Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ISO 26000 & HRM, Human Resources & Human Responsible Management, uitgebreide introductie

4,236 views

Published on

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor organisaties voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
MVO krijgt vorm door het gedrag van mensen in en rond de organisatie. HRM kan hierbij een sleutelrol vervullen. Human Resources kan actief bijdragen aan de transformatie naar een organisatie die de toets van ISO 26000 met glans kan doorstaan en een basis heeft waarop met vertrouwen naar de toekomst gekeken kan worden.

Published in: Business, Technology
 • REFERENCING SLIDESHARE GROUP 'HUMAN RESOURCES, WELL BEING, PERSONAL DEVELOPMENT'
  This group aims to reference all slide shows with or without sound on psychology, positive thinking, creative thinking, human potential, effectiveness, human resources, personal development, motivation, success, success, happiness, etc. ... In short, everything that can contribute to the well-being (in his body, mind, spirit), a healthy mind in a healthy body. to achieve peace, harmony, happiness, etc.. ...But also of course the joy they bring... We would be honored by your support through your membership. You are invited to join us ! I wish you a nice day. Greetings from France.

  You are invited to join us ! I wish you a nice day. Greetings from France.

  http://www.slideshare.net/group/human-resources-well-being-personal-development
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • heel mooie beelden en mooi verhaal.... zou ik hem op e-mail mogen ontvangen ( ik ga binnenkort afstuderen op MVO en het zou geweldig zijn als ik een paar plaatjes zou kunnen gebruiken) : ilonka.debeer@planet.nl
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • thank u for this wonderful, useful presentation..
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

ISO 26000 & HRM, Human Resources & Human Responsible Management, uitgebreide introductie

 1. 1. nieuwe ISO 26000 richtlijn M aatschappelijk V erantwoord O ndernemen ook HRM uitdaging! Alexander Crépin ISO 26000 is mensenwerk HRM aan zet www.inHR.nl
 2. 2. HRM (interim) services & consultancy www.crepinconsult.nl www.inHR.nl (blog HR & Change) www.linkedin.com/in/alexandercrepin Twitter.com/talentspotter ISO 26000 M aatschappelijk V erantwoord O ndernemen Alexander Crépin
 3. 3. ISO 26000 H uman R esponsible M anagement www.inHR.nl
 4. 4. ISO 26000 internationale standaard M aatschappelijk V erantwoord O ndernemen H uman R esponsible M anagement www.inHR.nl
 5. 6. Topics concerned www.inHR.nl
 6. 8. “ Het” ligt in onze handen ISO 26000 M aatschappelijk V erantwoord O ndernemen www.inHR.nl
 7. 9. ‘ nachhaltige Entwicklung’ – Von Carlowitz (1713) Economische vooruitgang moet gemeenschap ten goede komen nu & voor het nageslacht voorzichtig omgaan met de natuur is ‘n verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties ISO 26000 M aatschappelijk V erantwoord O ndernemen www.inHR.nl
 8. 10. … meeting the needs of people today without compromising the ability of future generations to meet their own needs ………. Brundtland Report 1987 ISO 26000 M aatschappelijk V erantwoord O ndernemen
 9. 11. <ul><ul><li>Don’t do things today that </li></ul></ul><ul><ul><li>make tomorrow worse </li></ul></ul>...for your grand-kids … It is the responsibility of all individuals to improve the quality of life of the society in which they live, there ancestors lived and there descendants will be living ……
 10. 12. <ul><ul><li>MVO: The Triple Bottom Line </li></ul></ul><ul><ul><li>There is growing pressure to deliver value in several stakeholder perspectives </li></ul></ul><ul><ul><li>Managers are challenged to focus their attention on maximizing valued-added across this triple bottom line: economic, environmental & social </li></ul></ul><ul><ul><li>One thing is for sure: this is something you won’t be able to achieve alone! </li></ul></ul>www.inHR.nl
 11. 13. Evenwicht weten aan te brengen tussen economische -, sociale - & milieuaspecten zal voor vele organisaties de belangrijkste missie zijn om op lange termijn succesvol een bestaansrecht te hebben, dat vereist in alle geledingen bewustzijn en bewust handelen, dat kan slechts als systemen en processen dit ondersteunen Dit zijn ontwikkelingen die niet v/d ene op de andere dag te realiseren zijn
 12. 14. People Profit People Planet Profit People Planet Prosperity ?
