Easy pc final

460 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
460
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Easy pc final

 1. 1. Easy-Pc MEMBRES Easy-Pc:DISENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT Àlex MirDE PROJECTES EN LÍNIA Víctor MartínConsultor: Juanmi Muñoz Micolau Rafa Olmos Ana Fort 1
 2. 2. Easy-Pc0. ÍNDEX Nº APARTAT PÀG. 0. ÍNDEX 2 I. INTRODUCCIÓ.............................................................................................. 3 II. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE................................................................. 3_4 III. PROPOSTA.................................................................................................... 4_5 IV. EQUIP HUMÀ................................................................................................ 5_7 V. ORGANIGRAMA............................................................................................ 7 VI. EXPERIÈNCIES ANTERIORS RELACIONADES AMB EL PROJECTE......................................................... 7-8 VII. OBJECTIUS DEL CURS............................................................................... 8_9 VIII. CONTINGUTS DEL CURS............................................................................ 9_10 IX. MODEL FORMATIU: METODOLOGIA DEL CURS......................................................................... 10_14 X. PROPOSTA TÈCNICA................................................................................... 14_15 XI. AVALUACIÓ DEL CURS............................................................................... 16 XII. CRONOGRAMA DEXECUCIÓ..................................................................... 17_19 XIII. PRESSUPOST............................................................................................... 19_21 XIV. ANNEXE: ANÀLISI DAFO.............................................................................. 22 2
 3. 3. Easy-PcI. INTRODUCCIÓ. Amb motiu de la convocatòria del concurs “E-learning: progrés social” per part delDepartament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, la nostra empresad’acord amb les bases, objectius i esperit del mateix, decideix presentar el seu projecte: Easy-PC. Com s’incideix en el punt I de les bases, “els programes presentats al concurs priortizarandos objectius: • Difondre l’ús de l’e-learning i millorar el grau d’alfabetització tecnològica dels usuaris. • Atendre una demanda social escassament coberta a l’actualitat.” Hem guiat el nostre projecte sota aquestes dos premises, la coherència amb tots dosobjectius és completa: el curs de formació que presentem es dirigeix a la gent gran, el qualcontribueix a desenvolupar el grau d’alfabetització d’un sector de la població que si no fos així noadquiriria aquesta competència i a més a més compleix una funció social necessària idesabandonada de vegades per les institucions. La seua duració es dun any i poden vore latemporalització a lapartat de continguts.II. PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE. El nostre projecte sorgeix sota la influència d’internet i els nous sistemes decomunicacions, així com la necessitat creixent de trobar-nos connectats tant uns amb altres, comamb la resta del món, amb el que succeeix a tot arreu, sentint-nos partíceps, donant la nostraopinió i aprenent uns dels altres. Està dirigit a persones majors, amb la intenció d’acostar-los almón tecnològic, de fer-los capaços de connectar-se amb coneguts i familiars, afavorint elconeixement d’internet i les xarxes socials, així com un domini bàsic de l’ordinador. En contestació a la gran pregunta, per què aquesta idea?, direm que, donat l’elevat nombrede persones majors que habiten a la nostra realitat social, que es senten sols, avorrits, 3
