Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Green Building Conference and Exhibition 2012              standardi: leed / breeam / dgnb / hqe			     ...
Green Building  Conference and Exhibition 2012  Kvalitetna i inovativna savremena arhitektura oduvek je   Glavna ure...
04 Serbian Green Building Expo - Stvarnost i budućnost graditeljstva08 SGB konferencija o zelenoj gradnji: pregled16 SrGBC...
EnAble – Energy Plus selo   tekst: Mirjana Uzelac Filipendin, dia   foto: The EnAble   Potrebe savremenog života su ...
i pregovora sa investitorima i zvanična prezentacija     organska je, bez zagađivača i pruža prirodan balansplanirana ...
Finansijski aspekt, koji podrazumeva ekonomsku vi-     U istom izveštaju EU podseća da je unapređivanje   talnost, m...
nim tehnologijama današnjice. Promene će unaprediti     Svi ovi segmenti će kao rezultirat imati naselje kojekvalitet ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Enable Project - Presentation @ Ambijenti Magazine

737 views

Published on

Enable Project at the Ambijenti Magazine, Serbia

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Enable Project - Presentation @ Ambijenti Magazine

 1. 1. Green Building Conference and Exhibition 2012 standardi: leed / breeam / dgnb / hqe projekti: genezyme center, sad / suscon center, velika britanija / potsdamer platz, nemačka / mjunga tower, francuska / enable, grčka / meid, italija / it park inđija, srbija gosti: jerry yudelson / alexander rudolphi / terence beckett savet zelene gradnje srbije: marija golubović 1
 2. 2. Green Building Conference and Exhibition 2012 Kvalitetna i inovativna savremena arhitektura oduvek je Glavna urednica svih izdanja bila predmet interesovanja časopisa Ambijenti. Praćenje Vesna Milojević razvoja neimarstva i upoznavanje čitalaca sa novinama, prednostima i kreativnim rešenjima koje arhitekte, Urednica specijalnog izdanja GBCE 2012 dizajneri i drugi stručnjaci realizuju je nesvakidašnje Mirjana Uzelac Filipendin iskustvo. Saradnica Promene koje donose novi kreativci, snaga i energija Iva Pavlović novih pogleda na svet ostvaruju se u saradnji sa svim učesnicima procesa preobražaja. Upravo je specijalni broj Lektorka našeg časopisa posevećen prvom Sajmu i Konferenciji o Ana Popović zelenoj gradnji u našoj zemlji primer takve saradnje – u ovom slučaju, sa Savetom zelene gradnje Srbije. Tehnička priprema i dizajn Marija Ivanović Iskustva koja smo poneli sa trodnevnog putovanja kroz svet zelene arhitekture pretočena su u sveobuhvatno štivo namenjeno kako stručnoj, tako i široj publici. Iz AMBIJENTI bogatog fundusa održivog graditeljstva odabrane su teme i primeri koji ilustruju najbolju praksu održive Osnivači arhitekture. Specifičnosti koje svaki od tih projekata Vojislav Mijailović poseduje predstavljaju samo delić velike riznice Nebojša Babić genijalnosti autora dela koja pripadaju geografski široko rasprostranjenom pokretu. Redakcija Zavirite, upoznajte i iskusite stvarnost i lepotu zelene arhitekture danas! Dobračina 27/VII 11 000 Beograd Tel/fax +381 11 328 30 90 +381 11 328 24 68 redakcija@ambijenti.rs marketing@ambijenti.rs www.ambijenti.rs www.facebook.com/ambijenti www.ambijenti.rs Naslovna strana foto: Anton Grassl (Genezyme Center)2
 3. 3. 04 Serbian Green Building Expo - Stvarnost i budućnost graditeljstva08 SGB konferencija o zelenoj gradnji: pregled16 SrGBC - Savet zelene gradnje Srbije18 Intervju: Marija Golubović24 Intervju: Jerry Yudelson28 Koncept održivosti32 LEED standard38 HQE šema sertifikacije44 BREEAM standard52 DGNB standard62 IT Park u Inđiji66 MEID - Održiva industrijska područja u oblasti Mediterana72 EnAble - Energy Plus selo76 Intervju: Alexander Rudolphi78 Intervju: Terence Beckett82 Međunarodni sajam zelene gradnje 3