 13. 15. Sociale media geven belanghebbenden een stem www.inHR.nl
 14. 16. People Planet Profit ISO 26000 M aatschappelijk V erantwoord O ndernemen
 15. 21. Strike Hits Vietnam Nike Factory April 1, 2008 Thousands of workers producing 10% of the 75 million pairs of shoes made annually for Nike have shut down a Vietnamese plant demanding higher pay, bonuses and cost of living allowances INTERNATIONAL: Bottom of the Barrel Mar 24, 2008 Millions of Asian workers producing goods sold are trapped in servitude. Shanghai China: Abusive Child Labor Ring Is Exposed May 1, 2008 Severe labor abuses extended into the heart of its export economy.
 16. 22. David has a big chance against Goliath … SR is a public movement, which has gained more momentum as citizens demand corporations to be accountable for their impacts…
 17. 23. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world indeed, it’s the only thing that ever has! Margaret Mead www.inHR.nl
 18. 24. MVO Klanten Overheden Actiegroepen Leveranciers Talenten Partners Banken Aandeelhouders Intern Extern Personeel Het publiek Vakbonden
 19. 25. “ SR is concerned with treating stakeholders ethically or in a socially responsible manner Stakeholders exist both within & outside Consequently, behaving socially responsibly will increase the human development of stakeholders both within & outside” Michael Hopkins
 20. 26. Social Responsibility is a moving target that cannot be fully achieved by a one-time set of activities and decisions Instead, social responsibility is a journey rather than an endpoint …………. Society’s expectations of business increase every year and no organization can hope to be successful without taking account of those expectations
 21. 27. <ul><li>MVO: </li></ul><ul><li>continue proces van bewustwording van: - veranderende inzichten & prioriteiten </li></ul><ul><li>afhankelijkheden, verbanden - (on)mogelijkheden - verantwoordelijkheden & plichten </li></ul><ul><li>balanceren tussen int. & ext. belangen </li></ul>…… Companies still thinking about the environment as a social responsibility rather than a business imperative are living in the dark ages ……. Carter Roberts
 22. 29. <ul><li>1973 Club van Rome </li></ul><ul><li>1987 Commissie Brundtland </li></ul><ul><li>1992 Rio Earth Summit </li></ul><ul><li>2000 SER-rapport ‘ Winst van waarden ’ </li></ul><ul><li>2006 An inconvenient truth </li></ul><ul><li>2010 ISO 26000 </li></ul>MVO mijlpalen
 23. 30. ISO 26000 internationale standaard M aatschappelijk V erantwoord O ndernemen www.inHR.nl
 24. 31. <ul><li>ISO 26000 M aatschappelijk V erantwoord O ndernemen </li></ul><ul><li>Internationale standaard met richtlijnen voor </li></ul><ul><li>- invullen van maatschappelijke verantwoordelijkheid </li></ul><ul><li>- identificeren en betrekken van stakeholders </li></ul><ul><li>vergroten van geloofwaardigheid van communicatie </li></ul><ul><li>inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid </li></ul>… SR is defined as operating a business in a manner that meets or exceeds the ethical, legal, commercial and public expectations that society has of business…
 25. 32. ISO 26000 Mondiaal, voor alle typen organisaties ongeacht grootte of locatie Breed draagvlak, omdat belangrijkste mondiale stakeholder groepen meewerkten aan opstellen Draagt bij aan mondiale eenduidigheid inzake MVO “… companies recognize that customers’ expectations are changing. Not only do they want to have them act socially responsible, they want to know that their local store has a human face and makes a difference to the neighborhood …”
 26. 33. MVO ISO 26000 definitie: De verantwoordelijkheid van een organisatie voor de consequenties van haar besluiten & activiteiten voor maatschappij & milieu … . SR is the concept that an organization is accountable for its impact on all relevant stakeholders, inside and outside!.....