 4. 4. Easy-Pcdesconnectats del món en apagar la televisió, amb temps per disfrutar de la vida però que degut,en molts casos, a problemes físics i de salut, no poden sortir i recòrrer món, no poden tampocrelacionar-se amb altres i sortir a conèixer noves amistats degut al vertiginós ritme de la societatactual, el trànsit, l’estrès i el desconeixement de punts de trobada per a persones en la sevasituació, fan que es tanquen a casa, esperant el final dels seus dies. Es tracta d’un doble sentit, d’una banda aprenen a passar l’estona, fent una cosa nova ambaltres persones, tornant a aprendre com quan eren xiquets a l’escola i compartint amb altra gentles experiències vivides i d’altra banda, se’ls hi permet un accés per sentir-se més ficats a lasocietat actual, de poder parlar amb els seus nets i familiars que viuen lluny, un accés a establiramistats amb l’ús de les xarxes socials, a entrar en grups als que compartir interessos i aficions,amb els que quedar i fer un viatge o jugar a cartes o parxís. De forma indirecta, estem afavorintque aquestes persones puguin fer de forma autònoma coses que avui en dia requereixen unfamíliar per fer-les, com tràmits de metges, consultar la premsa, etc.III. PROPOSTA El nostre equip, qui du treballant per làrea de leducació durant més de 7 anys i fentprojectes per linclusió social mitjançant les TIC i le-learning, es troba avalat per més de 10empreses del sector serveis i cada vegada són més les institucions que volen fer ús dels nostresproductes. A qui va adreçat ? Ens proposem dur a terme un curs destinat a persones majors, el qual versa sobre lesutilitats de lordinador i el desenvolupament autònom a la xarxa. El seu caràcter és b-learning iestà destinat a persones majors amb cap coneixement de lús de lordinador i internet. La durada del curs és dun curs escolar i la seua estructura consta de dues grans fases, laprimera conté els dos primers mòduls (classes totalment presencials) i la segona, els dos darrersmòduls (amb una metodologia b-learning). En un primer moment, volem acostar a les persones 4
 5. 5. Easy-Pcmajors lús daquesta eina que és lordinador, facilitant-los lentrada al món tecnològic (els dosprimer mòduls, amb una duració total de 100 hores). I després volem aconseguir acostar-los a lúsde les noves tecnologies per comunicar-se i aprofitar tots els seus beneficis (els darrers dosmòduls, amb una duració total de 200 hores). La ràtio serà de 12 alumnes per professor i lhorari serà de dilluns a divendres durant tot uncurs escolar, amb un horari duna hora i mitja, puguent ser pels matís o per les vesprades (depèndel nombre de persones matriculades podrem fer més dun grup).IV. EQUIP HUMÀ. La nostra empresa està formada per professionals del sector docent, amb una àmpliaexperiència al diseny tecno-pedagògic i dinnovació tecnològica a làmbit educatiu. Tractem daprofundir a les necessitats que la societat actual demana, fent estudis de campper conèixer quines són les característiques dels nostres clients, què demanen i necessiten. Ésper aixó, que les nostres tasques van des de lorganització del curs, els continguts i la seuaadaptació als coneixements previs dels nostres alumnes; programar la metodologia, fent ús dediferents tècniques pegadògiques que propicien laprenentatge cooperatiu i en grup, adaptaciódels recursos i materials, tant en la seua vessant física (adaptació tècnica) com en la seua vessanthumana (adaptació deines, activitats i dinàmiques a les característiques del grup i la seua formadaprendre); així com la cerca de flexibilitat als canvis, a lorganització espai-temporal, delscontinguts i de les activitats daprenentatge. Per fer possible aquest curs necessitem els següents perfils professionals:  Expert en continguts: Ana Fort Alcalá. Doctora en Psicologia, Gestió de Recursos Humans i Formació a la Universitat Oberta de Catalunya, mestra de vocació amb una experiència de més de 10 anys al sector docent. Al present projecte serà qui done ordre i claredat als continguts que disposa el curs. 5
