Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hans Sitt 20 estudios para violín op.32 Libro II

730 views

Published on

Hans Sitt 20 estudios para violín op.32 Libro 2
100 Violin Etudes, Op.32 (Sitt, Hans)
Sitt 20-etudes-2-5-positions-op.32-book ii

Published in: Education
 • Be the first to comment

Hans Sitt 20 estudios para violín op.32 Libro II

 1. 1. SCHIRMER’S LIBRARY OF MUSICAL CLASSICS HANS SITT Op. 32 Etudes For the Violin IN THREE BOOKS I Book I TWENTY ETUDES IN THE FIRST POSITION Library Vol. I'll Book II TWENTY ETUDES IN THE SECOND, THIRD, FOURTH AND FIFTH POSITIONS Library Vol. 37! ' Book III TWENTY ETUDES WITH CHANGE OF POSITION Library Vol. 873 G. SCHIRMER, INC. New York Copyright, 1907, by G. Schirmer, Inc. Prlnlod In duo u. s. A.
 2. 2. 2 Twenty Etudes in the Second, Third, Fourth and Fifth Positions. Hans Sitt. Op.32,Book II. 213 Lage. 2d Position. -_-i3T_—1 -n—‘ ’— . £1jZ1IjZTZj12I111 TIT llij lljijj Z? '—Z l. LIIZ1TZIj—Z111T-ZZXIIW-. JIZ. Lj-XJI I . LLITZZZTI Ll—11I —'2Z1——XI1Z‘-It “V171 l. .j: —IT": j:1:-111‘-it — -C M --Q--: T11-II I-J XXX‘ -2‘ 7_ - ? "- 11'“-—---2 .1‘ -.1 1 L11 II IL-jtjjj 1.3 f3 I 71.: II ———n= :_ —n " TIL l2_J————-—- T——-IT IL —T ZTI-Z-xgfi 111$‘ I4 : . I1-J2-“-—XZ12 2-I ——I—flZ-I I. ‘-Ll 3'1---1--121-nZ—j‘ IJII I. . 1111111-L 1fZ—I—Z-I11-2‘£ TZZI--1zIj? '1l —T‘ 1111’) I11-_——j—“T--—3i: -Z:1- T'- Z 1'1-T I 7&1 1-4 -J j--2-2-C--—--C "-T ——-I-2 I-Km-2 _I_ 21‘ 4-2“------‘I--I I-5- -- K— 1-22--J -C “IET'2—? ' _ 22-“ . ._’1:-111--‘—= =-= =2— 7'’ —. . *1 K -1=IZZ'I LC - I -T“ ‘ _ . _- '—--I_--fl'-Q-. T"----’-T mf': l-L-- -- . j1iI! ‘V'1K j‘B. :— I1 -I 1 Hljl IL-lI1IZjf-Cf —Z"Z ZZZ1§"— In—— -'-LL --- ‘ j‘_2I'— H2——- :1}? 41111113‘ CT‘. L- “lj —1Z1 XIII I1 jjl ZTZZIZZKJ W1 . 3 in III-C '_2 2 A— .1 Z—: '*1jf1Z-111.4 j".4ZIZZ. .£ $3" I I45‘--‘ If I j fijjji 1 TI llC—TT. JIjZf “$112.1 TV} 7113111 ‘Z :71 -. a—:1Z-j—Z———1 = l= 1———j-1-1--——1 1;—j—j1---1 - —' ZKZZXUZIIZ >-1:1: lZ: —j KW ——--1- --C-2-X2-1i--—-if HI! T'—j3‘2?‘-—_IZF‘- _-2 -Tij 1.‘ ‘IT. I1; 7‘-in 2 L gig; I . "- . —‘-K2-_—‘fl1n‘ W Hjjjjfi 1322.1 lax —: T--2/2 : _ “V--£2 — V I-‘- ISIO4 X