 27. 34. <ul><li>ISO 26000 hoofdstukken </li></ul><ul><li>Toepassingsgebied </li></ul><ul><li>Termen en definities </li></ul><ul><li>MVO begrijpen </li></ul><ul><li>MVO principes </li></ul><ul><li>(H)erkennen MVO & betrekken stakeholders </li></ul><ul><li>MVO kernonderwerpen </li></ul><ul><li>Implementatie van MVO </li></ul>
 28. 35. Vertaling NEN
 29. 36. ISO 26000 7 MVO principes MVO komt tot uitdrukking door: • Ethisch gedrag • Transparantie • Verantwoordelijkheid nemen • Respect & aandacht voor belangen stakeholders • Respect voor internationale gedragsnormen • Respect voor mensenrechten • Respect voor wetgeving
 30. 37. Integraal Organisatiebreed Fair zaken doen Maatschappelijke betrokkenheid Consumenten belangen Organisatie inrichting & besturing Milieu Organisatie & uitvoering van arbeid Mensen rechten ISO-26000 bouwstenen v an MVO www.inHR.nl
 31. 38. ISO 26000 MVO Transparant & ethisch gedrag dat • bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling, inclusief gezondheid en welzijn van de maatschappij • rekening houdt met de verwachtingen van belanghebbenden • voldoet aan wettelijke normen en in lijn is met internationale normen en gedragsregels • geïntegreerd is in de gehele organisatie en toepassing vindt in haar omgang met relaties www.inHR.nl
 32. 39. M aatschappelijk V erantwoord O ndernemen = Verantwoording afleggen & dialoog aangaan met interne & externe belanghebbenden over de sociale, economische en milieu uitkomsten van het doen & laten van de organisatie www.inHR.nl
 33. 40. … generally it is understood to be the way organizations integrate social, environmental & economic concerns into their values, culture, decision making, strategy and operations in a transparent and accountable manner and thereby establish better practices within the firm , create wealth and improve society ……
 34. 41. … Managements, employees, suppliers, together with their families, local people and the whole community must give support to economic, cultural, environmental and social development for a sustainable world……… This is a mindset that challenges a lot of traditional industrial age business thinking
 35. 42. <ul><li>MVO gaat in de praktijk over… </li></ul><ul><li>Milieu- & sociale impact v/d bedrijfsvoering </li></ul><ul><li>(negatieve beperken, positieve stimuleren) </li></ul><ul><li>- Ethiek & dilemma’s in bedrijfsvoering </li></ul><ul><li>- Communicatie, transparantie, wederkerigheid </li></ul><ul><li>- Vertalen MVO naar business cases </li></ul><ul><li>- Change & Innovatie (producten, processen, HRM etc.) </li></ul><ul><li>- Motiv eren & faciliteren personeel & management </li></ul>
 36. 43. ISO 26000 Mondiale Richtlijn Geen certificeerbare norm
 37. 44. ISO 26000 Wel: moreel aanspreekbaar op al dan niet MVO handelen in lijn met deze mondiale norm www.inHR.nl
 38. 45. Kun je organisaties aanspreken op moraal ? www.inHR.nl
 39. 46. Mensen hebben moraal en hebben morele verantwoordelijkheden én mensen maken/zijn de organisatie
 40. 47. MVO: keuze of plicht?
 41. 48. ISO 26000 keuze of ….
