Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Talent 2.0 Een Nieuwe Visie, Een Ander Geluid Door Alexander Crepin

Talent ontwikkeling loopbaan management anno 2009 legt veel meer verantwoordelijkheid bij het individuele talent.
Het is hierbij de uitdaging een verbinding te krijgen tussen de talent behoefte in de markt en de talent ontwikkelingsinvesteringen, de investering in de eigen employability.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

Talent 2.0 Een Nieuwe Visie, Een Ander Geluid Door Alexander Crepin

 1. 1. Talent 2.0 = eigentijds sturing geven aan loopbaanontwikkeling Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 2. 2. Nieuwe tijd Talent 2.0 Nieuwe visie & Outplacement 2.0 2 e generatie loopbaan management Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 3. 3. 2.0 Talent 2.0 Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 4. 4. Web 2.0
 5. 5. ± 2 miljard mensen online, geen fictie maar feit Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 6. 6. Web 2.0 2e generatie internet
 7. 7. <ul><li>Web 2.0 </li></ul>- nieuwe filosofie - andere attitude - nieuwe manier van werken Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 8. 8. de Web 2.0 wereld Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 9. 9. Een menigte weet meer dan een specialist De Web 2.0 wereld Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 10. 10. De Web 2.0 wereld Kennis en inzichten delen Create, Circulate, Connect, Collaborate Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 11. 11. Web delen 2.0 <ul><li>Altruïsme </li></ul><ul><ul><li>Omdat we een sociale behoefte hebben te helpen </li></ul></ul><ul><li>Reputatie </li></ul><ul><ul><li>Anderen helpen heeft een positieve effect op imago </li></ul></ul><ul><li>Reciprociteit </li></ul><ul><ul><li>Doe goed en goed komt toe u, voor wat hoort wat </li></ul></ul><ul><li>Opbrengst </li></ul><ul><ul><li>Vermenigvuldigen begint met delen </li></ul></ul><ul><li>Plezier </li></ul><ul><ul><li>De verrijkking aan contacten brengt veel plezier </li></ul></ul><ul><li>Ontvangen </li></ul><ul><ul><li>Leren van anderen </li></ul></ul><ul><li>Deelgenoot zijn </li></ul><ul><ul><li>Door te geven heb je toegang tot sociale verbanden die interessant of nuttig zijn </li></ul></ul>Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 12. 12. Organisatie 2.0 Combineren Hiërarchie & Fluïditeit Leiderschap Sturing, Representatie Sleutel posities invullen en uitvoering bewerkstelligen Doen, uitvoeringscapaciteit Visie, richting, middelen besluitvorming, standaards Kennis, netwerken, gedelegeerde bevoegdheid Uitvoering, feedback, Informatie uitwisseling Operationele specialisatie Inbreng Rollen Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 13. 13. Organisatie 2.0 Netwerken, Allianties, Prosumers Klanten, Prosumers K L A N T E N Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 14. 14. Talent 2.0 Sluit aan op mogelijkheden van Web 2.0 … .. maar bovenal: Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 15. 15. - Eigentijdse loopbaan filosofie - Andere attitude - Andere manier van werken Talent 2.0 Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 16. 16. Work style shift 2.0 Source: Lancaster, L.C. and Stillman, D. When Generations Collide: Who They Are. Why They Clash. How to Solve the Generational Puzzle at Work . Wheaton, IL. Harper Business, 2003. Classroom The hard way Top down Unwise Seeks approval Command & control No news is good news Necessary Keep options open On demand, 360 Partner Collaborative Collaborative Collaborative & networked Continuous & expected Team informed Get out of the way Once per year Sets me back Too much and I’ll leave Horizontal Facilitated Coach Weekly/daily Team included Independent Independent Required to keep me Traditionalist Boomer Gen X Gen Y Training Learning style Communication Decision Making Leadership style Feedback Job changing
 17. 17. Talent 2.0 Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 18. 18. Talent 2.0 neemt verantwoordelijkheid en regie voor eigen ProPer e toekomst Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 19. 19. ProPer Pro fessioneel & Per soonlijk taking control of your future! Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 20. 20. Pro fessioneel Arbeidsmarkt Werk Pro Per Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 21. 21. Per soonlijk Ontplooiing Motivatie & Plezier Ambitie Inkomen Gezondheid Geluk Pro Per Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 22. 22. ProPer e doelen korte termijn & lange termijn Talent 2.0 Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 23. 23. <ul><li>korte termijn doelen: </li></ul><ul><li>succes in werk & gelukkig in privé </li></ul><ul><li>geen gezeur </li></ul><ul><li>uitdaging & afwisseling </li></ul><ul><li>faire beloning </li></ul><ul><li>erbij horen, sociale interactie </li></ul>Talent 2.0 Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 24. 24. <ul><li>lange termijn doelen: </li></ul><ul><li>gezond & gelukkig </li></ul><ul><li>zingeving, verwezenlijken ambitie </li></ul><ul><li>employability, aan het werk </li></ul><ul><li>groei mogelijkheden en kansen </li></ul><ul><li>participeren in duurzame relaties </li></ul>Talent 2.0 Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 25. 25. Talent 2.0 Het stuur zelf ter hand nemen! Doen, er voor gaan!
