презентация 2011

1,181 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,181
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

презентация 2011

 1. 1. БердянськийБердянський державнийдержавний педагогічнийпедагогічний університетуніверситет Інформація про науково-Інформація про науково- дослідну діяльністьдослідну діяльність
 2. 2. ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ 2009-20112009-2011 РР.РР.  у 2009 р. присвоєно вчене звання доцентау 2009 р. присвоєно вчене звання доцента (5 )(5 ):: Захарова Н.М., Шиман О.І., МартиненкоЗахарова Н.М., Шиман О.І., Мартиненко О.В., Рогозіна О.В., Вєнцева Н.О.О.В., Рогозіна О.В., Вєнцева Н.О.  у 2010 р. присвоєно вчене званняу 2010 р. присвоєно вчене звання доцентадоцента (20)(20) :: Буянов П.Г., Богданова М.М., КуделінаБуянов П.Г., Богданова М.М., Куделіна О.В., Вусик Г.Л., Голік О.Б., Глазова С.М.,О.В., Вусик Г.Л., Голік О.Б., Глазова С.М., Греб М.М., Красножон О.Б., МельниковаГреб М.М., Красножон О.Б., Мельникова Ю.О., Немченко С.Г., Олійник Е.В.,Ю.О., Немченко С.Г., Олійник Е.В., Омеляненко А.В., Пелагейченко М.Л.,Омеляненко А.В., Пелагейченко М.Л., Сидорченко Т.Ф., Співак І.Е., ХалабузарСидорченко Т.Ф., Співак І.Е., Халабузар О.А., Хоменко С.В., Школа Г.М., ВагінаО.А., Хоменко С.В., Школа Г.М., Вагіна Н.С., Бузова О.Д.Н.С., Бузова О.Д.  у 2011 р. присвоєно вчене званняу 2011 р. присвоєно вчене звання професорапрофесора (5)(5) та доцентата доцента (11)(11) :: Сосницька Н.Л., Коваль Л.В.,Сосницька Н.Л., Коваль Л.В., Харлан О.Д., Богданов І.Т., Чулкова Л.О., Корнієнко С.І., Попова Л.П., Шиманович І.В.,Корнієнко С.І., Попова Л.П., Шиманович І.В., Александрова Г.О., Старинська О.В., ЛіпичАлександрова Г.О., Старинська О.В., Ліпич І.І., Нищета ВА., Лиходєєва Г.В., ЛазаренкоІ.І., Нищета ВА., Лиходєєва Г.В., Лазаренко А.С., Ярощук Л.Г.,А.С., Ярощук Л.Г., Алєксєєва Л.О.Алєксєєва Л.О. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2009 2010 2011 Доценти Професори
 3. 3. ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ УЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ У 2009-20112009-2011 РР.РР. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2009 2010 2011 Кандидати Доктори Докторські дисертації у 2009 р.:Докторські дисертації у 2009 р.: Харлан О.Д.Харлан О.Д. Домащенко О.В.Домащенко О.В. Докторські дисертації у 2010 р.:Докторські дисертації у 2010 р.: Чулкова Л.О.Чулкова Л.О. Коваль Л.В.Коваль Л.В. Богданов І.Т.Богданов І.Т. Докторські дисертації у 2011 р.:Докторські дисертації у 2011 р.: Гудзь М.ВГудзь М.В Константінова В.М.Константінова В.М. Кандидатські дисертаціїКандидатські дисертації у 2009 р.:у 2009 р.: Харченко О.В., АлександроваХарченко О.В., Александрова Г.О., Бережна О.О., АлєксєєваГ.О., Бережна О.О., Алєксєєва Л.О., Чемоніна Л.В.,Л.О., Чемоніна Л.В., Костромицький Р.І.,Костромицький Р.І., Мішечкіна М.Є., Чумак В.В.,Мішечкіна М.Є., Чумак В.В., Гармаш Н.С., Лиходєєва Г.В.,Гармаш Н.С., Лиходєєва Г.В., Нищета В.А., Сердюк Т.І.,Нищета В.А., Сердюк Т.І., Горецька О.В., Ачкан В.В.,Горецька О.В., Ачкан В.В., Кравченко Н.В., Косенко П.Б.,Кравченко Н.В., Косенко П.Б., Павленко М.П.Павленко М.П. Кандидатські дисертаціїКандидатські дисертації у 2010 р.:у 2010 р.: Марченко К.В., Матвєєва О.В.,Марченко К.В., Матвєєва О.В., Даннік Л.А., Журавльова С.С.,Даннік Л.А., Журавльова С.С., ГригорГригор’’єва В.В., Мороз А.А.,єва В.В., Мороз А.А., Десятов Д.Л., Єськова Т.Л.,Десятов Д.Л., Єськова Т.Л., Баханов А.К., Кайки М.Ю.,Баханов А.К., Кайки М.Ю., Мирошниченко В.О., Топуз А.С.,Мирошниченко В.О., Топуз А.С., Карапетрова О.В.,Карапетрова О.В., Дуброва О.А., Чуприна Г.П.,Дуброва О.А., Чуприна Г.П., Бурназова В.В., Паскар В.І.,Бурназова В.В., Паскар В.І., Осіпов В.М.Осіпов В.М. Кандидатські дисертаціїКандидатські дисертації у 2011 р.:у 2011 р.: Мокрогуз О.П.,Бухало О.Л.,Мокрогуз О.П.,Бухало О.Л., Коркішко В.О., Баранова І.О.,Коркішко В.О., Баранова І.О., Федчиняк А.О., КоновальськаФедчиняк А.О., Коновальська Л.О., Самсутіна Н.М., КудіновЛ.О., Самсутіна Н.М., Кудінов М.В., Сидоренко Л.С., ЖульоваМ.В., Сидоренко Л.С., Жульова С.І., Салюк Б.А., Чікібаєв А.ГС.І., Салюк Б.А., Чікібаєв А.Г
