Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

INDUSTRIALITZACIÓ

1,002 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

INDUSTRIALITZACIÓ

 1. 1. POLIS 4 Ciències socials, història INDUSTRIALITZACIÓ Quart curs Alicia Santiago Tamame
 2. 2. LA INDÚSTRIA TÈXTIL CATALANA A mitjan segle XVIII, a Catalunya ja existia una important producció manufacturera d’indianes  (tipus de estampat sobre teles de cotó o lli). .
 3. 3. LA INDÚSTRIA TÈXTIL CATALANA La prohibició, l’any 1802, d’importar cotó filat va estimular la proliferació de filatures i el naixement de la indústria tèxtil moderna. Cap al 1830 aquesta indústria tèxtil va iniciar un procés de mecanització. Al 1833 va començar a funcionar la primera màquina de vapor. A partir de 1860, moltes indústries es van establir als marges dels rius per poder substituir el carbó per energia hidràulica, i van constituir colònies industrials.
 4. 4. 05UN VAPOR
 5. 5. 05COLÒNIA TEXTIL
 6. 6. 05LA SIDERÚRGIA Els primers alts forns es van instal·lar a Andalusia. Astúries va ser l’altre gran centre siderúrgic. Però va ser al País Basc on es va consolidar una indústria siderúrgica potent. Les raons del seu èxit es troben en la creació d’un eix comercial pel qual s’exportava ferro a la Gran Bretanya a canvi de la importació de carbó de coc gal·lès, que era millor i més barat. A partir del desenvolupament siderúrgic, la indústria basca es va diversificar i van sorgir noves empreses de construcció mecànica i naval.
 7. 7. ELS OBSTACLES PER A LAINDUSTRIALITZACIÓ A Espanya, la industrialització es va produir amb retard en relació amb els països europeus més avançats. Els factors principals que van influir negativament en la industrialització espanyola eren:  L’escassa capacitat de compra de la població espanyola.  La manca d’inversions i l’absència de burgesia industrial.  Els problemes de transport.  La posició allunyada d’Espanya respecte dels nuclis més industrialitzats d’Europa.
 8. 8. L’EXPLOTACIÓ MINERA El subsòl espanyol és ric en jaciments miners i la seva explotació massiva va començar a partir de la legislació de mines de 1868. Van ser importants els jaciments de plom, coure, mercuri i zinc. Les dues activitats mineres principals d’aquest període estaven relacionades amb el carbó i el ferro, a causa de l’expansió de la siderúrgia. Els jaciments d’hulla més importants eren a Astúries. Les mines de ferro principals eren a Biscaia.
 9. 9. 05LA CONSTRUCCIÓ DEL FERROCARRIL La construcció de la xarxa de ferrocarrils no es fa fins a la Llei General de Ferrocarrils de juny de 1855. Es necessitava construir amb rapidesa la xarxa ferroviària per estimular el comerç interior i, per això, la majoria de materials es van importar, ja que no hi havia prou ferro. D’aquesta manera, la siderúrgia espanyola no va aprofitar l’ocasió de beneficiar-se de la demanda provocada per la construcció del ferrocarril.
 10. 10. 05LA CONSTRUCCIÓ DEL FERROCARRIL El ferrocarril va tenir efectes positius per a l’economia espanyola, ja que va afavorir el trasllat de persones i mercaderies.
 11. 11. 05LES LÍNIES FÈRRIES A ESPANYA
 12. 12. NOVES ENERGIES I NOVES INDÚSTRIES Des del final del segle XIX es van començar a utilitzar l’electricitat i el petroli. L’electricitat va fer possible una mecanització més àmplia de la producció industrial, així com la disminució dels costos de producció i el descens dels preus. La difusió del petroli com a combustible i la invenció del motor d’explosió van obrir pas a la indústria de l’automòbil. Les necessitats creixents de maquinària de tota mena van estimular l’expansió de la indústria metal·lúrgica a finals del segle XIX.
