Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Het Nieuwe Werken         Een (r)evolutie in arbeid & organisatie   Een verkennend & verdiepend drieluik door Al...
Het Nieuwe WerkenVeel mensen praten en schrijven er over               Er is blijkbaar iets gaande     ...
Het Nieuwe WerkenEen hype, de volgende zeepbel?                                      ...
een terugblik over de afgelopen decennia  Het “traditionele werken”  Tijd en plaatsgebonden, analoog  Binnen een hiërar...
Doewerkers                                                        5...
Je had een baas en die baas had ookweer een baas.Het was simpel, die bazen bepaaldenwat je wanneer moest doen en zijcontro...
We leefden in een analoge,  papieren maatschappij                                    ...
Informatie distributie was relatief  traag, beperkt & te overzien                            ...
Communicatie verliep vrij simpel                                             ...
En toen …… de digitale wereld                                               ...
Doewerkers                                   Kenniswerkers               ...
analoog & digitaal ontmoeten elkaar     bij de printer!                               ...
Werkplek onderzoek                                                    ...
14Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
2 TB               640 Kb                                         ...
16Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
17
24-uurs peer-to-peermondiale corporate communicatie                                    ...
19Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
Web 2.0Connectiviteit & Interactiviteit                                          ...
21Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
In 2009 wereldwijd            ca. 1,5 exabytes (1,5 x 10 18 )       nieuwe unieke informatie gegenereerdW...
Informatievan beperkt naar mondiale overvloedvan ontvangen naar zelf zoeken, halen en brengen   van massa naar persoonl...
De baas had meer informatie en   daardoor ook macht                                  ...
ICT, Informatie & Communicatie Techniek ICT ontwikkelingen zijn         exponent          van verander...
Homo Zappiens = “Digital Native”ook uw werknemers EN klanten van de toekomst!                       ...
Nieuwe Tijden breken aan                                                 ...
From the Agriculture Age to the “Shift” Age                                        ...
29Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
Laat even bezinken wat u hebt gezien                 30
A shift is happeningOccasionally something different happens, acollective awakening to new possibilities thatchanges every...
We zitten in eentransitie periode   naar een nieuwe tijdperk    afscheid van:                    ...
Shifting towards a next EraThe corporation as we know it, which is now120 years old, is not likely to survive the next25 y...
but it’s that place in between we fear…                                          ...
Het Nieuwe Werken verkenning van ontwikkelingen               vervolg op de Terugblik           ...
People, Planet & Profit      Van “wat je doet” naar  Hoe je het doet!                        ...
People, Planet & ProfitThuis werken, Tele werkenVirtueel werken, overleggen en samenwerkenFysieke mobiliteit verminderen- ...
People, Planet & ProfitDuurzame People / Talent RelatiesSucces behalen verlangt snelle toegang totmensen met kennis, ervar...
Aanstormend talentmet sneltreinvaart komt er een nieuwe generatie   met een eigentijdse kijk op werken         ...
Nieuwe generatieop zoek naar eigentijdse werkomgevingen Zinvol Inspirerend Zelf sturend Ontwikkeling Interactief Samen Tra...
41Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
“connected world”bijna overal en altijd werken                                      ...
Met een paar muisklikkenrond de wereld                                     (samen) we...
grens Privé                     &                  Werk vervaagt          ...
Flex–werken = tijd benutten In de file staan of wachten tot de spits voorbij is?                     ...
Flex-werkplek is handigICT biedt steeds meer vrijheid om te kiezen   waar het handig is om te werken vaste “eigen” wer...
Flexibel met Werk Tijden  ICT biedt steeds meer vrijheid om te kiezen    wanneer het handig is om te werken-  One j...
Via ICT overschrijdt men grenzen vanruimte, tijd, organisatie en cultuurDe nieuwe uitdaging:Vormgeven aan dynamische 24-uu...
Organisaties gaananders vorm krijgenICT maakt nieuwe organisatievormen en nieuwe businessmodellen mogelijkDat is waarschij...
Laat weer even bezinken wat je tot nu hebt gezien                                     ...
Evolutie van connectiesAnders werken, SamenWerken                                     ...
Het Nieuwe Werkendoe je met elkaar                      52        Alexander Crépin Crepin Con...
Business and IT leaders must                                     recognise that trying...
Controle is oud & out      Veel managers én medewerkersCommand  lijken geconditioneerd door het   Collaboration ...
Cliff Shirky:hiërarchie gaat niet zozeer afbrokkelen,maar de voordelen van hiërarchie gaanverdwijnen als gevolg van gebrui...
Grenzeloos samenwerken in netwerken                 56
The "wisdom of the crowd"Het vinden van antwoorden op vragen en wensen van klanten is niet langerbeperkt door de muren van...
Sneller & Samen         sleutel tot succesWerk steeds vaker maatwerk en ‘non-routinematig’Parate kennis van één w...
Informatie (ver)werkersverbonden & samen werken    Samenwerkingsverbanden zijn fluïde, veranderen steeds sneller, het ...
Nieuwe kijk op Wij en Zij Het voltallige personeel weet en kan meer dan het       management denkt te weten     ...
Evolution is evolution and its happened before us and will continue after were gone.But, whats taking place now is much mo...
Open Organisatie      Stakeholders & networks S T A    Prosumers K Eholders                 ...
ProsumersProduct innovatie, proces organisatie & markt ontwikkeling moeten ininnovatieve business modellen gecombineerd wo...
Open organisaties & personeel….. Organisatiegrenzen vervagen en worden deelsvirtueel, terwijl talenten probleemloos tussen...
De mens centraalhet accent verschuift van regels, procedures,systemen, methoden en techniekennaar de mens         ...
empowerment                            =     vertrouwen    transparantie    duurzaa...
67Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
Werken in de 21st eeuwWerken is in verandering                                      ...
Meedoen of toekijken?                                                   ...
Het Nieuwe Werken       GEEN hype, GEEN zeepbel!                                  ...
Het Nieuwe Werken  Resultante van diverse ontwikkelingenOnderdeel van evolutie naar een nieuw tijdperk    Nieuwe inzi...
Even genoeg van al    deze informatieLaat weer even bezinken wat je tot nu hebt gezien                ...
Einde                              Deel 1                          ...
