Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ii guerra mundial

1,086 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ii guerra mundial

 1. 1. POLIS 4Ciències socials, històriaQuart curswww.vicensvives.comLA GUERRA FREDASEGONA GUERRAMUNDIAL
 2. 2. Introducció A Europa la Segona Guerra Mundial (1939-1945),es va produir per l’expansionisme nazi i laincapacitat de les democràcies occidentals perfrenar-lo. Des del 1945 fins al 1990, el món va estar dividiten dos blocs antagònics:› el socialista, dirigit per l’URSS,› el capitalista, liderat pels EUA. La tensió entre aquests dos mons s’anomena laGuerra Freda. Als anys 60 s’inicia la coexistència pacífica.
 3. 3. Les causes del conflicte
 4. 4. Les causes del conflicte El Tractat de Versalles de 1919 va serun intent de reconstrucció dEuropadesprés de la Primera Guerra Mundial El Tractat de Versalles va fracassar, jaque no va crear un clima de reconciliaciósinó un clima de ressentiment entrenacions. Alemanya i Itàlia no van acceptar lesimposicions de Versalles. La crisi del 29 va afavorir els feixismes.
 5. 5. Les causes del conflicteTractat deVersalles
 6. 6. Les causes del conflicteSignatura delTractat deVersalles
 7. 7. Les causes del conflicte Mussolini, a Itàlia, i Hitler, a Alemanya,van desenvolupar una política exterioragressiva. La justifiquen per necessitatseconòmiques o per prestigi històric. Davant aquesta situació, lesdemocràcies no van intervenir. http://www.ushmm.org/wlc/es/media_nm.php?ModuleId=10005760&MediaId=6373
 8. 8. Les causes del conflicteMapa d’ Europa (1923)
 9. 9.  A la dècada de 1930, els estats autoritarisvan impulsar agressions bèl·liques cap aaltres països: A Àsia, Japó al 1937 va iniciar la invasió de la Xina. A l’Àfrica, en 1935, Itàlia ocupa Etiòpia. A Europa, vaenvair Albània.
 10. 10. La marxa cap a la guerra A la dècada de 1930, els estatsautoritaris van impulsar agressionsbèl·liques cap a altres països: A Àsia, Japó al 1937 va iniciar la invasióde la Xina. A l’Àfrica, en 1935, Itàlia ocupa Etiòpia.A Europa, va envair Albània. .
 11. 11.  Itàlia i Alemanya van intervenir a laGuerra Civil espanyola, facilitant soldats iarmament als militars sublevats. Alemanya volia crear un gran imperi.
 12. 12. Les aliances El 1936, Alemanya va signar unaaliança amb Itàlia, coneguda com l’EixRoma-Berlín.
 13. 13. Les aliances Aquesta es va renovar el 1939 amb elnom de Pacte d’Acer. Alemanya, el 1936, va signar amb elJapó el Pacte Antikomintern.
 14. 14. Les aliances França i Gran Bretanya es van manteniral marge d’aquestes aliances. Per evitar que l’URSS s’aliés ambFrança i la Gran Bretanya per ajudarPolònia, Hitler va signar amb Stalin elPacte Germanosoviètic.
 15. 15.  Amb la invasió de Polònia, Hitler vainiciar la guerra llampec, que vapermetre l’atac sorpresa. Polònia es va enfonsar i el país es vadividir entre Alemanya i l’URSS.
 16. 16. Les victòries de l’Eix Amb la invasió de Polònia, Hitler vainiciar la guerra llampec, que vapermetre l’atac sorpresa. Polònia es va enfonsar i el país es vadividir entre Alemanya i l’URSS. .
 17. 17.  El 1940, els exèrcits alemanys van envairla major part de l’Europa occidental. L’aviació alemanya va bombardejar elsports i ciutats britàniques: batallad’Anglaterra. Hitler va desencadenar la batalla del’Atlàntic per bloquejar les Illes Britàniques. El 1941, amb l’Operació Barba-roja vaatacar Rússia.
 18. 18. Europa sota el nazisme L’ocupació nazi tenia com a finalitat elsotmetiment dels territoris europeus enbenefici d’Alemanya. Els nazis van organitzar els territorisconquerits en: regions incorporades al Reich (imperio) regions colonitzades Estats satèl·lits.