 4. 4. Кадровий склад БДПУКадровий склад БДПУ 2009-2011 рр.2009-2011 рр. 0 50 100 150 200 250 300 350 2009 2010 2011 Доктори наук Кандидати наук Загальна чисельність науково- педагогічних працівників 2009 2010 2011 Доктори наук 14 21 24 Кандидати наук 153 157 163 % НПП з наук. ступенями, вченими званнями 61,62 64,73 60,13 Загальна чисельність НПП 271 275 311 5.2% 56.5% 5.2% 7.6% 100% 57.1% 100% 7.7% 52.4% 100%
 5. 5. Узагальнена інформація про наукову та науково-Узагальнена інформація про наукову та науково- технічну діяльність БДПУ втехнічну діяльність БДПУ в 20112011 роціроці АСПІРАНТУРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:АСПІРАНТУРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків;01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків;  07.00.01 – історія України;07.00.01 – історія України;  10.01.01 – українська література;10.01.01 – українська література;  10.01.06 – теорія літератури;10.01.06 – теорія літератури;  10.01.05 – порівняльне літературознавство;10.01.05 – порівняльне літературознавство;  10.02.15 – загальне мовознавство;10.02.15 – загальне мовознавство;  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;  13.00.02 –13.00.02 – теорія та методика навчання (математика);теорія та методика навчання (математика);  13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни);дисципліни);  13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика);13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика);  13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика);13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика);  13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова);13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова);  13.00.02 – теорія та методика навчання (трудове навчання. креслення);13.00.02 – теорія та методика навчання (трудове навчання. креслення);  13.00.04 – теорія та методика професійної освіти;13.00.04 – теорія та методика професійної освіти;  19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;  23.00.02 – політичні інститути та процеси.23.00.02 – політичні інститути та процеси. В аспірантурі навчається 78 аспірантів, із них – 46 з відривом від виробництва. За останні три роки захищено 47 кандидатських та 7 докторських дисертацій.
 6. 6. У 2011 р. відкрито докторантуру зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
 7. 7. У 2011 році в БДПУ створено спеціалізовану вчену раду К 18.053.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика); 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Голова спеціалізованої вченої ради - Богданов Ігор Тимофійович, д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи. Заступник спеціалізованої вченої ради – Коваль Людмила Вікторівна, д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв. Учений секретар спеціалізованої вченої ради – Жигірь Вікторія Іванівна, к.пед.н., доц. Персональний склад спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 Бердянський державнийБердянський державний педагогічний університетпедагогічний університет Баханов К.О., д.пед.н.,Баханов К.О., д.пед.н., проф.проф. Сосницька Н.Л., д.пед.н.,Сосницька Н.Л., д.пед.н., проф.проф. Чулкова Л.О., д.пед.н.,Чулкова Л.О., д.пед.н., проф.проф. Гуренко О.І., к.пед.н., доц.Гуренко О.І., к.пед.н., доц. Кривильова О.А., к.пед.н.,Кривильова О.А., к.пед.н., доц.доц. Школа О.В., к.пед.н., доц.Школа О.В., к.пед.н., доц. СловСлов’’янський державнийянський державний педагогічний університетпедагогічний університет Стешенко В.В., д.пед.н.,Стешенко В.В., д.пед.н., проф.проф. Національний педагогічнийНаціональний педагогічний університет іменіуніверситет імені М.П.ДрагомановаМ.П.Драгоманова Касперський А.В., д.пед.н., проф. Шут М.І., д.фіз.-мат.н., проф. Благодаренко Л.Ю., д.пед.н., проф.
