Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Aplinkosministerija2012ReikalavimaikompostavimuiirkompostuiUžsakomojo darbo„Reikalavimai kompostavimuiir kompostui“ ATASKA...
Užsakomojo darbo „Reikalavimai kompostavimui ir kompostui“A T A S K A I T ATURINYS Psl.1.Įvadas 12.Apibėžimai 43.Reikalavi...
6.2.Teritorijos planavimo procedūros, įskaitant planuojamos ūkinės veiklospoveikio aplinkai ir poveikio visuomenės sveikat...
23312. Kompostavimo technologijos(metodai, būdai, įrenginiai)Pats paprasčiausias yra namudinis kompostavimas12.1 pav. Komp...
234Maisto/virtuvės atliekų kompostavimas jų susidarymo vietoje12.2 pav. Maisto/virtuvės atliekų kompostavimo jų susidarymo...
235Namudinis maisto/virtuvės atliekų anaerobinis fermentavimas.Bokashi metodas12.3 pav. Maisto/virtuvės atliekų Bokaschi a...
236VermikompostavimasVermikompostavimas – tai procesas, vykstantis mezofilinėse sąlygose, kurio metu sliekai(lot. Vermis) ...
23712.5 pav. Įranga vermikompostavimui
23812.6 pav. Pramoninė įranga vermikompostavimui
239Žemiau pateiktos principinės kompostavimo proceso schemos:1. Pasyvios aeracijos vartomų kaupų (rietuvių) atvejas12.7 pa...
2402. Aktyvios priverstinės aeracijos (pučiant ar (iš)siurbiant orą) atvejas12.8 pav. Principinė kompostavimo proceso sche...
241Komopostavimo proceso baziniai elementai (sudėtinės dalys)12.9 pav. Kompostavimo proceso principiniai baziniai elementa...
242Visais atvejais įvairios bioskaidžios atliekos ir struktūrinės medžiagos turi būtisusmulkinamos ir sumaišomos – paruoši...
243Vartomų kaupų (rietuvių) su pasyvia aeracija atveju – kaupai (rietuvės) periodiškai(pradžioje dažnai ~ kas 2-3 dienas, ...
244Po aktyvios termofilinės + mezofilinės kompostavimo fazės gautas kompostas turi būtiišsijojamas.12.12 pav. Komposto sij...
245Komposte dažnai būna įvairių priemaišų – plastmasių, dirbtinių tekstilių ir odos, kartonogabaliukų. Priemaišos iš kompo...
246Kompostavimo gamyklos (aikštelės) funkcionavimo modelis12.14 pav. Kompostavimo gamyklos (aikštelės) funkcionavimo model...
247Kompostavimo būdų (metodų, technologijų) sisteminimasŽemiau pateikiame įvairių kompostavimo būdų (metodų, technologijų)...
24812.16 pav. Kompostavimo būdų (metodų, technologijų) sisteminimo schemaTaigi, visos kompostavimo technologijos (būdai, m...
249Atviri kaupai (rietuvės) – įvairūs galimi variantai48Composting of Organic Waste, Frank Schuchardt, 2005, Environmental...
250Atviri kaupai (rietuvės) ir jų vartymas
251Atviri kaupai (rietuvės)
252Atviri kaupai (rietuvės). DOME metodas
253Atviri aeruojami kaupai (rietuvės)
254Atviri aeruojami kaupai (rietuvės)
255Atviri aeruojami kaupai (rietuvės)
256Atviri aeruojami kaupai (rietuvės)
257Atviri aeruojami kaupai (rietuvės)
258AG BAG Eco POD HDPE „rankovės“
259Aeruojami kaupai uždengti geomembrana
260Aeruojami kaupai uždengti geomembrana
261Aeruojami kaupai uždengti geomembrana
262Atviri kompostavimo boksai
263Atviri kompostavimo boksai
264Uždaros statinės aeruojamos sistemos
265Porcijomis užkraunami (angl. Batch) kompostavimo konteineriai
266Porcijomis užkraunami (angl. Batch) kompostavimo konteineriai
267Porcijomis užkraunami (angl. Batch) kompostavimo konteineriai
268Porcijomis užkraunami (angl. Batch) kompostavimo konteineriaiPorcijomis užkraunamų (angl. Batch) kompostavimo konteiner...
269Porcijomis užkraunamų (angl. Batch) kompostavimo konteinerių parkai
270Porcijomis užkraunamų (angl. Batch) kompostavimo konteinerių parkai
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Composting and Anaerobic Digestion: requirements, processes, technologies and etc. A Review in Lithuanian - part IV.1 (technologies). A.Brazas and others, 2012.