 3. 3. " ‘a all‘ ». muuI. tufi%an: as: ma' Aw‘: aw m. .um: a_a: IIIIn.4w E'o Jignuax 1.; arm’ ma —: n—-I--II—: .aI nu-In . I. .mé2——-'—: n$: niI1:. :It . g:m§%n—nnnm uv mama , gmuggmgn-I: Iumnuzja g—zn-its l . I: n E-IllCjTj? "’4j—: :Tjj% -1111?’ £1 E g . “T 1511} ? Hi V. , _ , ,. - _' V - J , 3 : , 7‘! -‘-‘—. —J" T"—. J. ? 'I- TE‘ ljjjlilj Iji- Mi 1j1.J1H1Xdlf. JflX£M1.J1i: .£H1T1ZZTK$fT111 : Z:1jKT1111—1ZZ11TH1ZZ1i%1i1ij1i“ ---'---"'2-—= === :§= ==: m:-"N-er. :g§? .:§: %afifia-H-W '-‘t-“ » ' nmmnaanfianaamuuuz . an Iuznumam uuns—InInu —mnnumIm$n—Iu. a Ex-E ' Efl§‘f§-”- Zjjjnfla-_-W Mama! ‘ :2 In ‘fifimum m. Aa! :$g1|—ifiE£—£: :mamunna. .a- nmnggxmm " " 1:91 1 V i ‘ ' H i‘ In: as 1: man ’ .1-. tu. .|—: &1Iinn1n. .:uiI1I— —m. J—1l J&nli gash: ———@ V I. .Iz1:uI| flIj$u——I- ——-I13-mwfluafl— @m———-———-Him _ “won-——. __—p—%run--— ‘_
 4. 4. . IZIEIIIIHE -fll 1I. dfi? J1-——$: —AIJIiI. J ET Q ? H—; ‘*hfi"—E-‘——! T XI IT Imlmm mmnmmuupaz an-1 1- ‘R. . » . , '1‘; rjmnlnusumsnn-fi 1.31 rII1—I—mnm: a.4nhnmu&$1 1 1 . l1.. uIIfl. J rum: -maximum: n. aIInII1IE. .mmI-—-——ml—$' . &FI$$ nnlulju-— nu. ‘ -ur-nztwuxi-—mtIu——uI_-j_‘—| —m nllmfl an-ram-I! ' -lj1J£w-———-E. ‘-‘manta Ir m E EXIT I IJIIIT Iuiljjliflj" I-Jljij IISEJ-I Ifllfi If I'_ Ii‘ l—dflX11——1lI lullljiéllll l. J1II$T—1ll'? _IIlZIZCIHI. £ III-J II! In JI: }ZI-: —:I-IIE%II—rI 1Ij*t—I--EII: -I — - Z I1:: fli1 ‘“I$: =IT-‘III m--m_u-nu I-mums: muaur-Ir -=5: un. J1 7 Hanan 1—aIn__———-III-—-Hum H Luna-u. —.-_1n‘——-—uInIItn = Z — Jung; A Hi at _. _____. :q. ._. gag ‘ pa ’ Inuml--'unIu‘-cigar Jnnl: uI: IuI__. —ngmg7§nuu. -I 91.4’ In ~unx J-nnujmnu-slur-mu nrsalnnqnx , «ulnar-mu r-u%_E§
 5. 5. mfg E &lEQ$1-J’ $flE Efl{lW? " fl-§"—§$E. I E9733’ 7% M W _ I IJQWX I n FLflEEF£ ’ EK——%oH$E' I 1.1:-In 1.: -Inuulnluusfi-nus nmnnna-———-In ~
 6. 6. W ___ M :2 S ___ O I P 8 mm __I i —I _ _ I I I I- 1’ _ m, L H! m _ 3
