Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SMS Marketing - 27.04.2010 - Cluj

620 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SMS Marketing - 27.04.2010 - Cluj

 1. 1. SMS Marketing www.smslink.ro Alexandru Stupar 27 Aprilie 2010, Cluj Napoca
 2. 2. Cui ne adresăm ? <ul><li>24,4 milioane de utilizatori activi de telefonie mobil ă </li></ul><ul><ul><li>14,75 milioane de utilizatori cu cartele prepl ă tite de telefonie mobil ă active </li></ul></ul><ul><ul><li>9,66 milioane de utilizatori cu abonament de telefonie mobil ă , din care: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>2,89 milioane de utilizatori persoane juridice (29,9%) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>6,77 milioane de utilizatori persoane fizice (70,1%) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>99% terminale sunt capabile s ă recep ţ ioneze SMS-uri </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>conform raportului ANCOM aferent Semestrului 1 - 2009 </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 3. 3. Ce ştim despre destinatari? <ul><li>99% utilizatori ş tiu s ă citeasc ă un SMS </li></ul><ul><li>95% utilizatori ş tiu s ă trimit ă un S MS </li></ul><ul><li>80% citesc toate SMS-urile primite </li></ul><ul><li>45% sunt interesa ţ i s ă primeasc ă SMS-uri promo ţ ionale </li></ul>
 4. 4. Mijloc de comunicare (1) <ul><li>Personal – ne adresăm unui singur utilizator, putem adapta mesajul extrem de simplu </li></ul><ul><li>Concis – 160 de caractere sunt mai mult decât suficiente dacă suntem creativi </li></ul><ul><li>Rapid – ajunge în câteva secunde, este citit în câteva minute </li></ul><ul><ul><li>85% dintre utilizatori au telefonul în raza vizuală </li></ul></ul>
 5. 5. Mijloc de comunicare (2) <ul><li>Rezultate imediate – interesul utilizatorului se manifestă în momentul primirii SMS-ului </li></ul><ul><li>Rezultate măsurabile - în câteva minute disponibile online </li></ul><ul><li>Unidirecţional / Bidirecţional – în funcţie de specificul şi cerinţele campaniei </li></ul>
 6. 6. Mijloc de comunicare (3) <ul><li>Branded – sender personalizat gratuit in Vodafone si Cosmote şi număr scurt în restul reţelelor </li></ul><ul><li>Automatizat – campaniile bidirecţionale pot fi complet automatizate, cu răspunsuri condiţionale astfel încât se aloc ă resursele mai eficient </li></ul><ul><li>Programat – orice trimitere poate fi programată să se trimită automat la o anumită dată, eşalonat sau instant </li></ul>
 7. 7. Când aplicăm SMS Marketing -ul ? <ul><li>Lansări de produse şi servicii </li></ul><ul><li>Campanii promoţionale la produse şi servicii </li></ul><ul><li>Campanii de brand awareness </li></ul><ul><li>Împreună cu campaniile TV, radio sau presă </li></ul><ul><li>Ca metodă de feedback din partea clienţilor </li></ul><ul><li>Concursuri interactive </li></ul><ul><li>Cupoane şi coduri promoţionale </li></ul>
 8. 8. Dynamic SMS Marketing (1) <ul><li>eCommerce </li></ul><ul><ul><li>Notific ă ri promo ţ ii pentru produsele din wish-list </li></ul></ul><ul><ul><li>Notific ă ri disponibilitate produse </li></ul></ul><ul><ul><li>Notific ă ri servicii noi </li></ul></ul><ul><ul><li>Feedback request pentru produsele cump ă rate </li></ul></ul><ul><li>Seminarii, webinarii </li></ul><ul><ul><li>Notific ă ri seminarii, webinarii, evenimente noi î n func ţ ie de preferin ţ e </li></ul></ul><ul><ul><li>Limitless possibilities … </li></ul></ul>
 9. 9. Dynamic SMS Marketing (2) <ul><li>Cum se automatizeaz ă ? Există unelte disponibile pentru a automatiza SMS Marketing-ul dinamic î n func ţ ie de cerin ţ ele platformelor web: </li></ul><ul><ul><li>SMS Gateway (HTTP / HTTPS API) (one-way) </li></ul></ul><ul><ul><li>2-Way Messaging API (HTTP API) (two-way) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mail2SMS </li></ul></ul>
