................KELAS: .............................................ARAHAN: Menceritakan berdasarkan gambar dan frasa nama yangdiberikan.1. Kampung2. Rumah datuk dan nenek.3. Kerbau dan lembu.4. Sawah padi.5. Layang-layangDisediakan oleh: cikgu Azura Kuasai Tidak Kuasai
 9. 9. SK Taman Putra Perdana 2, Jalan Putra Perdana 6,Taman Putra Perdana, 47130 Puchong, Selangor. Tel. Sekolah: 03-83184011 Faks: 03-83184014 Kod Sekolah: BBA9228 Email: bba_9228@yahoo.com http://www.sktamanputraperdana2.blogspot.com Band 4 B4 DL2 E1 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1NAMA: ................................................................ TARIKH: ............................KELAS: .............................................ARAHAN: Lihat gambar di bawah dengan teliti. Kemudian, bina ayatberdasarkan rangkai kata yang diberi.1. - pekerja - mengemop lantai – kantin - __________________________________________________________2. – murid – beratur – membeli makanan - __________________________________________________________3. Ahmad – dan – kawan-kawan – nasi lemak - di - sekolah _____________________________________________________________4. – membuang sampah – dalam – tong sampah - _______________________________________________________5. – pekerja – sibuk - memasak - di dapur – ________________________________________________________________Disediakan oleh: cikgu Azura Kuasai Tidak Kuasai
 10. 10. SK Taman Putra Perdana 2, Jalan Putra Perdana 6,Taman Putra Perdana, 47130 Puchong, Selangor. Tel. Sekolah: 03-83184011 Faks: 03-83184014 Kod Sekolah: BBA9228 Email: bba_9228@yahoo.com http://www.sktamanputraperdana2.blogspot.com Band 4 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1KEMAHIRAN MembacaBAND 4PERNYATAAN Mengetahui, memahami dan memberikanSTANDARD respons terhadap maklumat yang didengar- ditutur, dibaca dan ditulis dengan betul.DESKRIPTOR B4 DB1 Membaca, memahami dan menyatakan maklumat daripada bahan yang sesuai.EVIDENS B4 DB1 E1 Membaca, memahami dan menyatakan maklumat yang tersurat daripada bahan yang sesuai.AKTIVITI PENTAKSIRAN Bahan: Guru menyediakan bahan rangsangan yang sesuai.(rujuk buku teks m/s 41). Langkah Pentaksiran: 1. Guru membimbing murid membaca petikan dalam buku teks. 2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang petikan yang dibaca berdasarkan gambar yang diperhatikan. 3. Murid menceritakan aktiviti yang sedang dijalankan di dalam gambar.Disediakan oleh: cikgu Azura Kuasai Tidak Kuasai
 11. 11. SK Taman Putra Perdana 2, Jalan Putra Perdana 6,Taman Putra Perdana, 47130 Puchong, Selangor. Tel. Sekolah: 03-83184011 Faks: 03-83184014 Kod Sekolah: BBA9228 Email: bba_9228@yahoo.com http://www.sktamanputraperdana2.blogspot.com Band 4 B4 DB1 E1 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1NAMA: ................................................................ TARIKH: ............................KELAS: .............................................ARAHAN: Bina cerita berdasarkan gambar menggunakan maklumatyang diberikan. Dan maklumat yang pelbagai jenis sayur – peria, terung, petola, kacang buncis Membuat batas – menggunakan cangkul Menyiram pokok sayur – menggunakan penyiram Mengaut daun-daun kering – menggunakan pencakar________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________Disediakan oleh: cikgu Azura Kuasai Tidak Kuasai
 12. 12. SK Taman Putra Perdana 2, Jalan Putra Perdana 6,Taman Putra Perdana, 47130 Puchong, Selangor. Tel. Sekolah: 03-83184011 Faks: 03-83184014 Kod Sekolah: BBA9228 Email: bba_9228@yahoo.com http://www.sktamanputraperdana2.blogspot.com Band 4 B4 DB1 E1 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1NAMA: ................................................................ TARIKH: ............................KELAS: .............................................ARAHAN: Baca pantun. Gariskan perkataan yang mempunyaiimbuhan awalan. Mendayung sampan ke Pulau Daik, Salina dan Dalila berkawan baik. Terbang rendah si rama-rama, Mereka ke sekolah bersama-sama. Berasa kelat si jambu batu, Salina dan Dalila saling membantu. Rumput di rimba tumbuh melata, Mereka berlumba capai cita-cita. Merasa asam di tepi paya, Mereka berazam mahu berjaya. Membuat roti inti kelapa, Berbakti kepada ibu dan bapa.Disediakan oleh: cikgu Azura Kuasai Tidak Kuasai