 42. 50. We need a new culture of ethics and responsibility The current economic crisis resulted, in part at least, from a failure by some businesses to understand their broader ethical responsibilities…… In these exceptional circumstances understanding and showing corporate social responsibility is even more crucial than ever ………. European Commission President José Manuel Barroso
 43. 51. MVO Morele plicht Morele verantwoordelijkheid =
 44. 52. Morele plicht Morele verantwoordelijkheid Medewerkers moeten MVO gedrag tonen www.inHR.nl
 45. 53. <ul><li>Afnemers / Klanten / Consumenten: </li></ul><ul><li>Voorkeur voor MVO leveranciers </li></ul><ul><li>of </li></ul><ul><li>- Leveranciers moeten MVO aantonen </li></ul>www.inHR.nl
 46. 54. Streefdoelen duurzame overheidsaankopen Nationale overheid : tegen 2010: 100% van de overheidsaankopen = duurzaam Provincies & waterschappen : 75% tegen 2010 Lokale overheden : 50% tegen 2010
 47. 57. …… We are implementing CSR-based management to be a company with a truly valid social raison d'être , one that is highly respected, and the company of choice ………. Astellas
 48. 58. MVO aantonen Medewerkers moeten MVO gedrag tonen
 49. 59. ISO 26000 M aatschappelijk V erantwoord O ndernemen Transparantie Keuzes zichtbaar & bespreekbaar maken = www.inHR.nl
 50. 60. extern intern MVO = Gedrag “ It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it” Warren Buffet
 51. 61. MVO = Gedrag van mensen wat men extern communiceert over MVO hoe men intern met elkaar omgaat balans HRM heeft sleutelrol
 52. 62. wat men extern communiceert over MVO balans
 53. 75. www.inHR.nl
 54. 76. www.inHR.nl
 55. 77. PR balans www.inHR.nl
 56. 78. MVO – HR = PR = window dressing MVO www.inHR.nl
 57. 80. MVO = Gedrag van mensen wat men extern communiceert over MVO hoe men intern met elkaar omgaat balans HRM heeft sleutelrol
 58. 81. Medewerkers: spelen centrale rol bij MVO HRM: initiërende, faciliterende & coördinerende rol oppakken om intern te doen wat extern gecommuniceerd wordt
 59. 82. extern intern MVO effect ISO 26000 M aatschappelijk V erantwoord O ndernemen
 60. 83. MVO intern: het draait niet alleen om korte termijn geldelijk gewin MVO: andere zaken, zoals de mensen en de directe omgeving blijken ook belangrijk Creative thinking is highly stimulated by addressing issues of SR and taking into consideration the ecological and social investments / costs
 61. 84. Gen Y & Millennials blijken in toenemende mate te zoeken naar zingeving o.a. d.m.v. het werken bij een organisatie met een doelstelling en cultuur die hen motiveert alles uit hun talenten te halen, dat is te beschouwen als een trendbreuk ISO 26000 M aatschappelijk V erantwoord O ndernemen
 62. 85. Mondiaal onderzoek: MVO heeft positief effect op prestaties organisatie ISO 26000 M aatschappelijk V erantwoord O ndernemen
 63. 86. <ul><li>MVO: </li></ul><ul><li>- betrokkenheid bij werk verhoogt </li></ul><ul><li>loyaliteit vergroot, verloop vermindert </li></ul><ul><li>arbeidsmarkt positie employer branding versterkt </li></ul><ul><li>loonsom beter beheerst </li></ul><ul><li>klantgerichtheid verbetert </li></ul><ul><li>openheid geeft & communicatie verbetert </li></ul><ul><li>diversiteit bevordert </li></ul><ul><li>kosten besparingen, minder fouten </li></ul><ul><li>innovatie, creativiteit bevordert </li></ul>