 26. 26. Just do it! Go for it! Aan het werk met je talenten en ambities Talent 2.0 Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 27. 27. concurrerende arbeidsmarkt positie Talent 2.0 Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 28. 28. concurrerende arbeidsmarkt positie vraagt Talent 2.0 Personal Career Management Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 29. 29. Personal Career Management 1. employability scanning & planning & actie 2. persoonlijke leeromgeving opzetten & onderhouden Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 30. 30. - arbeidsmarkt monitoren, vacatures - informanten en bronnen actueel houden - trends in vakgebied monitoren en vertalen - welke kennis, vaardigheden & attitudes - periodieke performance progressie review - periodieke bezinning op koers - periodieke employability scan, loopbaan APK - periodieke mentale & fysieke conditie check Employability scanning Personal Career Management Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 31. 31. Employability scanning Alexander Crépin www.outplacement20.nl Cognitief handelen Vakmatig & methodisch handelen Sociaal - communicatief handelen Reproductief handelen Kennisgericht handelen Wat moet ik weten, begrijpen? Taakgericht handelen Wat moet ik kunnen aan handelingen of vaardigheden, in voorgeschreven situaties? Reactief handelen Hoe moet ik me gedragen? Welke beroepshouding wordt van mij verlangd? Productief handelen Cognitief handelen Wat moet ik redenerend kunnen oplossen? Planmatig handelen Binnen welk kaders of volgens welke methode moet ik efficiënt kunnen handelen? Normatief handelen Hoe moet ik beroepsmatig omgaan en/of samenwerken met anderen? Zelfsturend handelen Metacognitief handelen Wat moet ik doen om mijzelf, mijn handelen of mijn resultaten te verbeteren of te vernieuwen? Procesmatig handelen Wat wordt van mij verwacht dat ik kan in nieuwe of kritische beroepssituaties? Ethisch handelen Hoe kan ik mijn beroepsmatig handelen ethisch verantwoorden?
 32. 32. - loopbaanpad in kaart, welke ervaringen opdoen - in welke omgevingen ervaring opdoen? - op welk verantwoordelijkheidsniveau werken? - welk leer en trainingsactiviteiten nodig? - welke netwerk activiteiten inplannen? - wanneer welke stappen in gang zetten? - met wie afspraken maken? Employability planning Personal Career Management Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 33. 33. Employability actie Personal Career Management - tijd & middelen reserveren om te investeren - persoonlijke & professionele begeleiding - groeps- & netwerkactiviteiten - expertise bronnen transparant maken - zakelijke & persoonlijke belangen in kaart - in dialoog zijn met arbeidsmarkt - leren, leren, leren, trainen, trainen, trainen Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 34. 34. Employability actie Personal Career Management - tijd & middelen reserveren om te investeren - persoonlijke & professionele begeleiding - groeps- & netwerkactiviteiten - expertise bronnen transparant maken - zakelijke & persoonlijke belangen in kaart - in dialoog zijn met arbeidsmarkt - leren, leren, leren, trainen, trainen, trainen Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 35. 35. ontvangen creëren (re) ageren Web 2.0 = dialoog
 36. 36. <ul><li>Vinden </li></ul><ul><li>Tweerichtingsverkeer </li></ul><ul><li>Gevonden worden! </li></ul>Arbeidsmarkt 2.0 Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 37. 37. vinden en gevonden worden Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 38. 38. betaalbare technologie verbindt mensen bijna overal, altijd
 39. 39. Gevonden worden Overal online zichtbaar & vindbaar Vinden Weten hoe te zoeken Talent 2.0 Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 40. 40. Talent 2.0 Personal branding Profilering Me inc. Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 41. 41. Connectie, Contact, Communicatie, Circulatie, Content, Co-operatie, Co-creatie, Co-productie, Community, Coalitie, Conversatie, Change c
 42. 42. concurrerende arbeidsmarkt positie Talent 2.0 Personal Career Management Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 43. 43. Employability actie Personal Career Management - tijd & middelen reserveren om te investeren - persoonlijke & professionele begeleiding - groeps- & netwerkactiviteiten - expertise bronnen transparant maken - zakelijke & persoonlijke belangen in kaart - in dialoog zijn met arbeidsmarkt - leren, leren, leren, trainen, trainen, trainen Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 44. 44. Concurreren op arbeidsmarkt = beschikken over actuele Kennis & Vaardigheden Personal Career Management Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 45. 45. verandering vernieuwing nieuwe wereld ander type werk nieuwe typen werk nieuwe kennis & vaardigheden De nieuwe realiteit Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 46. 46. Schooldiploma is niet meer genoeg De nieuwe realiteit Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 47. 47. Employability van 20 - 65 jaar = investeren in Levenslang Leren!! Talent 2.0 Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 48. 48. - leren is een continu proces - Investeren in leren stopt niet - leren op eigen manier motiveert - leren doe je individueel en collectief - web 2.0 biedt vele mogelijkheden Levenslang leren Talent 2.0
