Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
UAB “Atliekų tvarkymo konsultantai”
P. Lukšio g. 7, LT-08221, Vilnius
Tel./faksas (8-5) 2102 178
Mob. tel. : +370 687 76...
Komunalinių atliekų tvarkymo vektorius - problemos
• Pasirinktas (ar tiesiog taip susiklostęs ?) vektorius – likusių (po a...
• Atskiro (rūšiuojamojo) atliekų surinkimo problemos:
3
Komunalinių atliekų tvarkymo vektorius - problemos
• Iki šiol vis dar neapsisprendžiama dėl maisto/virtuvės atliekų atskiro surinkimo
iš daugiabučių namų miestuose – nors ta...
• PASIŪLYMAS iki šiol vis dar neapsisprendžiandžiantiems dėl
maisto/virtuvės atliekų atskiro surinkimo iš daugiabučių namų...
• Mūsų siūlomas komunalinių atliekų tvarkymo modelis:
6
Komunalinių atliekų tvarkymo vektorius - problemos
• Mūsų siūlomas komunalinių atliekų tvarkymo modelis:
7
Komunalinių atliekų tvarkymo vektorius - problemos
8
© Alfonsas Brazas, UAB "Atliekų tvarkymo konsultantai", 2012
Mišrios
komunalinės
atliekos
Pavojingos
atliekos
EEĮ atliek...
9
© Alfonsas Brazas, UAB "Atliekų tvarkymo konsultantai", 2012
Mišrios
komunalinės
atliekos
Pavojingos
atliekos
EEĮ atliek...
10
Bioskaidžių atliekų biologinis apdorojimas
Mišrios
komunalinės
atliekos
Maisto/virtuvės atliekos
įskaitant iš daugiabuč...
11
PROBLEMOS PRIEŽASTYS PASEKMĖS
1. Nenorima įdiegti atskiro maisto/virtuvės
atliekų surinkimo iš daugiabučių namų
miestuo...
• Mūsų siūlomas komunalinių atliekų tvarkymo modelis:
12
Komunalinių atliekų tvarkymo vektorius - problemos
• Pakuočių atliekų, elektros ir elektronikos įrangos atliekų ir kitų
nebetinkamų naudoti apmokestinamųjų gaminių surinkimo...
• Atskiro surinkimo plėtra yra glaudžiai susijusi su
apmokėjimo už komunalinių atliekų surinkimo ir jų
tvarkymo paslaugas ...
15
Apmokėjimas už komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugas pagal PASLAUGŲ PIRKIMO modelį
© Alfonsas Brazas, ...
16
Apmokėjimas už komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugas pagal KONCESIJOS modelį
© Alfonsas Brazas, UAB "A...
17
© Alfonsas Brazas, Apmokėjimo už komunalinių atliekų tvarkymą modelis
UAB "Atliekų tvarkymo pagal paskutinius (2012 m.)...
G a l i m a s atliekų turėtojų apmokestinimo modelis - atliekų turėtojų
skatinimas (motyvacija) rūšiuoti atliekas
18
Šiuo ...
19
• Vienintelis realistiškas sprendimas galėtų būti toks:
 dalį bendrųjų komunalinių atliekų surinkimo (įskaitant ir ant...
20
• Su siūlomu modeliu atrodo viskas aišku, jeigu yra galima
pasistatyti individualų konteinerį – t. y. individualių namų...
21
• Lietuvoje šiuo metu yra kuriama daug iliuzijų ir mitų dėl atliekų turėtojų
apmokestinimo (įmokos arba vietinės rinkli...
22
• Kalbant apie atliekų turėtojų motyvaciją (skatinimą) rūšiuoti
susidarančias komunalines (buitines ir panašias) atliek...
23
• Kita reali – ir pati rimčiausia – galimybė motyvuoti (skatinti) atliekų
turėtojus rūšiuoti susidarančias buitines atl...
24
G a l i m a s atliekų turėtojų apmokestinimo modelis - atliekų turėtojų
skatinimas (motyvacija) rūšiuoti atliekas
25
G a l i m a s atliekų turėtojų apmokestinimo modelis - atliekų turėtojų
skatinimas (motyvacija) rūšiuoti atliekas
26
G a l i m a s atliekų turėtojų apmokestinimo modelis - atliekų turėtojų
skatinimas (motyvacija) rūšiuoti atliekas
27
• Problema – pamąstymui
• Kaip visi gerai žinote – ateityje individualiose namų valdose numatoma
įdiegti tokią (trijų k...