 64. 87. … .. Employees experiencing the organization’s commitment to social & environmental responsibilities In return they show a more positive, more engaged mindset and are more “productive” than those working for less responsible employers ….. ISO 26000 M aatschappelijk V erantwoord O ndernemen
 65. 88. Not any longer to ignore www.inHR.nl
 66. 90. MVO & kijk op mens & organisatie medewerkers hebben talenten zijn geen human resources transparantie in doen en laten zelf sturing & medezeggenschap investeren in employability investeren in gezondheid & veiligheid fair belonen van ontwikkeling & prestaties binden en verbinden van talenten diversiteit & gelijke kansen leiderschap met focus op meer dan geld alleen klokkenluiders geen paria’s zonder klanten geen bestaansrecht! www.inHR.nl
 67. 91. <ul><li>HRM expertise benutten bij MVO </li></ul><ul><li>Welke competenties sluiten aan op MVO? </li></ul><ul><li>Hoe competenties & expertise ontwikkelen? </li></ul><ul><li>Hoe en waarop aansturen, stijl van leiding? </li></ul><ul><li>Wat en hoe en wanneer belonen? </li></ul><ul><li>Wie doet wat, wie is waarop aanspreekbaar? </li></ul><ul><li>Hoe processen MVO verantwoord inrichten? </li></ul><ul><li>Etcetc. </li></ul>www.inHR.nl
 68. 92. <ul><li>HRM domeinen die MVO raken </li></ul><ul><li>- Werving & selectie </li></ul><ul><li>Talentretentie- & loopbaanbeleid </li></ul><ul><li>- Training & professionalisering </li></ul><ul><li>- Performance management </li></ul><ul><li>- Arbeidsvoorwaarden </li></ul><ul><li>- Arbeidsomstandigheden </li></ul><ul><li>Arbeidsverhoudingen & diversiteit </li></ul><ul><li>Organisatie-inrichting, proces management </li></ul><ul><li>Verandermanagement </li></ul>www.inHR.nl
 69. 93. MVO: HRM aandachtsgebieden www.inHR.nl
 70. 94. <ul><li>MVO cultuur </li></ul><ul><li>Holistisch naar zaken kijken </li></ul><ul><li>Integraal werken aan zaken </li></ul><ul><li>Respect tonen in doen & laten </li></ul><ul><li>Samen werken & samenwerken </li></ul><ul><li>Communicatie in woorden & daden </li></ul><ul><li>Verantwoordelijkheid (kunnen) nemen </li></ul><ul><li>Aanspreekbaar zijn en aanspreken </li></ul><ul><li>In balans </li></ul><ul><li>Lerend </li></ul>www.inHR.nl
 71. 95. MVO: In een transparante, open, authentieke, respectvolle organisatie draait alles om vertrouwen A company that is not trusted by employees, partners and consumers will suffer. In an electronic world, where businesses are geographically far from their customers, a reputation for trust may become even more important Source: The Economist
 72. 96. MVO = informeren van stakeholders Informeren = 1. facts & figures Informeren = 2. interne openheid Managers en medewerkers die er op kunnen vertrouwen dat het goed is om te rapporteren, ook over zaken die nog niet naar wens gaan! www.inHR.nl
 73. 97. MVO = stakeholder management www.inHR.nl
 74. 98. Controle representeert een visie op bedrijfsvoering uit het industriële tijdperk Controle is oud & out MVO Leiderschap, management
 75. 99. “ The key to success for the organization of tomorrow is not having all the ‘right’ answers but exploring & looking for questions to be answered and asking them” The key challenge is the change in the survival mentality and the culture that emphasizes short-term gains at the expense of moral and societal values
 76. 100. S T A K E H O L D E R S Proces management in een dynamische netwerk omgeving verlangt delegatie van verantwoordelijkheden en vertrouwen!
