Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het Nieuwe Werken deel 2 de inhoud door Alexander Crépin

3,002 views

Published on

Het nieuwe werken, waar gaat het over?
Wat is de kern van het nieuwe werken?
Hoe nieuw is het?
Wat moet HR met het nieuwe werken?

 • Be the first to comment

Het Nieuwe Werken deel 2 de inhoud door Alexander Crépin

 1. 1. Het Nieuwe Werken (2) Wat is het, waar draait het om? Een verkennende & verdiepende workshop van Alexander Crépin
 2. 2. Werken in de 21st eeuw Werken is in verandering Alexander Crépin www.inHR.nl
 3. 3. Samenvatting Deel 1 Het Nieuwe Werken (1) Een evolutie in arbeid en organisatie Een verkennende & verdiepende workshop van Alexander Crépin Alexander Crépin www.inHR.nl
 4. 4. Informatie van beperkt naar mondiale overvloed van ontvangen naar zelf zoeken, halen en brengen van massa naar persoonlijk maatwerk Alexander Crépin www.inHR.nl
 5. 5. Met een paar muisklikken rond de wereld (samen) werken anywhere & anytime Alexander Crépin www.inHR.nl
 6. 6. GEEN hype, GEEN zeepbel! Het Nieuwe Werken Alexander Crépin www.inHR.nl
 7. 7. Shift is happening The corporation as we know it, which is now 120 years old, is not likely to survive the next 25 years. Legally and financially, yes, but not structurally & economically (Peter Drucker) Alexander Crépin www.inHR.nlAlexander Crépin www.inHR.nl
 8. 8. Het accent verschuift van regels, procedures, systemen, methoden en technieken naar de mens…… Vgl. J. Kessels 2001 mens centraal & werknomade Moderne (kennis)werkers zijn werknomades zonder vaste stek, verhuizend van project naar project Vgl. Weehuizen, 2000 Alexander Crépin www.inHR.nl
 9. 9. Het Nieuwe Werken Resultante van diverse ontwikkelingen Onderdeel van evolutie naar een nieuw tijdperk Nieuwe inzichten toepassen Nieuwe mogelijkheden benutten in werk Nieuwe arbeidspatronen, -relaties en -verhoudingen
 10. 10. Einde Samenvatting Het Nieuwe Werken (1) Vervolg: Waar hebben we het over bij HNW? Alexander Crépin www.inHR.nl
 11. 11. Het Nieuwe Werken ontwikkeling naar “nieuw” dynamischer & menselijker type organisaties passend in een 24/7 economie met meer c.q. duurzamer rendement en met meer binding met interne en externe stakeholders eigentijdse flexibele werkvormen 2005-2015 Alexander Crépin www.inHR.nl
 12. 12. Het Nieuwe Werken Eigen-tijd-s werken meer & beter rendement op talent door optimaal integreren werklocaties, ICT toepassingen én gedrag slim combineren Bricks, Bytes & Behavior Alexander Crépin www.inHR.nl
 13. 13. HNW is geen doel, maar een container begrip voor allerlei initiatieven voor meer eigentijdse slimme manieren van (samen)werken Het Nieuwe Werken (samen)werken met talenten in EN rond de organisatie Bij HNW beslist een personeel zelf – binnen overeengekomen kaders – hoe, waar en wanneer hij werkt en wordt hij afgerekend op bijdrage, op resultaat, op output Alexander Crépin www.inHR.nl
 14. 14. Het Nieuwe Werken Niets nieuws! Eigentijds werken = Inspelen op nieuwe omstandigheden Meegaan met je tijd Dat is van alle tijden! Doelstellingen zijn ook van alle tijden: productiviteit verhogen, bedrijfsprocessen flexibeler maken, mensen makkelijker aantrekken, minder kosten (kantoorruimte, autokilometers ed.), rendementsverbetering, … Alexander Crépin www.inHR.nl
 15. 15. Het Nieuwe Werken HNW is gewoon aan het werk gebaseerd op nieuwe uitgangspunten, regels en kaders, en mogelijkheden die er voorheen niet waren Hierdoor ontstaan er nieuwe arbeidspatronen, nieuwe arbeidsverhoudingen en nieuwe arbeidsrelaties, die voor elke organisatie anders kunnen zijn en die enige gewenning verlangen (Vgl. P. Meijers op Linkedin) Alexander Crépin www.inHR.nl