28
UAB “Atliekų tvarkymo konsultantai”
P. Lukšio g. 7, LT-08221, Vilnius
Tel./faksas (8-5) 2102 178
Mob. tel. : +370 687 7...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mišrių komunalinių atliekų tvarkymo alternatyvos, problemos ir perspektyvos. A.Brazas, 2012

752 views

Published on

Mix MSW Management and Treartment: Alternatives, Problems and Perspectives. Slide presentation in Lithuanian. A.Brazas, 2012

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mišrių komunalinių atliekų tvarkymo alternatyvos, problemos ir perspektyvos. A.Brazas, 2012

 1. 1. 1 UAB “Atliekų tvarkymo konsultantai” P. Lukšio g. 7, LT-08221, Vilnius Tel./faksas (8-5) 2102 178 Mob. tel. : +370 687 76633 atk@zebra.lt, a.brazas@zebra.lt Alfonsas Brazas Direktorius Ar teisingas besiformuojantis (pasirinktas?) komunalinių atliekų tvarkymo vektorius (strategija) – p r o b l e m o s , p r i e ž a s t y s , p a s e k m ė s
 2. 2. Komunalinių atliekų tvarkymo vektorius - problemos • Pasirinktas (ar tiesiog taip susiklostęs ?) vektorius – likusių (po atskiro surinkimo) mišrių komunalinių atliekų mechaninis – biologinis apdorojimas  Problema 1 – kokią produkciją gamins tos MBA gamyklos? Ar ji turės paklausą – t. y. ar galima bus ją realizuoti?  Problema 2 - per mažai dėmesio skiriama atskiro surinkimo plėtojimui (žr. sekančią skaidrę)  Problema 3 – atskirai nesurenkamos maisto/virtuvės atliekos iš daugiabučių namų miestuose, o maisto/virtuvės atliekos iš maitinimo ir prekybos įmonių surenkamos blogai (situacija – kritiška).  Problema 4 – nekuriami pajėgumai atskirai surinktų bioatliekų anaerobiniam apdorojimui ir/ar kompostavimui, nes tam tiesiog nebėra lėšų (jos visos skirtos MBA gamykloms pastatyti). • IŠVADA – nustatytos biosklaidžių atliekų patekimo į sąvartynus mažinimo užduotys nebus vykdomos (bent iki 2015 m. imtinai – praktiškai garantuotai). 2
 3. 3. • Atskiro (rūšiuojamojo) atliekų surinkimo problemos: 3 Komunalinių atliekų tvarkymo vektorius - problemos
 4. 4. • Iki šiol vis dar neapsisprendžiama dėl maisto/virtuvės atliekų atskiro surinkimo iš daugiabučių namų miestuose – nors tai yra tiesiog neišvengiama (anksčiau ar vėliau – tai vis vien reikės daryti). 4 Komunalinių atliekų tvarkymo vektorius - problemos
 5. 5. • PASIŪLYMAS iki šiol vis dar neapsisprendžiandžiantiems dėl maisto/virtuvės atliekų atskiro surinkimo iš daugiabučių namų miestuose: 5 Komunalinių atliekų tvarkymo vektorius - problemos • Diegti decentralizuotą maisto/virtuvės atliekų surinkimo ir jų perdirbimo sistemą (ji plačiai taikoma Austrijoje):  Maisto/virtuvės atliekas iš maitinimo bei prekybos įmonių ir daugiabučių namų miestuose surenka (netoli) aplinkui tuos miestus esantys fermeriai !!!  Surinktos atliekos yra apdorojamos anaerobiškai (išgaunamos biodujos) ir/ar kompostuojamos atitinkamuose fermerių įrenginiuose – kartu su žemės ūkio atliekomis !  Gautas kompostas yra naudojamas fermerių ūkiuose kaip organinė trąša/organinis dirvožemio pagerintojas !!! • Kodėl šios geros patirties nepritaikius Lietuvoje? • PABANDYKIM suorganizuoti panašią sistemą – pamatysit kaip viskas puikiai pasiseks, o kartu paremsim ir fermerius !
