Het Nieuwe Werken in 25 slides door Alexander Crepin

4,500 views

Published on

Een korte verkenning van Het Nieuwe Werken.
Wat is het? Wat betekent het? Wat is de uitdaging voor HR?

Published in: Business, Career

Het Nieuwe Werken in 25 slides door Alexander Crepin

 1. 1. Het Nieuwe Werken<br />Een verkenning door Alexander Crépin<br />www.inHR.nl, HR in een wereld in verandering <br />
 2. 2. Het Nieuwe Werken<br />GEEN hype, GEEN zeepbel! <br />
 3. 3. Werken in de 21st eeuw <br />Werken is in verandering<br />
 4. 4. Het Nieuwe Werken<br />Resultante van diverse ontwikkelingen<br />Onderdeel van evolutie naar een nieuw tijdperk<br />Nieuwe inzichten toepassen<br />Nieuwe ICT mogelijkheden benutten <br />Nieuwe arbeidspatronen, -relaties en -verhoudingen<br />
 5. 5. Het Nieuwe Werken<br />Eigen-tijd-s werken<br />Slim combineren van Bricks, Bytes & Behavior<br />in een nieuwe dynamische context <br />
 6. 6. Het Nieuwe Werken<br />eigentijdse flexibele werkvormen 2005-2015<br />Slim Samen Werken & Samenwerken aan resultaat <br />gebruik makend van nieuwe ICT mogelijkheden<br />inspelend op maatschappelijke ontwikkelingen<br />resulterend in een “nieuw” type arbeidsorganisatie <br />
 7. 7. Het Nieuwe Werken<br /> Niets nieuws! <br />Eigentijds werken = Aanpassen aan nieuwe omstandigheden <br />Dat is van alle tijden <br />
 8. 8. Het Nieuwe Werken<br /> HNW is gewoon aan het werk <br />gebaseerd op nieuwe uitgangspunten, regels en kaders, <br />en mogelijkheden die er voorheen niet waren <br />Hierdoor ontstaan er nieuwe arbeidspatronen, <br />nieuwe arbeidsverhoudingen en nieuwe arbeidsrelaties, <br />die voor elke organisatie anders kunnen zijn<br />(Vgl. P. Meijers op Linkedin)<br />
 9. 9. Het Nieuwe Werken<br />een container begrip voor allerlei initiatieven voor meer eigentijdse slimme manieren van (samen)werken<br />(samen)werken met talenten in EN rond de organisatie<br />
 10. 10. Het Nieuwe Werken<br />Sluit aan op zoektocht naar ideale organisatievormen <br />voor succes in de 21ste eeuw<br />Zoektocht: …… WAAROM doen wij de dingen zoals we die nu doen, hoe doen we die, waartoe leidt dat en kan dit nu niet slimmer & duurzamer in onze snel ontwikkelende mondialiserende (en groeiende!) maatschappij…….<br />( vgl. E. Overdick op Linkedin)<br />
 11. 11. Het Nieuwe Werken<br />mens centraal<br />Vertrouwen geven, loslaten en mensen uitdagen & faciliteren hun mede-verantwoordelijkheid te nemen om efficiënter & effectiever bij te dragen aan scheppen van waarde voor klanten en andere stakeholders <br />
 12. 12. Het Nieuwe Werken<br />stakeholders centraal<br />onderscheidend & aantrekkelijk zijn<br />Eigentijds vorm en inhoud geven aan Werken, <br />zodanig dat de organisatie aantrekkelijk is <br />voor talenten, klanten en andere stakeholders<br />
 13. 13. Het Nieuwe Werken<br />veel gebruikte woorden<br />menselijker, zinvoller, plezieriger, gezonder, samen, bindend, flexibeler, overal, output, productiever, effectiever, efficiënter, klantgerichter, duurzamer, vernieuwend, optimaal ICT, open, vrijheid in verbondenheid, los laten, verantwoordelijkheid, <br />etc.etc. <br />
 14. 14. Het Nieuwe Werken<br />Overzicht kenmerken:<br /><ul><li>Anywhere en bijna anytime
 15. 15. Transparantie, Vrijheid & Vertrouwen
 16. 16. Verantwoordelijkheid nemen & krijgen