713 views

Published on

The scientific research study “Requirements for Composting and Anaerobic Digestion, and for Compost and Digestate”. Final Report (332 pages) in Lithuanian, A.Brazas and others, May 2012.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Composting and Anaerobic Digestion: requirements, processes, technologies and etc. A Review in Lithuanian - part IV.1 (technologies). A.Brazas and others, 2012.

 1. 1. Aplinkosministerija2012ReikalavimaikompostavimuiirkompostuiUžsakomojo darbo„Reikalavimai kompostavimuiir kompostui“ ATASKAITA© Alfonsas Brazas ir kiti, 2012UAB “Ekoprojektas” ir UAB “Atliekų tvarkymo konsultantai”
 2. 2. Užsakomojo darbo „Reikalavimai kompostavimui ir kompostui“A T A S K A I T ATURINYS Psl.1.Įvadas 12.Apibėžimai 43.Reikalavimai kompostui, digestatui ir stabilatui –komposto ir digestato klasės ir teršalų limitai93.1.Bioatliekų tapimo produktu kriterijai 93.2.Komposto ir digestato klasės bei kokybės parametrai (teršalų limitai) 203.3.Komposto ir digestato kokybės užtikrinimo procesas ir procedūros,įskaitant komposto ir digestato sertifikavimą314.Stabilato (biostabilizuotų bioskaidžių atliekų) ir kompostobiostabilumo nustatymo kriterijai. Komposto brandumas474.1.Stabilato (biostabilizuotų bioskaidžių atliekų) ir kompostobiostabilumo nustatymo testai (metodai)484.1.1Deguonies suvartojimo matavimu pagrįsti testai 484.1.2Anglies dvideginio iš(si)skyrimo matavimais pagrįsti testai 504.1.3.Savaiminio šilimo testai 504.1.4.Solvita®testo rinkinys 524.1.5.Kiti – ne respirometriniai – biostabilumo nustatymo metodai (testai) 534.1.6.Digestato biostabilumo nustatymo testai 544.2.Rekomenduojami stabilato ir komposto biostabilumo parametrai 554.3Komposto brandumas 605.Reikalavimai įvairių bioskaidžių atliekų kompostavimui iranaerobiniam apdorojimui665.1. Reikalavimai namudiniam kompostavimui 715.2.Reikalavimai žaliųjų atliekų ir kitų augalinių atliekų kompostavimui725.3.Reikalavimai virtuvės atliekų ir maisto produktų, kuriems pasibaigėgaliojimo terminas, kompostavimui ir anaerobiniam apdorojimui735.4.Reikalavimai NVĮ (nuotekų valymo įrenginių) dumblo kompostavimui iranaerobiniam apdorojimui775.5.Reikalavimai 3 kategorijos šalutinių guvūninių produktų (išskyrusmaisto/virtuvės atliekas) kompostavimui ir anaerobiniam apdorojimui796.Aplinkosauginiai reikalavimai kompostavimo aikštelėms iruždariems kompostavimo bei anaerobinio apdorojimoįrenginiams (reaktoriams)876.1.Vietos kompostavimo aikštelei įrengti ar uždariems kompostavimoįrenginiams instaliuoti parinkimas ir aikštelės įrengimas89
 3. 3. 6.2.Teritorijos planavimo procedūros, įskaitant planuojamos ūkinės veiklospoveikio aplinkai ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūras.Techninio projekto rengimas ir statybos leidimo gavimas.Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo gavimas.916.2.1.Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir poveikio visuomenės sveikataivertinimo procedūros926.2.2Techninio projekto rengimas ir statybos leidimo gavimas 946.2.3.Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas 956.3.Sanitarinių apsaugos zonų ribų ir režimų nustatymas 967.Komposto, techninio komposto ir digestato naudojimoreglamentavimas1098.Kompostuotinų bioskaidžių atliekų kiekiai – potencialas (prognozė) 1169.Prognozuojami pagaminamo skirtingų klasių komposto irstabilato (biostabilizuotų bioskaidžių atliekų) kiekiai1379.1.Prognozuojami komposto (produkto) kiekiai 1379.2.Prognozuojami komposto (iš NVĮ dumblo) kiekiai 1409.3.Prognozuojami stabilato ir techninio komposto (iš stabilato) kiekiai 14010. Komposto (pa)naudojimas. Stabilato panaudojimo galimybės. 14511.Kompostavimo ir anaerobinio apdorojimo procesai 15312.Kompostavimo technologijos (metodai, būdai, įrenginiai) 23313.Naudotos literatūros sąrašas 31514.Priedai 32614.1.Siūlomo teisės akto metmenys (tezės) ir pasiūlymų LR Vyriausybei beiministerijoms ir tarnyboms dėl būtinų teisės aktų pakeitimų arnaujų išleidimo metmenys (tezės).32614.2Informacinė medžiaga: studija – apžvalga „Reikalavimaikompostavimui ir kompostui“ , tik kompiuterinėje laikmenoje CD