 77. 101. <ul><li>MVO competenties </li></ul><ul><li>- Maatschappelijk inzicht & sensitiviteit </li></ul><ul><li>Inzicht hebben in maatschappelijke verhoudingen </li></ul><ul><li>- Mobiliseren van mensen, groepen & stakeholders </li></ul><ul><li>Opzetten van netwerken en allianties om doelstellingen te realiseren </li></ul><ul><li>- Het bestaande ter discussie stellen </li></ul><ul><li>Open staan voor nieuwe inzichten, gevestigde inzichten ontkrachten </li></ul><ul><li>- Visie </li></ul><ul><li>Vanuit strategisch perspectief kijken, met oog voor lange termijn </li></ul><ul><li>- Respect & diversiteit </li></ul><ul><li>Ruimte en kansen bieden aan anders doenden en denkenden </li></ul><ul><li>- Integriteit </li></ul><ul><li>Luisteren </li></ul><ul><li>Durf & doorzetten </li></ul>www.inHR.nl
 78. 102. MVO & Beloning Niet de nadruk op salaris, op geld Zgn. “Total Reward” filosofie Materiële & immateriële aspecten van arbeidsvoorwaarden spelen een rol www.inHR.nl
 79. 103. MVO & Beloningsgrondslagen Increasingly asset managers, particularly institutional investors with long-term investment horizons, are raising executive pay these issues in meetings with companies and through the shareholder resolution process A desirable setting for executive compensation: employee satisfaction (71%) leadership development (78%) customer satisfaction (84%) sustainable development (89%) . 2005 survey of Canadian board directors McKinsey
 80. 104. MVO & Beloningsverhoudingen The sky is the limit? H uman R esponsible M anagement
 81. 105. extern intern Employer Branding Employer Branding moet geloofwaardig zijn
 82. 106. <ul><li>MVO Employer branding vertrekpunten </li></ul><ul><li>Ken je zelf, doe je niet anders voor dan je bent </li></ul><ul><li>Geen poppenkast </li></ul><ul><li>- Positioneer jezelf in het MVO spectrum </li></ul><ul><li>- Handel en communiceer consistent </li></ul><ul><li>- Houdt het simpel, kort en krachtig </li></ul><ul><li>- Werk van binnen naar buiten, betrek personeel </li></ul><ul><li>- Ken je doegroep en haar verwachtingen </li></ul><ul><li>- Vertel je verhaal </li></ul>H uman R esponsible M anagement
 83. 107. Global Employer Brand Index Study Corporate social responsibility score 5.21 out of 7 An increased global emphasis on becoming an Employer of Choice and the need to be an ethical employer, is reflected in the high scores for Corporate Social Responsibility
 84. 108. Employer Branding Informatie over MVO activiteiten kan een goede rol vervullen bij het bouwen aan een imago als aantrekkelijke werkgever www.inHR.nl
 85. 109. <ul><li>Mogelijkheden voor HRM om MVO zichtbaar te maken </li></ul><ul><li>- Medewerkers zelf duurzame initiatieven laten bedenken én uitvoeren </li></ul><ul><li>- Permanente persoonlijke & professionele ontwikkeling stimuleren & faciliteren </li></ul><ul><li>- Aandacht voor verbetering van fysieke en mentale gezondheid van medewerkers </li></ul><ul><li>Medezeggenschap, MVO vast agendapunt met OR </li></ul><ul><li>Afstemming met werknemersbelangenorganisaties </li></ul><ul><li>- Stagebeleid voor “kansarmen”, minderheden </li></ul><ul><li>- Diversiteit zichtbaar maken in benoemingsbeleid </li></ul><ul><li>- In performance management ook MVO prestaties evalueren </li></ul><ul><li>- Bonus toekenning niet alleen op korte maar ook op lange termijn resultaten </li></ul><ul><li>- Bied de mogelijkheid leaseauto te verruilen voor een OV-kaart of dit te combineren </li></ul><ul><li>- Mogelijk maken arbeid met zorg en andere maatschappelijke taken te combineren </li></ul><ul><li>- Initiëren vrijwilligerswerk projecten door medewerkers </li></ul><ul><li>- Kerstpakket e.d. samenstellen uit duurzaam geproduceerde artikelen </li></ul><ul><li>- Start een MVO blog voor en door medewerkers </li></ul><ul><li>Start een MVO wiki waarin medewerkers MVO kennis kunnen vastleggen en delen </li></ul><ul><li>Pensioengerechtigde leeftijd afschaffen </li></ul>