 6. 6. • Mūsų siūlomas komunalinių atliekų tvarkymo modelis: 6 Komunalinių atliekų tvarkymo vektorius - problemos
 7. 7. • Mūsų siūlomas komunalinių atliekų tvarkymo modelis: 7 Komunalinių atliekų tvarkymo vektorius - problemos
 8. 8. 8 © Alfonsas Brazas, UAB "Atliekų tvarkymo konsultantai", 2012 Mišrios komunalinės atliekos Pavojingos atliekos EEĮ atliekos Kitų apmokestinamų gaminių atliekos Didžiosios (stambiagararitės) atliekos Statybos/griovimo atliekos Likusios mišrios komunalinės atliekos Antrinės žaliavos, įskaitant pakuočių atliekas Žaliosios atliekos Maisto/virtuvės atliekos, įskaitant iš daugiabučių namų miestuose MBA gamykla Antrinėsžaliavos:<15% KAK-kiekirkoks? III ir aukštesnė klasė: > 15 MJ/kg, H2O<20%, Cl<1,0% Cemento fabrikas IV arba net žemesnė klasė: < 12 MJ/kg, H2O<25%, Cl<1,5% Techniniskompostas- kiek? Stabilatasirinertinės atliekos-kiek? Sąvartynas Inertinių atliekų Sąvartynas Atliekų arba KAK sukūrenimo gamykla Maisto/virtuvės atliekų atskirai surinkti neplanuojama Pavojingos atliekos surenkamos blogai Likusiosmišrios komunalinėsatliekos- 8085%-įMBAgamyklą Dabar susiformavęs (bebaigęs susiformuoti) komunalinių atliekų tvarkymo vektorius
 9. 9. 9 © Alfonsas Brazas, UAB "Atliekų tvarkymo konsultantai", 2012 Mišrios komunalinės atliekos Pavojingos atliekos EEĮ atliekos Kitų apmokestinamų gaminių atliekos Didžiosios (stambiagararitės) atliekos Statybos/griovimo atliekos Likusios mišrios komunalinės atliekos Antrinės žaliavos, įskaitant pakuočių atliekas Žaliosios atliekos Maisto/virtuvės atliekos, įskaitant iš daugiabučių namų miestuose > 1/3 susidarančio kiekio arba > 15% visų atliekų MBA gamykla Antrinėsžaliavos:<10% KAK:IIIklasė~1520% IVklasė~30% Techniniskompostas: ~1520% Stabilatasirinertinės atliekos:~2530% Sąvartynas III ir aukštesnė klasė: > 15 MJ/kg, H2O<20%, Cl<1,0% Cemento fabrikas IV arba net žemesnė klasė: < 12 MJ/kg, H2O<25%, Cl<1,5% Atliekų arba KAK sukūrenimo gamykla Inertinių atliekų Sąvartynas ARBA ? Mišrių atliekų sukūrenimo gamykla Pavojingų atliekų surinkimas - išplėtotas Išplėtotas maisto/virtuvės atliekų atskiras surinkimas Likusiosmišrios komunalinėsatliekos- 6570%-įMBAgamyklą Galimas kitoks (alternatyvus) komunalinių atliekų tvarkymo vektorius
 10. 10. 10 Bioskaidžių atliekų biologinis apdorojimas Mišrios komunalinės atliekos Maisto/virtuvės atliekos įskaitant iš daugiabučių namų miestuose: > 1/3 susidarančio kiekio arba > 15% visų susidarančių buitinių atliekų Išplėtotas maisto/virtuvės atliekų atskiras surinkimas !!! Žemės ūkio atliekos (mėšlas/srutos, augalinės atliekos, kukurūzų silosas ir kitkas) Žemės ūkio produkcijos perdirbimo atliekos (skerdyklų ir mėsos perdirbimo, grūdų perdirbimo (alaus, alkoholio, bioetanolio, biodyzelino gamybos) pieno perdirbimo ir kt. maisto pramonės atliekos) Anaerobinis apdorojimas - biodujų gamyba ir jų panaudojimas energijos (elektros ir šilumos) gamybai Elektra Šiluma Anaerobinis raugas Centrifūga arba presas Skysta anaerobinio raugo frakcija Skysta organinė trąša - išlaistoma laukuose ir apariama "Sausa" ( ≥ 20% s.m.) anaerobinio raugo frakcija Kompostavimas Šiaudai ir miškininkystės atliekos bei žaliosios atliekos Kompostas Organinė trąša - organinis dirvožemio pagerintojas