Het Nieuwe Werken (2)   Wat is het, waar draait het om?Een verkennend & verdiepend drieluik van Alexander Crépin    ...
Het Nieuwe Werken eigentijdse flexibele werkvormen       2005-2015ontwikkeling naar “nieuw” dynamischer & menselij...
Het Nieuwe Werken     Eigen-tijd-s werkenmeer & beter rendement op talent door optimaal integreren    werklocaties,...
Het Nieuwe Werken HNW is geen doel, maar een container begrip voor allerlei initiatieven voor meer eigentijdse slimme  ...
Het Nieuwe Werken                     Niets nieuws! Eigentijds werken = Inspelen op nieuwe omstandigh...
Het Nieuwe Werken   HNW is gewoon aan het werkgebaseerd op nieuwe uitgangspunten, regels en kaders,  en mogelijkheden ...
Het Nieuwe Werken Sluit aan op zoektocht naar ideale organisatievormen voor de 21ste eeuw HNW = uitingsvorm van zoektoch...
Het Nieuwe Werken       “Change is the new normal” De dynamiek van de hedendaagse werkomgevingen verlangt     ...
Het Nieuwe Werken HNW speelt in op de dynamiek van deze tijdzaken veranderen voortdurend, het repetitieve karakter verdwij...
Het Nieuwe Werken  Klanten en Talenten krijgen meer invloedWe moeten de komende jaren in onze organisatie, voor klant & t...
Het Nieuwe Werken            stakeholders centraal    onderscheidend & aantrekkelijk zijnEigentijds vorm e...
Het Nieuwe Werken              mens centraal  Klanten en stakeholders verlangen meerwaarde      Person...
Het Nieuwe Werken HNW gaat over een mentaliteitsveranderingVerantwoordelijkheid nemen en krijgen, vertrouwen geven enkrijg...
Kantoor & HNWKantoor functie herzien en inrichting aanpassenWaartoe fungeert het kantoor?- Kantoor als werkplek?- Kantoor ...
HNW: waartoe dient een kantoor? het kantoor als ontmoetingsplaats een vertrouwde omgeving om samen te werkenWerkgevers fac...
Werkplek type bij HNW- Open werkplekken voor open communicatie- Concentratieplekken (‘cockpits’)- Koffiecorners en zitjes ...
Ver             d Kantoor kenmerken HNW-  Standaard werkplekken-  Anywhere, zoveel mogelijk Anytime-  Aantr...
Werkplek (ken) thuis Het Nieuwe Werken = ook Thuis WerkenEfficiënt + fysiek en mentaal verantwoord            ...
HNW verantwoorde werkplek ?                                                ...
Het Nieuwe KantoorVgl. High-Performance                  Workplace (HPW)HPW is about value creation by c...
Het Nieuwe Werken      veel gebruikte woorden   menselijker,                           ...
Het Nieuwe Werken                      niet onderschatten:  het raakt vele kanten van de organisati...
Het Nieuwe Werkenvoor elke organisatie anders!!!                                     ...
al deze inzichten    al op een rijtjeLaat even bezinken wat je tot nu hebt gezien                   ...
Tijd voor actie …?                             “When the rate of               ...
Aan de slag met HNWMeedoen of toekijken?                                         ...
Aan de slag met HNW?gaat niet zozeer                         maar vooral hierover  hierover   ...
mens centraalHet accent verschuift van regels, procedures,systemen, methoden en techniekennaar de mens          ...
output & mens centraalWhen output is central, we are able to create/produce this outputby working anywhere and anytime, th...
mens centraalwat heeft medewerker allemaal nodig omhet werk goed of nog beter te kunnen doen?-  een betere fysieke werkpl...
HNW aandachtspunten                            =     vertrouwen    transparantie    ...
HR = spin in web bij HNW                                                 ...
HR aan de slag met HNWHNW = mensen aan het werkHR = mensen in het werkHR & HNW: 1 + 1 = het verschil makenHR - voorwaarden...
HR aan de slag met HNWHR borgt consequenties voor:- Arbeidsinhoud- Arbeidsorganisatie- Arbeidsvoorwaarden- Arbeidsverhoudi...
HR aan de slag met HNW- Hoe zorg je er voor dat “het” gaat werken’ voor iedereen in je organisatie?- Hoe verkrijg je een ...
HR aan de slag met HNW- Wat is nodig om output centraal te stellen?- Hoe flexibilisering van arbeidsverhoudingen vorm en ...
HR aan de slag met HNW- Hoe leiding geven aan Nieuwe Werkers?- Hoe onderlinge samenwerking faciliteren?- Hoe meet je produ...
Het Nieuwe WerkenOverzicht kenmerken:  Anywhere en bijna anytime  Transparantie, Vrijheid & Vertrouwen  Verantwoorde...
HR aan de slag met HNWHR & HNW = voor elke organisatie anders!!                              ...
Het Nieuwe Werkengeen kant-en-klare aanpakvoor uitwerking van Het Nieuwe Werken      in een organisatie       ...
Genoeg “food for thought”?                                                ...
Einde                              Deel 2                          ...
Het Nieuwe Werken (3)   Beginnen met invoeren van eigentijds werkenEen verkennend & verdiepend drieluik door Alexander ...
Het Nieuwe Werkengeen kant-en-klare aanpakvoor uitwerking van Het Nieuwe Werken      in een organisatie       ...
Hoe & waar beginnen?                                                   ...
119Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
de juiste Mindsetconstructief kritisch & open                                       ...
de juiste Mindset   openstaan voor vernieuwing                durven                deu...
Onthoud: de leeftijdsparadox….“Elke generatie beschouwt zichzelfals duidelijk verschillend van devoorgaandeZe bouwt echter...
als je doetwat je altijd al deedkrijg jewat je altijd al kreeg                              ...
Onze mentale modellen je altijd keekmate hoe Als je kijkt zoals bepalen in hoge …..    we tegen de wereld aankijken  ...
..Opgeslagen beelden beperken vertrouwd te raken met nieuwe inzichtenaan te passen aan een veranderende wereld…     ...
de juiste MindsetBereid zijnhet oudelos te laten                                     ...
Werken aan onderling vertrouwen                                              ...
Starten met HNW = GEEN wedstrijd!                                             ...