 4. 4. EnAble – Energy Plus selo tekst: Mirjana Uzelac Filipendin, dia foto: The EnAble Potrebe savremenog života su usmerene ka svi su pioniri u sopstvenoj oblasti i zajedno imaju sveobuhvatnom načinu ponašanja koji podrazumeva šezdeset godina profesionalnog iskustva. Koncept elemente zelenog života, poštovanje prirodnih resursa je svestran i neograničen po pitanju lokacije. Kao i kombinovanje primene naprednih tehnologija, kao rezultat kolektivnog uspeha, EnAble je prvi projekat što su standardi za energetski efikasnije objekte i koji inkorporira održivost na različite načine, kao što tehnologije obnovljivih izvora energije. Informacije su, na primer, značajne redukcije potrošnje energije koje se prikupljaju svake godine od strane različitih od početka izgradnje sve do konačnog rezultata ovlašćenih organizacija o potrošnji energije u objek- korišćenja objekata, a radi stvaranja potpuno novog tima mogu biti vrlo razočaravajuće, iako sve države modela življenja. uvode kontinuirano nove procedure i akcije kako bi ostvarile veću redukciju potrošnje energije i unapredile Vođa projekta je Alice Corovessi, stručnjak iz oblesti principe štednje energije. Široko je rasprostranjeno marketinga i osnivač kompanije Plus Energy LAB, koja mišljenje da značajniji rezultati ipak nisu postignuti se bavi projektovanjem i izvođenjem pasivnih objekata i da se manifestovanje problema nastavlja. Prema i objekata prema standardima tzv. Zero Energy Homes – nedavno objavljenim podacima Evropske komisije za ZEH (objekti sa smanjenom potrošnjom energije). Cilj energiju, građevine su odgovorne za 41% potrošnje ove kompanije je da kreiraju novu generaciju objeka- energije i 36% emisije CO2 u Evropskoj Uniji. Dva ta koji će imati glavnu prednost redukcije i eleminacije dodatna elementa takođe treba razmotriti, prvi: da troškova potrošnje energije za kućne aparate, hlađenje je 68% od ukupno potrošne energije u objektima i grejanje prostora i vode, smanjenje karbonskog korišćeno za grejanje i hlađenje prostora; a drugi: da otiska i unapređivanje pozitivnih efekata po životnu u objektima koji imaju površinu manju od 1000 m2 taj sredinu. Alice Corovessi je, takođe, osnivač i upravna procenat iznosi 80%. direktorka grčke kompanje za nekretnine Percanterra Ltd. Arhitektonsko rešenje projekta EnAble izradiće Koncept projekta EnAble zasniva se na inovativnom arhitekta Dimitris Chatzopoulos, dok je Ciaran O’Leary pristupu održivom načinu življenja. Autorski tim angažovan kao specijalista za ZEH. EnAble se trenutno sastavljen je od pet profesionalaca različitih struka, nalazi u fazi projektovanja i razrađivanja detalja, kao72
 5. 5. i pregovora sa investitorima i zvanična prezentacija organska je, bez zagađivača i pruža prirodan balansplanirana je u narednim mesecima. organizmu. To podrazumeva i da je fizička struktura komplementarna sa prirodnim okruženjem i da suPrema rečima Alice Corovessi, danas je planeta po građevinski materijal i metode građenja izvorne, biore-potrošnji energije sigurno daleko od onoga što smo gionalne i ekološki odgovorne (obnovljive, netoksične).zamišljali i od onoga što želimo da ostavimo našoj Sistem transporta koji se primenjuje je ekološki, adeci. Održivi način života je takav da teži smanjenju generisanje otpada je smanjeno. Takođe, izvori vodeindividualne i društvene