Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation of Sewage Sludge Treatment Options and Technologies. In Lithuanian. A.Brazas, Oct. 2010

583 views

Published on

A Review on Sewage Sludge Treatment Options and Technologies (Slide presentation in Lithuanian). A. Brazas, October 2010.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation of Sewage Sludge Treatment Options and Technologies. In Lithuanian. A.Brazas, Oct. 2010

 1. 1. 1111 Lietuva 2010 GalimosNVĮdumblotvarkymo (apdorojimo)alternatyvos Apžvalgoje pateikiama esama nuotekų valymo įrenginių (NVĮ) dumblo tvarkymo (apdorojimo) padėtis, aprašomi numatomi įdiegti (pagal Dumblo tvarkymo investicinę programą) dumblo apdorojimo įrenginiai ir pateikiami įvairūs galimi NVĮ dumblo tvarkymo (apdorojimo) variantai EcoForce Baltic Ltd P.Lukšio g. 7 LT- 08221 Vilnius Tel./fax. +370 5 21 02 178 Mobil. tel. +370 687 76633 El. paštas ecoforce@zebra.lt
 2. 2. 2 EcoForce Baltic Ltd Atlieku tvarkymo konsultantai, UAB atk@zebra.lt Parengė: Alfonsas BRAZAS 2010.09.30
 3. 3. 33 NVĮ dumblo tvarkymo situacija po 1990 m. iki ~ 2005 m. • Po 1990 m. NVĮ susidaręs dumblas būdavo nusausinamas/nuvandeninamas ir kaupiamas dumblo aikštelėse arba išvežamas į dumblo kaupyklas (lagūnas). • Dalis (mažiau kaip 25 proc.) NVĮ susidariusio dumblo buvo išvežama į laukus – dirvų tręšimui. • Dumblo aikštelės ir kaupyklos (lagūnos) gan sparčiai artėjo prie užsipildymo (perpildymo) ribos. • NVĮ nebuvo vykdoma jokio dumblo nukenksminimo/stabilizavimo (kai kur buvusios dumblo nukenksminimo kalkėmis linijos buvo išardytos). • Situacija pamažu pradėjo keistis tik apie 2005 m.: – Utenoje pastatyti pirmieji, vėliau Panevėžyje ir Kaune, dumblo anaerobinio pūdymo įrenginiai, kuriuose išgaunamos biodujos. – Vilniuje 2005 m. pradėtas pirminio dumblo kompostavimas atviruose kaupuose, maišant jį su įvairiomis struktūrinėmis medžiagomis (susmulkintomis medienos atliekomis, žaliosiomis atliekomis, šiaudais ir pan.). • 2005-2006 m. parengta ir 2006 m. balandžio mėn. patvirtinta Galimybių studija ir investicinė programa dumblo tvarkymui Lietuvoje.
 4. 4. 44 NVĮ dumblo tvarkymo situacija 2005 metais
 5. 5. 55 Dabar (2010 m.) egzistuojanti NVĮ dumblo tvarkymo sistema
 6. 6. 66 Dabar (2010 m.) egzistuojanti NVĮ dumblo tvarkymo sistema - kur yra pastatyti anaerobinio pūdymo (biodujų išgavimo) įrenginiai
 7. 7. 77 Dabar (2010 m.) egzistuojanti situacija • Skaičiuojant sausosiomis medžiagomis per metus susidaro virš 75 tūkst. tonų NVĮ dumblo. • NVĮ dumblas, kuris po nusodinimo turi tik 3-5 proc. sausųjų medžiagų yra nuvandeninamas presų arba centrifugų pagalba iki ~ 20 proc. sausųjų medžiagų ir saugojamas (kaupiamas) dumblo aikštelėse ar dumblo kaupyklose (lagūnose) arba išvežamas (dalis jo) į laukus - dirvoms tręšti. • Šiuo metu dumblo anaerobinio pūdymo (biodujų išgavimo) įrenginiai jau veikia šiuose miestuose: Utenoje, Panevėžyje, Kaune, Klaipėdoje; statomi – Šiauliuose ir Vilniuje; šiemet turėtų prasidėti projektavimas ir kitąmet statybos: Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Mažeikiuose, Telšiuose, Tauragėje ir Šilutėje. • Visuose šiuose miestuose šiemet turėtų prasidėti po anaerobinio pūdymo gauto nuvandeninto dumblo terminio džiovinimo įrenginių projektavimas ir kitąmet statybos/montavimo darbai. • Likusiuose miestuose dumblas kol kas tvarkomas po senovei – tik nuvandeninamas ir saugomas aikštelėse/kaupyklose arba išvežamas į laukus – dirvoms tręšti. • Vilniuje kompostuojamas visas pirminis dumblas ir dalis perteklinio.