 6. 6. Easy-Pc  Tecnòleg: Àlex Mir. Enginyer Superior Informàtic, responsable del campus virtual de la UAB. Disposa duna àmplia experiència en la creació de cursos en línia, ha desenvolupat més de 10 cursos amb la modalitat e-learning i 5 amb la modalitat b-learning. Ell és qui proporciona les eines, plataformes i aplicacions necessàries per dur a terme el nostre curs.  Disenyador web: Víctor Martín. Disenyador gràfic senior i director de projectes web. Ha coordinat la creació de projectes e-learning de gran renom, com és el projecte Òmnia a Catalunya o la col·laboració al diseny del projecte EL4EI. És qui relaciona els continguts amb la plataforma, organitzant els subapartats que deu contindre per fer possible la flexibilitat i autonomia durant el procés denseyament-aprenentatge.  Tutor: Rafa Olmos. Doctor en Ciències Socials per la Universitat de València i licenciat en Psicopedgogía per la Universitat Complutense de Madrid. Gaudeix duna àmplia experiència al sector educatiu amb ús de les TIC, és considerat un dels pioners a lús de les noves tecnologies, desenvolupant els primers cursos b- learning al nostre país. Ell és la persona encarregada danalitzar el procés daprenentatge dels estudiants, observant la seua trajectòria i evolució al nostre programa educatiu. Administrador: Ana Fort. La persona encarregada de donar dalta als usuaris, gestionar elsgrups, organitzar els fòrums i vigilar que tot funciona com sesperava. Assessor: Rafa Olmos. Modera i dona suport als estudiants quan ho necessiten. És lagentdinamitzador del procés daprenentatge. És lencarregat de formar als professors que duguen a 6
 7. 7. Easy-Pcterme el curs presencial. Investigadors: Àlex Mir i Víctor Martín. Persones encarregades danalitzar les necessitatsdel públic a qui va destinat el curs, així com a linnovació dels recursos i aplicacions a emprardurant el curs i en les pròximes convocatòries.VIII. ORGANIGRAMA.VI. EXPERIÈNCIES ANTERIORS RELACIONADES AMB EL PROJECTE. Com equip de treball a làmbit de le-learning ens avalen certs projectes dinclusió social degran renom. Podem destacar els següents com els que pensem més relació tenen amb la nostranova línia de treball:  Projecte Òmnia: Es tracta dun programa daccés a les tecnologies de informació i la comunicació de tipus preventiu i socioeducatiu, amb la intenció de servir de nexe i pilar de cohesió social. 7
 8. 8. Easy-Pc  Projecte E-Vita: Projecte e-learning de gran utilitat social, fent ús dels serious games i del GBL (Games Based Learning), es potencia i fomenta la cultura de la consciència europea, com fort nucli de cohesió social, partint de la transmissió dexperiències de les generacions majors als més joves.  Projecte EL4EI: E-learning 4 E-inclusion és un projecte que ens va financiar la UE i que pretén crear una comunitat de persones amb alts coneixements en l’ús de l’e-learning per a la inclusió digital.  Projecte E-núvol: projecte posat en marxa a Girona, impulsat per la Delegada de Benestar Social i Cultura gràcies a la col·laboració entre la delegació de treball, la Universitat de Girona i l’àrea d’atenció a l’edat adulta i més concretament, a la 3ª edat. L’objectiu del projecte és brindar l’apropament de l’ús i implementació de les TIC a les persones adultes i 3ª edat, i així generar recolzament en el desenvolupament personal i professional de cadascú.VII. OBJECTIUS GENERALS DEL CURS • Dominar coneixements essencials per a iniciar-se en l’ordinador. • Alfabetitzar digitalment a les persones que desconeixen l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. • Fomentar l’autoestima de les persones grans i la seua integració a la societat de la informació i comunicació. • Reconèixer i interpretar l’estructura funcional d’un ordinador. 8