 13. 13. SK Taman Putra Perdana 2, Jalan Putra Perdana 6,Taman Putra Perdana, 47130 Puchong, Selangor. Tel. Sekolah: 03-83184011 Faks: 03-83184014 Kod Sekolah: BBA9228 Email: bba_9228@yahoo.com http://www.sktamanputraperdana2.blogspot.com Band 4 B4 DB1 E1 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1NAMA: ................................................................ TARIKH: ............................KELAS: .............................................ARAHAN: Baca dan fahami ayat-ayat di bawah. Jawab soalan-soalanyang diberikan. 1. Itu gerai apa? __________________________________________. 2. Siapakah yang selalu pergi ke situ? __________________________________________. 3. Ayah Hana gemar membeli buah apa? ____________________________________________. 4. Mengapakah Hana suka makan buah manggis? _______________________________________________. 5. Mengapakah buah manggis baik untuk kesihatan? __________________________________________________.Disediakan oleh: cikgu Azura Kuasai Tidak Kuasai
 14. 14. SK Taman Putra Perdana 2, Jalan Putra Perdana 6,Taman Putra Perdana, 47130 Puchong, Selangor. Tel. Sekolah: 03-83184011 Faks: 03-83184014 Kod Sekolah: BBA9228 Email: bba_9228@yahoo.com http://www.sktamanputraperdana2.blogspot.com Band 4 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1KEMAHIRAN MenulisBAND 4PERNYATAAN Mengetahui, memahami dan memberikanSTANDARD respons terhadap maklumat yang didengar- ditutur, dibaca dan ditulis dengan betul.DESKRIPTOR B4 DT1 Mencatat maklumat dengan betul.EVIDENS B4 DT1 E1 Mencatat pelbagai maklumat dengan betul menggunakan bahasa yang santun.AKTIVITI PENTAKSIRAN Bahan: Kad frasa (buku teks m/s 118) Langkah Pentaksiran: 1. Guru meminta murid meneliti gambar. 2. Guru meminta murid melengkapkan ayat dengan bahasa yang santun.Disediakan oleh: cikgu Azura Kuasai Tidak Kuasai
 15. 15. SK Taman Putra Perdana 2, Jalan Putra Perdana 6,Taman Putra Perdana, 47130 Puchong, Selangor. Tel. Sekolah: 03-83184011 Faks: 03-83184014 Kod Sekolah: BBA9228 Email: bba_9228@yahoo.com http://www.sktamanputraperdana2.blogspot.com Band 4 B4 DT1 E1 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1NAMA: ................................................................ TARIKH: ............................KELAS: .............................................ARAHAN: Menulis cerita menggunakan frasa dan gambar yangdisediakan. Kucing makan Bermain bola Lutut berdarah beraturDisediakan oleh: cikgu Azura Kuasai Tidak Kuasai
 16. 16. SK Taman Putra Perdana 2, Jalan Putra Perdana 6,Taman Putra Perdana, 47130 Puchong, Selangor. Tel. Sekolah: 03-83184011 Faks: 03-83184014 Kod Sekolah: BBA9228 Email: bba_9228@yahoo.com http://www.sktamanputraperdana2.blogspot.com Band 4 B4 DT1 E1 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 NAMA: ................................................................ TARIKH: ............................ KELAS: ............................................. ARAHAN: Lihat gambar. Isi jadual dengan peralatan yang betul. penyapu cangkul baldi berusgergaji skru cat pasu kapak penyiram Disediakan oleh: cikgu Azura Kuasai Tidak Kuasai
 17. 17. SK Taman Putra Perdana 2, Jalan Putra Perdana 6,Taman Putra Perdana, 47130 Puchong, Selangor. Tel. Sekolah: 03-83184011 Faks: 03-83184014 Kod Sekolah: BBA9228 Email: bba_9228@yahoo.com http://www.sktamanputraperdana2.blogspot.com Band 4 Peralatan untuk Berkebun Peralatan bukan untuk Berkebun1. 1.2. 2.3. 3.4. 4.5. 5. Disediakan oleh: cikgu Azura Kuasai Tidak Kuasai
 18. 18. SK Taman Putra Perdana 2, Jalan Putra Perdana 6,Taman Putra Perdana, 47130 Puchong, Selangor. Tel. Sekolah: 03-83184011 Faks: 03-83184014 Kod Sekolah: BBA9228 Email: bba_9228@yahoo.com http://www.sktamanputraperdana2.blogspot.com Band 4 B4 DT1 E1 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1NAMA: ................................................................ TARIKH: ............................KELAS: .............................................ARAHAN: Fahami maklumat di bawah ini. Tulis perkara-perkara yangdilarang. Taman Permainan Bukit Kayu Para pengunjung yang dikasihi, Taman permainan ini merupakan kemudahan untuk kita bersama. Oleh hal yang demikian, kita perlu menjaga taman permainan ini agar bersih dan terjaga. Jangan buang sampah merata-rata. Peralatan permainan pula janganlah dirosakkan. Jangan patahkan pokok-pokok bunga di taman permainan ini. Selain itu, jagalah keselamatan diri. Jangan bermain secara berbahaya. Jangan berebut-rebut semasa bermain.Para pengunjung dilarang... 1. ____________________________________________________________ 2. ____________________________________________________________ 3. ____________________________________________________________ 4. _____________________________________________________________ 5. _____________________________________________________________Disediakan oleh: cikgu Azura Kuasai Tidak Kuasai

×