 49. 49. Personal Career Management 1. employability scanning & planning & actie 2. persoonlijke leeromgeving opzetten & onderhouden Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 50. 50. “ Connected learner” expertise ligt verspreid over netwerken succesvol leren = het vermogen om netwerken op te zetten relevante netwerken te selecteren toegang tot juiste netwerken te krijgen Talent 2.0 Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 51. 51. “ Connected learner” expertise ligt verspreid over netwerken Web 2.0 technologie: verbindt netwerken laat netwerken groeien maakt mogelijk ze te doorzoeken Talent 2.0 Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 52. 52. Ik zie op internet, op Web 2.0 tussen “vreemden” een bijzonder niveau & type van samenwerking & connecties ontstaan Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 53. 53. 10 jaar geleden was het nog ongehoord om aan relatief onbekenden om hulp te vragen of om samen te werken Wil jij mij aub helpen? Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 54. 54. Persoonlijke Leeromgeving organisatie & beheer persoonlijke (collectieve) leer- & ontwikkel activiteiten Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 55. 55. Persoonlijke Leeromgeving <ul><li>Organisatie & beheer leren & ontwikkelen </li></ul><ul><li>o.a. </li></ul><ul><li>helpen bij het formuleren van leerdoelen </li></ul><ul><li>managen van leercontent & leerproces </li></ul><ul><li>toegang vereenvoudigen tot leernetwerken </li></ul><ul><li>communiceren met anderen in het leerproces </li></ul><ul><li>plannen van leeractiviteiten </li></ul>Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 56. 56. Persoonlijke Leeromgeving Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 57. 57. >> 30% van internet gebruikers leert middels blogs, forums, online communities en connecties binnen sociale netwerken Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 58. 58. Talent 2.0 2.0 leer talenten Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 59. 59. Waarom nu beginnen met ProPer investeren in Professionele & Persoonlijke conditie & ontwikkeling? Talent 2.0 Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 60. 60. Wakker worden ! De nieuwe realiteit Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 61. 61. de wereld is in verandering Met het oog op de toekomst Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 62. 62. Change happens!
 63. 63. afscheid van: Traditionele communicatie middelen Industriële tijdperk Hiërarchie, shareholders Fossiele brandstoffen G-8 Gesloten economieën Denken in banen, in werknemers Leren op school Recht op pensioen Man, blank, autochtoon Stabiliteit & zekerheid overgang naar: Multi media Informatie & (co) creatie tijdperk Netwerk, stakeholders Duurzame samenleving G-20 Mondiale markten Talent win-win relaties Levenslang leren Minstens 45 jaar werken Diversiteit Dynamiek, creativiteit & kansen transitie periode
 64. 64. we live in a “ Raplex global village” Rapid & Complex Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 65. 65. Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 66. 66. Tijd maken voor reflectie Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 67. 67. Vraag niet wat de nieuwe tijd voor jou betekent. Vraag je af wat jij voor de nieuwe tijd kunt betekenen Grijp je kansen! De nieuwe realiteit Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 68. 68. taking control of your future! alleen of met wat hulp ? Talent 2.0 Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 69. 69. Je staat er niet alleen voor ! Actieve ProPer e Coaching Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 70. 70. periodiek een goed gesprek helpt! Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 71. 71. Nieuwe tijden breken aan Vanuit nieuw perspectief kijken Talent 2.0 = investeren in toekomst! Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 72. 72. Talent is & blijft drijvende kracht achter succes Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 73. 73. Nieuwe tijd nieuwe kansen loslaten inzichten uit verleden = + Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 74. 74. <ul><li>Talent 2.0 – Me inc. </li></ul><ul><li>investeert </li></ul><ul><li>consequent & consistent in ProPer e ontwikkeling </li></ul>De (nieuwe) Realiteit Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 75. 75. Talent 2.0 Talent 2.0 Coach 2.0 & ProPer Korte & lange termijn Web & persoonlijk Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 76. 76. Denk groot Start klein Handel praktisch Talent 2.0 Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 77. 77. Onzin of zinvol? Talent 2.0 Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 78. 78. NB ProPer = ontleend aan de ProPer e organisatie, concept ontwikkeld door Arnold Beekes
 79. 79. Talent 2.0 Sparring Partner nodig ? Alexander Crépin www.outplacement20.nl
 80. 80. Meer weten over eigentijdse & duurzame loopbaanontwikkeling ? Bel voor een afspraak Alexander Crépin 0653 641 905 www.outplacement20.nl
 81. 81. Dank voor uw aandacht Alexander Crépin Talent Management Sparringpartner eigentijds pragmatisch & creatief www.outplacement20.nl
 82. 82. Einde! Alexander Crépin www.outplacement20.nl

×