 9. 9. Easy-Pc • Desenvolupar competències tecnològiques. • Generar espais d’intercanvi.VIII. CONTINGUTS El curs es desenvolupa en dos parts clarament diferenciades. La primera consta dels dosprimers mòduls i és totalment presencial amb suport de les TIC; i la segona part, que conté els dosdarrers mòduls, és de tipus b-learning donant les classes de forma presencial i fent desprésactivitats amb modalitat on-line (des de la seva casa o als ordinadors del centre però amb absolutaautonomia de lestudiant).PART PRESENCIAL AMB SUPORT DE LES TIC:  Mòdul 1: Coneixement bàsic del funcionament de l’ordinador (encendre i apagar el pc; menú inici; l’escriptori; obrir, tancar i minimitzar finestres; el teclat i el ratolí); Sistema Operatiu Windows; Hardware bàsic (disc dur, memòria, CPU) (50 hores).  Mòdul 2: Processador de textos-open office writer i pdf: obrir/editar i guardar documents; barra de menús; barra deines; estil i format. (50 hores).PART BLENDED LEARNING: classes presencials on es posa en pràctica els coneixementsde forma guiada amb activitats e-learning a distància (amb total autonomia pels estudiants):  Mòdul 3: Ens endinsem en internet: Menú inici, exploradors i eines bàsiques; programes de recerca i estratègies de cerca de documents; correu electrònic hotmail (obrir i enviar missatges, editor del cos del missatge, crear carpetes, perills del spam i el correu no desitjat.(70 hores)  Mòdul 4: Usos d’internet: fòrum (registre i contrasenya, obrir una cadena de missatges, respondre un missatge, eines per inserir imatges i enllaços); xarxes socials-facebook (crear el nostre compte i configurar-lo, eines d’ús bàsic, inserir imatges, fer enllaços, inserir novetats, fer comentaris, perills d’identitat); blog (què és i quina és la seva funcionalitat, 9
 10. 10. Easy-Pc com fer comentaris, afegir pàgines favorites); programes per comunicar-nos (ús del Skype: funcions bàsiques). (130 hores)IX. MODEL FORMATIU. METODOLOGIA DEL CURS El nostre concepte de la formació entén que lalumne aprén mitjançant lactivitat,lanomenat learning by doing, que és característica bàsica del constructivisme. A més, no tractema soles que lalumne aprengui mitjançant lactivitat amb el contingut, sinó també amb elscompanys, tutors i consultors. És per aixó que considerem laprenentatge col·laboratiu com una deles nostres màximes, treballant amb grups menuts on el tutor té un rol clar dassessor i consultor ion laprenentatge es troba totalment centrat a lalumne i la seua interactivitat. Els principis pedagògics que orienten la nostra acció formativa, comprenen les següentscaracterístiques bàsiques:  Comunicació i interactivitat.  Metodologia activa i participativa.  Aprenentatge mitjançant l’activitat: learning by doing.  Aprenentatge cooperatiu.  Partirem de les experiències prèvies de l’alumnat1.  Globalització: relacionant els continguts amb la vida pròpia, les seues experiències, motivacions, coneixements previs.  Individualització de l’ensenyament a les característiques pròpies de l’alumnat.  Interés: partirem dels interessos de l’alumnat, oferint temàtiques de la vida quotidiana..  Creativitat, potenciant la divergència d’idees,la innovació.  Lúdic: partirem d’activitats on el joc i l’entreteniment siguen claus: Serious Games. Metodologia basada al GBL (Games Based Learning).1 Al començament del curs fem una prova inicial per obtindre informació sobre els coneixements i idees prèvies de lalumnat al voltant del curs. 10
 11. 11. Easy-PcASPECTES CLAU: • La funcionalitat i utilitat pràctica (famíliar, d’oci, de cultura) que té cada coneixement adquirit durant el dia a dia. Motivar-los, enfatitzant en els interessos que els hi ha portat a matricular-se. • La proximitat que els hi pot proporcionar els problemes i les realitats contemporànies, i la importància que esdevé fer-se agent actiu de la societat. • La dimensió de la salut, doncs els hi serveix d’estímul per mantenir-se actius tant físic com psicològicament (potenciant memòria, atenció, coordinació, etc.)COMUNICACIÓ I INTERACTIVITAT: Es té sempre en compte la comunicació multidireccional dels usuaris amb els tutors i elsdemés companys. Comunicació que es veu reforçada amb els següents instruments:  Fòrum.  Xat.  Correu electrònic.  Xarxes socials: facebook i msn.  Espai de debat. Sintenta sempre que es done un feed-back, oferint als usuaris la millora de la qualitat delcurs, fent una valoració al final de cada mòdul, oferint suggerències, dubtes i comentaris al voltantdel desenvolupament del curs.Agrupacions i tasques. Agrupacions: − Treball en equips, per potenciar l’aprenentatge cooperatiu i la comunicació i ajuda dels companys. 11