 86. 110. <ul><li>MVO HRM beleid: kenmerken </li></ul><ul><li>- Faire beloning, verdeling van opbrengsten op alle niveaus </li></ul><ul><li>- Faire transparante beoordeling van functioneren </li></ul><ul><li>- Verantwoordelijkheidsdelegatie </li></ul><ul><li>- Faire respectvolle arbeidsverhoudingen, medezeggenschap </li></ul><ul><li>- Diversiteit, mogelijkheden en kansen voor iedereen </li></ul><ul><li>- Ruimte tot ontwikkeling van employability </li></ul><ul><li>- Ruimte voor balans in werk & privé </li></ul><ul><li>- Aandacht voor gezondheid, welzijn en veiligheid </li></ul><ul><li>Open management stijl, hoor en wederhoor </li></ul><ul><li>Ziekteverzuim laag, goede arbeidsomstandigheden </li></ul><ul><li>Mentoring & coaching </li></ul>
 87. 115. <ul><li>MVO gedrag richting geven , HRM kan beginnen met </li></ul><ul><li>Afstemmen op directieniveau </li></ul><ul><li>Afstemmen met OR </li></ul><ul><li>Voortrekkers identificeren en betrekken </li></ul><ul><li>Voorlichten management & medewerkers </li></ul><ul><li>Trainen management & medewerkers </li></ul><ul><li>Belonen van duurzaam gedrag </li></ul><ul><li>Arbeidsomstandigheden </li></ul><ul><li>Werknemersvrijwilligerswerk initieren & inpassen </li></ul>www.inHR.nl
 88. 116. <ul><li>Tips om MVO draagvlak te verkrijgen </li></ul><ul><li>- Business case opbouwen met feiten en cijfers </li></ul><ul><li>- MVO imago, het is niet voor losers, het is cool </li></ul><ul><li>- Eerst zien, dan geloven, neem MVO initiatieven </li></ul><ul><li>- Probeer op alle niveaus aantal rolmodellen te krijgen </li></ul><ul><li>- Ga niet preken en door de strot duwen </li></ul><ul><li>- Ga het wiel niet uitvinden, gebruik ervaringen elders </li></ul><ul><li>- Voorkom solo actie, het is een voor allen, allen voor een </li></ul><ul><li>- Betrek medewerkers bij MVO beleid en initiatieven </li></ul><ul><li>Maak met OR wat spelregels inzake transparantie en </li></ul><ul><li>gedrag van managers en medewerkers </li></ul><ul><li>. </li></ul>H uman R esponsible M anagement
 89. 117. <ul><li>Business Case voor MVO </li></ul><ul><li>- ROI op Human & Intellectual Capital verhogen </li></ul><ul><li>Strategische ( employer ) Branding </li></ul><ul><li>Meer drive tot innovatie, verbeteren processen & </li></ul><ul><li>systemen </li></ul><ul><li>- Betrekken klanten & cliënten, levert voorkeurpositie op </li></ul><ul><li>- Inkomsten basis versterken </li></ul><ul><li>- Operations effectiviteit verbeteren </li></ul><ul><li>- Meer mogelijkheden op de kapitaal markt </li></ul><ul><li>Beter risico profiel </li></ul><ul><li>- Goodwill hoger te waarderen </li></ul>
 90. 118. HR systems & programs Employee behavior Customer behavior Overall performance <ul><li>Engagement </li></ul><ul><li>Values </li></ul><ul><li>Customer service </li></ul><ul><li>Productivity/ operational </li></ul><ul><li>Adaptability </li></ul><ul><li>Retention </li></ul><ul><li>Learning </li></ul><ul><li>Customer satisfaction </li></ul><ul><li>Customer loyalty </li></ul><ul><li>Customer value </li></ul><ul><li>ROI </li></ul><ul><li>Net earnings </li></ul><ul><li>Stock performance </li></ul><ul><li>SROI </li></ul><ul><li>Employee engagement </li></ul><ul><li>Innovation power </li></ul><ul><li>Sustainability gains </li></ul><ul><li>Staffing </li></ul><ul><li>Compensation </li></ul><ul><li>Benefits </li></ul><ul><li>People development </li></ul><ul><li>Workforce relations </li></ul><ul><li>Organizational management </li></ul><ul><li>Work environment </li></ul><ul><li>HS&E </li></ul>people, programs & results linking pins www.inHR.nl