 8. 8. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА БАЗІ БДПУНА БАЗІ БДПУ З 2010 року фінансується держбюджетна темаЗ 2010 року фінансується держбюджетна тема ““ООптоелектронніптоелектронні прилади на основі нанопоруватих сполук А3В5прилади на основі нанопоруватих сполук А3В5””. Науковий керівник. Науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор В.В. Кідалов. Категорія роботи –– доктор фіз.-мат. наук, професор В.В. Кідалов. Категорія роботи – фундаментальна.фундаментальна. Протягом 2011 року розроблено технологію отриманняПротягом 2011 року розроблено технологію отримання поруватих шарів Апоруватих шарів А33 ВВ55 , досліджено морфологію та хімічний склад, досліджено морфологію та хімічний склад поверхні.поверхні. За результатами науково-дослідної роботи створеноЗа результатами науково-дослідної роботи створено інноваційний проектінноваційний проект “Організація виробництва світлодіодів на“Організація виробництва світлодіодів на основі поруватих сполук”основі поруватих сполук”.. У 2011 році пройшов конкурсний відбір науковий проект, щоУ 2011 році пройшов конкурсний відбір науковий проект, що пропонується до виконання за рахунок видатків загального фондупропонується до виконання за рахунок видатків загального фонду державного бюджету в категорії фундаментальних дослідженьдержавного бюджету в категорії фундаментальних досліджень “Компаративні студії в літературознавстві: імагологічний аспект”“Компаративні студії в літературознавстві: імагологічний аспект”.. ККерівник – д. філол. н., проф. О.Д. Харланерівник – д. філол. н., проф. О.Д. Харлан (термін виконання:(термін виконання: 01.2012 – 12.2014)01.2012 – 12.2014)
 9. 9. ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА БАЗІ БДПУНА БАЗІ БДПУ З 2009 року фінансується держбюджетна темаЗ 2009 року фінансується держбюджетна тема “Наноструктурований матеріал на основі поруватих сполук“Наноструктурований матеріал на основі поруватих сполук АІІІВАІІІВVV””, що, що пройшла конкурсний відбір у 2008 році. Науковийпройшла конкурсний відбір у 2008 році. Науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор В.В.керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор В.В.  Кідалов.Кідалов. Категорія роботи: прикладна.Категорія роботи: прикладна. Інвестиційний проектІнвестиційний проект “Організація виробництва потужних“Організація виробництва потужних світлодіодів на основі нанопоруватих сполук Асвітлодіодів на основі нанопоруватих сполук А33 ВВ55 ”” ставстав переможцем серед інвестиційних проектів Запорізької областіпереможцем серед інвестиційних проектів Запорізької області та був представлений на спеціалізованій виставціта був представлений на спеціалізованій виставці "Високі"Високі технології 2011".технології 2011". У 2011 році пройшов конкурсний відбір науковий проект,У 2011 році пройшов конкурсний відбір науковий проект, що пропонується до виконання за рахунок видатків загальногощо пропонується до виконання за рахунок видатків загального фонду державного бюджету в категоріїфонду державного бюджету в категорії прикладнихприкладних дослідженьдосліджень ““Фізико-технологічні засади отриманняФізико-технологічні засади отримання поруватих А3В5 та приладових сполук на їх основіпоруватих А3В5 та приладових сполук на їх основі””.. ККерівник – д. ф.ерівник – д. ф.-м.-м. н., проф.н., проф. ВВ..ВВ.. Кідалов (термінКідалов (термін виконання: 01.2012 – 12.2013)виконання: 01.2012 – 12.2013)