 7. 7. 3d Position. Moderate. #3:: = ==flulZPII". -_-= --= =’; = u-. '«. 'dIE£! !%! l:l "' ; .L'l‘ I1.‘- = -11—'j'f— IIE= "' n :2 ‘El Iii Ilii! 5:-1:: oin- E: == = ==--'-- . '-l'lI jjjffll ETC I. —rT‘Z Ljj--L '—f j. ..-. —1= .1:--3 L: U’ E j—-— j—— 18104
 8. 8. ' at rs-r'w: nm—uunwImmmm. a ruin: ‘—wm! n mmmamwmm E2ifl. E "£""""‘ua. u-u: "': %'4"’; '5'-fl? “§’u#'£5u§i§= ”“5£é'%Efi&'. %mEiT: '£a'E§ET%§I*-r"? 'i‘. ='+¥. iu'T"§“"-emag I ‘ _ , u I--’_*umn§vinn. a r-nmninsgfia um: :ana.4:wu—uu: — : .$IJ. fl@XZJ1Z-J HS. j$E; *jI1 . I. .ummI—*_/ —;———II l : :I———-—m——-seam--mt nmmamm LE immu- Iv~IIIiu; —:', I V I —————nIn_y_z_g_ EZian&——-—- __ _ . _ A, 3 Iuluiln Hr-I r'm. .i1-1m-wEnuramv1m— %2fim-I H-11: _g . ma£§. ama. am. mn. m ma" I"Z1mEl E§E. £If. flEu&%. fiS. BlE -C Fjjflfinfi ¢I1 ! l I ZTZ--KITS. HIT‘ E $'EKK? ‘fl' llfiiiflé N-IZTZ Jug mum E. ' msn. §su%| nm. a M-V1-In E Fjjlflfl-fl!7"ZT'Z1T'1—' 1 2% £Z1;%Z. JZLE'I 5}? ‘ XTTCZZZZ-1 III WjPZ: ;$fT'IIl J {1.£1uI1—————Z{: T¥§1.£ ITTZTZXILM 15971.1 £1--: %_=1X‘Z-E T'1¢T‘If1j’j--Zfj .1 . — i-- IE7? TTZTZI-T—*-$“‘*'—‘Z Iilnflflfi-I W'$J'iflElTZjE&fEXEfll E%£j €. %% "7'Z%§H"E-I _ V . . ., . . . . ——--" L - - V; '5 : 4.j-_-“E; E212“-*3?‘ E 2. ; E 4%j"'—j’-*"""*—‘—- "fill -Xflff--1T'Z— _1—. jmjC‘IZZ1 T 1&TZE$lRZ1fl 1.31% Z111?! ¥'$. Z'j'ZKX$j‘CX'CIT€I11:j'IZ1£ Q T" —X‘K —X. £J. £Z. dHI; -fist? -pf-T) & 3*/ H————-2 . %*fi%€jGiffljf' ' u£—-fiiifluijnl luifigaffl R-&%L1Eu%f1-TTXI —. di I! Riliff HETEMFI IP'$TEEEjEfi? 'fififl $13 flfiifijfifl-E1
 9. 9. j_ ‘id , Po‘sit‘i'on. . . Z —— & “PIE M . W- _ W m M A . _ . _m __
 10. 10. 10 3*? Lage. | 3d Position. H1 _-2-JZPTIH! Ij-J _. II‘ ——— —! —l‘: ..a . au 15:; ’§ I I: ;:';5=I_~! =."l= I=l£_"3 L. ill I ;1!— -‘I I. .C'Lf-jZ$— , HI‘: I T ' £1-‘—! =l= .l‘I I4. ' I-‘T2 ‘-_ “U—L 2 -— fnizrjlu-I-r 1/14- “I III I ———uC I11 1 '4
 11. 11. 4th Position. j —= =I -III I 1: II—u. . IE-—I" -FIE}; II-MI‘; ESEIFEIEIIII Q UI_I M fl"- — . I. . (‘Z3111 ‘ G?