 8. 8. 88 Galimos NVĮ dumblo tvarkymo alternatyvos
 9. 9. 99 Kas numatoma padaryti jau artimiausiu metu (2010-2012 m.) pagal Dumblo investicinę programą • Pastatyti dumblo anaerobinio pūdymo (biodujų išgavimo) įrenginius šiuose miestuose: Vilniuje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Mažeikiuose, Telšiuose, Tauragėje ir Šilutėje. • Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Mažeikiuose, Telšiuose, Tauragėje, Šilutėje, Utenoje ir Visagine pastatyti po aerobinio pūdymo gauto nuvandeninto dumblo terminio džiovinimo įrenginius. • Druskininkuose, Ukmergėje, Jonavoje, Kaišiadoryse, Raseiniuose, Kelmėje, N. Akmenėje, Biržuose, Švenčionėliuose – Švenčionyse turi būti suprojektuotos ir pastatytos dumblo kompostavimo aikštelės. • Likusieji miestai nuvandenintą NVĮ dumblą turės pristatyti apdoroti į aukščiau išvardintus anaerobinio pūdymo įrenginius arba minėtas dumblo kompostavimo aikšteles (taip pat yra galimybė NVĮ dumblą kompostuoti kartu su žaliosiomis atliekomis (medžių šakomis ir lapais bei žole) kiekvienoje savivaldybėje (ten kur nebus įrengiamos dumblo kompostavimo aikštelės) jau įrengtoje arba artimiausiu metu įrengsimoje žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje – dumblas ir žaliosios atliekos visur kompostuojamos kartu (žaliosios atliekos kaip struktūrinė medžiaga)
 10. 10. 1010 Įvairios dumblo apdorojimo technologijos – temperatūra, slėgis ir laikas
 11. 11. 1111 Metodai pagerinantys perteklinio dumblo anaerobinį puvimą (bakterijų suvirškinamumą) dėl dumblo ląstelių suskaldymo (išardymo) • Mechaniniai perteklinio dumblo ląstelių suskaldymo/suardymo metodai ir įrenginiai ( ultragarsiniai homogenizatoriai (UH- Ultrasonic Homogenizers), aukšto slėgio homogenizatoriai (HPH – High Preassure Homogenizers), aukštos įtampos ir dažnio pulsuojantys elektro-hidrauliniai įrenginiai (HPP – High Performance Pulse Technique), besitrinančių rutuliukų malūnas (SBM – Stirred Ball Mills), mechaniniai aukšto slėgio čiurkšlės įrenginiai (MJS – Mechanical Jet Smash Technique), Lysato centrifuga (LC – Lysat – Centrifugal – Technique) ir kiti) • Terminiai – slėgio metodai (Cambi termohidrolizė) • Cheminiai- slėgio metodai (MicroSludge disintegrator) • Biologiniai – cheminiai metodai (probiotikai – biocheminė hidrolizė)
 12. 12. 1212 Metodai pagerinantys perteklinio dumblo anaerobinį puvimą (bakterijų suvirškinamumą) dėl dumblo ląstelių suskaldymo (išardymo) Įprastiniai anaerobiniai pūdytuvai paprastai suskaldo ir paverčia metanu tik iki 30 proc. perteklinio dumblo ir iki 60 proc. pirminio dumblo. Todėl biodujų išeigai padidini yra naudojami įvairūs dumblo ląstelių dezintegratoriai/homogenizatoriai. Šiuo metu Vilniuje statomi Cambi termohidrolizės ir anaerobinio pūdymo įrenginiai leis padidinti biodujų išeigą iki 50 proc. palyginus su biodujų išeiga kai anaerobiniam pūdymui naudojamas neapdorotas perteklinis dumblas. MicroSludge dezintegratorius padidina biodujų išeigą nuo 35 iki 50 proc. Mechaniniai dezintegratoriai/homogenizatoriai padidina biodujų išeigą nuo 10 iki 35 proc. Probiotikų naudojimas padidina biodujų išeigą nuo 10 iki 25 proc.