Niet van bovenaf opleggenParticipatie & zelforganisatie als randvoorwaardenvoor succes met Het Nieuw WerkenZorgen voor gev...
Integraal, multi functioneelIntegraal werken, HR, facilities, Sales, ICT, etc.HNW nimmer monodisciplinair invoeren    ...
De richting bepalen                                                    ...
Doel bepalenWat wil je met HNW bereiken?  132
Strategie = KISS                                 Keep it                 ...
Gelijk perfect?Simpel beginnen!                                              ...
Aanpak kiezen3 opties:Initiëren & sturenTop down / centraal project team met doelstellingenCoördineren & faciliteren(Centr...
Reserveer              tijd & geld                                      ...
Op pad gaan                                                        ...
Neem tijd om elders te kijken leer van ervaringen elders  Naar                             ...
Zoek intern voorlopers, rolmodellen                                            ...
Neem tijd om te luisteren                                          www.flickr.com...
141Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
Begin niet direct in zee te zwemmen!                                           ...
Eerst wennen in het ondiepe                                                ...
http://www.flickr.com/photos/ripizzo/2310929170/                                     ...
Probeer de                                mechanismes                   ...
Evalueer!Hoe gaat het?                                                  ...
Lessons Learned                  The Good:                    Wat werkt?       ...
Dank “verouderd” niet zomaar af !  Ruimte maken voor nieuw is goed  Gooi wat werkt niet te snel weg!          ...
Afstemmen bevindingen                                                   ...
Successen delen                                                      ...
Uitrollen HNW ja / nee                                                  ...
Het Nieuwe WerkenEen kwestie van beginnen!                                        ...
Even een slokje                                                      ...
HR aan de slag met HNWMaatwerk, m.a.w. wat past?HR meten = weten = dialoog    Cultuur scan op waarden  Personeelsscan ...
HR aan de slag met HNWWat is het vertrekpunt voor HNW?        Is er een langere termijn visie en strategie? Staat m...
HR aan de slag met HNWOnthoud:Organizational change is difficult becausemost of our management systems aredesigned & peopl...
HR aan de slag met HNWWerken aan HNW mentaliteit (sverandering)   Veranderen is geen wedstrijd Verandering verlangt tij...
HR aan de slag met HNWLoslaten van oud en vertrouwd, rouwverwerking? Er is heel veel aandacht voor de winst van HNW  iede...
HR aan de slag met HNWWerken aan HNW Mentaliteit (sverandering) dialoogsessies, ontmoetingen, workshops        - ...
HR aan de slag met HNW Top down borgen & faciliteren    Bottom-up invullen                      ...
Hoe organisaties vormgeven aan HNW?SNS REAAL- Geen vaste werkplekken- RVB werkt ook in open ruimte- Medewerkers werken gem...
Hoe organisaties vormgeven aan HNW?Vodaphone-  Niemand met vaste werkplek, ook directie niet-  Speciale belplekken om in...
Hoe organisaties vormgeven aan HNW?BerenschotBedrijfskantine omgebouwd en geschikt gemaaktom buiten lunch- tijden als flex...
HR aan de slag met HNW• Een goed begin is het halve werk• Zorg voor een breed draagvlak• Werk aan mindset, verwachtingen• ...
OK                   of                    niet?                  ...
Vragen ?                                                        166...
Aan de slag in HR met “Het Nieuwe Werken” ?                       Bel Alexander Crépin       ...
Alexander Crépin HR services model   Talent werven &                                  ...
Einde                                                        169Cré...
Het Nieuwe Werken         Dank u welThank You                                   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Drieluik over het nieuwe werken door Alexander Crepin Crepin Consult voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR

2,203 views

Published on

In dit rijk geïllustreerde e-book wordt inzicht gegeven in het ontstaan van Het Nieuwe Werken, wat het is en welke zaken aandacht vragen van HR managers om HNW succesvol in te voeren.

 • Login to see the comments

Drieluik over het nieuwe werken door Alexander Crepin Crepin Consult voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR

 1. 1. Het Nieuwe Werken Een (r)evolutie in arbeid & organisatie Een verkennend & verdiepend drieluik door Alexander Crépin 1Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 2. 2. Het Nieuwe WerkenVeel mensen praten en schrijven er over Er is blijkbaar iets gaande 2 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 3. 3. Het Nieuwe WerkenEen hype, de volgende zeepbel? 3Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 4. 4. een terugblik over de afgelopen decennia Het “traditionele werken” Tijd en plaatsgebonden, analoog Binnen een hiërarchie taakgebonden aan het werk 4 Een resultante van het management denken uit de Industriële Revolutie
 5. 5. Doewerkers 5Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 6. 6. Je had een baas en die baas had ookweer een baas.Het was simpel, die bazen bepaaldenwat je wanneer moest doen en zijcontroleerden dat je het ook deed.De baas had meer informatie en daardoor ook macht 6 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 7. 7. We leefden in een analoge, papieren maatschappij 7 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 8. 8. Informatie distributie was relatief traag, beperkt & te overzien 8 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 9. 9. Communicatie verliep vrij simpel 9 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 10. 10. En toen …… de digitale wereld 10 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 11. 11. Doewerkers Kenniswerkers 11 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 12. 12. analoog & digitaal ontmoeten elkaar bij de printer! 12 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 13. 13. Werkplek onderzoek 13Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 14. 14. 14Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 15. 15. 2 TB 640 Kb 15Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 16. 16. 16Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 17. 17. 17
 18. 18. 24-uurs peer-to-peermondiale corporate communicatie 18 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management www.ailo.nl