 11. 11. 11 PROBLEMOS PRIEŽASTYS PASEKMĖS 1. Nenorima įdiegti atskiro maisto/virtuvės atliekų surinkimo iš daugiabučių namų miestuose. Todėl bioatliekų surinkimo ir apdorojimo (anaerobinis + kompostavimas arba tik kompostavimas) plėtra artimiausiu metu (bent jau iki 2015 m. pabaigos) praktiškai nevyks: a) žaliosios atliekos iš viešųjų plotų jau surenkamos praktiškai visur (rezervai plėtrai – maži), b) vienintelė plėtra – namudinis žaliųjų atliekų (+ maisto/virtuvės atliekų ?) kompostavimas individualiose namų valdose, panaudojant kompostavimo dėžes. Klaidingos nuostatos, kad: 1) organizuoti atskirą maisto/virtuvės atliekų surinkimą iš daugiabučių namų miestuose yra sudėtinga (kvapai ir kt.), 2) gyventojai nenori rūšiuoti buitinių atliekų savo virtuvėse, 3) gyventojai tam nepritars, 4) pabrangs atliekų tvarkymas. 1. Organizuojant atskirą maisto/virtuvės atliekų surinkimą vakarų Europos miestuose jokių didesnių problemų nekyla (kvapų susidaro tikrai ne daugiau negu dabartiniuose konteineriuose, kai visos buitinės atliekos renkamos kartu). 2. Gyventojai tikrai noriai sutiktų rūšiuoti, jeigu būtų pasiūlytas paprastas ir racionalus sprendimas – dabartines šiukšliadėžes naudoti tik maisto/virtuvės atliekoms sukaupti, o visas sausas atliekas (praktiškai AŽ) sudėti į senus standartinius pirkinių maišelius (ir po to išmesti į atskirus AŽ konteinerius). 3. Gyventojai tam tikrai pritaria – net ir nepritaikius diferencijuotą apmokėjimą (už maisto/virtuvės atliekų konteinerių ištuštinimą imti mažesnį užmokestį); pritaikius diferencijuotą apmokėjimą – atskirą maisto/virtuvės atliekų surinkimą palaiko absoliuti dauguma gyventojų ( tai parodė atlikti tyrimai Klaipėdos mieste). 4. Praktika vakarų Europoje parodė, kad dėl to bendri buitinių atliekų tvarkymo kaštai praktiškai neišauga. Laikotarpiu iki 2015 m. pabaigos Lietuva tikrai neįvykdys ES direktyvose nustatytų bioskaidžių atliekų patekimo į sąvartynus užduočių - pradedant 2013 m. į sąvartynus galės patekti ne daugiau kaip 50% to bioskaidžių atliekų kiekio, kuris į juos pateko 2000 metais !!! Nebus pritaikytas (įgyvendinamas) Europos parlamento (bent kelios rezoliucijos) ir Europos komisijos primygtinai rekomenduojamas efektyviausias bioskaidžių atliekų tvarkymo būdas – atskiras surinkimas ir biodujų gamyba bei digestato kompostavimas, gaminant kokybišką kompostą (organinę trąšą); nes kokybišką kompostą – organinę trąšą – galima pagaminti tik iš atskirai surinktų bioskaidžių atliekų. MBA gamyklose pagaminto žemos kokybės techninio komposto nebus kur realizuoti – rekultivacijos programoms įgyvendinti reikalingos lėšos (tuo dabar kol kas niekas nesirūpina). Bus pagaminama mažai aukštos kokybės KAK – tinkamo cemento fabrikams - kurį būtų galima jiems parduoti arba realizuoti bent jau už 0 litų. Už žemos kokybės KAK realizavimą specialioms atliekomis kūrenamoms kogeneracinėms jėgainėms teks sumokėti nuo 35 iki 70 Lt/tona. Nereikalaujant bioskaidžias atliekas, numatomas šalinti sąvartyne, tinkamai biostabilizuoti (kompostuojant) gali iškilti rimtų problemų. Pastaba: frakcija < 20(25) mm tikrai nėra vien inertinės atliekos – tokiomis jos taps po pakankamai ilgo kompostavimo. Pasta: dalį bioskaidžių atliekų (jas biostabilizavus) teks šalinti sąvartyne – nes jos netiks būti naudojamos kaip kuras arba netiks būti naudojamos kaip techninis kompostas. Antrinių žaliavų MBA gamyklose bus surenkama („ištraukiama“) vis mažiau ir mažiau – nes vis daugiau jų bus surenkama atskirai. Be to MBA gamyklose „ištraukiamų“ AŽ kokybė yra žema. 2. Klaidinga mechaninio – biologinio apdorojimo (MBA) gamyklų strategija: 1) tikimasi, kad MBA gamyklose bus surenkama (išskiriama) daug antrinių žaliavų, 2) tikimasi, kad MBA gamyklose bus pagaminamas palyginti kokybiškas kompostas (nors jis ir pavadinamas techniniu kompostu), 3) reikalavimai keliami kietąjam atgautajam kurui (KAK) yra neracionalūs arba (dažnai) nėra jokių reikalavimų KAK, 4) dalyje MBA gamyklų numatyta išgauti biodujas – nors tam RATCų turimų lėšų (investicijoms) aiškiai nepakanka, 5) dirbtinai (su)mažinamas vartų mokestis (jis bus didesnis negu dabar yra prognozuojama), 6) klaidingai manoma, kad < 20(25) mm frakcija yra tik inertinės atliekos. Neišdiskutuota ir nesuvokta MBA gamyklų paskirtis ir jų galimybės: 1. Pagrindinė MBA gamyklų paskirtis vakarų Europoje – gaminti aukštos kokybės (didelio kaloringumo ir mažo drėgnumo) kietąjį atgautąjį kurą (KAK) cemento fabrikams !!! KAK cemento fabrikams turi būti:  Kaloringumas > 15 MJ/kg (pageidautina 18-20 MJ/kg),  drėgnumas < 20%,  Chloro < 1%. 