 19. 19. Europa sota el nazisme L’ocupació va significar tambél’extensió del terror i la repressió sobrela població sotmesa. La Gestapo, les SS i les SA vanimplantar un règim de violència i terrorsobre la població. La persecució va ser dura,especialment per als jueus, enl’anomenat Holocaust.
 20. 20. L’expansió de les potències de l’Eix
 21. 21. El triomf aliat El juny de 1942, la situació de la guerra va fer un tombquan l’URSS i els Estats Units van reforçar els aliats. Els nord-americans van frenar els japonesos al Pacífic(batalla de Midway) i els britànics als alemanys al nordd’Àfrica (El-Alamein). El primer gran fracàs de Hitler va tenir lloc a Stalingrad. A partir d’aquest moment, els aliats van començar laseva ofensiva. Amb el desembarcament nord-americà a Normandia(1944) van entrar a Europa molts soldats. Elsangloamericans van avançar des de l’oest i els russos perl’est. Hitler es va suïcidar el 1945 i Alemanya va capitular.
 22. 22. El triomf aliat El juny de 1942, la situació de la guerra va fer un tombquan l’URSS i els Estats Units van reforçar els aliats. Els nord-americans van frenar els japonesos al Pacífic(batalla de Midway) i els britànics als alemanys al nordd’Àfrica (El-Alamein). El primer gran fracàs de Hitler va tenir lloc a Stalingrad. A partir d’aquest moment, els aliats van començar laseva ofensiva. Amb el desembarcament nord-americà a Normandia(1944) van entrar a Europa molts soldats. Elsangloamericans van avançar des de l’oest i els russos perl’est. Hitler es va suïcidar el 1945 i Alemanya va capitular.
 23. 23.  En acabar la Segona Guerra Mundial,Europa estava destrossada. Llavors van emergir dues novespotències, els Estats Units i l’URSS, quevan relegar a Europa a un segon pla. Les destruccions materials van serimportants. Els països que van quedaral marge de la guerra van sersubministradors i van experimentar ungran creixement econòmic.
 24. 24.  Els tres grans aliats (la Gran Bretanya,els Estats Units i l’URSS) Es van reunir per primera vegada a laConferència de Teheran (1943). La segona conferència va ser la deJalta (febrer de 1945), on es vadecidir l’eliminació del règim nazi aAlemanya.
 25. 25.  La tercera conferència va ser la dePotsdam (agost de 1945), on es vaestablir la línia Oder-Neisse com lafrontera entre Alemanya i Polònia. A la Conferència de París (1946) esvan elaborar els tractats de pau ambla resta d’aliats d’Alemanya.
 26. 26.  L’ONU (Organització de les NacionsUnides) es va fundar a la Conferènciade San Francisco (1945) per substituirla Societat de Nacions. La nova organització va comptar amb46 estats fundacionals. El seu objectiu era mantenir la pau ila seguretat internacional, així com lacooperació entre les nacions.
 27. 27.  La ruptura definitiva entre els dos blocs es vaproduir el 1947. S’hi denunciava la creació de règims comunistesals països ocupats per l’Exèrcit Roig i proposavala intervenció americana per frenar l’amenaçacomunista a Europa. Per això es va proposar el Pla Marshall, una ajudaeconòmica per reconstruir Europa. L’URSS va proposar l’Informe Jdanov, quedenunciava l’actuació dels EUA com a via dedomini d’Europa. El món es va dividir en dos blocs pel Teló d’Acer.
 28. 28. Europa del 1945 al 1947
 29. 29.  El primer escenari d’enfrontamententre els dos blocs va tenir lloc aAlemanya. Al final de la guerra, aquest país haviaquedat dividit en quatre zonesocupades per britànics, francesos,nord-americans i soviètics. La crisi va accelerar la divisiód’Alemanya en dos estats:la RepúblicaFederal, que es va enquadrar al blococcidental, i la República Democràtica,sota influència soviètica.

×