 19. 19. 19Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 20. 20. Web 2.0Connectiviteit & Interactiviteit 20 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 21. 21. 21Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 22. 22. In 2009 wereldwijd ca. 1,5 exabytes (1,5 x 10 18 ) nieuwe unieke informatie gegenereerdWellicht meer dan in de 5000 jaar tot de eeuwwisseling beschikbaar was De kunst van informatie verwerking 22 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 23. 23. Informatievan beperkt naar mondiale overvloedvan ontvangen naar zelf zoeken, halen en brengen van massa naar persoonlijk maatwerk 23 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 24. 24. De baas had meer informatie en daardoor ook macht 24 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 25. 25. ICT, Informatie & Communicatie Techniek ICT ontwikkelingen zijn exponent van veranderingen die met hoge snelheid de samenleving een ander gezicht geven 25complexe wisselwerking tussen allerlei technologische en sociale veranderingen ……
 26. 26. Homo Zappiens = “Digital Native”ook uw werknemers EN klanten van de toekomst! 26 Alexander Crépin Crepin Consult.nl
 27. 27. Nieuwe Tijden breken aan 27 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 28. 28. From the Agriculture Age to the “Shift” Age “Shift” Age (connected workers) Information Age (knowledge Industrial Age worker) (factory workers) Agricultural Age (farmers)18th century 19th century 20th century 21st century10000 years ago 300 years ago 30 years ago 2015 28 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 29. 29. 29Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 30. 30. Laat even bezinken wat u hebt gezien 30
 31. 31. A shift is happeningOccasionally something different happens, acollective awakening to new possibilities thatchanges everything over timeThe Renaissance was such a shift, as was theIndustrial RevolutionSo, too, is what is starting to happen around theworld today Peter Senge, The Necessary Revolution 31 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 32. 32. We zitten in eentransitie periode naar een nieuwe tijdperk afscheid van: overgang naar: Industriële tijdperk Informatie & coöperatie tijdperk Traditionele communicatie middelen Multi (online) media Hiërarchie, shareholders Netwerk, stakeholders Fossiele brandstoffen Duurzame samenleving G-8 G-20 Economische machtsblokken Mondiale markten Collectief Individueel in netwerken Denken in banen, in werknemers Talent win - win relaties Leren op school Levenslang leren Recht op pensioen Minstens 45 jaar werken Man, blank, autochtoon Diversiteit Stabiliteit , Planning & zekerheid Dynamiek, creativiteit & kansen 32 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 33. 33. Shifting towards a next EraThe corporation as we know it, which is now120 years old, is not likely to survive the next25 years. Legally and financially, yes, but notstructurally & economically Peter DruckerMany ways of making money today Business 2.0won’t be possible anymore tomorrow! 33 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 34. 34. but it’s that place in between we fear… Marilyn Ferguson, The Aquarian Conspiracy 34 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 35. 35. Het Nieuwe Werken verkenning van ontwikkelingen vervolg op de Terugblik 35 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 36. 36. People, Planet & Profit Van “wat je doet” naar Hoe je het doet! 36 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 37. 37. People, Planet & ProfitThuis werken, Tele werkenVirtueel werken, overleggen en samenwerkenFysieke mobiliteit verminderen- meestal milieu- onvriendelijk, CO2- bovendien kostbaar- geen efficiënt gebruik van tijd van mensen (files)- minder reistijd = meer vrije tijd 37 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 38. 38. People, Planet & ProfitDuurzame People / Talent RelatiesSucces behalen verlangt snelle toegang totmensen met kennis, ervaring & gedeelde visieVertrekpunt voor samenwerking is een duurzame open relatieHNW draagt actief bij aan op- en uitbouwen vanstrategische & duurzame Talent Relaties 38 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 39. 39. Aanstormend talentmet sneltreinvaart komt er een nieuwe generatie met een eigentijdse kijk op werken 39 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 40. 40. Nieuwe generatieop zoek naar eigentijdse werkomgevingen Zinvol Inspirerend Zelf sturend Ontwikkeling Interactief Samen Transparant Plezier ICT 40 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 41. 41. 41Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 42. 42. “connected world”bijna overal en altijd werken 42 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 43. 43. Met een paar muisklikkenrond de wereld (samen) werken anywhere & anytime 43 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 44. 44. grens Privé & Werk vervaagt privé werk RSS & DIGG Wiki Blog Yammer / Twitter Linkedin & Facebook Youtube e.d. Etc. 44 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 45. 45. Flex–werken = tijd benutten In de file staan of wachten tot de spits voorbij is? 45 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 46. 46. Flex-werkplek is handigICT biedt steeds meer vrijheid om te kiezen waar het handig is om te werken vaste “eigen” werkplekken op vaste werklocatie niet langer de norm 46 Alexander Crépin
 47. 47. Flexibel met Werk Tijden ICT biedt steeds meer vrijheid om te kiezen wanneer het handig is om te werken- One job - Shared-time- Multiple jobs - Divided-time- Full-time - Anytime- Part-time - Overtime- Flex-time - Shift- Permanent-time - Own time 47 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 48. 48. Via ICT overschrijdt men grenzen vanruimte, tijd, organisatie en cultuurDe nieuwe uitdaging:Vormgeven aan dynamische 24-uurs organisaties 48 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 49. 49. Organisaties gaananders vorm krijgenICT maakt nieuwe organisatievormen en nieuwe businessmodellen mogelijkDat is waarschijnlijk een van de meest revolutionaireontwikkelingen van deze tijd 49 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 50. 50. Laat weer even bezinken wat je tot nu hebt gezien 50 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 51. 51. Evolutie van connectiesAnders werken, SamenWerken 51 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 52. 52. Het Nieuwe Werkendoe je met elkaar 52 Alexander Crépin Crepin Consult.nl
 53. 53. Business and IT leaders must recognise that trying to control the hyperconnected enterprise is an illusion or, worse, potentially damaging GartnerThe hyper-connectedenterprise is characterisedby hundreds to thousands ofpeople and partieshaving the power to influenceand shape company direction,services, products & reputationacross global markets, outsideofficial channels, through anearly infinite web ofconnections and often at ahead-spinning pace 53 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 54. 54. Controle is oud & out Veel managers én medewerkersCommand lijken geconditioneerd door het Collaboration & industriële denken dat gebaseerd is op angst en wantrouwen &Control Angst voor het onbekende en Communication 54 Wantrouwen naar intenties van 3en