2. Antrinių žaliavų MBA gamyklose bus surenkama (“ištraukiama”) vis mažiau ir mažiau – nes sparčiai didės atskiras AŽ surinkimas. Be to dalies antrinių žaliavų – plastmasinių plėvelių ir kartono – kokybė paprastai būna žema (sunku jas parduoti). 3. Kuo daugiau bus surenkama („ištraukiama“) plastmasių ir kartono – tuo mažiau kaloringas KAK bus pagaminama (jis nebetiks cemento fabrikams!!!). 4. Iš organinės frakcijos (< 80 mm) pagaminti kaloringo KAK (tinkamo cemento fabrikams) praktiškai neįmanoma (arba jo kiekis bus nedidelis). Taip pat šio KAK drėgnumas bus > 20% (geriausiu atveju < 25%). 5. Techninis kompostas, pagamintas MBA gamyklose, tiks tik apželdinimui ir rekultivacijai – žemės ūkyje jo naudoti tikrai nebus galima. 6. Bioskaidžios atliekos, kurias numatoma šalinti sąvartyne turi būti tinkamai biostabilizuotos. Pastaba: frakcija < 20(25) mm tikrai nėra vien inertinės atliekos – tokiomis jos taps po pakankamai ilgo kompostavimo.
 12. 12. • Mūsų siūlomas komunalinių atliekų tvarkymo modelis: 12 Komunalinių atliekų tvarkymo vektorius - problemos
 13. 13. • Pakuočių atliekų, elektros ir elektronikos įrangos atliekų ir kitų nebetinkamų naudoti apmokestinamųjų gaminių surinkimo organizavimas:  Gamintojų ir importuotojų licencijuotos organizacijos turi sudaryti sutartis su savivaldybėmis dėl pakuočių atliekų, elektros ir elektronikos įrangos atliekų ir kitų nebetinkamų naudoti apmokestinamųjų gaminių surinkimo organizavimo ir apmokėjimo už šias paslaugas (pastaba – savivaldybės taip pat yra įpareigotos šias sutartis sudaryti)  Licencijuotos organizacijos ir savivaldybės - kartu - paslaugų teikėją turėtų parinkti konkurso būdu (priešingu atveju bus pažeidžiamas Konkurencijos įstatymas) • Problema – tai, kad licencijuotos organizacijos praktiškai mėgina šitų konkursų išvengti (jos tiesiog mėgina susitarti su didžiausiomis antrinių žaliavų ir EEĮ atliekų surinkimo įmonėmis ir su jomis sudaryti atitinkamas sutartis – be jokių konkursų). 13 Komunalinių atliekų tvarkymo vektorius - problemos
 14. 14. • Atskiro surinkimo plėtra yra glaudžiai susijusi su apmokėjimo už komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugas modeliu:  KONCESIJOS modelis (žr. sekančią skaidrę) mažai teskatina (praktiškai neskatina) atskiro surinkimo plėtrą.  PASLAUGŲ PIRKIMO – vietinės rinkliavos - modelis (žr. skaidrę žemiau) sudaro prielaidas skatinti atskiro surinkimo plėtrą. Tik svarbu tas prielaidas (galimybes) tinkamai išnaudoti - t. y. nepirkti visų komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų viename pakete, kartu su mišrių komunalinių atliekų surinkimo paslaugomis (paslaugas pirkti atskirais paketais - žr. skaidrę aukščiau).  Paskutiniai 2012 m. atlikti Atliekų tvarkymo įstatymo (ATĮ) pakeitimai praktiškai įgalina vietinės rinkliavos modelio pranašumus įgyvendinti net ir neįvedant vietinės rinkliavos. 14 Komunalinių atliekų tvarkymo vektorius - problemos
 15. 15. 15 Apmokėjimas už komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugas pagal PASLAUGŲ PIRKIMO modelį © Alfonsas Brazas, UAB "Atliekų tvarkymo konsultantai", 2012 ATLIEKŲ TURĖTOJAI SAVIVALDYBĖSTARYBA PASLAUGŲ TEIKĖJAI Gamintojų/importuotojų organizacijos Sudarosutartissusavivaldybe ir apmoka už apmokestinamųjų gaminiųatliekų - AŽ/pakuočių atliekų,EEĮ atliekųir kitų gaminių atliekų- surinkimą. Dalyvaujakartususavivaldybės administracijaatrenkant (konkurso būdu)paslaugųteikėjus. AŽ/pakuočių atliekų, EEĮ atliekų ir kitų gaminių atliekų SURINKIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAI PASLAUGŲ PIRKIMO KONKURSAI TAISYKLĖS VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATAI Vietinės rinkliavos ĮMOKOS UŽMOKESTIS SUTARTYS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGAarba VIEŠOJI ĮSTAIGA arba ĮMONĖ (tame tarpe - RATC) Vietinėsrinkliavos ADMINISTRAVIMO SUTARTIS
