Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mobil İnternet & Mobil Reklam Teknolojileri [Mobil 13]

3,614 views

Published on

Mobilike Kurucu Ortağı Volkan Biçer'in Webrazzi Mobil 13 konferansında yaptığı Mobil İnternet & Mobil Reklam Teknolojileri başlıklı sunumu.

 • Login to see the comments

Mobil İnternet & Mobil Reklam Teknolojileri [Mobil 13]

 1. 1. TR Mobil Display Reklam PazarıVolkan BiçerCo-Founder mobilike
 2. 2. İçerik Kullanıcı & Kullanım Adetleri Mobil Reklam Harcamaları Avrupa & Türkiye Karşılaştırma Trafik OS DağılımıReklam Veren Kullanım Tercihleri CTR Değerleri ve Karşılaştırma Rich Media Lokasyon Bazlı Reklam Real Time Bidding
 3. 3. TR Mobil İnternet Kullanıcı Adedi Data Tüketimi24,000,000 21,590,00022,000,00020,000,000 19,064,73718,000,00016,000,000 15,403,589 14,154,18214,000,000 12,161,900 11,561,57912,000,000 10,708,533 10,649,94810,000,000 8,766,845 8,941,987 8,000,000 6,575,104 6,454,801 5,590,910 5,324,701 6,000,000 4,387,315 3,274,139 3,629,522 4,000,000 2,629,253 2,105,643 1,862,888 2,000,000 1,080,501 832,321 1,158,866 1,448,020 396,363 640,580 0 2009 Q4 2010 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 Kullanıcı Adedi Trafik Hacmi (GB) Expon. (Kullanıcı Adedi)  2009 Yılı itibariyle 3G kullanımı başladı,  2009 -2011 Kullanıcı başına toplam kullanım (GB) oldukça yüksek, ağırlıklı early innovator kullanımı mevcut.
 4. 4. İnternet & Mobil Reklam Büyüme Oranı Harcamaları Karşılaştırması Milyon TL Milyon TL1000 943 30 900 25 25 800 721 700 19 20 600 500 15 400 374 11 294 10 300 6 200 5 100 + %31 + %27 + %83 + %32 0 0 İnternet Toplam Display (Web) Display (Mobil) SMS (Mobil) 2011 2012 2011 2012 Kaynak: IAB TR  Mobil büyüme oranı genel rakamlara göre daha önde,  Kendi içerisinde SMS/MMS ve benzeri kanalların önünde mobil display toplam hacimde daha fazla pay almaya başlıyor.  Artan penetrasyonla beraber büyümenin daha da yükselmesi muhtemel...
 5. 5. Avrupa & Türkiye Mobil Penetrasyon Oranları Kaynak: BTK200% 179%180% 165% 156% 153% 152%160% 151% 140% 138%140% 130% 128% 122% 122% 119% 118%120% 104%100% 90%80%60%40%20% 0%  Avrupa ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin önümüzdeki süreçte penetrasyonun 10- 20 puan arasında artışı beklenmektedir.  Yeni cihazların ağırlıklı akıllı telefon olması sebebiyle, akıllı telefon tarafında penetrasyonun da ciddi şekilde artması beklenmektedir.
 6. 6. Avrupa & Türkiye Akıllı Telefon Penetrasyonu Kaynak: ComScore 201260.0% 52.6% 52.5%50.0% 45.2% 44.4% 41.4%40.0% 38.2%30.0%20.0% 15.0%10.0% 0.0% EU5 İngiltere Fransa Almanya İtalya İspanya Türkiye  Avrupa ve özellikle EU5 ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye Akıllı Telefon penetrasyon ortalaması düşük olarak görülmektedir.  Artan mobil penetrasyon rakamları, operatörlerin akıllı telefonları düşük maliyetlerle vermesi sonucunda 2013 sonu itibariyle Türkiye Akıllı Telefon penetrasyonunun %7-11 puan arasında artışı beklenmektedir.
 7. 7. Network Trafik/OS Dağılımı RIM Blackberry 1% Kaynak: madreport Symbian Diğer 6% 6% iOS iOS Android 46% Symbian RIM Blackberry Android Diğer 41% Aylık toplam 700 Milyonluk Türkçe içerikli trafik ağını incelediğimizde ağırlıklı mobil internet tüketiminin iOS ve Android OS’li cihazlardan geldiğini görüyoruz. 2013 içerisinde Windows altyapılı akıllı telefon trafik tüketiminin de genele oranla%5- 10 seviyesine çıkacağı ön görülmektedir.
 8. 8. 2013 Mobil Display Reklam Veren Mobil Platform Tercihleri Kaynak: Mobilike Network50% 45%45%40%35%30%25% 23%20% 17% 15%15%10%5%0% iPhone iPad Android Mobil Site Reklam veren açısından bakıldığında talep ağırlıklı olarak iPhone uygulamaları olarak görünüyor, Toplam cihaz adedi ve fonksiyonelite açısından Android iPhone ile kıyaslanmasına rağmen iPhone, Android arasında ortalama 3.5 kat fark görünmekte...
 9. 9. 2013 Mobil Display Reklam Veren Ürün Tercihleri Kaynak: Mobilike Network45% 41%40%35%30% 26%25%20% 17%15%10% 8% 8%5%0% Standart Banner Tablet İlanlar Mobil Video Rich Media Özel Projeler Reklamları Reklam veren açısından bakıldığında talep ağırlıklı olarak standart banner, mobil video reklamları ve rich media üzerinde görünüyor. 2013 içerisinde mobil video reklamlarına olan talebin ciddi şekilde artması öngörülmektedir.