potrošnje prirodnih resursa. su čisti i obnovljivi, a otpadne vode su korišćene i/iliOni koji praktikuju održivi načina života često teže da odlagane u korist okoline i društva. Na taj način su ob-redukuju sopstevni karbonski otisak tako što pronalaze novljivi izvori energije korišćeni za grejanje, hlađenjealternativne metode transporta, potrošnje energije i i napajanje strujom celokupne zajednice i inovativnerežima ishrane. Zagovorenici održivog stila života ciljano tehnologije su primenjivane za opšte dobro.se ponašaju u skladu sa principima održivosti, u balansusa prirodom i poštovanjem čovekove simbolične veze sa Socijalni aspekt, koji podrazumeva društvenu odgo-ekologijom i prirodnim ciklusima, objašnjava ona. vornost, obuhvata više srodnih pitanja. Poput soci- jalne stabilnosti i dinamike života zajednice, prostoriProjekat EnAble ima nekoliko ključnih aspekata. To su i sistemi koji su dostupni da bi podržali i unaprediliaspekt životne sredine i ekologije, socijalni i ekonom- komunikaciju, veze i produktivnost. Odnose unutarski, odnosno finansijski aspekat. Ekološki aspekat zajednice odlikuje različitost, prihvatanje, inkluzijaživota u zajednici je izbalansiran kada su ljudi pove- i transparentnost svega što obogaćuje ekološka i so-zani sa mestom u kojem žive i poštuju ekološki sistem cijalna iskustva i promoviše kreativnost i postojanjekojem pripadaju. Kada postoji očuvanje biodiveziteta mogućnosti za održavanjem i unapređivanjem zdrav-i prirodnih staništa, hrana dolazi iz lokalnih izvora, lja (fizičkog, mentalnog, emotivnog). 73
 6. 6. Finansijski aspekt, koji podrazumeva ekonomsku vi- U istom izveštaju EU podseća da je unapređivanje talnost, može biti ostvaren ako ekonomska održivost energetskih performansi ključni faktor u postizanju predstavlja alat kojim se obezbeđuje da poslovanje ima ciljeva povezanih sa energetskom efikasnošću i budućnost i nastavlja da doprinosi finansijskom bla- klimatskim promenama. Unapređivanjem energetskih gostanju vlasnika, zaposlenih i zajednici kojoj poslo- performansi građevine omogućeno je 20% redukcije vanje pripada. Potrebno je uspostaviti profitabilnost na emisije CO2 i za 20% se smanjuje potrošnja energije. duži vremenski period, da poslovanje ostane stabilano Uzimajući u obzir sve što je navedeno, potrebno i funkcionalno. Ovaj aspekt takođe ohrabruje odgov- je odmah pronaći rešenja kojima bi glavni cilj bio orno korišćenje resursa, zasnovan je na alternativnim smanjenje potrošnje energije. Očito je da ova rešenja ne ekonomskim strukturama i procenjuje uticaj odluka i treba da se odnose samo na nove objekte koji su u toku operacija na životnu sredinu i sve korisnike. Podjed- izgradnje ili planiranja, već treba da pruže podjednako nako treba podržavati nacionalni standardi za prava neophodnu podršku i postojećoj strukturi, koja je radnika, da se promoviše razvoj zajednice i otvaranje očigledniji problem. EU je nedavno predložila rešenja novih poslova. Relevantno je postojanje modela za za pomenuta pitanja dajući direktive koje eksplicitno menadžment rizika i mogućnosti, kao i podržavanje govore da bi svi objekti trebalo da budu zero energy strateškog uvođenja ekoloških i društveno odgovornih objekti do 2020. godine i ukoliko je moguće da objekti aktivnosti uz realizaciju celokupnog potencijala ko- sami proizvode energiju. Direktive se istovremeno mercijalnih mogućnosti lokacije. odnose i na postojeće i na nove objekte. Težnja ka unapređenju energetske efikasnosti u Uzimajući u obzir sve što je do sada navedeno, autor- objektima prema izveštajima i preporukama Evropske ski tim projekta EnAble istražuje kako preokrenuti Unije jeste skup četiri osnovna elementa: efikasni način trendove u pravcu koji će doprinositi svima. Glavni za borbu sa klimatskim promenama, unapređenje cilj je da se demonstrira lakoća postizanja vitalnosti, sigurnosti izvora energije, smanjenje emisije CO2 i održivosti i ušteda energije putem istraživanja i stvaranje novih radnih mesta u različitim sektorima. kombinovanja znanja iz prošlosti sa novim i savreme-74