 16. 16. 16 Apmokėjimas už komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugas pagal KONCESIJOS modelį © Alfonsas Brazas, UAB "Atliekų tvarkymo konsultantai", 2012 ATLIEKŲ TURĖTOJAI SAVIVALDYBĖSTARYBA PASLAUGŲ TEIKĖJAI Gamintojų/importuotojų organizacijos Sudarosutartis su savivaldybe ir apmoka už apmokestinamųjų gaminių atliekų - AŽ/pakuočių atliekų,EEĮ atliekų ir kitų gaminių atliekų - surinkimą. Dalyvaujakartu su savivaldybės administracija atrenkant (konkurso būdu)paslaugųteikėjus. AŽ/pakuočių atliekų, EEĮ atliekų ir kitų gaminių atliekų SURINKIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAI KONCESIJA TAISYKLĖS ĮMOKŲDYDŽIAI (tarifai) ĮMOKOS UŽMOKESTIS SUTARTYS SUTARTYS
 17. 17. 17 © Alfonsas Brazas, Apmokėjimo už komunalinių atliekų tvarkymą modelis UAB "Atliekų tvarkymo pagal paskutinius (2012 m.) ATĮ pakeitimus, įsigaliosiančius nuo 2013.07.01 konsultantai", 2012 Parengta: 2012.11.22 ATLIEKŲ TURĖTOJAI RATC arba SAVIVALDYBĖ (ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ??? ar BIUDŽETINĖĮSTAIGA ar VIEŠOJI ĮSTAIGA ar SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ) Vietinės rinkliavos arba kitokios įmokos dydį praktiškaiteksnustatytipagal mišrių komunalinių atliekų konteinerio (konteinerių) talpą ir jų tuštinimo dažnumą - t.y. "pagalfaktinį mišrių komunaliniųatliekųkiekį". Jaudabar Lietuvojedaugkur taip ir yra daroma. Už kitų - ne mišriųatliekų - konteinerių(pvz., antriniųžaliavų)ištuštinimą greičiausiai mokėtiiš viso nereikės. T.y.visossąnaudos busįskaičiuojamosį tų mišriųkomunaliniųatliekųkonteinerių ištuštinimokaštus. Todėl išesmėsviskassusivesį tai, kam kokiostalposir kiektų konteineriųpastatytiir kokiudažnumujuos ištuštinti -t. y. viską lemskomunaliniųatliekųsusikaupimo normos,kaipkadyrair iki šiol - tik mato vienetasbusatitinkamostalposkonteineris (konteineriaiir jų ištuštinimodažnumas). Nustatantatliekų susikaupimonormasreikės atsižvelgtiį tuosįstatymo302straipsnio3 dalyjeišvardintusfaktorius ; bet tai buvo daroma iriki šiol ,ir dabar yradaroma. PASLAUGŲ TEIKĖJAI Gamintojų/importuotojų organizacijos Sudarosutartissu savivaldybėmis arba savivaldybių KATS administratoriais (RATC) ir moka jiems už apmokestinamųjųgaminiųatliekų - AŽ, EEĮA ir kitų gaminių - surinkimą. Dalyvaujakartususavivaldybėmisarbasavivaldybių KATSadministratoriais (RATC)atrenkant (konkurso būdu !) paslaugų teikėjus. AŽ, EEĮA ir kitų gaminių atliekų SURINKIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAI VIETINĖ RINKLIAVA ARBA SUTARTYS ĮMOKOS Savivaldybėms rekomenduojama nustatyti dvinaręįmokąuž komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, susidedančiąiš: pastoviosios įmokos dalies (maždaug 1/3 visų paslaugos kaštų), surištos su nekilnojamojoturto plotu(m²), ir iš kintamosios įmokos dalies (maždaug 2/3 visų paslaugos kaštų), surištos sukonteinerio (konteinerių)tūriuir jo (jų) ištuštinimo dažnumu. Konteinerių tūrisparenkamas (esant fiksuotam- savivaldybės tarybos nustatytam - ištuštinimodažnumui(skirtingose savivaldybės vietose irskirtingiems atliekų turėtojams- skirtingas)pagal savivaldybės tarybos nustatytas minimaliasmišrių komunaliniųatliekų susikaupimonormas. Daugiabučiųnamųatveju, bendrą kintamą įmoką visamnamui (kuri priklauso nuo bendro konteinerių skaičiaus ir jų tūrio bei ištuštinimo dažnumo) - DNSBarbanamo administratorius paskirstobutams, pagal gyventojųskaičiųjuose (neskito objektyvaus variantotiesiognėra).