 12. 12. 1 lWI IE-EM ITEMS-lT§T. J?j ji- r twtwm tnunemxrnuuuanlluuuuu-eI—n-Q-uu: en—-rs. a—um. r 1:-wsuusnnv-ur ; ;m.4—n: u1nnm. nuInnn2_-it-—I: ': rI. wn-. ' jar: ——Ig: gIe1,a!1—-I—un: puma: nI. ..uunnuunnInnnm= -ulna-—u-In Jfl . _-awn ‘awn nu: jzjjnun-a. iajv1—n: @z‘2sr Lw muzz; n:jmmnuag—w
 13. 13. “ V ham A man: at mum am: 1 nu-nwqnrweu xmmmmiazmmnmmmmxunumv-mun-‘saws: ‘V H Am I at uxz—u-u—uu—u--—-gn -uulnnuumum-tumultnul-‘———-—In————————muI---———m w‘ I If 1- T $131 j ; -Zijjjjjj I-113111 T? ‘ I I I . ‘ l. .T'C-. JX?1‘_T$j. §"C$'Z lZ%? f‘€§XZ jfinfig / . 1.. uflwrmmmn--ma-— --ma: mu- II-T‘, ——— - Wjinfli L. ~. ‘€1.. EK'flfI7 / &S*1EfT1-£1 . ,1: ' , :. ' , —’ . _a , . ‘_ . " ‘ .97 + I""f"_; ———7 1111?? ’ %' % Jul HIS’ —Z 1 IE! REE HIE IQ Zxtfijl-J 3“-§ZZ. J ' 13%’ l E&%Xl 1Elfifl§TEK§fi fiH‘ZfiiE -""1l1j11—ZZ1EZ'. L.J I‘ ——— — ‘x —- —-— . £ panama ' at ; .« ‘ ‘ ' ‘ am! 3 .1Aaun'1w1nrwnr1wfiouHu-mnw1—. a_' -’ H a anmanua—— 2- -Kg I. .f. &$. JI. £Z. filI-$1.1 IZ1.£EZ12f I111 m. Efi. £!fl-&$fifi. £% -l7j11$1ZZZZ 111 IZZZZZZEEETZC
 14. 14. 4‘? Luge. Moderate . 14 4th Position . §_. _.-_g-: -:n= -!- -‘-a-. '.? °:. '.= E== ==T-: . . . ; . , , J‘ I . : V. . . - .1 : Z1i1"'j| I«". j—ijl1£If, T.Zh}jj| I*: ‘j --. 'a= --= ==j$l= ::%. I = "‘? Z_lIIj l‘“lI_—: _I— Cnjl '-3"“-: —Z) 4-Il— 7:‘ ‘—‘- '1: II 18104
 15. 15. .~~ | . my . , 1-m__ unéss-V1 : .4:: —u22—--: —:a: sr—-'-r1 Emrmnnr-W ———mmu. s-aamumm-1.4 , ,: _m: - . _ TZ T—HTEiZ:1 ‘ XI£T%ZTTW1.JlT§'%llZIiK—-—-“SE11 I Q R % I-JiZj1jj— ? . . —~_. :! ¢_'I ~ , 'EIUT__——f-j _ J? ij-3 :1lIH’»"i'iP'%? Cl-J ' if -T .1XTguj1E¥fl"E%___-jS1jTjjZ 1I: "jC. £.§llfj1jjfjZl1—aI’ FEE , I. .IZIITiEWT §fim'WIEn[ TKFTPIWET BF'I: ‘ZIufl.4H&T&—————-—‘ TE? :3F«j9sE? "1ll! j I! '; _ . s . nmnnlauun 1 ix ' ‘ 'f—- K % r~——: $m%g? fim
 16. 16. 5th Position. 16 . zj—: ——v-u.4—1 1 1117-: 1:3‘- I--— = —- -- ——»4 Allegro moderate.