 12. 12. Easy-Pc − Treball en gran grup, per debatre les utilitats i coneixements explicats. − Treball individual, per posar en pràctica allò que s’ha aprés. − Treball per parelles, a l’hora d’investigar per internet, per fer la recerca d’informació. Objectius específics i tasques de seguiment i avaluables a cada mòdul: Mòdul I – objectius i tasques: (50 hores): mesos de setembre a mediats doctubre OBJECTIUS ESPECÍFICS TASQUES1.- Adquirir una autonomía básica al 1.- Jocs de manipulació del teclat: fer-ne arribar alfuncionament del teclat. personatge a un lloc de la pantalla amb l’ús de les tecles2.- Conèixer i emprar adequadament les assignades; laberints; jocs clic per omplir espais.funcions del ratolí. 2.- Jocs de manipulació del ratolí: joc “ratoneando” 2, punxa3.- Descobrir els components de lescriptori ací; troba al personatge, uneix les professions amb lesde lordinador: icones i funcions. ferramentes...4.- Aprendre a organitzar la informació en 3.- Creem una carpeta per als nostres treballs. La busquem,carpetes: creació i recerca de documents. obrim una imatge, li canviem el nom a un document. 4.- Troba la següent carpeta amb l’ajuda de l’explorador windows. 5.- Necessite trobar X programa. 6.- L’escriptori: icones bàsiques i menús d’inici ràpid. Mòdul II – objectius i tasques: (50 hores). Mediats doctubre a decembre OBJECTIUS ESPECÍFICS TASQUES1.- Familiaritzar-se amb l’editor de textos 1.- Escriure en el word una redacció del que he fet avui.word. Guardar l’arxiu a l’escriptori.2.- Conèixer les funcions bàsiques de les 2.- Fem el nostre receptari de cuina, amb fotografies -queferramentes de format de text i vinyetes. busquem i descarreguem- fent servir les vinyetes i la3.- Crear documents de text amb diferents numeració del word, comentant els plats, etc.tipus de format: columnes, vinyetes i taules. 3.-Escrivim cartes entre companys amb l’ús del word.4.- Aprendre a inserir imatges en el text. 4.-Juguem a canviar el format: ¿com quedaría el text si...? (majúscules i munúscules, negreta, cursiva, estil de 2 http://www.pbclibrary.org/raton/intro.htm 12
 13. 13. Easy-Pc paràgraf...) 5.-El nostre diari de classe: Al mateix arxiu, cada día escriu un alumne. Mòdul III – objectius i tasques: (70 hores). Comença en novembre fins finals de gener. OBJECTIUS ESPECÍFICS TASQUES1.- Familiaritzar-se amb els programes de 1.-Trobar informació a la red sobre un tema, imatges irecerca dinformació. vídeos i adjuntar-ho en un document word.2.- Conèixer les icones i funcionalitats de la 2.-Youtube. Busquem vídeos dels nostres artistes favorits.barra deines dinternet: favorits, barra per 3.- Quin temps farà demà? què fan a la televisió avui? quèinserir la direcció web, pàgina dinici, pel·lícules hi ha al cinema? horaris?impressió de documents web i correu 4.-Les notícies periodístiques.electrònic. 5.-Cerca el que va ocòrrer l’any que vares nàixer.4.- Conèixer el programa hotmail i les seues 6.-Cerquem persones conegudes i investiguem sobre lafuncionalitats bàsiques: icones, carpetes, seua vida. Després fem una descripció al word penjantcorreu no desitjat, inserir documents i imatges seues.imatges... 7.- El meu compte hotmail: safata d’entrada, nou missatge,5.-Aprendre a registrar-se a pàgines i respondre, eliminar e-mail...programes relacionats amb la comunicació: 8.-Tens un correu, ho trobes? ara l’has de respondre.usuari i contrasenya. 9.-Crear carpetes de destí.6.-Descobrir diferents tipus de cercador 10.-Què fem amb l’espam? carpeta de correu no desitjat.segons el tipus de format dinformació que 11.- Enviar un correu amb arxius adjunts.necessitem: youtube, google web, google 12.-Parlem pel messenger. El meu perfil.imatges... Mòdul IV – objectius i tasques:(130 hores). Mesos de febrer a juny.OBJECTIUS ESPECÍFICS TASQUES1.-Aprendre a desenvolupar-se a la 1.- Registrar-me al moodle i configurar el meu perfil.plataforma moodle. 2.-Fòrum del moodle: Afegir un missatge de presentació on conte2.-Familiaritzar-se amb lorganització i les meues aficions, què m’agrada fer, quina música escolte.funcionament dun blog: inserir 3.- Fòrum del moodle: escriure un missatge a dos companys.comentaris, crear un post, afegir 4.-Blog del moodle: llegim les entrades noves. Espai per escriureimatges o enllaços web. al blog. 13