 18. 18. G a l i m a s atliekų turėtojų apmokestinimo modelis - atliekų turėtojų skatinimas (motyvacija) rūšiuoti atliekas 18 Šiuo metu Lietuvoje įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą (toliau – vietinės rinkliavos) dydžiai yra nustatomi: • arba pagal gyventojų skaičių būste (juridiniams asmenims – pagal tam tikrus parametrus, apsprendžiančius susidarančių komunalinių atliekų kiekius) • arba pagal būsto (buto daugiabučiame name ar ind. namų valdos) ir kito nekilnojamojo turto (juridiniams asmenims) bendrąjį plotą. Abu modeliai (variantai) turi rimtų trūkumų, ypač pastarasis – nustatant įmokos dydžius vien tik pagal nekilnojamojo turto plotą (nes šis parametras – plotas – blogai koreliuoja su susidarančiu komunalinių atliekų kiekiu).
 19. 19. 19 • Vienintelis realistiškas sprendimas galėtų būti toks:  dalį bendrųjų komunalinių atliekų surinkimo (įskaitant ir antrinių žaliavų, biologinių atliekų, buities pavojingų ir didžiųjų atliekų surinkimą) ir jų tvarkymo kaštų (maždaug 35%) nustatyti kaip pastoviuosius kaštus (tiesiogiai nepriklausančius nuo susidarančių komunalinių atliekų kiekio) – tai galėtų būti įmokos dalis (dedamoji) priklausomai nuo būsto (buto ar ind. namų valdos) ir kito nekilnojamojo turto (juridiniams asmenims) ploto;  kitą dalį bendrųjų komunalinių atliekų surinkimo kaštų (maždaug 65%) nustatyti kaip kintamąją įmokos dalį (dedamąją) – priklausančią nuo gyventojų skaičiaus būste (bute ar ind. namų valdoje) ar kitų parametrų (juridiniams asmenims), tiesiogiai nulemiančių susidarančių komunalinių atliekų kiekius. G a l i m a s atliekų turėtojų apmokestinimo modelis - atliekų turėtojų skatinimas (motyvacija) rūšiuoti atliekas
 20. 20. 20 • Su siūlomu modeliu atrodo viskas aišku, jeigu yra galima pasistatyti individualų konteinerį – t. y. individualių namų valdų ir įmonių, įstaigų bei organizacijų atveju. • Betgi tą patį principą galima taikyti ir daugiabučiams namams – tik įmoka turėtų būti nustatoma ne atskiram butui, o visam namui (daugiabučių namų savininkų bendrijai arba daugiabučio namo administratoriui) ir po to paskirstoma (išdalijama) daugiabučio namo butams pagal jų bendrąjį plotą ir gyventojų skaičių bute; tai (tokia tvarka) tiesiog turėtų būti nustatyta savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse ir/ar vietinės rinkliavos nuostatuose (jeigu būtų nutarta įvesti vietinę rinkliavą). • Pasiūlymo iliustracijai žiūrėkite skaidres žemiau. G a l i m a s atliekų turėtojų apmokestinimo modelis - atliekų turėtojų skatinimas (motyvacija) rūšiuoti atliekas
 21. 21. 21 • Lietuvoje šiuo metu yra kuriama daug iliuzijų ir mitų dėl atliekų turėtojų apmokestinimo (įmokos arba vietinės rinkliavos) modelio įtakos atliekų turėtojų skatinimui (motyvacijai) rūšiuoti komunalines atliekas. Pasižiūrėkime atidžiau kokia yra reali padėtis ir realios (o ne išsigalvotos) galimybės. • Pirmiausia jau dabar - visiškai nepriklausomai nuo atliekų turėtojų apmokestinimo modelio (netgi nuo to ar yra įvesta vietinė rinkliava ar ne) - atliekų turėtojai yra skatinami (motyvuojami) rūšiuoti savo susidarančias komunalines atliekas – nes už atskirai surinktas (išmestas į specialiai tam skirtus konteinerius) antrines žaliavas jie nemoka jokio mokesčio (o juridiniai asmenys dažnai netgi gauna užmokestį (pajamas) už jas) ! • Taip pat atliekų turėtojai (gyventojai) nemoka jokio mokesčio už atliekas, pristatytas į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles ar žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. G a l i m a s atliekų turėtojų apmokestinimo modelis - atliekų turėtojų skatinimas (motyvacija) rūšiuoti atliekas
