Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resultat del projecte tic

234 views

Published on

En el present document es mostra el treball realitzat per D durant el projecte.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Resultat del projecte tic

  1. 1. Projecte cucs de sedaProjecte cucs de sedaProjecte cucs de sedaProjecte cucs de sedaD.TD.TD.TD.T
  2. 2. Què sé dels cucs de seda?Són una espècie de cucs.Són llargs, prims i rasposos.Poden alguns fer capoll cap a la primavera i es converteixen en papallona.El mascle és diferent de la femella.S’arrosseguen pel terra.Mengen fulles de morera.Sempre estan a sobre les fulles.Hi ha per tot el món.Viuen a les moreres.No piquen com les erugues.Es poden tenir a casa perquè són tranquils.Són mascles o femelles aquests cucs de seda? Quin dels dos no fa capoll? Què vull saberdels cucs de seda?Com creixenCom mengenCom viuen.Qui fa el capoll i com surten del capoll.Diferenciar si són mascle o femella.Els cucs de sedaEl seu cicle vital dura 2 mesos. Consta 4 fases:Fase 1: les larves surten al cap d’un any de haver post els ous, els quals són de color groc ques’aniran canviant a gris fort i quan estiguin a punt d’obrir-se es tornaran de color gris clar. Leslarves mesuren 3mm , són de color gris fort i peludes. Els ous blancs o grocs són dolents(estèrils).Podem observar que els ous són petits i grocs .
  3. 3. Fase 2: El primer que menja l’eruga és la seva closca per poder sortir del ou. El sisè dia deixade menjar morera i es queda amb el cap aixecat (1 dia més o menys) fins que la pell de cuc estrenca pel cap i surt el cuc més gran. Això ho fan 3 vegades més i aniran canviant de mida i color(blanc o gris clar).Cada 2 dies dobla el pes i volum . Al final ja no té gana i deixa de menjar, fa molta caca líquida iper tant està a punt de fer el capoll. La seda la fan dins d’ells gràcies al midó de les fulles i surtper un forat sota la boca que es diu Trompa de seda. Per fabricar el capoll primer fa els suport ila part exterior que és blanca i és com un núvol, després apareix la seda de color (blanca, groga otaronja). Per a fer el capoll necessiten 1km de seda més o menys.Fase 3: quan ja ha fet el capoll, el cuc descansa i al cap d’uns dies es muda, convertint-se encrisàlide (mena de mòmia). El cuc dorm i es va transformant.Fase 4: al cap d’un dies ja és papallona de seda. Per sortir li cal una mica d’esforç, encara que faservir un líquid especial perquè es desenganxi la seda i a vegades necessita trencar la seda.Abans de volar han d’aparellar-se, per fer-ho han d’ajuntar els culets (mascle i femella) durant un
  4. 4. temps per a poder fecundar els ous de la femella. Un cop fecundat el mascle marxa i mort al capd’unes hores.La papallona ha fet un forat al capoll per a poder sortir. Podem veure la papallona de seda i comexpulsa els ous grocs.Revisió del que sabia i ara séAra se distingir en mascle o femella.Les fases per les que passa el cuc.Com es converteixen en papallones.Com es fa la seda i com s’aconsegueix.Les diferents mides.Com es reprodueixen.Com surten de l’ou.Són mascles o femelles aquests cucs de seda? Quin dels dos no fa capoll?Hi ha un mascle i una femella i ho sabem perquè un és més gran que l’altre. Tots dos fan el capoll,la diferència està un cop aparellats, ja que la femella cuida dels ous i el mascle va volant fins quemort al cap d’unes hores.
  5. 5. Valoració del projecteHa sigut molt divertit i he après molt dels cucs de seda. M’ho he passa’t molt bé perquè he fetservir l’ordinador, he entrat a internet, he fet fotos…Recursos webhttp://www.xtec.cat/centres/c5001084/curs0809/experiencies/experimentsp3/CUCS%20DE%20SEDA/INTRODUCCIO.htmlhttp://ca.wikipedia.org/wiki/Cuc_de_sedahttps://sites.google.com/site/laclassedelscavalls/JOCS-I-ACTIVITATS/els-cucs-de-sedahttp://www.gusanosdeseda.com/gusano.htm

×