 4. 4. 23312. Kompostavimo technologijos(metodai, būdai, įrenginiai)Pats paprasčiausias yra namudinis kompostavimas12.1 pav. Kompostavimo dėžės
 5. 5. 234Maisto/virtuvės atliekų kompostavimas jų susidarymo vietoje12.2 pav. Maisto/virtuvės atliekų kompostavimo jų susidarymo vietoje prietaisai
 6. 6. 235Namudinis maisto/virtuvės atliekų anaerobinis fermentavimas.Bokashi metodas12.3 pav. Maisto/virtuvės atliekų Bokaschi apdorojimo talpos ir medžiagos
 7. 7. 236VermikompostavimasVermikompostavimas – tai procesas, vykstantis mezofilinėse sąlygose, kurio metu sliekai(lot. Vermis) sąveikoje su mikroorganizmais paverčia organines medžiagas humusu(gausiai humusu praturtintu kompostu), kuris kartais dar vadinamas biohumusu.Taigi, sliekai (sąveikaudami su mikroorganizmais) organines atliekas perdirba į humusąarba kompostą (po termofilinio kompostavimo, jam ataušus) praturtina humusu.Sliekų biomasė yra vadinama vermikultūra, o organinės atliekos (kompostas) perdirbtossliekų - vermikompostu arba tiesiog humusu, kartais biohumusu.Kompostavimui dažniausiai naudojami Kalifornijos raudonieji sliekai – Eisenia fetida.12.4 pav. Kalifornijos raudonasis sliekas – Eisenia fetida.
 8. 8. 23712.5 pav. Įranga vermikompostavimui
 9. 9. 23812.6 pav. Pramoninė įranga vermikompostavimui
 10. 10. 239Žemiau pateiktos principinės kompostavimo proceso schemos:1. Pasyvios aeracijos vartomų kaupų (rietuvių) atvejas12.7 pav. Principinė kompostavimo proceso schema su pasyvia aeracija
 11. 11. 2402. Aktyvios priverstinės aeracijos (pučiant ar (iš)siurbiant orą) atvejas12.8 pav. Principinė kompostavimo proceso schema su aktyvia priverstine aeracijaEsminis skirtumas tarp kompostavimo proceso su pasyvia aeracija ir kompostavimoproceso su aktyvia priverstine aeracija (oro pūtimu/(iš)siurbimu) – tai, kad pastaruojuatveju galima (įmanoma) užterštą orą paduoti (nukreipti) į biofiltrą !
 12. 12. 241Komopostavimo proceso baziniai elementai (sudėtinės dalys)12.9 pav. Kompostavimo proceso principiniai baziniai elementai56Composting of Organic Waste, Frank Schuchardt, 2005, Environmental Biotechnology, Concepts andApplications, edited by H.J. Jördening and J. Winter, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Winheim,Germany, ISBN 3-527-30585-8
 13. 13. 242Visais atvejais įvairios bioskaidžios atliekos ir struktūrinės medžiagos turi būtisusmulkinamos ir sumaišomos – paruošiamas tinkamas kompostavimui mišinys.12.10 pav. Bioskaidžių atliekų smulkintuvas
 14. 14. 243Vartomų kaupų (rietuvių) su pasyvia aeracija atveju – kaupai (rietuvės) periodiškai(pradžioje dažnai ~ kas 2-3 dienas, vėliau rečiau – kas savaitę ir net kas dvi) turi būtivartomi.12.11 pav. Komposto kaupų (rietuvių) vartytuvų pavyzdžiai
 15. 15. 244Po aktyvios termofilinės + mezofilinės kompostavimo fazės gautas kompostas turi būtiišsijojamas.12.12 pav. Komposto sijotuvas – sietasFrakcija < 10÷12 mm bus nukreipiama brandinti ir iš jos po 1÷3 mėnesių bus gaunamasbrandus kompostas. Frakcija > 10÷12 mm bus naudojama pakartotinai kaip struktūrinėmedžiaga.
