Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alfabetización dixital

939 views

Published on

Alfabetización dixital: propostas de formación

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alfabetización dixital

 1. 1. TALLERES DE ALFABETIZACIÓN DIXITAL
 2. 2. Introdución <ul><li>Porque estamos ao día en todas as aplicacións de uso doméstico e porque comezar polo principio xa non é dedicar horas e horas a Windows, Office, Photoshop, Outlook, etc. Propomos un verdadeiro plan de alfabetización dixital adaptábel a calquera segmento da poboación: rápido, simple, sen necesidade de instalar nada . </li></ul>WEB 2.0.
 3. 3. Web 2.0. <ul><li>Estas son algunhas das cousas que calquera persoa pode aprender a facer rapidamente a través da Web: </li></ul><ul><ul><li>Procurar información. </li></ul></ul><ul><ul><li>Xestionar o e-mail . </li></ul></ul><ul><ul><li>Descargar, almacenar, retocar e compartir fotografías e vídeos . </li></ul></ul><ul><ul><li>Procurar e ver / oír televisón e radio á carta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Crear blogs. </li></ul></ul><ul><ul><li>Crear presentacións… </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><ul><li>… Procurar persoas afíns a través da multitude de redes sociais con presenza na Internet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Realizar cada vez máis trámites administrativos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Facer a compra / compras a través de sitios seguros. </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilizar a banca electrónica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ler a prensa . </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilizar marcadores sociais e favoritos on-line para conservar as preferencias. </li></ul></ul><ul><ul><li>Consultar rutas para viaxes. </li></ul></ul>
 5. 5. E todo isto pode facerse <ul><li>a través dun escritorio virtual ao que o usuario pode acceder desde calquera ordenador conectado á Internet, con todas as súas especificacións e preferencias gardadas… </li></ul><ul><li>… na propia Internet . </li></ul>
 6. 6. Talleres <ul><li>Impartimos talleres en módulos de 3 hs. totalmente flexibles. Adaptados ao perfil e coñecementos dos asistentes. </li></ul><ul><li>Vexamos un exemplo: </li></ul>
 7. 7. Taller de blogs I <ul><li>Obxectivos : </li></ul><ul><ul><li>Crear un blog básico de texto e imaxe fixa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Facer unha primeira aproximación ás posibilidades do blog como recurso didáctico. </li></ul></ul><ul><li>Contidos : </li></ul><ul><ul><li>Que é un blog . </li></ul></ul><ul><ul><li>Como crear un blog en catro pasos. </li></ul></ul><ul><ul><li>As primeiras anotacións ou “posts”. </li></ul></ul>
 8. 8. Taller de blogs II <ul><li>Obxectivos : </li></ul><ul><ul><li>Aprender a incluír arquivos de imaxe, audio e vídeo nun blog. </li></ul></ul><ul><li>Contidos : </li></ul><ul><ul><li>Arquivos de imaxe, audio e vídeo: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Como aloxalos nun servidor. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Como incluílos nun blog. </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Taller de blogs III <ul><li>Obxectivos : </li></ul><ul><ul><li>Como facer popular un blog invisíbel . </li></ul></ul><ul><ul><li>Como “tunear” un blog </li></ul></ul><ul><ul><li>Unha aproximación ás posibilidades do blog como ferramenta de comunicación. </li></ul></ul><ul><li>Contidos : </li></ul><ul><ul><li>Como incluír un blog nos directorios para que sexa visíbel en Internet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ferramentas para blogs: contadores, foros, formularios, calendarios, etc </li></ul></ul>
 10. 10. Taller de blogs IV <ul><li>Obxectivos : </li></ul><ul><ul><li>Aprender a deseñar un blog colectivo : para que se quere, que se lle pide. </li></ul></ul><ul><ul><li>Como facer que sexa participativo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Establecer comunicación con outras comunidades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Como integrarse en algunha rede social de intereses semellantes. </li></ul></ul>
 11. 11. Taller de blogs IV <ul><li>Contidos : </li></ul><ul><ul><li>Obxectivo do blog colectivo . </li></ul></ul><ul><ul><li>Planificación de contidos para o blog. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reparto de tarefas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Procura e establecemento de contacto con proxectos similares na mesma poboación/comunidade autónoma, estado, continente... </li></ul></ul><ul><ul><li>Cantos máis, mellor: posibilidades de integración dos participantes nun blog nunha rede social de intereses semellantes. </li></ul></ul><ul><ul><li>O blog como ferramenta de comunicación. </li></ul></ul>

×