 10. 10. Cost Effective <ul><li>Incepand de la 0.0 40 EUR / SMS </li></ul><ul><li>î n func ţ ie de volumul trimis </li></ul>
 11. 11. Comparaţie direct marketing <ul><li>10.000 SMS -uri = 400 – 450 EUR </li></ul><ul><ul><li>e ficien ţă ridicat ă pe termen scurt, rezultate imediate </li></ul></ul><ul><li>10.000 e-mail-uri = 25 0 – 70 0 EUR </li></ul><ul><ul><li>eficien ţă medie, dezavantajul spam-ului masiv </li></ul></ul><ul><li>1 0.000 apeluri = 4.500 – 15.000 EUR </li></ul><ul><ul><li>eficien ţă ridicat ă , rezultate pe termen lung </li></ul></ul><ul><li>10.000 direct mails = 2.500 – 4.000 EUR </li></ul><ul><ul><li>e ficienţă medie, proiectare pe termen lung </li></ul></ul>
 12. 12. Cui trimitem SMS-ul? <ul><li>Baz ă de date proprie de clien ţ i </li></ul><ul><ul><li>Dacă nu aveţi una, vă ajutăm să vă construiţi şi să vă administraţi o bază de date </li></ul></ul><ul><li>Baz ă de date î nchiriat ă </li></ul><ul><ul><li>Doar dacă acei utilizatori şi -au dat acordul pentru a primi SMS-uri publicitare . </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Baza de clien ţ i a Orange Romania, care accept ă SMS-uri publicitare (singura soluţie complet legală) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>SPAM-ul prin SMS = pierderi ş i amenzi </li></ul></ul><ul><ul><li>Nu cumpăraţi baze de date, nu vindeţi baze de date </li></ul></ul>
 13. 13. Cum construim o bază de date? <ul><li>Prin site-ul companiei, în timp real </li></ul><ul><li>Prin informaţiile disponibile în CRM </li></ul><ul><li>Cu ajutorul front office-ului companiei </li></ul><ul><li>Cu ajutorul reprezentanţilor de vânzări </li></ul><ul><li>La evenimente de promovare, târguri, expoziţii </li></ul><ul><ul><li>Pentru fiecare metodă de construcţie a bazei de date există unelte specifice care eficientizează şi organizează munca. Dac ă situa ţ ia o cere, se pot dezvolta şi unelte personalizate. </li></ul></ul>
 14. 14. Bază de date organizată <ul><li>Pentru o targetare eficientă clienţii pot fi organizaţi în baza de date după un numar nelimitat de criterii: </li></ul><ul><ul><li>Volumul achiziţiilor periodice </li></ul></ul><ul><ul><li>Modalitate de achiziţie (on-line, front-office, sales representative) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tipul de produse sau servicii preferate </li></ul></ul><ul><ul><li>Contacte din care pot rezulta clienţi potenţiali </li></ul></ul>
 15. 15. Cum trimitem SMS-urile? <ul><li>Self-Managed SMS Marketing </li></ul><ul><ul><li>Campanii în totalitate administrate de dumneavoastră printr-o platformă online, de la concept, creaţie, lansare şi urmărirea rezultatelor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Any-time, Real-time, WYSIWYG , Support 24/7 </li></ul></ul></ul><ul><li>Managed SMS Marketing </li></ul><ul><ul><li>Campanii şi baze de date administrate de noi pentru dumneavoastră, cu disponibilitate în orice moment </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Any-Time, Consultancy, Background Experience </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Intrebări? <ul><li>Eficienţă </li></ul><ul><li>Aplicabilitate </li></ul><ul><li>Detalii tehnice </li></ul><ul><li>Costuri </li></ul><ul><li>Baze de date </li></ul><ul><li>Modalitate de funcţionare </li></ul><ul><li>Studii de caz </li></ul>?
 17. 17. Vă mulţumesc! www.smslink.ro – Cea mai complexă platformă de comunicare prin SMS din România Alexandru Stupar 0723 178 275 alex.stupar @smslink.ro

×