 16. 16. Het Nieuwe Werken Sluit aan op zoektocht naar ideale organisatievormen voor de 21ste eeuw HNW = uitingsvorm van zoektocht naar antwoorden op allerlei eigentijdse vraagstukken rond arbeid & organisatie problemen van vandaag kun je niet oplossen met kennis uit het verleden problemen in de toekomst kun je niet oplossen met kennis van vandaag ( vgl. Albert Einstein)Alexander Crépin www.inHR.nl
 17. 17. Het Nieuwe Werken “Change is the new normal” De dynamiek van de hedendaagse werkomgevingen verlangt herbezinning op wat “normaal” is IBM 2008 Zoektocht: … WAAROM doen wij de dingen zoals we die nu doen, waartoe leidt dat? Kan het niet slimmer & duurzamer in onze snel ontwikkelende mondialiserende (en groeiende!) maatschappij……( vgl. E. Overdick op Linkedin) Alexander Crépin www.inHR.nl
 18. 18. Het Nieuwe Werken HNW speelt in op de dynamiek van deze tijd zaken veranderen voortdurend, het repetitieve karakter verdwijnt, structureren voor hogere rendementen is steeds lastiger meer rendement zal moeten komen uit de “dynamiek” van medewerkers zelf om slimmer te werken HNW manier : vertrouwen, verantwoordelijkheid EN flexibiliteit Alexander Crépin www.inHR.nl
 19. 19. Het Nieuwe Werken Klanten en Talenten krijgen meer invloed We moeten de komende jaren in onze organisatie, voor klant & talent betere oplossingen vinden.. Het draait om vernieuwend organiseren! Het Nieuwe Werken is daar een onderdeel van… Vgl. D. Jansen Alexander Crépin www.inHR.nl
 20. 20. Het Nieuwe Werken stakeholders centraal Eigentijds vorm en inhoud geven aan werken, zodanig dat de organisatie aantrekkelijk is voor talenten, klanten en andere stakeholders onderscheidend & aantrekkelijk zijn De komende generaties talenten zoeken flexibiliteit en een slimme mensvriendelijke werkomgeving waar het mogelijk is om te werken waar en wanneer dit het meest voor de hand ligt Alexander Crépin www.inHR.nl
 21. 21. Klanten en stakeholders verlangen meerwaarde Personeel maakt het verschil! Het Nieuwe Werken mens centraal HNW = Personeel vertrouwen geven, loslaten, uitdagen & faciliteren daarbij hun verantwoordelijkheid te nemen Alexander Crépin www.inHR.nl
 22. 22. Het Nieuwe Werken HNW gaat over een mentaliteitsverandering Verantwoordelijkheid nemen en krijgen, vertrouwen geven en krijgen, zelfsturing en peer support, het lijkt zo simpel. Vaak is het anders omdat de angst voor fouten, misbruik van vrijheid, risico beperking de overhand lijken te hebben ……. managers zijn bang om controle te verliezen …… Managers die gestrest van raken van HNW zullen moeten kiezen: accepteren, leren en meedoen of een alternatief zoeken. Voor medewerkers geldt eigenlijk hetzelfde ……… Alexander Crépin www.inHR.nl
 23. 23. Kantoor & HNW Kantoor functie herzien en inrichting aanpassen Waartoe fungeert het kantoor? - Kantoor als werkplek? - Kantoor als ontmoetingsplaats? - Kantoor als team “honk”? - Kantoor voor werk privacy of transparantie? - Kantoor als centraal coördinatiepunt? - Kantoor als klant relatie punt? Alexander Crépin www.inHR.nl
 24. 24. HNW: waartoe dient een kantoor? het kantoor als ontmoetingsplaats een vertrouwde omgeving om samen te werken Werkgevers faciliteren talent met eigentijdse kantoren Alexander Crépin www.inHR.nl
 25. 25. Werkplek type bij HNW - Open werkplekken voor open communicatie - Concentratieplekken (‘cockpits’) - Koffiecorners en zitjes voor informeel overleg & spontane sociale interactie - Ruimte voor bijeenkomsten, vergaderplekken - ‘Aanlandwerkplekken’ voor kortdurend werk - Thuis “ARBO proof” werkplek Alexander Crépin www.inHR.nl
 26. 26. Ver d Kantoor kenmerken HNW - Standaard werkplekken - Anywhere, zoveel mogelijk Anytime - Aantrekkelijk vormgegeven meubilair - Comfortabel ingerichte werkomgeving - Sfeervol ingerichte ontmoetingsplekken - Frisse kleuren, moderne materialen - Hoogwaardige faciliteiten Alexander Crépin www.inHR.nl