 55. 55. Cliff Shirky:hiërarchie gaat niet zozeer afbrokkelen,maar de voordelen van hiërarchie gaanverdwijnen als gevolg van gebruik van ICT,van sociale media……… 55 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 56. 56. Grenzeloos samenwerken in netwerken 56
 57. 57. The "wisdom of the crowd"Het vinden van antwoorden op vragen en wensen van klanten is niet langerbeperkt door de muren van het bedrijf 57
 58. 58. Sneller & Samen sleutel tot succesWerk steeds vaker maatwerk en ‘non-routinematig’Parate kennis van één werknemer blijkt niet voldoendeSteeds groter beroep op- zelfstandige toegang tot benodigde informatie- vaardigheid om samen te werken, offline en online- de snelheid om andere mensen anywhere, anytime te raadplegenSnel (lees direct) in contact kunnen treden met specialisten of andere domeinexperts entoegang tot relevante informatie is steeds vaker het verschil tussen succes en falen!Opbouwen en onderhouden van kennis netwerken is onderdeel van werk geworden 58 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 59. 59. Informatie (ver)werkersverbonden & samen werken Samenwerkingsverbanden zijn fluïde, veranderen steeds sneller, het is zaak het samenwerken steeds zo slim mogelijk te kunnen organiseren 59 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 60. 60. Nieuwe kijk op Wij en Zij Het voltallige personeel weet en kan meer dan het management denkt te weten Wisdom of the crowds De klanten staan open voor meer veranderingen dan management denkt te weten 60 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 61. 61. Evolution is evolution and its happened before us and will continue after were gone.But, whats taking place now is much more than change for the sake of change.The socialization of content creation, consumption and participation, is hastening themetamorphosis that transforms everyday people into participants of a powerful andvaluable media literate society. 61 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 62. 62. Open Organisatie Stakeholders & networks S T A Prosumers K Eholders 62 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 63. 63. ProsumersProduct innovatie, proces organisatie & markt ontwikkeling moeten ininnovatieve business modellen gecombineerd worden, er moet op eenandere manier gewerkt worden 63
 64. 64. Open organisaties & personeel….. Organisatiegrenzen vervagen en worden deelsvirtueel, terwijl talenten probleemloos tussenorganisaties / werkverschaffers switchen, thuis ofelders werken in open collar jobs of zelfs helemaalvoor zich zelf beginnen als … ZZP-er onder het mottonooit meer een baan, altijd werk …..De moderne (kennis)werkers worden werknomadeszonder vaste stek, verhuizend van project naar project (Naar Weehuizen, 2000) 64 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 65. 65. De mens centraalhet accent verschuift van regels, procedures,systemen, methoden en techniekennaar de mens Vgl. J. Kessels 2001Organisaties die de mens als productiefactor centraalstellen en optimaal gaan benutten, zorgen er voor datde mens het beste van zichzelf kan en wil geven in zijnwerk voor de organisatie vgl. D. Bijl 2009 65 Alexander Crépin www.inHR.nl
 66. 66. empowerment = vertrouwen transparantie duurzaamheid self-management verantwoordelijkheid samen slimmer werkenopbouwen win-win-win relaties Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management 66
 67. 67. 67Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 68. 68. Werken in de 21st eeuwWerken is in verandering 68 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 69. 69. Meedoen of toekijken? 69 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 70. 70. Het Nieuwe Werken GEEN hype, GEEN zeepbel! 70Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 71. 71. Het Nieuwe Werken Resultante van diverse ontwikkelingenOnderdeel van evolutie naar een nieuw tijdperk Nieuwe inzichten toepassen Nieuwe mogelijkheden benutten in werk 71 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 72. 72. Even genoeg van al deze informatieLaat weer even bezinken wat je tot nu hebt gezien 72
 73. 73. Einde Deel 1 73Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 74. 74. Het Nieuwe Werken (2) Wat is het, waar draait het om?Een verkennend & verdiepend drieluik van Alexander Crépin 74 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 75. 75. Het Nieuwe Werken eigentijdse flexibele werkvormen 2005-2015ontwikkeling naar “nieuw” dynamischer & menselijker type organisaties passend in een 24/7 economie met meer c.q. duurzamer rendement en met meer binding met interne en externe stakeholders 75 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 76. 76. Het Nieuwe Werken Eigen-tijd-s werkenmeer & beter rendement op talent door optimaal integreren werklocaties, ICT toepassingen én gedrag slim combineren Bricks, Bytes & Behavior 76 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 77. 77. Het Nieuwe Werken HNW is geen doel, maar een container begrip voor allerlei initiatieven voor meer eigentijdse slimme manieren van (samen)werken(samen)werken met talenten in EN rond de organisatie Bij HNW beslist een personeel zelf – binnen overeengekomen kaders – hoe, waar en wanneer hij werkt en wordt hij afgerekend op bijdrage, op resultaat, op output 77 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 78. 78. Het Nieuwe Werken Niets nieuws! Eigentijds werken = Inspelen op nieuwe omstandigheden Meegaan met je tijd Dat is van alle tijden! Doelstellingen zijn ook van alle tijden: productiviteit verhogen, bedrijfsprocessen flexibeler maken, mensen makkelijkeraantrekken, minder kosten (kantoorruimte, autokilometers ed.), rendementsverbetering, … 78 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 79. 79. Het Nieuwe Werken HNW is gewoon aan het werkgebaseerd op nieuwe uitgangspunten, regels en kaders, en mogelijkheden die er voorheen niet waren Hierdoor ontstaan er nieuwe arbeidspatronen,nieuwe arbeidsverhoudingen en nieuwe arbeidsrelaties, die voor elke organisatie anders kunnen zijn en die enige gewenning verlangen (Vgl. P. Meijers op Linkedin) 79 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 80. 80. Het Nieuwe Werken Sluit aan op zoektocht naar ideale organisatievormen voor de 21ste eeuw HNW = uitingsvorm van zoektocht naar antwoorden opallerlei eigentijdse vraagstukken rond arbeid & organisatie problemen van vandaag kun je niet oplossen met kennis uit het verleden problemen in de toekomst kun je niet oplossen met kennis van vandaag 80 ( vgl. Albert Einstein)
