Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2Getthere

330 views

Published on

Groep 2Getthere

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2Getthere

 1. 1. Anouk van der Arend Remko Stam Anna van der Woerdt Erik van der Meer
 2. 2. Tegemoetkomen  aan  individuele  klantbehoe2es   Klant  in  Control,  Cocrea9on   Niet  het  wiel  opnieuw  uitvinden   Superwiel  creëren  door  bestaande  zaken  met  elkaar  te  combineren   Gebruik  maken  van  toenemende  mogelijkheden  van  dataverkeer   En  gebruik  maken  van  bestaande  systemen  ,  gegevens  en  informa9e   Wat  ligt  ten  grondslag  aan  2gethere  ?   Hedgehogs  &  Sweetspots    
 3. 3. Trends  
 4. 4. Trends   -­‐  Trends  volgen  elkaar  sneller  op  (b.v.    door  social  media)   -­‐   Klant  in  Control,  individualsering     -­‐   Het  Nieuwe  werken,  verhouding  werk  privé     -­‐  Bereidheid  om  elkaar  te  helpen  /  mee  te  denken   -­‐  Steeds  hogere  eisen,  vaker,  luxer,  verder,  meer  of  mooier     -­‐  Gemak  staat  centraal   -­‐  24-­‐uurs  economie,  e-­‐commerce   -­‐  Kri9scher,  betrouwbaar,  transparan9e  (op  de  hoogte  zijn)   -­‐  Klimaat,  Milieu,  Duurzaam   -­‐   Privacy,  bescherming  persoonsgegevens   -­‐   Automa9sering,  informa9etechnologie   -­‐  Geïntegreerd  transport  (bus,  trein  b.v.  Connexxion)   -­‐   Groot  aanbesteden  (verantwoordelijkheid)   S  T  E  E  P  
 5. 5. BHAG   Mobili9jdsbesteding  x2  door  con9nu   gesynchroniseerd  persoonlijk  advies    
 6. 6. 2gethere  is  een  applica9e  gericht  op  het   efficiënt  en  effec9ef  benuWen  van  (mobili)9jd.     De  applica9e  helpt  je  met  het  beantwoorden  van  vragen  als:   -­‐  Wanneer  vertrek  ik?   -­‐  Hoe  reis  ik?   -­‐  Met  wie  reis  ik?     -­‐  Welke  keuze  maak  ik  bij  een  tegenslag?     -­‐  Hoe  vul  ik  de  9jd  9jdens  mijn  reis?     Tevens  vraagt  het  systeem  om  feedback  over  de  reis  en  de  gegeven   adviezen,  zodat  het  je  voorkeuren  leert  kennen  en  kan  gebruiken  in   de  toekomst;  voor  jou,  maar  ook  andere  reizigers.   Reisadvies  op  maat  tot  stand  gekomen  in  dialoog.   2gethere  =    to  get  here,  to  get  there,  together  
 7. 7. -­‐  Con9nue  reisadvies  a]ankelijk  van  diverse  omstandigheden   -­‐  Persoonlijk  advies  afgestemd  op  individuele  behoe2en   -­‐  Meerdere  mogelijkheden   -­‐  Interac9e,  overlegmogelijkheid   -­‐  Bepaalt  op9male  vertrek9jd  (wekker)   -­‐   Gee2  parkeermogelijkheden     -­‐   Zitplaatsmogelijkheden,  rustmogelijkheden   -­‐  Houdt  rekening  met  het  weer   -­‐  Kan  documenten  voorlezen   -­‐  Automa9sch  betalen   -­‐  E-­‐commerce  op9e   -­‐  Friend  trackingsystem   -­‐  Da9ng  mogelijkheden   -­‐  Spel  mogelijkheden   -­‐  Input  van  reizigers  over  stremmingen  e.d.   -­‐  Wegenwacht  oproep  /  advies   MoSCoW     Wat  is  de  funcDonaliteit?  
 8. 8. Wat  is  ons  eindproduct  op  28  januari  2011   Uitgewerkt  idee  of  voorstel  voor  direc9e  ANWB/ProRail   -­‐   M.b.v.  een  klankbordgroep  (Masters,  innova9edeskundigen   ANWB/ProRail)   -­‐   Uitgewerkt  stappenplan   -­‐   Inzicht  in  kosten  /  baten   -­‐   Demonstra9emogelijkheid  (screenplaatjes,  film  enz.)  
 9. 9. Waar  ligt  onze  kracht?   We  beschikken  over  up-­‐to-­‐date  real-­‐9me  informa9e   Onze  organisa9es  nemen  beslissingen  voor  de  klant   Unieke  samenwerking  ProRail  en  ANWB   We  hebben  reeds  bestaande  contacten  binnen  de  branche   We  zijn  stabiele  betrouwbare  organisa9es   We  hebben  inzicht  in  de  wensen  van  onze  klanten    
 10. 10. Tot  slot:  Wie  zouden  we  nodig  kunnen  hebben?  

×