Egzamin maturalny 2012

2,473 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,473
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Egzamin maturalny 2012

 1. 1. USTNA MATURAZ JĘZYKA OBCEGONOWOŻYTNEGO 2012Czyli nie tylko:Co?Ale również:Jak? MARIUSZ STINIA
 2. 2. Program spotkania1.Podstawa prawna zmian2.Zestawienie „starego” egzaminu ustnego z „nowym”3.Przyczyny zmian4.Kwestie problemowe5.Dyskusja
 3. 3. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 256, poz. 2572, z późn.zm.)
 4. 4. Rozporządzenie Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 30 kwietnia 2007r.w sprawie warunków i sposobu oceniania,klasyfikowania i promowania uczniówi słuchaczy oraz przeprowadzaniasprawdzianów i egzaminów w szkołachpublicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn.zm.)
 5. 5. Rozporządzenie Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 10 sierpnia 2001r.w sprawie standardów wymagań będącychpodstawą przeprowadzania sprawdzianówi egzaminów (DzU nr 92 poz.1020, z późn.zmianami)
 6. 6. Zestawienie matury ustnejz języka obcego 2011 i 2012Matura do 2011 Matura od 2012roku rokuUczeń zdaje tylko Wszyscy uczniowiezadeklarowany zdają ten sampoziom egzamin (w ramach części obowiązkowej)
 7. 7. 2011 2012P Zadanie 0. Nie ma w nim osobnej punktacji.o Bardzo istotne znaczenie psychologiczne.z Rozmowa wstępna (ok. 2 min.) Zdającyi otrzymuje kilka pytań. Lista pytań do wyboruo zamieszczona jest wyłącznie w zestawie dlam egzaminującego (uczeń odpowiada bez przygotowania)P Rozmowy sterowane Zadanie 1 z odgrywaniem roli (czaso odpowiedzi maks 3 min. 30 sek. Nad przygotowanie się) Zadanie polega nas przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający it Rozmowa na podstawie egzaminujący odgrywają wskazane wa ilustracji (opis + 2 pytania) poleceniu role. W trakcie rozmowy zdającyw musi się odnieść do czterech elementówo wskazanych w poleceniu i rozwinąć swojąw wypowiedź w zadowalającym stopniuy
 8. 8. 2011 2012P Rozmowa na Zadanie 2: Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytaniao podstawie materiału (maks. 4 min. w tym 10 sekund na przygotowanie)z stymulującego – 4 Zdający opisuje ilustrację zamieszczoną wi do 5 pytań (15 min. wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytaniao ma odpowiedź, tyle postawione przez egzaminującegom samo na przygotowanie)r Zadanie 3: Wypowiedź na podstawie materiałuo Prezentacja * stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania (maks. 5z min., wliczając jedną minutę na zapoznanie się zs treścią zadania). Zdający wybiera element z materiałuz stymulującego najlepiej pasujący do polecenia ie uzasadnia swoją decyzję oraz odpowiada na dwar pytania postawione przez egzaminującego, wybranez przez egzaminującego spośród czterech. Pytania teo związane są z tematyką materiału stymulującego (dwien lub trzy ilustracje) i zamieszczone są wyłącznie wy zestawie dla egzaminującego
 9. 9. * Matura ustna z języka obcego, będącego drugimjęzykiem nauczania w szkołach lub oddziałachdwujęzycznych (przedmiot dodatkowy – poziomdwujęzyczny) Prezentacja przeczytanego tekstu oraz rozmowa zdającego z nauczycielem egzaminującym Czas egzaminu: 15 min. Czas przygotowania: 15 min.
 10. 10. Rozmowa wstępna CKE Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012
 11. 11. ZADANIE 1.Rozmowa z odgrywaniem roli Matura Explorer Intermediate SB s.20
 12. 12. Zadanie 2.Opis ilustracji i odpowiedź na trzy pytania Matura Explorer Intermediate SB s.68
 13. 13. Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na dwa pytaniaMatura Explorer Intermediate SB s.148
 14. 14. Tabela oceniania sprawnościkomunikacyjnej dla każdego z zadań?Do ilu elementów Ile elementów rozwinął?zdający się odniósł? 4 3 2 1 04 6p 5p 4p 3p 2p3 4p 3p 2p 1p2 3p 2p 1p1 1p 0p0 0p
 15. 15. Ocena części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego• Sprawność komunikacyjna (0-6 pkt. w każdym zadaniu, maks. 18 pkt.)• Zakres struktur leksykalno - gramatycznych (0- 4 pkt., dotyczy całej wypowiedzi)• Poprawność struktur leksykalno - gramatycznych (0- 4 pkt., cała wypowiedź)• Wymowa (0- 2 pkt., cała wypowiedź)• Płynność wypowiedzi (0-2 pkt., cała wypowiedź)