 10. 10. ОПИСИ НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ РОЗРОБОК, ВІДКРИТТІВ, РОБІТ ІЗОПИСИ НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ РОЗРОБОК, ВІДКРИТТІВ, РОБІТ ІЗ ЗНАЧНИМ ЕКОНОМІЧНИМ І СОЦІАЛЬНИМ ЕФЕКТОМЗНАЧНИМ ЕКОНОМІЧНИМ І СОЦІАЛЬНИМ ЕФЕКТОМ У межах держбюджетних наукових досліджень у БДПУ у звітномуУ межах держбюджетних наукових досліджень у БДПУ у звітному році отриманороці отримано п’ять патентівп’ять патентів на корисну модель іна корисну модель і один на винахід:один на винахід: 1.1. Пат. 93456 Україна, МПК(2006): G01N 27/00.Пат. 93456 Україна, МПК(2006): G01N 27/00. Спосіб дослідження смугСпосіб дослідження смуг сегрегації домішки фосфіду індію шляхом селективного електрохімічногосегрегації домішки фосфіду індію шляхом селективного електрохімічного травленнятравлення / Я.О. Сичікова, Г.О. Сукач, В.В. Кідалов. – a200911327; заявл./ Я.О. Сичікова, Г.О. Сукач, В.В. Кідалов. – a200911327; заявл. 06.11.2009; опубл. 10.02.2011. – бюл. № 3/2011.06.11.2009; опубл. 10.02.2011. – бюл. № 3/2011. 2. Пат. 57476 Україна, МПК(2006): H01L 21/3063 (2011.01).2. Пат. 57476 Україна, МПК(2006): H01L 21/3063 (2011.01). Спосіб отриманняСпосіб отримання поруватого шару ZnSe n-типу методом електрохімічного травлення припоруватого шару ZnSe n-типу методом електрохімічного травлення при освітленні зразків лазеромосвітленні зразків лазером / Я.О. Сичікова, Г.О. Сукач, О.В. Мараховський, В.В./ Я.О. Сичікова, Г.О. Сукач, О.В. Мараховський, В.В. Кідалов. – u201010694; заявл. 06.09.2010; опубл. 25.02.2011. – бюл. № 4/2011.Кідалов. – u201010694; заявл. 06.09.2010; опубл. 25.02.2011. – бюл. № 4/2011. 3. Пат. 58008 Україна, МПК(2006): C03C 15/00 (2011.01). Склад поліруючого3. Пат. 58008 Україна, МПК(2006): C03C 15/00 (2011.01). Склад поліруючого травника для фосфіду індію n-типу / Я.О. Сичікова, Г.О. Сукач, В.В. Кідалов. –травника для фосфіду індію n-типу / Я.О. Сичікова, Г.О. Сукач, В.В. Кідалов. – u201010720; заявл. 06.09.2010; опубл. 25.03.2011. – бюл. № 6/2011.u201010720; заявл. 06.09.2010; опубл. 25.03.2011. – бюл. № 6/2011. 4. Пат. 57476 Україна, МПК (2011.01): H01L 21. Спосіб визначення4. Пат. 57476 Україна, МПК (2011.01): H01L 21. Спосіб визначення кристалографічної орієнтації поверхні фосфіду індію / Я.О. Сичікова, Г.О.кристалографічної орієнтації поверхні фосфіду індію / Я.О. Сичікова, Г.О. Сукач, В.В. Кідалов. – u201011543; заявл. 28.09.2010; опубл. 12.09.2011. – бюл.Сукач, В.В. Кідалов. – u201011543; заявл. 28.09.2010; опубл. 12.09.2011. – бюл. № 17/2011.№ 17/2011. 5. Пат 57811Україна, МПК (2011.01): C01G . Спосіб отримання поруватого шару p-5. Пат 57811Україна, МПК (2011.01): C01G . Спосіб отримання поруватого шару p- GaAs шляхом електрохімічного травлення / Я.О. Сичікова, Г.О. Сукач, В.В.GaAs шляхом електрохімічного травлення / Я.О. Сичікова, Г.О. Сукач, В.В. Кідалов. – 15/00u201010738; заявл. 06.09.2010; опубл 10.03.2011. – бюл. №Кідалов. – 15/00u201010738; заявл. 06.09.2010; опубл 10.03.2011. – бюл. № 3/2011.3/2011. 6. Пат. 93456 Україна, МПК (2011.01): C016. Пат. 93456 Україна, МПК (2011.01): C01NN.. Спосіб дослідження композиційноїСпосіб дослідження композиційної неоднорідності структури кристалу фосфіду індіюнеоднорідності структури кристалу фосфіду індію / Я.О. Сичікова, Г.О. Сукач,/ Я.О. Сичікова, Г.О. Сукач, В.В. Кідалов. – 1067395; заявл. 06.11.2009; опубл 10.02.2011. – бюл. № 5/2011.В.В. Кідалов. – 1067395; заявл. 06.11.2009; опубл 10.02.2011. – бюл. № 5/2011.