 81. 81. Het Nieuwe Werken “Change is the new normal” De dynamiek van de hedendaagse werkomgevingen verlangt herbezinning op wat “normaal” is IBM 2008Zoektocht: … WAAROM doen wij de dingen zoals we die nu doen, waartoe leidt dat? Kan het niet slimmer & duurzamer in onze snel ontwikkelende mondialiserende (en groeiende!) maatschappij……( vgl. E. Overdick op Linkedin) 81 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 82. 82. Het Nieuwe Werken HNW speelt in op de dynamiek van deze tijdzaken veranderen voortdurend, het repetitieve karakter verdwijnt, structureren voor hogere rendementen is steeds lastiger meer rendement zal moeten komen uit de “dynamiek” van medewerkers zelf om slimmer te werkenHNW manier : vertrouwen, verantwoordelijkheid EN flexibiliteit 82 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 83. 83. Het Nieuwe Werken Klanten en Talenten krijgen meer invloedWe moeten de komende jaren in onze organisatie, voor klant & talent betere oplossingen vinden.. Het draait om vernieuwend organiseren!Het Nieuwe Werken is daar een onderdeel van… Vgl. D. Jansen 83 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 84. 84. Het Nieuwe Werken stakeholders centraal onderscheidend & aantrekkelijk zijnEigentijds vorm en inhoud geven aan werken, zodanig dat de organisatie aantrekkelijk isvoor talenten, klanten en andere stakeholdersDe komende generaties talenten zoeken flexibiliteit en een slimme mensvriendelijke werkomgeving waar het mogelijk is om te werken waar en wanneer dit het meest voor de hand ligt 84 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 85. 85. Het Nieuwe Werken mens centraal Klanten en stakeholders verlangen meerwaarde Personeel maakt het verschil! HNW = Personeel vertrouwen geven, loslaten, uitdagen &faciliteren daarbij hun verantwoordelijkheid te nemen 85 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 86. 86. Het Nieuwe Werken HNW gaat over een mentaliteitsveranderingVerantwoordelijkheid nemen en krijgen, vertrouwen geven enkrijgen, zelfsturing en peer support, het lijkt zo simpel.Vaak is het anders omdat de angst voor fouten, misbruik van vrijheid,risico beperking de overhand lijken te hebben ……. managers zijn bangom controle te verliezen …… Managers die gestrest van raken van HNW zullenmoeten kiezen: accepteren, leren en meedoen of een alternatief zoeken.Voor medewerkers geldt eigenlijk hetzelfde ……… 86 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 87. 87. Kantoor & HNWKantoor functie herzien en inrichting aanpassenWaartoe fungeert het kantoor?- Kantoor als werkplek?- Kantoor als ontmoetingsplaats?- Kantoor als team “honk”?- Kantoor voor werk privacy of transparantie?- Kantoor als centraal coördinatiepunt?- Kantoor als klant relatie punt? 87 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 88. 88. HNW: waartoe dient een kantoor? het kantoor als ontmoetingsplaats een vertrouwde omgeving om samen te werkenWerkgevers faciliteren talent met eigentijdse kantoren 88 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 89. 89. Werkplek type bij HNW- Open werkplekken voor open communicatie- Concentratieplekken (‘cockpits’)- Koffiecorners en zitjes voor informeel overleg & spontane sociale interactie- Ruimte voor bijeenkomsten, vergaderplekken- ‘Aanlandwerkplekken’ voor kortdurend werk- Thuis “ARBO proof” werkplek 89 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 90. 90. Ver d Kantoor kenmerken HNW- Standaard werkplekken- Anywhere, zoveel mogelijk Anytime- Aantrekkelijk vormgegeven meubilair- Comfortabel ingerichte werkomgeving- Sfeervol ingerichte ontmoetingsplekken- Frisse kleuren, moderne materialen- Hoogwaardige faciliteiten 90 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 91. 91. Werkplek (ken) thuis Het Nieuwe Werken = ook Thuis WerkenEfficiënt + fysiek en mentaal verantwoord 91 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 92. 92. HNW verantwoorde werkplek ? 92 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 93. 93. Het Nieuwe KantoorVgl. High-Performance Workplace (HPW)HPW is about value creation by combining investments inBricks, Bytes & Behavior,in processes, physical environment, technology & people (vgl. Gartner)enabling workers better to learn, discover, innovate,team, lead & to optimize organizational & individualproductivity + capability 93 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 94. 94. Het Nieuwe Werken veel gebruikte woorden menselijker, leiden i.p.v. managen, zinvoller, plezieriger, verantwoordelijkheid,werk & privé in balans, los laten, open,gezonder, duurzamer, vrijheid & verbonden, flexibeler, overal, samen, samenwerken,output, productiever, vernieuwen,effectiever, efficiënter, optimaal ICT, klantgerichter etc.etc. 94 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 95. 95. Het Nieuwe Werken niet onderschatten: het raakt vele kanten van de organisatieICT, HRM, Inkoop, Facilities, Kwaliteit, Klanten Service e.d.Er wordt nogal verschillend gekeken wordt naar Het Nieuwe WerkenDit is logisch, gezien er verschillende invalshoeken zijn, vanuit verschillende functieen positie, verschillende ervaringen en gewoonweg verschillende mensen……..HNW kan alleen succesvol worden als er eenduidigheid is inzake doelstellingen.Dus vraag een ieders bijdrage over het doel en het waarom van dat doel……. (Vgl. J de Kuijer op Linkedin) 95 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 96. 96. Het Nieuwe Werkenvoor elke organisatie anders!!! 96 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 97. 97. al deze inzichten al op een rijtjeLaat even bezinken wat je tot nu hebt gezien 97 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 98. 98. Tijd voor actie …? “When the rate of change outside exceeds the rate of change inside, the end is in sight.” Jack Welch 98 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 99. 99. Aan de slag met HNWMeedoen of toekijken? 99 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 100. 100. Aan de slag met HNW?gaat niet zozeer maar vooral hierover hierover mensen samen werkend 100 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 101. 101. mens centraalHet accent verschuift van regels, procedures,systemen, methoden en techniekennaar de mens Vgl. J. Kessels 2001“Nieuw” gedrag vertonen op alle niveaus(nog) niet voor iedereen vanzelfsprekend!!in organisaties die hun oorsprong hebben in het management denken van het industriële tijdperk 101 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 102. 102. output & mens centraalWhen output is central, we are able to create/produce this outputby working anywhere and anytime, this is the perfect meritocracy– a fluid labor pool where age, gender, education, jobhistory and geographical location are nolonger relevant!All that counts is the quality of the work and by leveraging thetransformative power of today’s technology, successes will comefrom people with diverse and often unimaginable, backgroundsinside and outside the organizationVgl Howe Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business 102 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 103. 103. mens centraalwat heeft medewerker allemaal nodig omhet werk goed of nog beter te kunnen doen?- een betere fysieke werkplek- goede ondersteunende ICT-hulpmiddelen,- andere organisatie en aansturing van het werk, minder regels & procedures- een meer dan beter begrip van de bedrijfsvisie en ambitie- een inspirerende positieve bedrijfscultuur- leiderschap, rolmodellen voorbeelden om te volgen- een coachende manager, een opleidingsplan- een smart resultaatafspraak, enzovoort. vgl. D. Bijl 2009 103 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 104. 104. HNW aandachtspunten = vertrouwen transparantie duurzaamheid self-management verantwoordelijkheid samen slimmer werkenopbouwen win-win-win relaties Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management 104