 17. 17. 5—. nljIP'% 2-VIZHZ" 1; Inn-Inn: -1 —l: —I In :2 1-llun-mu: -1': ' 1:)-I u. Ji' ll .1 mu-1.; 1:-1-: :—-—-—: l———-—-11- —. ——; Il——: uIu— j “yuan: nnun ——In.4l3IInaIIIInu& : j-zj. -— j_: ‘—I In: '7 . UiI.4m&. a 71-: man -| II—I: —l: -j—¢1u 1321-14!’ Hr-unxluns I. .$—1: .1 nr -—: ,—r', inu1u: ::j_‘-—1—1 -1.‘ ur-— jijjij : Xi H jllf If Hjjijj £! Zf: IIjBIZ. L:1=I j V j. __»“§Ij—Z XLZW . ‘ jzt : jr Jjjjjjnjjjjj ; jt. AII u-mn—naI1$:1—-jn—————-- _V (-51.11 Z: jj1—"‘*, _:j ""4? _: -—m“——_. '—*— j'“iL: :.J1_j: ‘--1‘: -gwu jjjjjijgjilj- —. §' H! .£ jfjlijjg : jj1—-g——--2:211 1:jj§. .1—! ‘!jijC. Ljljjj 7' 1jj—Zjj: j—CXi jjj < 2-1-2:: N , , % , _ , _ ’ 1 “ ~ — ' . ‘ . , jjjjjlj jj —‘ jjf ‘ ‘ 3111:: -:1: fli TZEJSL ‘ j 1 I @121: imam 5.51:--nan--—-. —_. ___. ——-—u—u1% 33:11: —r-I1n—n——n-Haj: -1-:2 Tr: -:. .mmI1|mmn% ----——:1s-1%-m Lj-wz . .mnuum 2 n§$%nnIni 3
 18. 18. é 2 ~ , M‘ l lH IC1E? flT§m --~——$5.<12E‘§5E@' Ujifi ‘ I - , W ~ ~ v - ~ ~ fivw mm: .4 fjjjfijjfl-J H Zjfij IE 1jjIj111$1jIZ—-£I— 1111111 nTl%E—jI—$Z§1:? ESflj T’? iE~ZfKT"IZ———-'—ZTVJflZ', —K ‘ —K— 3 j? j—j“—-Z? ’jj; ‘1j’Z j—F’ A ': :| K 7‘ 1.413111 £11}. II‘ - _—-C1"‘g" I-J ’ .1 3'1 Suflfiiflfijjiflf-*———3?ij-%%ul lifiiflifi lJ . /“T113111 j —C—I. I 1271C II VI LIXZTIT-JZ—7', j I T V"! ”‘ : A: ‘ ‘ »—»- " Tfldifi Q—-C ii HKE4?H. E*§%—j"‘*. —: “-if ~ . . % : U ‘ . _ Q : » . _‘ . < _ C——"fl£KfiZKflC—T1H In-dX$. H——ZCE‘— FGCflC~. “EH-I lmnllaiif I'ia‘.1fi: iP'hl Ml TEE’? J-£KH{IlflE—————K ‘ "’jL; ‘j— CXTI "§"'Lj-J "$I-4—: C— ¢_ W V. W. ,_. ,. .. . ... ,-. .., .. , F”; I ~ . »_. m L » , ... _m. -- VF -- *« . ,. l§lCHrDW¥1TI V ufifl -£3 lH"‘—E= §HIZX HT €fll&‘B'Y ad-I L£ ~ -t§§«“H§ElE'Z'; "I 'fiI§% . - = J§uf'mfl&WIK’»%; £EH%:5P'Il ll-Jfli—flMIvY % €. $@£%ME j‘ i£§? 'H3z‘«V'I 1-K I'Dlli§V'hsII1— EH . , «W - ~ - --u : r- -rr -r u———
 19. 19. finmmlzzunamimrm Tfj‘ fllnlidfd JTIJE 1-JEETC 1 “o: s.1t1:on. i —2x. .wr-cant T -—: a_ I . .. .i 5 J

×