 14. 14. Easy-Pc3.-Aprendre a participar en fòrums: 5.- Cerquem blogs del nostre interés a internet. Fem comentarisrespondre a un tema, inserir comentaris, a un i després contem l’experiència al blog nostre del moodle.obrir un nou tema de discussió. 6.- Al nostre blog, escrivim la nostra pròpia biografia afegint4.-Descobrir nous programes per a la imatges, fotografies, articles de diari on surti alguna notíciacomunicació personal: Messenger i important.Skype. 7.-Vull vore un vídeo una cançó de la meua infància: cerquem al5.-Conèixer lús de Picasa i posar-lo en youtube.ús per compartir fotografies del curs. 8.-Penjar un vídeo al moodle i fer comentaris, compartim fotografies. 9.-Obrir un compte picasa per a les fotos del grup. Afegim persones favorites. 10.-Obrim converses a l’espai de xat del nostre moodle. 11.-Accedim al Skype: configurem el nostre compte. 12.-Ens connectem en casa al Skype per parlar en companys del curs i comentem al blog del moodle la nostra experiència. X. PROPOSTA TÈCNICA Per tal de fer un curs de les característiques del que fem, és necessari fer un bon projecte de les tecnologies que farem servir. Les necessitats que tenim fan que els equips que calen per dur a terme no requereixin tenir les darreres tecnologies, per tant abaratirem costs. Hardware: Per començar farem una avaluació dels equips que disposen les institucions a les que farem el curs. Han de complir els següents requisits:  Disposar de tarja de xarxa per poder connectar-los a internet.  Potencia de processador i memòria suficients per poder còrrer amb fluïdesa Windows 7 Starter, Microsoft Office i les eines d’internet.  Altaveus i auriculars.  Webcam 14
 15. 15. Easy-Pc Es necessitarà que les aules tinguin un PC per cada 2 alumnes per tant en cas denecessitar ordinadors demanarem pressupost a un retailer coreà que ofereix grans descomptesper quantitat i per fins socials.Software Tots els ordinadors funcionaran amb el sistema operatiu Windows Starter. Amb la suiteOffice 2010 i navegador Firefox. Les altres eines descarregables les instal·laran els alumnes com a part de la pràctica.Plataforma educativa Dins de l’apartat del software, no podem oblidar la plataforma educativa que servirà d’eixpel nostre projecte. La plataforma que farem servir serà Moodle, plataforma de codi obert i una de les méspopulars dins de l’àmbit educatiu a la xarxa. Ja que és de codi obert no suposarà un costaddicional al projecte. El principal motiu pel qual hem elegit aquesta plataforma i no una altra és lafacilitat d’ús i les múltiples possibilitats que ofereix, ja sigui en forma deines que inclou o d’add-ons que es troben a la xarxa. Les eines principals del Moodle que farem servir son les següents: Tauler: eina de comunicació dels docents amb els alumnes, a ell es publicaran els exercicis i qualsevol eina que el professor consideri interessant. Fòrum i debat: Eina important pel intercanvi d’opinions i la aportació d’idees de manera asíncrona. Xat: eina de comunicació síncrona. Enllaços: S’enllaçarà els alumnes als continguts que es considerin adients. J-clic: aquest add-on permet realitzar activitats interactives. Portafolio Qüestionaris: per fer una avaluació als alumnes i del projecte en general. Serious Games: aplicacions de jocs a internet de simulacions. 15