 22. 22. 22 • Kalbant apie atliekų turėtojų motyvaciją (skatinimą) rūšiuoti susidarančias komunalines (buitines ir panašias) atliekas, mes siūlytume savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse ir/ar vietinės rinkliavos nuostatuose jau artimiausiu metu įteisinti tokią nuostatą – jeigu individualios namų valdos savininkas įsigyja (ar pats pasidaro) kompostavimo dėžę (dėžes) ir realiai kompostuoja valdoje susidarančias maisto/virtuvės ir žaliąsias atliekas (o ne išmeta jas į mišrių buitinių atliekų ar kitokius konteinerius), tai šiai individualiai namų valdai yra taikoma ~ 20÷25% dydžio vietinės rinkliavos lengvata. • Pastaba – jeigu vietinė rinkliava nėra įvesta, tai individualios namų valdos savininkas, sukompostuojantis savo valdoje susidarančias bioskaidžias atliekas, paprasčiausiai nebemoka už jų sutvarkymą. • Pasiūlymo iliustracijai žiūrėkite skaidres žemiau. G a l i m a s atliekų turėtojų apmokestinimo modelis - atliekų turėtojų skatinimas (motyvacija) rūšiuoti atliekas
 23. 23. 23 • Kita reali – ir pati rimčiausia – galimybė motyvuoti (skatinti) atliekų turėtojus rūšiuoti susidarančias buitines atliekas yra tiesiogiai susijusi su maisto/virtuvės atliekų atskiru surinkimu iš daugiabučių namų. • Nustačius (savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse ir/ar vietinės rinkliavos nuostatuose) tai, kad įmoką (ar vietinę rinkliavą) moka daugiabutis namas (daugiabučio namo savininkų bendrija ar daugiabučio namo administratorius; po to įmokos (vietinės rinkliavos) suma paskirstoma (išskirstoma) butams pagal jų plotą ir gyventojų skaičių juose), o ne atskiras butas – t. y. sudarius (teisinę) galimybę daugiabučiam namui (analogiškai kaip ir juridiniam asmeniui) “turėti savo individualius konteinerius” - savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse ir/ar vietinės rinkliavos nuostatuose būtų galima nustatyti kad mišrių komunalinių atliekų konteinerių ištuštinimas yra brangesnis (kainuoja brangiau), o maisto/virtuvės konteinerių ištuštinimas yra pigesnis (kainuoja pigiau). • Pasiūlymo iliustracijai žiūrėkite skaidres žemiau. G a l i m a s atliekų turėtojų apmokestinimo modelis - atliekų turėtojų skatinimas (motyvacija) rūšiuoti atliekas
 24. 24. 24 G a l i m a s atliekų turėtojų apmokestinimo modelis - atliekų turėtojų skatinimas (motyvacija) rūšiuoti atliekas
 25. 25. 25 G a l i m a s atliekų turėtojų apmokestinimo modelis - atliekų turėtojų skatinimas (motyvacija) rūšiuoti atliekas
 26. 26. 26 G a l i m a s atliekų turėtojų apmokestinimo modelis - atliekų turėtojų skatinimas (motyvacija) rūšiuoti atliekas
 27. 27. 27 • Problema – pamąstymui • Kaip visi gerai žinote – ateityje individualiose namų valdose numatoma įdiegti tokią (trijų konteinerių) sistemą:  Vienas konteineris - kompostavimo dėžė – maisto/virtuvės atliekų ir žaliųjų atliekų (bent dalies) kompostavimui (nemokamai)  Antras konteineris – sausųjų atliekų, t. y. antrinių žaliavų surinkimui (ištuštinimas – nemokamas)  Trečias konteineris – likusių mišrių komunalinių atliekų surinkimui: Klausimas – problema:  Koks bus (vidutiniškai) šių likusių komunalinių atliekų kiekis – svoris ir tūris ?  Koks bus vidutinis šių likusių komunalinių atliekų tankumas konteineryje ?  Kokie bus šių likusių komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo kaštai?  Kokį įmokos dydį reikės nustatyti už šių likusių komunalinių atliekų surikimą ir jų tvarkymą? G a l i m a s atliekų turėtojų apmokestinimo modelis - atliekų turėtojų skatinimas (motyvacija) rūšiuoti atliekas
 28. 28. 28 UAB “Atliekų tvarkymo konsultantai” P. Lukšio g. 7, LT-08221, Vilnius Tel./faksas (8-5) 2102 178 Mob. tel. : +370 687 76633 atk@zebra.lt, a.brazas@zebra.lt Alfonsas Brazas Direktorius AČIŪ už dėmesį

×