 11. 11. ПатентиПатенти на корисну модельна корисну модель
 12. 12. ПатентиПатенти на корисну модельна корисну модель
 13. 13. НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇНАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ У 2011 році проведено такіУ 2011 році проведено такі наукові конференції:наукові конференції: 1.1. Міжнародна наукова конференціяМіжнародна наукова конференція ““Крихти буття: література і практикиКрихти буття: література і практики повсякдення”.повсякдення”. 2.2. Всеукраїнські психолого-педагогічніВсеукраїнські психолого-педагогічні ДемиденківськіДемиденківські читання “Навчання,читання “Навчання, виховання та розвиток”.виховання та розвиток”. 3.3. Всеукраїнська науково-практичнаВсеукраїнська науково-практична конференціяконференція “Актуальні питання“Актуальні питання фізичного виховання спорту тафізичного виховання спорту та здоров’я студентської молодіздоров’я студентської молоді ”.”. 4.4. Всеукраїнська наукова конференціяВсеукраїнська наукова конференція “Підготовка педагогічних кадрів до“Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах варіативностіроботи в умовах варіативності змісту початкової освітизмісту початкової освіти ”.”. 5.5. Всеукраїнська наукова конференціяВсеукраїнська наукова конференція “Соціально-економічні дослідження“Соціально-економічні дослідження в період ринкової трансформаціїв період ринкової трансформації ”.”.
 14. 14. 6.Всеукраїнська науково- практична конференція “Північне Приазов'я у філософсько-історичному та філологічному вимірі ”. 7.Всеукраїнська наукова конференція “Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів в природничій та технологічній галузях ”. 8.Всеукраїнська наукова конференція “Лінгвістика та лінгводидактика: надбання, актуальні проблеми, перспективи розвитку ”. 9.Науково-практичний семінар “Мова-література-культура в контексті національних взаємозв’язків”.
 15. 15. 10. Всеукраїнська наукова конференція “Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах варіативності змісту початкової освіти ”. 11.Всеукраїнська наукова конференція “Творчість Трохима Зіньківського в контексті української літератури 70-90-х рр. ХІХ ст. ”. 12. Міжнародна наукова конференція “Мова і соціум: етнокультурний аспект ”. 13. Всеукраїнська наукова конференція “Іноземна філологія: глобальні проблеми – національні рішення”. 14. ІІІ Міжнародний науково- практичний семінар “Творчі підходи та методи у викладанні іноземних мов”.
 16. 16. Підручники та навчальні посібникиПідручники та навчальні посібники У 20У 20111 році в БДПУ видано1 році в БДПУ видано 2929 монографій,монографій, 33 підручники,підручники, 6262 навчальних посібники,навчальних посібники, у тому числіу тому числі 1616 - з грифом МОН (МОНМС) України- з грифом МОН (МОНМС) України
 17. 17. Посібники з грифом МОНПосібники з грифом МОН (МОНМС) України(МОНМС) України
 18. 18. Навчальні посібникиНавчальні посібники
 19. 19. МонографіїМонографії
 20. 20. Методичні рекомендаціїМетодичні рекомендації
 21. 21. ФАХОВІ ВИДАННЯФАХОВІ ВИДАННЯ В університеті створено редакційно-В університеті створено редакційно- видавничий відділ.видавничий відділ. У БДПУ видаються фахові збірники:У БДПУ видаються фахові збірники:  ““Збірник наукових працьЗбірник наукових праць Бердянського державногоБердянського державного педагогічного університетупедагогічного університету (Педагогічні науки)”;(Педагогічні науки)”;  Збірник “Актуальні проблемиЗбірник “Актуальні проблеми словслов’’янської філології. Серія:янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство”;Лінгвістика і літературознавство”;  Міжвузівський збірник науковихМіжвузівський збірник наукових статей “Актуальні проблемистатей “Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика таіноземної філології: Лінгвістика та літературознавство”;літературознавство”;  Збірник наукових праць ученихЗбірник наукових праць учених університету Фрідріха-Александрауніверситету Фрідріха-Александра та БДПУ “Німецько-українськіта БДПУ “Німецько-українські педагогічні студії”;педагогічні студії”;  Збірник наукових праць “Теорія таЗбірник наукових праць “Теорія та практика навчання фізико-практика навчання фізико- математичних та технологічнихматематичних та технологічних дисциплін”.дисциплін”. За останні три роки в університеті виданоЗа останні три роки в університеті видано 7070 монографій,монографій, 1010 підручників тапідручників та 189189 навчальних посібників.навчальних посібників.