 16. 16. Sprawność komunikacyjnaBrany jest pod uwagę stopień realizacjiczterech elementów wskazanych dla każdegozadaniaZad.1 – omówienie czterech elementówZad.2 – opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytaniaZad.3 – wybór elementu najlepiej spełniającegowarunki wskazane w poleceniu i uzasadnieniewyboru oraz odpowiedź na dwa pytania
 17. 17. Dodatkowe elementy ocenyAdekwatność wypowiedzi do tematui kontekstu rozmowy/zadawanego pytaniaZakres pomocy ze strony egzaminującego
 18. 18. Zmiana filozofii oceniania• Oceniana ilość elementów oraz sposóbrozwinięcia każdego z nich• Odniesienie się do wszystkich elementów -2 punkty• Odniesienie się do wszystkich elementóworaz rozwinięcie każdego z nich – 6 pkt.(nie tylko co, ale również jak się mówi)
 19. 19. FAQsKtórzy uczniowie przystępują obowiązkowodo matury z języka nowożytnego?
 20. 20. Wszyscy absolwenci ubiegający sięo świadectwo dojrzałości.
 21. 21. Czy język obcy może być wybrany jakoprzedmiot dodatkowy?
 22. 22. Oczywiście, przy czym o ile jest toten sam język zdawany równieżjako język obcy obowiązkowyuczeń zdaje tylko egzamin pisemny
 23. 23. Czy zmiany w maturze w roku szkolnym2011/2012 będą dotyczyły równieżobecnych klas 3 technikum czy będąone zdawały maturę wg starych zasad?
 24. 24. Tak, uczniowie klas trzecich zdają maturę wg nowych zasad podobnie jak uczniowie obecnych klas drugich liceum ogólnokształcącego
 25. 25. Czy uczniowie, którzy ukończyli szkołęśrednią w roku 2011 i będą podchodzili do egzaminu maturalnego w kolejnychlatach mogą liczyć na zdawanie matury według zasad obowiązujących do roku 2011?
 26. 26. Taka możliwość istnieje do roku2013/2014 włącznie, uczniowiemogą ponownie przystąpić doegzaminu maturalnego nawarunkach i w sposóbobowiązujący w latach 2009/10oraz 2010/11
 27. 27. Dlaczego podstawowa punktacja zasprawność komunikacyjną za zadania 1-3 wynosi sześć a nie cztery punkty skoro każde zadanie składa się z czterech elementów?
 28. 28. Sześć punktów wynika z dodania2 punktów za poruszenie czterechelementów zadania do 4 punktówza ich rozwinięcie poszczególnych elementów
 29. 29. Czy informatory o zmianach w egzaminie gimnazjalnym i maturalnym można otrzymać gdzieś w formie książkowej (a nie ze strony internetowej)?
 30. 30. Informatory nie zostały niestetywydrukowane, są jedynie dostępne nastronie CKE.
 31. 31. Ile punktów będzie można uzyskaćz ustnego egzaminu maturalnegoz języka obcego?Ile punktów będzie musiał uzyskaćuczeń żeby go zdać?
 32. 32. Do zdobycia będzie łącznie 30 punktówa 30%, czyli 9 punktów będzie zaliczałoegzamin.
 33. 33. Czy będzie znany katalog pytań mogącychpojawić się podczas rozmowy wstępnej?
 34. 34. Nie przewiduje się udostępniania pytań zżadnej części egzaminu.
 35. 35. Czy to prawda, że uczeń możezrezygnować w trakcie egzaminuz podchodzenia do kolejnych zadań?
 36. 36. Maturzysta powinien przystąpić do wszystkichzadań i rozwiązywać je w narzuconej kolejności.Ominięcie jakiegoś zadania skutkuje nie tylkobrakiem punktów za treść tego zadania, alerównież obniżeniem punktacji w ogólnychkryteriach językowych.
 37. 37. Czy ujednolicona zostanie równieżczęść pisemna matury z języka obcegonowożytnego?
 38. 38. W chwili obecnej nie planuje się rezygnacjiz poziomu rozszerzonego w egzaminiepisemnym.
 39. 39. Do zapamiętaniaZmiana stopnia trudności, zwłaszcza dlauczniów przygotowujących się domatury z języka obcego na poziomiepodstawowym.Wyzwanie dla nauczycieli
 40. 40. Do zapamiętaniaZainteresowanie uczniadzięki atrakcyjności tematykidzięki atrakcyjności szaty graficznejto…
 41. 41. Klucz do sukcesuAUTOMATYZACJA
 42. 42. Warto poczytaćSeria Nowej Ery Matura Explorer:Matura Practice, Repetytorium Maturalne,Matura Map, Writing Bank,
 43. 43. Warto zajrzeć www.jezyki.nowaera.pl www.cke.edu.pl
 44. 44. Dziękujemy za uwagę

×