 105. 105. HR = spin in web bij HNW 105 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 106. 106. HR aan de slag met HNWHNW = mensen aan het werkHR = mensen in het werkHR & HNW: 1 + 1 = het verschil makenHR - voorwaarden scheppen, bewustmaken en houden van werk(bare) factoren - waarborgen draagvlak voor vernieuwing - monitoren effectiviteit en efficiëntie van gekozen oplossingen, bijsturen - maken/bewaken van afspraken e.d. t.a.v. de menselijke dimensie van HNW organiseren 106 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 107. 107. HR aan de slag met HNWHR borgt consequenties voor:- Arbeidsinhoud- Arbeidsorganisatie- Arbeidsvoorwaarden- Arbeidsverhoudingen- Arbeidsomstandigheden 107 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 108. 108. HR aan de slag met HNW- Hoe zorg je er voor dat “het” gaat werken’ voor iedereen in je organisatie?- Hoe verkrijg je een balans tussen loslaten / vertrouwen & kaders / afspraken maken?- Hoe weet je of men vrijheid van HNW ‘aan’ kan?- Hoe weet je of HNW / het werk zelf voldoende intrinsieke motivatie geeft tot zelforganisatie?- Hoe leren omgaan met vrijheid?- Hoe HNW rechten + plichten tussen oren krijgen?- Hoe leren regie te voeren over werk en privé tijd? 108 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 109. 109. HR aan de slag met HNW- Wat is nodig om output centraal te stellen?- Hoe flexibilisering van arbeidsverhoudingen vorm en inhoud geven in contracten?- Hoe belonings- en beoordelingsystemen laten aansluiten op een HNW organisatie?- Hoe vormgeven aan talent ontwikkeling?- Hoe belonen van output EN teambijdrage?- Hoe krijg je & behoud je met HNW efficiënte, kwalitatieve en klantgerichte werkprocessen?- Hoe realiseer je efficiënt Clean Desk werken? 109 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 110. 110. HR aan de slag met HNW- Hoe leiding geven aan Nieuwe Werkers?- Hoe onderlinge samenwerking faciliteren?- Hoe meet je productiviteit?- Hoe waarborg je output kwaliteit?- Hoe elders werken ARBO technisch faciliteren?- Hoe een gezonde werkplek waarborgen?- Hoe zicht houden op fysieke & mentale gesteldheid van personeel?- Wanneer is iemand ziek? 110 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 111. 111. Het Nieuwe WerkenOverzicht kenmerken: Anywhere en bijna anytime Transparantie, Vrijheid & Vertrouwen Verantwoordelijkheid nemen & krijgen Eigen wijze & samen werken Output i.p.v. input Klantgerichtheid intern, maar vooral extern Privé & werk door elkaar Van management naar faciliterend leiderschap rode draad : “Nieuw” gedrag & ICT 111 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 112. 112. HR aan de slag met HNWHR & HNW = voor elke organisatie anders!! 112 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 113. 113. Het Nieuwe Werkengeen kant-en-klare aanpakvoor uitwerking van Het Nieuwe Werken in een organisatie Maatwerk 113 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 114. 114. Genoeg “food for thought”? 114 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 115. 115. Einde Deel 2 115Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 116. 116. Het Nieuwe Werken (3) Beginnen met invoeren van eigentijds werkenEen verkennend & verdiepend drieluik door Alexander Crépin 116 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 117. 117. Het Nieuwe Werkengeen kant-en-klare aanpakvoor uitwerking van Het Nieuwe Werken in een organisatie Maatwerk 117 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 118. 118. Hoe & waar beginnen? 118 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 119. 119. 119Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 120. 120. de juiste Mindsetconstructief kritisch & open 120 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 121. 121. de juiste Mindset openstaan voor vernieuwing durven deuren naar het onbekende te openen 121Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 122. 122. Onthoud: de leeftijdsparadox….“Elke generatie beschouwt zichzelfals duidelijk verschillend van devoorgaandeZe bouwt echter aan een toekomstalsof de volgende generatie dezelfdezal zijn”……Overbruggen van inzichten is DE uitdaging 122 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 123. 123. als je doetwat je altijd al deedkrijg jewat je altijd al kreeg Albert Einstein 123 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 124. 124. Onze mentale modellen je altijd keekmate hoe Als je kijkt zoals bepalen in hoge ….. we tegen de wereld aankijken 124 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 125. 125. ..Opgeslagen beelden beperken vertrouwd te raken met nieuwe inzichtenaan te passen aan een veranderende wereld… 125 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 126. 126. de juiste MindsetBereid zijnhet oudelos te laten 126 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 127. 127. Werken aan onderling vertrouwen 127 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 128. 128. Starten met HNW = GEEN wedstrijd! 128 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 129. 129. Niet van bovenaf opleggenParticipatie & zelforganisatie als randvoorwaardenvoor succes met Het Nieuw WerkenZorgen voor gevoelde noodzaak om te vernieuwen (sense of urgency) 129 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 130. 130. Integraal, multi functioneelIntegraal werken, HR, facilities, Sales, ICT, etc.HNW nimmer monodisciplinair invoeren 130 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 131. 131. De richting bepalen 131 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 132. 132. Doel bepalenWat wil je met HNW bereiken? 132