 13. 13. 1313
 14. 14. 1414
 15. 15. 1515
 16. 16. 1616
 17. 17. 1717
 18. 18. 1818
 19. 19. 1919
 20. 20. 2020 Cambi terminės hidrolizės procesas
 21. 21. 2121
 22. 22. 2222
 23. 23. 2323 Cambi dumblo termohidrolizės įrenginiai
 24. 24. 24
 25. 25. 25
 26. 26. 26
 27. 27. 27 Vilniaus NVĮ dumblo anaerobinio pūdymo įrenginiai Cambi dumblo termohidrolizės įrenginiai
 28. 28. 2828 Įprastiniai NVĮ įrenginiai su numatomu dumblo anaerobiniu pūdymu (biodujų išgavimu) – žr. sekančioje schemoje
 29. 29. 2929 Įprastiniai dumblo anaerobinio pūdymo (biodujų išgavimo) įrenginiai
 30. 30. 3030 Ar būtinai DABAR reikalingi dumblo dezintegravimo/homogenizavimo įrenginiai ? • Ne – nebūtinai, nes esant dabartinėms “žaliosios” elektros energijos supirkimo kainoms (30 ct/kWh) ir šilumos gamybos kaštams (~ 10-15 ct/kWh) – įrenginiai paprasčiausiai neatsiperka, t. y. gautos papildomos pajamos už papildomas biodujas nepadengia įrenginių investicinių ir eksploatacinių kaštų. • Ultragarsinį dezintegratorių arba MicroSludge dezintegratorių/homogenizatorių paprasčiausiai bus galima įrengti/pastatyti ir vėliau – kai padidės elektros energijos supirkimo ir šilumos gamybos kainos. • Probiotikus galit pradėti naudoti bet kada – kai tik tai pasidarys ekonomiškai tikslinga.
 31. 31. 3131 Anaerobinio pūdymo dumblo nuvandeninimas Presai ir centrifugos
 32. 32. 3232 Ką toliau daryti su nuvandenintu dumblu? Ko gero tai yra pagrindinis šiandienos klausimas • Dumblo tvarkymo investicinėje programoje numatyta: – Didžiuosiuose miestuose (ten kur bus anaerobinis pūdymas (biodujų išgavimas)) – terminis džiovinimas ir granuliavimas/briketavimas bei po to sekantis džiovinto dumblo sukūrenimas (nors yra numatyta ir teorinė galimybė granules naudoti kaip trąšas – ko gero tik techninėms kultūroms, energetinių augalų plantacijoms ir miškams tręšti) – Likusiuose miestuose – dumblo kompostavimas ir išvežimas į laukus – dirvoms tręšti. • Bet vietoje brangaus terminio džiovinimo galima naudoti bio-džiovinimą: – Modulinius konteinerinius bio-džiovintuvus – Bio-džiovinimo tunelius • Vietoje brangaus terminio džiovinimo galima naudoti ekstruderius ir, pridėjus struktūrinės biomasės (medienos atliekų, šiaudų, durpių), gaminti tuos pačius kuro briketus, tik didesnio kaloringumo – bet svarbiausia gerokai pigiau.
 33. 33. 3333
 34. 34. 3434
 35. 35. 3535 Terminis džiovinimas
 36. 36. 3636
 37. 37. 3737 Terminis džiovinimas (kaštai)
 38. 38. 38
 39. 39. 39
 40. 40. 40
 41. 41. 41
 42. 42. 4242
 43. 43. 4343
 44. 44. 4444
 45. 45. 4545
 46. 46. 4646
 47. 47. 4747
 48. 48. 4848
 49. 49. 4949 Moduliniai bio-džiovintuvai
 50. 50. 5050 Statomi bio-džiovinimo tuneliai
 51. 51. 5151 Nukenksminimas/stabilizavimas maišant su kalkėmis
 52. 52. 5252 Nukenksminimas/stabilizavimas maišant su kalkėmis
 53. 53. 53
 54. 54. 5454 Išdžiovintas dumblas bus sukūrenamas specialioje ko-generacinėje jėgainėje, kūrenamoje atliekomis arba iš atliekų pagamintu kuru (SFR/RDF) • Tačiau yra galimi ir kiti išdžiovinto dumblo panaudojimo būdai: – Dumblo džiovinimas ir sukūrenimas cemento fabrike – Vitrifikacija (dumblo pavertimas į stiklą - sustiklinimas) – Sukūrenimas pirolizės įrenginyje – Bioetanolio gamyba
 55. 55. 5555
 56. 56. 5656 MINERGY vitrifikacija/sustiklinimas