 16. 16. 245Komposte dažnai būna įvairių priemaišų – plastmasių, dirbtinių tekstilių ir odos, kartonogabaliukų. Priemaišos iš komposto pašalinamos oro srauto separatoriaus (angl. WindSifter or Air Classifier) pagalba.12.13 pav. Oro srauto separatoriusBioskaidžių atliekų ir struktūrinės medžiagos smulkintuvas, kaupų vartytuvas beikomposto sijotuvas – yra pagrindiniai reikalingi specialūs mechanizmai.Be jų, dar yra būtinas ratinis – frontalinis pakrovėjas su atitinkamu 2÷5 m3kaušu.PastabaKompostuojant palyginti nedidelius bioskaidžių atliekų kiekius – iki 1000 tonų per metus armažiau – praktiškai pakanka ratinio – frontalinio pakrovėjo ir skirtingo tipo bent 2-jų Allu(ar kitų panašių) kaušų – kuriuos keičiant galima atlikti kaupų sukrovimą, jų vartymą irgauto komposto išsijojimą.Bet kompotuojant didelius kiekius bioskaidžių atliekų reikalingi visi aukščiau išvardintimechanizmai.
 17. 17. 246Kompostavimo gamyklos (aikštelės) funkcionavimo modelis12.14 pav. Kompostavimo gamyklos (aikštelės) funkcionavimo modelis66The Role of Waste Stream Management Using Composting Within the Irish Agri Business Sector, DiarmuidNeiland, John Duncan, and Michael Fielding, Environmental Science & Technology, 2004
 18. 18. 247Kompostavimo būdų (metodų, technologijų) sisteminimasŽemiau pateikiame įvairių kompostavimo būdų (metodų, technologijų) įvairiassisteminimo schemas.2.15 pav. Kompostavimo būdų (metodų, technologijų) sisteminimo schemos77Composting of Organic Waste, Frank Schuchardt, 2005, Environmental Biotechnology, Concepts andApplications, edited by H.J. Jördening and J. Winter, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Winheim,Germany, ISBN 3-527-30585-8
 19. 19. 24812.16 pav. Kompostavimo būdų (metodų, technologijų) sisteminimo schemaTaigi, visos kompostavimo technologijos (būdai, metodai) yra arba: atviros sistemos - įvairūs kompostavimo kaupai (rietuvės), arba uždaros sistemos – įvairūs konteineriai, tuneliai, besisukantys cilindrai,kompostavimo tranšėjos ir kt.Kompostavimo kaupai (rietuvės) būna: statiniai (nevartomi) arba vartomi, atviri arba uždengti, su pasyvia aeracija arba su aktyvia (priverstine) aeracija.Uždaros kompostavimo sistemos būna: horizontalios arba vertikalios, su komposto maišymo prietaisu (angl. agitated) arba be jo, tolydaus atliekų srauto (angl continuous flow) arba užkraunamos porcijomis (anglbatch).
 20. 20. 249Atviri kaupai (rietuvės) – įvairūs galimi variantai48Composting of Organic Waste, Frank Schuchardt, 2005, Environmental Biotechnology, Concepts and Applications, edited by H.J. Jördening and J. Winter,WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Winheim, Germany, ISBN 3-527-30585-8
 21. 21. 250Atviri kaupai (rietuvės) ir jų vartymas
 22. 22. 251Atviri kaupai (rietuvės)
 23. 23. 252Atviri kaupai (rietuvės). DOME metodas
 24. 24. 253Atviri aeruojami kaupai (rietuvės)
 25. 25. 254Atviri aeruojami kaupai (rietuvės)
 26. 26. 255Atviri aeruojami kaupai (rietuvės)
 27. 27. 256Atviri aeruojami kaupai (rietuvės)
 28. 28. 257Atviri aeruojami kaupai (rietuvės)
 29. 29. 258AG BAG Eco POD HDPE „rankovės“
 30. 30. 259Aeruojami kaupai uždengti geomembrana
 31. 31. 260Aeruojami kaupai uždengti geomembrana
 32. 32. 261Aeruojami kaupai uždengti geomembrana
 33. 33. 262Atviri kompostavimo boksai
 34. 34. 263Atviri kompostavimo boksai
 35. 35. 264Uždaros statinės aeruojamos sistemos
 36. 36. 265Porcijomis užkraunami (angl. Batch) kompostavimo konteineriai
 37. 37. 266Porcijomis užkraunami (angl. Batch) kompostavimo konteineriai
 38. 38. 267Porcijomis užkraunami (angl. Batch) kompostavimo konteineriai
 39. 39. 268Porcijomis užkraunami (angl. Batch) kompostavimo konteineriaiPorcijomis užkraunamų (angl. Batch) kompostavimo konteinerių parkai
 40. 40. 269Porcijomis užkraunamų (angl. Batch) kompostavimo konteinerių parkai
 41. 41. 270Porcijomis užkraunamų (angl. Batch) kompostavimo konteinerių parkai

×