 91. 119. MVO organisaties ontstaan niet door toeval! ISO 26000 komt niet vanzelf H uman R esponsible M anagement
 92. 120. MVO Eerst zien en dan geloven! Doen wat je zegt is de beste manier om geloofwaardigheid te tonen HRM faciliteert, adviseert, coördineert en controleert H uman R esponsible M anagement
 93. 121. ISO 26000 Hst 7 MVO implementatie MVO integratie & verankering in bestaande processen & structuren MVO verankeren in bedrijfsvoering en kernactiviteiten van de organisatie H uman R esponsible M anagement
 94. 122. www.inHR.nl
 95. 123. ISO 26000 Hst 7 MVO implementatie H uman R esponsible M anagement <ul><li>- Bepalen relatie MVO en kernmerken van de organisatie </li></ul><ul><li>- Begrijpen maatschappelijke verantwoordelijkheid v/d organisatie </li></ul><ul><li>Integreren van MVO in de gehele organisatie </li></ul><ul><li>Communiceren over MVO </li></ul><ul><li>- Vergroten van geloofwaardigheid inzake MVO </li></ul><ul><li>Monitoren & verbeteren van MVO inspanningen </li></ul><ul><li>Participeren in allerlei MVO initiatieven </li></ul>
 96. 124. Aan de slag met MVO Exploratie en consultatie Zicht krijgen op de balans tussen de eigen identiteit, visie, normen, waarden & doelstellingen en verwachtingen c.q. eisen van allerlei type stakeholders op MVO gebied Keuze & communicatie Strategie kiezen en bepalen route en tijdspad Integratie Integreren en verankeren van de aandacht voor MVO in alle geledingen en processen van de organisatie Verantwoording Monitoren van MVO voortgang, middels actieve communicatie met de diverse stakeholders justificeren van de gemaakte keuzes Evaluatie In combinatie met diverse rapportages geven stakeholders een oordeel over resultaten of achterblijven daarvan en dat roept weer reacties van andere stakeholders op www.inHR.nl
 97. 125. Companies switch to a more integrated business model—one that’s socially responsible as well as highly relevant to a company’s business mission— as a consequence the pace of positive social change will likely increase! Embrace it! Vgl Lois Quam UnitedHealth Group
 98. 126. Samenvattend: H uman R esponsible M anagement ISO 26000
 99. 127. ISO 26000 is binnenkort een feit MVO is al dat al H uman R esponsible M anagement
 100. 128. MVO: starten met ISO 26000 Intentie Waarom? Actie Hoe? Resultaat Wat? www.inHR.nl
 101. 129. MVO Waarom? Omdat het hoort Omdat het moet Omdat het loont www.inHR.nl
 102. 130. MVO Hoe? Samen!
 103. 131. MVO Wat?
 104. 132. Er is nog meer dan voldoende uitdaging! Verander de wereld, maar begin bij jezelf
 105. 133. “ In an age when the speed, intensity, and complexity of change increases exponentially, the ability to shape change – rather than being its victims or spectators – depends on our competence and willingness to guide the purposeful evolution of our systems, our communities, our natural environment and our society” Bela Banathy, Designing Social Systems for a Changing World. www.inHR.nl
 106. 134. ISO 26000 & MVO - Mondiaal toetsingskader MVO - MVO is stakeholder relatiemanagement - Succesvol MVO = MVO gedrag vertonen - MVO gedrag wisselwerking MVO cultuur - MVO is dynamisch, ontwikkelt constant - MVO = uitdaging proactieve HR professional H uman R esponsible M anagement
 107. 135. MVO verandert de HRM agenda niet! MVO onderstreept belang van proactief & interactief HRM! H uman R esponsible M anagement
 108. 136. H uman R esponsible M anagement
 109. 137. Succes www.inHR.nl
 110. 138. Onzin of zinvol ? www.inHR.nl
 111. 139. Bel voor een afspraak Alexander Crépin 0653 641 905 www.inHR.nl Meer weten? Aan de slag met MVO & ISO?

×