 17. 17. Eigen wijze & samen werken
 18. 18. Output i.p.v. input
 19. 19. Privé & werk door elkaar
 20. 20. Van management naar faciliterend leiderschap</li></ul>“Nieuw” gedrag <br />(nog) niet voor iedereen vanzelfsprekend!!<br />in organisaties die hun oorsprong hebben in het management denken van het industriële tijdperk<br />
 21. 21. Het Nieuwe Werken<br />face-to-face communicatie blijft van groot belang voor het succesvol functioneren van organisaties<br />het kantoor als ontmoetingsplaats<br />een vertrouwde omgeving om samen te werken <br />
 22. 22. Werkplekken bij HNW<br /><ul><li>Open werkplekken voor open communicatie
 23. 23. Concentratieplekken (‘cockpits’)
 24. 24. Koffiecorners en zitjes voor informeel overleg & spontane sociale interactie
 25. 25. Ruimte voor bijeenkomsten, vergaderplekken
 26. 26. ‘Aanlandwerkplekken’ voor kortdurend werk
 27. 27. Thuis “ARBO proof” werkplek </li></li></ul><li>Het Nieuwe Werken<br />niet onderschatten<br />het raakt vele kanten van de organisatie<br />ICT, HRM, Inkoop, Facilities, Kwaliteit, Klanten Service e.d.<br />……. er wordt nogal verschillend gekeken wordt naar Het Nieuwe Werken. Dit is logisch, gezien er verschillende invalshoeken zijn, vanuit verschillende posities, verschillende ervaringen en gewoonweg verschillende mensen…….. <br />HNW kan alleen succesvol worden als er eenduidigheid is inzake doelstellingen. Dus vraag een ieders bijdrage over het doel en het waarom van dat doel……. <br /> (Vgl. J de Kuijer op Linkedin)<br />
 28. 28. Het Nieuwe Werken<br />voor elke organisatie anders<br />
 29. 29. Aan de slag met HNW?<br />gaat niet zozeer hierover<br />maar vooral hierover <br />mensen samen werkend<br />
 30. 30. HNW, hoe doe je dat?<br />=<br />vertrouwen<br />transparantie <br />duurzaamheid<br />self-management<br />verantwoordelijkheid<br />samen slimmer werken<br />opbouwen win-win-win relaties <br />
 31. 31. HNW raakt velen kanten van HR <br /><ul><li>Instroom, aantrekken talenten die passen bij HNW
 32. 32. Welke uitstroomwijze past bij HNW?
 33. 33. Hoe bouw je een duurzame talent relatie op?
 34. 34. Verzuim management, wanneer is iemand die thuis werkt ziek?
 35. 35. Hoe faciliteer je thuiswerken vanuit ARBO?
 36. 36. Performance management, hoe vertaal je aansturing op output naar gewenste performance maatstaven?
 37. 37. Wat verwacht je van leidinggevenden, hoe hen te ondersteunen bij aansturing van talenten binnen HNW?
 38. 38. Hoe medewerkers helpen met nemen van verantwoordelijkheid?
 39. 39. Welke rol heeft de OR?
 40. 40. Welke afspraken leg je vast inzake aanwezigheid en mobiliteit?
 41. 41. Hoe realiseer je efficiënt Clean Desk werken?
 42. 42. ? Etcetc.</li></li></ul><li>Het Nieuwe Werken<br />geen kant-en-klare aanpak <br />voor uitwerking van Het Nieuwe Werken in een organisatie<br />Maatwerk<br />
 43. 43. Aan de slag in HR met eigentijds werken?<br />Bel voor een afspraak<br />+ 31 653 641 905<br />Lees ook mijn blog op www.inHR.nl<br />
 44. 44. Hoe aan de slag met HNW?<br />Zie eveneens mijn uitgebreide workshop <br />Het Nieuwe Werken (1 + 2)<br />Een evolutie in arbeid en organisatie (1)<br />Beginnen met invoeren van eigentijdse werkvormen (2)<br />Een verkennende & verdiepende workshop van Alexander Crépin<br />
 45. 45. Het nieuwe werken<br />Thank you<br />Thank You<br />

×