 7. 7. nim tehnologijama današnjice. Promene će unaprediti Svi ovi segmenti će kao rezultirat imati naselje kojekvalitet života, ekonomije i ostaviće pozitivan efekat će pokriti sve sopstvene potrebe za hlađenjem, gre-na životnu sredinu. Cilj projekta je da se kreira prvo janjem, toplom vodom i električnom energijom, alinaselje u Grčkoj i u oblasti jugoistočnog Mediterana će takođe proizvoditi značajni energetski suficit. Tajkoje će biti energetski efikasno i imaće mogućnost sufucit energije će primarno biti korišćen za potrebeproizvodnje energije za sopstvene potrebe. naselja npr. za osvetljenja zajedničkih postrojenja, grejanje bazena, punjenje električnih vozila i ostatakPlan projekta je izgradnja naselja na površini lokacije energije će biti vraćen u energetku mrežu. Svi objektiod približno 25 000 m2 i na udaljenosti od 130 km od će imati zasebnu baštu kako bi korisnici objekata im-glavnog grada Atine. Naselje će se sastojati od trideset ali mogućnost da samostalno proizvode voće i povrće.kuća različitih tipova (tip A – 60-70m2, tip B – 85-95 Planiran je manji poslovni centar koji je namenjemm2, tip C – 105-115m2). Objekti će biti izgrađeni u onim preduzetnicima koji mogu da posluju nezavisnoskladu sa stilovima lokalne arhitekture i sav materijal od lokacije kompanije. Prema trenutnim podacima ikoji će biti korišćen će biti ekološki i reciklažni. fazi u kojoj se projekat nalazi, nemoguće je snabdeti okolna naselja električnom energijom kako bi se pod-Arhitektonsko rešenje bazira se na principima biokli- mirile njihove potrebe zbog pravnog okvira energetskematskih objekata i implementacija projekta će biti iz- politike koji postoji u Grčkoj. Ukoliko se zakonska reg-vedena korišćenjem standarda za objekte zero energy ulativa promeni, autori projekta su spremni da EnAbledajući akcenat na spoljašnji omotač građevina npr. postane prvo naselje koje će ostvariti tu mogućnost ikorišćenjem termičke izolacije celom površinom ob- doprineti širem područiju u vidu snabdevanja energi-jekata bez prekida, dobrom vazdušnom zaptivenošću jom.građevina, ugradnjom energetski efikasnih vratai prozora i instaliranjem ventilacionog sistema sa Autori projekta planiraju da se priključe različitimrazmenjivačem toplote. Planirano je da se ugrade so- organizacijama kako bi doprineli razvoju EnAble ilarni/fotonaponski paneli, da se koriste zeleni krovo- drugih sličnih projekata. Projekti poput EnAble trebavi i beton sa recikliranim staklom, drveni paneli koji da posluže kao referentni primeri za buduće generaci-dolaze iz održivih izvora, ekološka izolacija, sistemi za je stručnjaka i projekata kojima bi se postigli bolji re-sakupljanje atmosferske vode, mehanizmi za reciklažu zultati očuvanja životne sredine, efikasnije građenje,i ponovnu upotrebu vode itd. Specifičnost projekta leži korišćenje i rušenje objekata, kao i veću finansijsku iu primeni standarda za projektovanje objekata i javnih društvenu sigurnost svakog područja.prostora za osobe sa invaliditetom kojih u EU ima okoosamdesethiljada. 75

×