 133. 133. Strategie = KISS Keep it Simple & Sunny 133Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 134. 134. Gelijk perfect?Simpel beginnen! 134 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 135. 135. Aanpak kiezen3 opties:Initiëren & sturenTop down / centraal project team met doelstellingenCoördineren & faciliteren(Centraal) aansluiten op bestaande ideeën & initiatieven & ervaring en deze ondersteunenLaissez fairedecentraal gaat iedereen aan de slag, learning by doing, wiel mag uitgevonden worden, naverloop van tijd ontstaan best practices 135 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 136. 136. Reserveer tijd & geld 136 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 137. 137. Op pad gaan 137Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 138. 138. Neem tijd om elders te kijken leer van ervaringen elders Naar Naar buiten binnen kijken kijken www.flickr.com/photos/joyoflife/23724427/ 138 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 139. 139. Zoek intern voorlopers, rolmodellen 139 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 140. 140. Neem tijd om te luisteren www.flickr.com/photos/joyoflife/23724427/ 140 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 141. 141. 141Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 142. 142. Begin niet direct in zee te zwemmen! 142 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 143. 143. Eerst wennen in het ondiepe 143 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 144. 144. http://www.flickr.com/photos/ripizzo/2310929170/ 144Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 145. 145. Probeer de mechanismes te begrijpen die je waarneemt 145Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 146. 146. Evalueer!Hoe gaat het? 146 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 147. 147. Lessons Learned The Good: Wat werkt? The Bad: Wat niet? The Ugly: Voor wie oppassen? 147 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 148. 148. Dank “verouderd” niet zomaar af ! Ruimte maken voor nieuw is goed Gooi wat werkt niet te snel weg! 148 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 149. 149. Afstemmen bevindingen 149 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 150. 150. Successen delen 150Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 151. 151. Uitrollen HNW ja / nee 151 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 152. 152. Het Nieuwe WerkenEen kwestie van beginnen! 152 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 153. 153. Even een slokje 153 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 154. 154. HR aan de slag met HNWMaatwerk, m.a.w. wat past?HR meten = weten = dialoog Cultuur scan op waarden Personeelsscan op competentiesManagementscan op stijl van leiding geven 154 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 155. 155. HR aan de slag met HNWWat is het vertrekpunt voor HNW? Is er een langere termijn visie en strategie? Staat management open voor verandering en handelt ze daar naar? Hoe plat is de organisatie ? Zijn primaire processen gestroomlijnd? Zijn er overzichtelijke & effectieve regels en procedures? Werkt men al met multi functioneel samengestelde teams? Is er al taakroulatie en taakautonomie ? Hoeveel ruimte is er al voor eigen initiatief en experimenteerzin? Is er veel inhoudelijk onderlinge contacten? Is er actieve uitwisseling van informatie en ideeën? Is er ruimte om zelf werk te organiseren? Is er resultaatafhankelijke beloning? Is er al actieve sturing op diversiteit in personeelsbestand? Etcetc. 155 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 156. 156. HR aan de slag met HNWOnthoud:Organizational change is difficult becausemost of our management systems aredesigned & people are rewarded, forstability Lawler & Worley 156 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 157. 157. HR aan de slag met HNWWerken aan HNW mentaliteit (sverandering) Veranderen is geen wedstrijd Verandering verlangt tijd om te wennen 157 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 158. 158. HR aan de slag met HNWLoslaten van oud en vertrouwd, rouwverwerking? Er is heel veel aandacht voor de winst van HNW iedere verandering heeft ook een prijs! die vormt de remmende kracht op elke verandering - wat gaat er verloren voor medewerkers? - wat dreigen leidinggevenden te verliezen? - wat verdwijnt er voor de klanten? Vgl. M. Thiecke op Linkedin 158 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 159. 159. HR aan de slag met HNWWerken aan HNW Mentaliteit (sverandering) dialoogsessies, ontmoetingen, workshops - Bewustwording maatschappelijke ontwikkelingen -Betekenis van “self management”, eigen verantwoordelijk -De klant en ik, wij en de klant- Betekenis geven aan integrale samenwerking tussen alle stakeholders ieder met “verschillend” eigen belang - Time management - Balans vinden en houden tussen werk en privé - Etcetc. 159 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 160. 160. HR aan de slag met HNW Top down borgen & faciliteren Bottom-up invullen 160 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 161. 161. Hoe organisaties vormgeven aan HNW?SNS REAAL- Geen vaste werkplekken- RVB werkt ook in open ruimte- Medewerkers werken gemiddeld anderhalve dag per week van huis uit- Medewerkers kunnen ook alle dagen op kantoor 161 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 162. 162. Hoe organisaties vormgeven aan HNW?Vodaphone- Niemand met vaste werkplek, ook directie niet- Speciale belplekken om in rust te bellen- Huddle rooms voor kort onderling overleg- Break-out zone, om even rust te vinden- Meubilair aangepast aan type gebruik, zoals beoogde tijd om te gebruiken 162 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 163. 163. Hoe organisaties vormgeven aan HNW?BerenschotBedrijfskantine omgebouwd en geschikt gemaaktom buiten lunch- tijden als flex-werkplek tebenutten“Concentratie ruimtes” beschikbaar voor 1persoon die in rust wil werken 163 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 164. 164. HR aan de slag met HNW• Een goed begin is het halve werk• Zorg voor een breed draagvlak• Werk aan mindset, verwachtingen• Werk integraal• Benut enthousiasme voorlopers• Begin klein bijv. met een proeftuin• Leer van successen en fouten elders• Ga aan de slag! 164 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 165. 165. OK of niet? 165 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 166. 166. Vragen ? 166Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 167. 167. Aan de slag in HR met “Het Nieuwe Werken” ? Bel Alexander Crépin inspiratie, innovatie en resultaat in HR, talent- & loopbaanmanagement + 31 653 641 905 www.crepinconsult.nl info@crepinconsult.nl twitter.com/AlexanderCrepinIk help je vooruit nl.linkedin.com/in/alexandercrepin 167 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 168. 168. Alexander Crépin HR services model Talent werven & Talent 2.0 loopbaan & verbinden employability ontwikkeling Talent M Sociale . Visie & HR Actie &Strategie Executie V O . Media . 2.0 Organisatie 2.0 HNWPerformance Management Innovatief samenwerken Professionele Training & Ontwikkeling Partners 168 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 169. 169. Einde 169Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management
 170. 170. Het Nieuwe Werken Dank u welThank You 170 Crépin Consult, Alexander Crépin voor inspiratie, innovatie & resultaat in HR, talent en loopbaan management

×