 16. 16. Easy-PcXI. AVALUACIÓ DEL CURS L’avaluació serà formativa, sistemàtica i sumativa. Per començar es farà un qüestionari inicial per tal de conèixer les habilitats reals delsalumnes, d’ací es partirà amb l’exigència que sigui adient donar més o menys càrrega decontinguts al mòdul d’introducció segons les característiques dels alumnes i el seu nivelldaprenentatge. Al final de cada mòdul es farà una prova d’habilitats adquirides, on es posarà a l’alumnat aprova en els continguts treballats durant eixe període. A més, cada mòdul conté elementsd’avaluació continuada, perquè sempre es continüi posant en pràctica l’aprés a mòduls anteriors. A la plataforma moodle l’alumnat podrà trobar el seu seguiment i aspectes que cal quemillori i l’assessor el podrà oferir activitats i aplicacions per poder fiançar els mateixos (portafolio). Tipus de proves que fem a l’alumnat: tests, jocs avaluatius tipus clic, recerques a internet,pràctiques en grup i exercicis dins l’aplicació del moodle. Per avaluar el seguiment del curs a darreres convocatòries, cal tindre present que totl’alumnat que assisteix al 80% de les classes i té una actitud positiva rep un diploma d’assistència iaprofitament del curs, ja que aquest és un dels objectius que s’estableixen com prioritaris a lesbases del concurs. A més a més aquells que demostren dominar les eines en els diferentsplantejaments pràctics tindran el seu corresponent certificat de capacitació tecnològica bàsica. L’autoavaluació general del curs es basarà a la quantitat de persones que es matriculen alcurs i el nombre d’alumnes que finalitzen el mateix amb una competència bàsica a lús delordinador i dInternet. Considerem que serà una avaluació positiva si assisteixen amb regularitat-un 80% de les classes- més d’un 75% dels matriculats, i si d’aquests un 75% aconsegueixenfinalitzar el curs amb les competències assolides. Finalment en acabar el curs es farà una reunió amb els alumnes per conèixer de primerama la seva opinió sobre l’experiència i el curs en general, així com del funcionament del mateix. 16
 17. 17. Easy-PcXII. CRONOGRAMA El cronograma dexecució del nostre projecte es pot veure desenvolupat al següent gràfical qual es divideixen les fases del projecte en funció del temps: 17
 18. 18. Easy-Pc I a continuació presentem un cronograma definint la duració del curs en el temps, on ladivisió és per setmanes. Aquests primers 2 mòduls son presencials, a partir del tercer comencema tenir una metodologia mixta.Mòduls 1 i 2: A partir d’ací la formació passa a esser mixta ja que considerem que els alumnes estanpreparats per treballar on-line.Mòdul 3:Mòdul 4: 18
 19. 19. Easy-Pc Aquí finalitza el cronograma, juntament amb la fi del curs es realitzaran les avaluacions perpart dels alumnes per tancar-lo definitivament.XIII. PRESSUPOST ELEMENTS D’INVERSIÓ 1. Plataforma virtual Pel nostre projecte Easy-PC es fa servir la plataforma gratuïta (EVA) Moodle. La seva elecció està basada en la seva flexibilitat, estructura per mòduls i per les seves prestacions. En concret farem servir la versió 1.9.11 (http://download.moodle.org/windows/). Si bé el programari és gratuït, la ubicació del servidor planteja 2 opcions: a. Hosting propi: en aquest cas la instal·lació, posada en marxa, configuració i manteniment corre a càrrec nostre i, per tant, repercuteix en la matrícula dels estudiants. b. Hosting a tercers: b1. De pagament: hi ha empreses que es dediquen a oferir un espai host per serveis Moodle. El seu cost és variable (http://www.000webhost.com/). b2. Gratuïtes: altres empreses donen suport gratuït a la plataforma. El handicap és que depenent del nombre d’alumnes el servidor presenta limitacions quan es fan servir activitats multimedia (http://www.keytoschool.com/moodle/hosting). La nostra elecció serà fer servir el hosting a tercers http://www.000webhost.com/ en la seva versió gratuïta donat que de moment dona bons resultats i, tenint en compte el nostrenombre reduït d’alumnes, pensem que serà més que suficient. 19