 10. 10. 2013 Mobil Display Platform Bazlı Ortalama CTR Değerleri Kaynak: Mobilike Network1.20% 1.07% 1.02%1.00% 0.89%0.80% 0.78% 0.63%0.60%0.40%0.20%0.00% Android iPhone iPad Blackberry Windows Mobile Android platformu bazında kullanıcıların çok fazla reklama maruz kalmaması dolaylı olarak CTR değerlerinin artmasına sebep olmakta, Bunun yanında iPad tarafında da kullanılan reklamların ve ekran ebatlarının ve gene fazla reklama maruz kalmama durumunun CTR’ları arttırdığı söylenebilir.
 11. 11. Bağlantı Tipine Göre CTR Değerleri 3.50 Serbest Kullanım, Zaman 3x 3.00Geçirme Eğlence vb... Utility & Fayda bazlı 2.50 kullanım ağırlıklı! 2x 2.00 1.50 1.00 ~%33 0.50 Performance Uplift 0.00 Kaynak: Mobilike Network Wifi Operator  CTR oranlarına bakıldığında aynı platformlarda kullanıcıların bağlantı tiplerine göre CTR oranlarının değiştiği görülmektedir.  Operatör bağlantısı ile yapılan bir kullanımda CTR oranları 2X’ken Wi-fi bazlı kullanımlarda ilgili geri dönüş katsayı olarak 3X oranında görülmektedir.
 12. 12. Rich MediaMRAID 1.0 vs MRAID 2.0 16K’dan fazla tekil kullanıcı Power tuşuna basıp engagement’ı başlattı, 14K’dan fazla tekil kullanıcı USB Stick’i sürükledi ve ilgili yere yerleştirdi, 10K’dan fazla kullanıcı ürün ve araç ile ilgili daha fazla bilgi almak için Ford Mobil Sitesine yönlendirildi…
 13. 13. Mobil Rich Media Kullanım Her 100 kampanya içerisinde rich media kullanım dağılım 201235% 32% Sektörlere göre30% ortalama Rich Media25% 24% CTR değerleri 21%20%15% 3.50% 3.25% 3.20% 3.10%10% 3.00% 2.80% 2.70% 2.70% 2.60%5% 2.50% 2.00%0% 1.50% 1.40% 1.00% 0.50% En çok mobil rich 0.00% media kullanan top 3 sektör
 14. 14. Uygulamalar Üzerinden Lokasyon Paylaşımı 35% 32% 30% 25% 20% 15% 15% 10% 5% 0% All Network Smartphone Apps Overall network içerisinde her bir request’in ortalama %15’i lokasyon datası ile beraber geliyor. Smartphone’lara bakıldığında bu rakam %43’lere kadar çıkmasına rağmen reklam veren tarafında overall bütçelere bakıldığında %3’ün altında kullanılıyor
 15. 15. Real Time Bidding US Real Time Bidding (RTB) Digital Display Ad Spending 2010 – 2016 millions, %change, % of total display ad spending8,000.0 160% 7,059.97,000.0 149% 140%6,000.0 5,782.0 120%5,000.0 4,551.1 100% 98%4,000.0 80% 3,357.23,000.0 72% 60% 1,947.5 36%2,000.0 28% 40% 25% 986.01,000.0 396.2 20% 8% 19% 22% 27% 22% 4% 13% 0.0 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 RTB digital display ad spending % of total digital display ad spending % change Source: emarketer  RTB tüm dijital reklam dünyası için olduğu kadar mobil için de oldukça önemli!  Hem yayıncı hem de reklam veren tarafında CTR & Gelirleri doğrudan arttıran bir etken...
 16. 16. RTB – Non RTB Rich Data & Demografi Karşılaştırması8.007.00 7x 1 Publisher Data6.005.00 5x4.00 RTB Non-RTB 2 Buyers Data3.002.001.00 x x0.00 3 3rd Party Data Age Gender  RTB ile çok daha derin bir data segmentinden daha akıllıca bir hedefleme yapıp yüksek CTR ve ROI’ye ulaşmak mümkün... Source: Adfonic
 17. 17. Mobile RTB & CTR Uplift on Advertiser Verticals & Country250% 231% Performance uplift by advertiser verticals 191%200% 167%150% 138% 112% 103% 94%100% 67% 63% 54% 48%50% 0%120% 100% 97%100% Performance uplift by advertiser country 80%80% 56% 53%60% 46% 45% 40%40% 27%20% 10% 0% UK US Australia Olland Frnce Mexico Canada Spain Germany İtaly Kaynak: Adfonic
 18. 18. RTB & KatAPPult TürkiyeFairy Uygulaması App Store Overall Ranking 1 1 113 125 123 146 167 166 175 202 227 240 243 247 256 314 Standart Kampanya Sıralamaları KatAPPult başlangıcı ve bitişi sıralamaları P&G Fairy ile Mutlu Mutfaklar iPhone uyg. KatAPPult çalışması sonuçlarını göstermektedir.
 19. 19. RTB & mobilikeReceiving 21.7Billion MonthlyBid Requests Decision EngineTracking Higher ROI for advertisers & publishers
 20. 20. Teşekkürlertwitter: themobilikefacebook: /mobilike +90 212 281 33 55

×