 22. 22. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТАНАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА МОЛОДИХ УЧЕНИХМОЛОДИХ УЧЕНИХ В університеті працюютьВ університеті працюють 9292 викладачі віком до 35 років,викладачі віком до 35 років, 3636 із нихіз них уже здобули ступінь кандидата наук,уже здобули ступінь кандидата наук, 2222 – закінчили аспірантуру– закінчили аспірантуру при БДПУ тапри БДПУ та 33 – при інших вищих навчальних закладах України,– при інших вищих навчальних закладах України, 7878 – навчаються в аспірантурі БДПУ,– навчаються в аспірантурі БДПУ, 1212 – в аспірантурах інших– в аспірантурах інших вишів.вишів. 5656 молодих науковців мали змогу впродовж місяця працюватимолодих науковців мали змогу впродовж місяця працювати в бібліотеках м. Києва та оздоровлюватися в санаторії-в бібліотеках м. Києва та оздоровлюватися в санаторії- профілакторії Київського політехнічного інституту на пільговихпрофілакторії Київського політехнічного інституту на пільгових умовах.умовах. Чотири молоді науковціЧотири молоді науковці нагороджені нагрудним знакомнагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України»«Відмінник освіти України»,, десятьдесять –– Почесними регіональнимиПочесними регіональними та відомчими грамотами .та відомчими грамотами . У 2011 р. присудженоУ 2011 р. присуджено стипендію Кабінету Міністрів Українистипендію Кабінету Міністрів України молодим науковцям університету – Я.О. Сичіковій, В.В. Ачкану тамолодим науковцям університету – Я.О. Сичіковій, В.В. Ачкану та В.М. Осіпову, а також продовжено виплату стипендіїВ.М. Осіпову, а також продовжено виплату стипендії О.А. Сєнічевій.О.А. Сєнічевій. Упродовж 2011 року молодими вченими було захищеноУпродовж 2011 року молодими вченими було захищено 1 докторську1 докторську (В.М. Константінова, тема «Урбанізаційні процеси на(В.М. Константінова, тема «Урбанізаційні процеси на півдні України (друга половинапівдні України (друга половина XIXXIX – початок– початок XXXX ст.)» таст.)» та 10 кандидатських дисертацій.10 кандидатських дисертацій.
 23. 23. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТАНАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У 2011 р. студенти БДПУ брали участь у:У 2011 р. студенти БДПУ брали участь у:  Конкурсі студентських наукових робіт зКонкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарнихприродничих, технічних і гуманітарних наук;наук;  Міжнародному мовно-літературномуМіжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молодіконкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченкаімені Тараса Шевченка;;  ХХIIII Міжнародному конкурсі з українськоїМіжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика;мови ім. П. Яцика;  Міжнародній студентській олімпіадіМіжнародній студентській олімпіаді ACM ICPC із спортивного командногоACM ICPC із спортивного командного програмування ;програмування ;  Всеукраїнській студентській олімпіадіВсеукраїнській студентській олімпіаді з інформатики;з інформатики;  IIII етапі Всеукраїнської студентськоїетапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностіолімпіади зі спеціальності «Болгарська мова та література»;«Болгарська мова та література»; її  Всеукраїнських студентських олімпіадах;Всеукраїнських студентських олімпіадах;  Всеукраїнських і міжнароднихВсеукраїнських і міжнародних конференціях.конференціях. УУ звітному році студентами БДПУзвітному році студентами БДПУ опублікованоопубліковано 585585 статей,статей, із них самостійноіз них самостійно – 569.– 569.
 24. 24. У 2011 БДПУ було створене Наукове товариство студентів таУ 2011 БДПУ було створене Наукове товариство студентів та аспірантів з метою активного залучення студентської молоді доаспірантів з метою активного залучення студентської молоді до науково-дослідної діяльності, удосконалення форм цієї роботи,науково-дослідної діяльності, удосконалення форм цієї роботи, забезпечення умов для виявлення кожним студентом своїхзабезпечення умов для виявлення кожним студентом своїх науково-дослідницьких і пошукових здібностей та обдарувань.науково-дослідницьких і пошукових здібностей та обдарувань. Активісти громадського життя та наукової діяльностіАктивісти громадського життя та наукової діяльності університету, відмінники навчання отримуютьуніверситету, відмінники навчання отримують стипендіїстипендії Президента України, інших установ і фондівПрезидента України, інших установ і фондів:: -- студент Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологійстудент Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій Олександр Гаденко отримуєОлександр Гаденко отримує стипендію Президента Українистипендію Президента України;; -- студентка 4 курсу Інституту соціально-педагогічної та корекційноїстудентка 4 курсу Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти Валерія Хіора –освіти Валерія Хіора – стипендію Верховної Ради Українистипендію Верховної Ради України;; - 19 студентів університету отримують- 19 студентів університету отримують стипендію від Фондустипендію від Фонду Катерини Ковшевич (США)Катерини Ковшевич (США), заснованого в Сполучених Штатах, заснованого в Сполучених Штатах Америки 1999 року.Америки 1999 року.