 13. 13. 5.1. NOVES ENERGIES I NOVES05INDÚSTRIES Des del final del segle XIX es van començar a utilitzar l’electricitat i el petroli. L’electricitat va fer possible una mecanització més àmplia de la producció industrial, així com la disminució dels costos de producció i el descens dels preus. La difusió del petroli com a combustible i la invenció del motor d’explosió van obrir pas a la indústria de l’automòbil. Les necessitats creixents de maquinària de tota mena van estimular l’expansió de la indústria metal·lúrgica a finals del segle XIX.
 14. 14. AUTOMÒBIL HISPANO-SUIZA
 15. 15. EXPANSIÓ INDUSTRIAL I DESEQUILIBRIS Des de finals del segle XIX, la indústria es va estendre no només a Catalunya i al País Basc, sinó també per unes altres zones. Es va consolidar un sector industrial a Astúries i a la Comunitat Valenciana, i Madrid es va convertir en la tercera regió industrial d’Espanya. L’expansió industrial també es va veure afavorida pel fort creixement demogràfic. Malgrat aquesta expansió de l’economia, hi va continuar havent a Espanya desequilibris profunds en la distribució regional de la riquesa.
 16. 16. DE LA SOCIETAT ESTAMENTAL A LASOCIETAT DE CLASSES La revolució liberal i el procés d’industrialització van transformar la societat catalana i espanyola. Els estaments característics de l’Antic Règim van deixar pas a una societat de classes pròpia d’un Estat capitalista. A Espanya predominava el sector agrícola, la burgesia era feble i la noblesa conservava molta influència. A Catalunya, el desenvolupament industrial va donar pas a una societat on la noblesa va anar perdent influència tan econòmica com social, i la burgesia industrial creixia en nombre i rellevància.
 17. 17. LES NOVES CLASSES DIRIGENTS La noblesa terratinent va continuar tenint un paper rellevant en la societat. L’alta burgesia compartia amb la noblesa el seu predomini social i era la propietària de les noves indústries, les grans companyies i els bancs. La burgesia mitjana era escassa i estava constituïda per petits empresaris industrials, comerciants, etc.
 18. 18. NONELLR. CASAS
 19. 19. LES CLASSES POPULARS La pagesia constituïa la majoria de la població i les seves condicions de vida eren precàries. A molts llocs no tenien terres o eren insuficients per mantenir una família i havien de treballar com a jornalers per uns salaris molt baixos. Això explica les revoltes pageses del segle. A Catalunya, les condicions dels pagesos eren més bones perquè tenien contractes d’arrendament a llarg termini.
 20. 20. ELS INICIS DE L’OBRERISME La majoria d’obrers catalans del segle XIX treballaven a la indústria tèxtil. Les primeres formes de protesta van tenir un caràcter luddista (voc), però aviat els treballadors van crear els sindicats. El 1840 es va fundar a Barcelona el primer sindicat: l’Associació de Teixidors de Barcelona. El 1855 va tenir lloc a Barcelona la primera vaga general realitzada a Espanya.
 21. 21. L’ANARQUISME L’anarquisme va arrelar molt fortament entre els obrers de Catalunya i la pagesia andalusa. A finals del segle XIX, l’anarquisme va defensar la formació de grups autònoms que atemptessin contra la societat burgesa i capitalista. Es van produir molts atemptats anarquistes a Catalunya i la societat va entrar en una gran espiral de violència.La proliferació d’atemptats va impulsar que grups d’anarquistes contraris a la violència fundessin sindicats obrers.
 22. 22. MIJAÍLBAKUNIN
 23. 23. EL SOCIALISME El marxisme va tenir més influència entre els proletariats madrileny, basc i asturià. Els marxistes van fundar el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) i el 1888 van impulsar la creació d’un sindicat socialista, la Unió General de Treballadors (UGT). Els socialistes defensaven la participació en les eleccions. Tot i que el sufragi universal (1890) va obrir noves expectatives electorals, la influència del socialisme a Espanya va créixer lentament.
 24. 24. KARL MARX

×