 27. 27. Werkplek(ken) thuis Het Nieuwe Werken = ook Thuis Werken Efficiënt + fysiek en mentaal verantwoord Alexander Crépin www.inHR.nl
 28. 28. HNW verantwoorde werkplek ? Alexander Crépin www.inHR.nl
 29. 29. Het Nieuwe Kantoor Vgl. High-Performance Workplace (HPW) HPW is about value creation by combining investments in Bricks, Bytes & Behavior, in processes, physical environment, technology & people enabling workers better to learn, discover, innovate, team, lead & to optimize organizational & individual productivity + capability (vgl. Gartner) Alexander Crépin www.inHR.nl
 30. 30. Het Nieuwe Werken veel gebruikte woorden menselijker, zinvoller, plezieriger, werk & privé in balans, gezonder, duurzamer, flexibeler, overal, output, productiever, effectiever, efficiënter, klantgerichter leiden i.p.v. managen, verantwoordelijkheid, los laten, open, vrijheid & verbonden, samen, samenwerken, vernieuwen, optimaal ICT, etc.etc. Alexander Crépin www.inHR.nl
 31. 31. niet onderschatten: het raakt vele kanten van de organisatie ICT, HRM, Inkoop, Facilities, Kwaliteit, Klanten Service e.d. Het Nieuwe Werken Er wordt nogal verschillend gekeken wordt naar Het Nieuwe Werken Dit is logisch, gezien er verschillende invalshoeken zijn, vanuit verschillende functie en positie, verschillende ervaringen en gewoonweg verschillende mensen…….. HNW kan alleen succesvol worden als er eenduidigheid is inzake doelstellingen. Dus vraag een ieders bijdrage over het doel en het waarom van dat doel……. (Vgl. J de Kuijer op Linkedin)Alexander Crépin www.inHR.nl
 32. 32. voor elke organisatie anders!!! Het Nieuwe Werken Alexander Crépin www.inHR.nl
 33. 33. al deze inzichten al op een rijtje Laat even bezinken wat je tot nu hebt gezien Alexander Crépin www.inHR.nl
 34. 34. PAUZE Alexander Crépin www.inHR.nl
 35. 35. A time for action …? “When the rate of change outside exceeds the rate of change inside, the end is in sight.” Jack Welch Alexander Crépin www.inHR.nl
 36. 36. Meedoen of toekijken? Aan de slag met HNW Alexander Crépin www.inHR.nl
 37. 37. gaat niet zozeer hierover maar vooral hierover mensen samen werkend Aan de slag met HNW? Alexander Crépin www.inHR.nl
 38. 38. Het accent verschuift van regels, procedures, systemen, methoden en technieken naar de mens Vgl. J. Kessels 2001 mens centraal “Nieuw” gedrag vertonen op alle niveaus (nog) niet voor iedereen vanzelfsprekend!! in organisaties die hun oorsprong hebben in het management denken van het industriële tijdperk Alexander Crépin www.inHR.nl
 39. 39. When output is central, we are able to create/produce this output by working anywhere and anytime, this is the perfect meritocracy – a fluid labor pool where age, gender, education, job history and geographical location are no longer relevant! All that counts is the quality of the work and by leveraging the transformative power of today’s technology, successes will come from people with diverse and often unimaginable, backgrounds inside and outside the organization Vgl Howe Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business output & mens centraal Alexander Crépin www.inHR.nl
 40. 40. mens centraal wat heeft medewerker allemaal nodig om het werk goed of nog beter te kunnen doen? - een betere fysieke werkplek - goede ondersteunende ICT-hulpmiddelen, - andere organisatie en aansturing van het werk, minder regels & procedures - een meer dan beter begrip van de bedrijfsvisie en ambitie - een inspirerende positieve bedrijfscultuur - leiderschap, rolmodellen voorbeelden om te volgen - een coachende manager, een opleidingsplan - een smart resultaatafspraak, enzovoort. vgl. D. Bijl 2009