 25. 25. ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “БОЛГАРСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА” У БДПУ
 26. 26. ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ У ГАЛУЗІ “РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА” У БДПУ Конкурсна комісія розглянулаКонкурсна комісія розглянула 4040 студентських науковихстудентських наукових робіт, що надійшли зробіт, що надійшли з 2323 вищих навчальних закладіввищих навчальних закладів України.України. 9 студентів9 студентів БДПУБДПУ посіли призові місцяпосіли призові місця ззаа результатами ІІ туру Всеукраїнськогорезультатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зконкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук;природничих, технічних і гуманітарних наук; 2 студенти2 студенти стали призерами ІІ турустали призерами ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіадиВсеукраїнської студентської олімпіади
 27. 27. У 2011 році в університеті діялиУ 2011 році в університеті діяли 4444 наукових гуртки,наукових гуртки, 6565 проблемних груп,проблемних груп, 33 науково-дослідні лабораторії,науково-дослідні лабораторії, психологічна служба, соціально-педагогічна служба,психологічна служба, соціально-педагогічна служба, консультпункт з актуальних проблем навчання та вихованняконсультпункт з актуальних проблем навчання та виховання дітей дошкільного віку (діагностика та розробка корекційнихдітей дошкільного віку (діагностика та розробка корекційних програм), консультпункт з логопедії (діагностика та розробкапрограм), консультпункт з логопедії (діагностика та розробка корекційних програм), методичний семінар, факультатив.корекційних програм), методичний семінар, факультатив.
 28. 28. РЕЙТИНГ НАУКОВОЇ РОБОТИ ІНСТИТУТІВ, ФАКУЛЬТЕТІВ УНІВЕРСИТЕТУРЕЙТИНГ НАУКОВОЇ РОБОТИ ІНСТИТУТІВ, ФАКУЛЬТЕТІВ УНІВЕРСИТЕТУ МісцеМісце КафедраКафедра Рейтинг НРРейтинг НР кафедркафедр ЗагальнаЗагальна кількістькількість балівбалів ПоказникПоказник НРНР у середніху середніх балахбалах 1.1. Інститут філології та соціальних комунікаційІнститут філології та соціальних комунікацій Зарубіжної літературиЗарубіжної літератури та теорії літературита теорії літератури 111,1111,1 726,8726,8 80,880,8 Української літературиУкраїнської літератури та компаративістикита компаративістики 108,1108,1 Теорії та методикиТеорії та методики навчання мовнавчання мов 100,6100,6 ФілологічнихФілологічних дисципліндисциплін 97,797,7 ЗагальногоЗагального мовознавства тамовознавства та слов’янської філологіїслов’янської філології 91,191,1 Іноземних мовІноземних мов 7272 Української мовиУкраїнської мови 55,155,1 СоціальнихСоціальних комунікаційкомунікацій 48,648,6 Романо-германськоїРомано-германської 42,542,5
 29. 29. МісцеМісце КафедраКафедра Рейтинг НРРейтинг НР кафедркафедр ЗагальнаЗагальна кількістькількість балівбалів ПоказникПоказник НРНР у середніху середніх балахбалах Соціально-гуманітарний факультетСоціально-гуманітарний факультет 2.2. Історії УкраїниІсторії України 116464,,11 383844,8,8 7777 Всесвітньої історіїВсесвітньої історії та методикита методики навчаннянавчання суспільствознавчисуспільствознавчи х дисциплінх дисциплін 8181 Політології таПолітології та правознавстваправознавства 6464 Педагогіки вищоїПедагогіки вищої школи ташколи та управлінняуправління освітнімиосвітніми закладамизакладами 4545