 57. 57. 5757 MINERGY vitrifikacija/sustiklinimas (kaštai)
 58. 58. 5858
 59. 59. 59
 60. 60. 6060 Bioetanolio gamyba
 61. 61. 6161 Senas patikrintas metodas – dumblo kompostavimas • Miestuose, kuriuose nebus įrengta dumblo anaerobinio pūdymo (biodujų išgavimo) įrenginių – dumblas bus kompostuojamas • Gal būt bus kompostuojama ir dalis dumblo po anaerobinio pūdymo – nes pasirodys, kad džiovinti termiškai yra labai brangu (brangūs įrenginiai ir dideli eksploatacijos kaštai)
 62. 62. 6262 NVĮ dumblo ir žaliųjų atliekų (struktūrinės masės) kompostavimas
 63. 63. 6363 NVĮ dumblo ir žaliųjų atliekų (struktūrinės masės) kompostavimas Atviri ir uždari aeruojami komposto kaupai bei LDPE rankovės
 64. 64. 6464 NVĮ dumblo ir žaliųjų atliekų (struktūrinės masės) kompostavimas Uždari reaktoriai
 65. 65. 65 NVĮ dumblo ir žaliųjų atliekų (struktūrinės masės) kompostavimas Vertikalūs ir horizontalūs tuneliai/konteineriai - uždari reaktoriai
 66. 66. 6666 NVĮ dumblo ir žaliųjų atliekų (struktūrinės masės) kompostavimas Kompostavimo konteineriai
 67. 67. 6767 NVĮ dumblo ir žaliųjų atliekų (struktūrinės masės) kompostavimas Vertikalūs tuneliai
 68. 68. 6868 NVĮ dumblo ir žaliųjų atliekų (struktūrinės masės) kompostavimas Horizontalūs tuneliai Germs Spores Aerationpipes with ventilation Odours Water vapour Semi-permeable laminate Organic material
 69. 69. 6969 NVĮ dumblo ir žaliųjų atliekų (struktūrinės masės) kompostavimas Kompostavimo vonios
 70. 70. 7070 NVĮ dumblo ir žaliųjų atliekų (struktūrinės masės) kompostavimas C:N santykis
 71. 71. 7171 NVĮ dumblo ir žaliųjų atliekų (struktūrinės masės) kompostavimas
 72. 72. 7272 Tai kokią iš ateities alternatyvų pasirinkti ?
 73. 73. 7373 Tai kokią iš ateities alternatyvų pasirinkti ?
 74. 74. 7474 Tai kokią iš ateities alternatyvų pasirinkti ?
 75. 75. 7575 Kokias technologijas vertino Otavos miestas Kanadoje esamos infrastruktūros su anaerobinio pūdymo įrenginiais papildymui
 76. 76. 7676 Dumblo sezoninis saugojimas ir išvežimas į laukus – dirvai tręšti
 77. 77. 7777 Dumblo terminis džiovinimas ir jo sukūrenimas arba išvežimas į laukus – dirvai tręšti
 78. 78. 7878 Dumblo stabilizavimas kalkių pagalba ir sukūrenimas arba išvežimas į laukus - dirvai tręšti
 79. 79. 7979 Nedžiovinto dumblo sukūrenimas
 80. 80. 8080 Energijos iš atliekų ir dumblo procesas
 81. 81. 8181 Dumblo kompostavimo procesas
 82. 82. 8282 Dumblo ir bioskaidžių komunalinių atliekų kompostavimas
 83. 83. 8383 Auto terminio aerobinio pūdymo procesas
 84. 84. 8484 Termofilinio anaerobinio pūdymo procesas
 85. 85. 8585 Kalkių įterpimo įrenginių supaprastinta schema
 86. 86. 8686 Kompostavimo fabriko supaprastinta schema
 87. 87. 8787 Pirminio dumblo apdorojimas Vokietijos Šiaurės Reino – Vestfalijos žemėje 1998-2005 m.
 88. 88. 8888 Perteklinio dumblo apdorojimas Vokietijos Šiaurės Reino – Vestfalijos žemėje 1998-2005 m.
 89. 89. 8989 Dumblo tvarkymas Bavarijoje 1991-2001 m.
 90. 90. 9090 Dumblo tvarkymas JAV ir Kanadoje 2005 m.
 91. 91. 9191
 92. 92. 92 Ačiū už dėmesį ory Alfonsas BRAZAS EcoForce Baltic Ltd P. Lukšio g. 7, LT-08221, Vilnius Tel./faksas 8-5-21 02 178 Mob. tel. +370 687 76633 El. paštas: a.brazas@zebra.lt ecoforce@zebra.lt

×