 41. 41. vertrouwen transparantie duurzaamheid self-management verantwoordelijkheid samen slimmer werken opbouwen win-win-win relaties HNW aandachtspunten = Alexander Crépin www.inHR.nl
 42. 42. HR = spin in web bij HNW Alexander Crépin www.inHR.nl
 43. 43. HNW = mensen aan het werk HR = mensen in het werk HR & HNW: 1 + 1 = het verschil maken HR aan de slag met HNW HR - voorwaarden scheppen, bewustmaken en houden van werk(bare) factoren - waarborgen draagvlak voor vernieuwing - monitoren effectiviteit en efficiëntie van gekozen oplossingen, bijsturen - maken/bewaken van afspraken e.d. t.a.v. de menselijke dimensie van HNW organiseren Alexander Crépin www.inHR.nl
 44. 44. HR aan de slag met HNW HR borgt consequenties voor: - Arbeidsinhoud - Arbeidsorganisatie - Arbeidsvoorwaarden - Arbeidsverhoudingen - Arbeidsomstandigheden Alexander Crépin www.inHR.nl
 45. 45. - Hoe zorg je er voor dat “het” gaat 'werken’ voor iedereen in je organisatie? - Hoe verkrijg je een balans tussen loslaten / vertrouwen & kaders / afspraken maken? - Hoe weet je of men vrijheid van HNW ‘aan’ kan? - Hoe weet je of HNW / het werk zelf voldoende intrinsieke motivatie geeft tot zelforganisatie? - Hoe leren omgaan met vrijheid? - Hoe HNW rechten + plichten tussen oren krijgen? - Hoe leren regie te voeren over werk en privé tijd? HR aan de slag met HNW Alexander Crépin www.inHR.nl
 46. 46. - Wat is nodig om output centraal te stellen? - Hoe flexibilisering van arbeidsverhoudingen vorm en inhoud geven in contracten? - Hoe belonings- en beoordelingsystemen laten aansluiten op een HNW organisatie? - Hoe vormgeven aan talent ontwikkeling? - Hoe belonen van output EN teambijdrage? - Hoe krijg je & behoud je met HNW efficiënte, kwalitatieve en klantgerichte werkprocessen? - Hoe realiseer je efficiënt Clean Desk werken? HR aan de slag met HNW Alexander Crépin www.inHR.nl
 47. 47. - Hoe leiding geven aan Nieuwe Werkers? - Hoe onderlinge samenwerking faciliteren? - Hoe meet je productiviteit? - Hoe waarborg je output kwaliteit? - Hoe elders werken ARBO technisch faciliteren? - Hoe een gezonde werkplek waarborgen? - Hoe zicht houden op fysieke & mentale gesteldheid van personeel? - Wanneer is iemand ziek? HR aan de slag met HNW Alexander Crépin www.inHR.nl
 48. 48. Het Nieuwe Werken Overzicht kenmerken:  Anywhere en bijna anytime  Transparantie, Vrijheid & Vertrouwen  Verantwoordelijkheid nemen & krijgen  Eigen wijze & samen werken  Output i.p.v. input  Klantgerichtheid intern, maar vooral extern  Privé & werk door elkaar  Van management naar faciliterend leiderschap rode draad : “Nieuw” gedrag & ICT Alexander Crépin www.inHR.nl
 49. 49. HR aan de slag met HNW HR & HNW = voor elke organisatie anders!! Alexander Crépin www.inHR.nl
 50. 50. geen kant-en-klare aanpak voor uitwerking van Het Nieuwe Werken in een organisatie Het Nieuwe Werken MaatwerkAlexander Crépin www.inHR.nl
 51. 51. Genoeg “food for thought”? Alexander Crépin www.inHR.nl
 52. 52. Vragen? Photo by jn2race Alexander Crépin www.inHR.nl
 53. 53. Aan de slag in HR met “Het Nieuwe Werken” ? Bel mij gerust + 31 653 641 905
 54. 54. zie ook mijn workshops Aan de slag met HNW? Het Nieuwe Werken (1 & 3) Een evolutie in arbeid en organisatie (1) Beginnen met invoeren van eigentijds werken (3) Verkennende & verdiepende workshops van Alexander Crépin Alexander Crépin www.inHR.nl
 55. 55. Creativeren Training Alexander Crépin www.inHR.nl
 56. 56. Coaching Training Alexander Crépin www.inHR.nl
 57. 57. Talent 2.0 & Outplacement 2.0 Training Alexander Crépin www.inHR.nl
 58. 58. Thank You Thank you Het Nieuwe Werken Alexander Crépin www.inHR.nl
 59. 59. Einde Deel 2 www.ailo.nl Alexander Crépin www.inHR.nl

×