 20. 20. Easy-Pc De totes maneres anotarem com a inversions futures la utilització d’un servei de hosting depagament que ens doni més fiabilitat i ens permeti augmentar la ratio d’alumnes sense perdrequalitat ni rendiment en les nostres propostes d’activitats. • Equipaments i instal·lacions. La nostra iniciativa és de caràcter social enfocada a un sector de la població molt concret.És per això que gaudim del suport de diverses institucions públiques i privades (ONGs, Banca,Ajuntament...). Aquest fet ens dona l’oportunitat d’aprofitar recursos i infraestructures de centressocials i educatius de caràcter públic. És per això que el lloguer del local és subvencionat, deixant únicament com a despesesgenerals les corresponents a l’ús dels diferents serveis públics (telèfon, llum, aigua, gas, etc). COSTOS FIXES: o Despeses de personal (tècnic, administratiu, neteja): sous i salaris o Despeses generals del local:  Gastos de gestoria  Telèfon  Llum  Gas  Aigua o Confecció dels cursos. o Implementació i disseny dels continguts. o Publicitat i Màrketing, mencionant les aportacions i subvencions de les entitats col·laboradores.  COSTOS VARIABLES: o Renting mensual dels equips informàtics (ordinadors, impressores, webcams, scanners, altaveus, micròfons.) 20
 21. 21. Easy-Pc o Despeses de desplaçament i dietes. o Dissenyador gràfic. INVERSIONS FUTURES o Actualitzar el maquinari. o Utilització d’un hosting per Moodle de pagament. INGRESSOS El gruix dels ingressos procedeixen principalment de les subvencions dels diferentsestaments. Aquest fet permet la reutilització dels objectes d’aprenentatge (LO) ja creats, pertant, només és necessari fer de tant en tant un nou disseny d’una estructura ja creada. L’altre part dels ingressos procedeix dels abonaments en concepte de:• Despeses de matrícula.• Gestió administrativa.• Renting del maquinari.• Despeses generals del local 21
 22. 22. Easy-Pc ANÁLISI DAFO: • Necessària la implicació d’altres • Abandonament del curs abans de la empreses seva finalitzacióD • Necessària una infraestructura física • Incorporació esglaonada al cursE que ara per ara no disposem • La existència de projectes d’aquest A • És necessari una dotació de tipus que siguin una competència enB recursos humans pel quant a preus M desenvolupament de la part • Alumnat desconfiat i dubitatiu de laI presencial utilitat dels coneixements que EL • No hi ha suficients recursos i s’imparteixen N materials per aquest tipus d’alumnat • Actual crisi econòmicaI • Poca experiència en l’educació a • El desajust generacional entre alumne AT alumnes d’aquestes edats • La comunicació tutor - alumne es i professorat en el mètode d’ensenyament pot presentar un risc CA dona a un ritme més lent del normal • Falta de sensibilització i confiança en E • El temps dedicat al curs és, potser, els usuaris i societat en general en ST insuficient per la consecució dels aquest tipus de serveiS objectius establerts. • Desmotivació de l’alumnat per la seva desconeixença i possible pobre nivell inicial • Personal experimentat • L’ Administració educativa aposta • Capacitat tècnica i treball en equip per ell • Seguiment constant del treball dels • Comptem amb el recolzament i alumnes interès de diferents institucions • Ús d’una plataforma gratuïta i Open públiques i privades (ONGs, Banca, OF Source • Estudi de mercat: és un curs ja Ajuntaments...) P • Possibilitats d’expansió a altresO aplicat i amb bons resultats llocs i col·lectius socials O • Curs realitzat en el propi nucli urbà •R • Materials útils, senzills i adaptats És un incentiu per millorar la qualitat de vida de les persones RT • Metodologia flexible i adequada als • Està de moda apostar per les T continguts polítiques inclusives i d’ajuda social: esA • Afavoreix la inclusió social tracta d’un mercat en constant UL • Ajuda a mantenir i desenvolupar les creixement N capacitats psicològiques i físiques • Es poden aprofitar recursos iE • Promou el desenvolupament infraestructures de centres socials i I personalC • Permet lautonomia, independència • educatius de caràcter públic Poca inversió inicial TE i resolució de problemes quotidians • Tecnologia assequible A • Dotació econòmica pel hardwareS per part de l’ajuntament T • Implicació de les Administracions públiques S • Cessió del local social per impartir el curs 22

×