 30. 30. МісцМісц ее КафедраКафедра Рейтинг НРРейтинг НР кафедркафедр ЗагальнаЗагальна кількістькількість балівбалів ПоказникПоказник НРНР у середніху середніх балахбалах 3.3. Інститут соціально-педагогічної таІнститут соціально-педагогічної та корекційної освітикорекційної освіти ЛогопедіїЛогопедії 76,276,2 237,5237,5 59,459,4 СоціальноїСоціальної педагогікипедагогіки 59,859,8 ДошкільноїДошкільної освітиосвіти 59,459,4 ПрикладноїПрикладної психологіїпсихології 42,142,1
 31. 31. РЕЙТИНГ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРРЕЙТИНГ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДР УНІВЕРСИТЕТУУНІВЕРСИТЕТУ №№ КафедраКафедра ЗагальнаЗагальна кількістькількість балівбалів РейтингРейтинг 1.1. Історії УкраїниІсторії України 11491149 164,1164,1 2.2. Зарубіжної літератури таЗарубіжної літератури та теорії літературитеорії літератури 11111111 111,1111,1 3.3. Української літератури таУкраїнської літератури та компаративістикикомпаративістики 757757 108,1108,1 4.4. Теорії та методикиТеорії та методики навчання мовнавчання мов 503503 110000,,66 5.5. Філологічних дисциплінФілологічних дисциплін 586586 97,797,7
 32. 32. 1.1. Кідалов В.В.Кідалов В.В. 447447 2.2. Лиман І.І.Лиман І.І. 435435 3.3. Константінова В.М.Константінова В.М. 424424 4.4. Коваль Л.В.Коваль Л.В. 329329 5.5. Межуєв В.ІМежуєв В.І 280280 6.6. Баханов К.О.Баханов К.О. 260260 7.7. Зарва В.А.Зарва В.А. 248248 8.8. Харлан О.Д.Харлан О.Д. 245245 9.9. Богданов І.Т.Богданов І.Т. 220220 10.10. Алєксєєнко І.В.Алєксєєнко І.В. 216216 11.11. Філоненко С.О.Філоненко С.О. 215215 12.12. Новик О.П.Новик О.П. 203203 13.13. Саєнко Г.В.Саєнко Г.В. 203203 14.14. Нищета В.А.Нищета В.А. 202202 15.15. Загороднова В.Ф.Загороднова В.Ф. 201201 16.16. Корнієнко С.І.Корнієнко С.І. 183183 17.17. Сєнічева О.А.Сєнічева О.А. 182182 18.18. Хоменко В.Г.Хоменко В.Г. 180180 1919 Гудзь М.В.Гудзь М.В. 171171 20.20. Макарова І.А.Макарова І.А. 166166 Викладачі, які мають високий показник у рейтингу наукової діяльностіВикладачі, які мають високий показник у рейтингу наукової діяльності
 33. 33. 1.1. Мірошниченко М.М.Мірошниченко М.М. 55 2.2. Рогозін І.В.Рогозін І.В. 55 3.3. Гребенюк Г.В.Гребенюк Г.В. 55 4.4. Гринюк А.В.Гринюк А.В. 44 5.5. Тараненко Ю.П.Тараненко Ю.П. 44 6.6. Фурманова Т.І.Фурманова Т.І. 44 7.7. ГригорГригор’’єв В.О.єв В.О. 33 8.8. Юхно Ю.М.Юхно Ю.М. 33 9.9. Гусєв В.І.Гусєв В.І. 22 10.10. Котляр В.П.Котляр В.П. 22 11.11. Шмигов П.В.Шмигов П.В. 22 12.12. Алябушева М.В.Алябушева М.В. 00 13.13. Афонін В.Г.Афонін В.Г. 00 14.14. Бабкіна Р.М.Бабкіна Р.М. 00 15.15. Бараннік Ю.В.Бараннік Ю.В. 00 16.16. Бондаренко Г.П.Бондаренко Г.П. 00 17.17. Вержиковська Л.Г.Вержиковська Л.Г. 00 18.18. Котляревський М.Б.Котляревський М.Б. 00 19.19. Кручиненко В.Г.Кручиненко В.Г. 00 20.20. Кузнєцова О.М.Кузнєцова О.М. 00 21.21. Лазаренко Л.В.Лазаренко Л.В. 00 22.22. Малярова К.С.Малярова К.С. 00 23.23. Ніконенко Т.В.Ніконенко Т.В. 00 24.24. Тимонькін Г.М.Тимонькін Г.М. 00 25.25. Це-кононенко Г.Е.Це-кононенко Г.Е. 00 Викладачі, які мають низький показник у рейтингу наукової діяльностіВикладачі, які мають низький показник у рейтингу наукової діяльності

×