Alejandro Maceira Rozados Responsable de estudios sobre la DMA Directiva Marco da Auga Instrumentos económicos nos Progr...
Índice <ul><li>Recuperación de custes na DMA. </li></ul><ul><li>Cumplimento da Directiva 91/271 </li></ul><ul><li>Situació...
Recuperación de costes <ul><li>“ Os Estados membros terán en conta o principio da recuperación dos custes dos servizos r...
Recuperación de custes <ul><li>Os Estados membros garantirán, a máis tardar en 2010: </li></ul><ul><ul><li>que a política ...
Directiva 91/271. Definicións <ul><li>Esta directiva refírese á recolleita, tratamento e vertido das augas residuais urban...
Directiva 91/271. Situación actual <ul><li>Ó redor dun 40% da poboación suxeita á directiva non cumple actualmente cos obj...
Directiva 91/271. Simulación
Políticas de Tarificación. Ideas básicas <ul><li>Retos </li></ul><ul><ul><li>Cumprimento da Directiva 91/271 </li></ul></u...
Tarifas municipais. Recopilación de datos <ul><li>Traballos de recopilación: </li></ul><ul><ul><li>Disponse de tarifas de ...
Tarifas municipales. Mínimos e Tramos <ul><li>Mínimos e tramos de facturación: </li></ul><ul><ul><li>En concreto son 92 os...
Tarifas municipais. Conclusións <ul><li>Inexistencia de información adecuada para os organismos xestores. </li></ul><ul><l...
Tarifas municipais. Propostas <ul><li>Características que de debe reunir toda estrutura tarifaria que aspire a ser incenti...
Intervención na tarificación municipal <ul><li>Vía menos intervencionista </li></ul><ul><ul><li>mantense a plena competenc...
Canon de Saneamento. Definición <ul><li>Ingreso de dereito público da Comunidade Autónoma. </li></ul><ul><li>Creado e regu...
Canon de Saneamento. Tarifas <ul><li>As tarifas do Canon de Saneamento sufriron importantes incrementos d ende a súa crea...
Canon de Saneamento. Facturación
Tributación Estatal <ul><li>Canon de Vertidos </li></ul><ul><li>Canon de Regulación </li></ul><ul><li>Tarifa de Utilizació...
Canon de control de vertidos <ul><li>Grava os vertidos ó dominio público hidráulico. </li></ul><ul><li>Está destinado ó es...
Canon de utilización dos bens do dominio público hidráulico  <ul><li>Destinado á protección do dominio público hidráulico...
Canon de regulació n <ul><li>Recae nos beneficiados polas obras de regulación das augas superficiais ou subterráneas, fi...
Tarifa de utilización <ul><li>Exacción que recae nos beneficiados por outras obras hidráulicas específicas financiadas t...
Tributación Autonómica. Modelos básicos. <ul><li>Canon da auga (Catalunya). </li></ul><ul><li>Canon ecolóxico (País Vasco)...
Canon da Auga de Cataluña. Definición <ul><li>Grava o uso real ou potencial da auga e a contaminación que, unha vez utiliz...
Canon da Auga de Cataluña. Usos domésticos <ul><li>Uso doméstico </li></ul><ul><ul><li>Existencia dun consumo mínimo mensu...
Canon da Auga de Cataluña. Usos domésticos
Canon da Auga de Cataluña. Usos industriais Tipo de gravame = Tipo xeral + Tipo especifico
Canon Ecolóxico. País Vasco <ul><li>Destinado a compensar os danos ambientais derivados da extracción, uso e contaminación...
Canon Ecolóxico. País Vasco <ul><li>Usos domésticos: </li></ul><ul><ul><li>fíxase un mínimo exento de 130 l/persoa/día ,...
Anteproxecto de Lei do ciclo integral da auga de Andalucía <ul><li>Tasas de aducción e depuración </li></ul><ul><ul><li>o ...
Lei do ciclo integral da auga de Andalucía. Tarifas <ul><li>Tasas de aducción e depuración </li></ul><ul><ul><li>Pola taxa...
Canon de saneamento de Aragón <ul><li>Imposto de finalidade ecolóxica, no cal a súa recadación está destinado á financiaci...
Canon de saneamento de Aragón. Tarifas <ul><li>Consideraranse usos domésticos aqueles que consuman un volume total anual d...
Canon de saneamento da Comunidade Valenciana <ul><li>Grava </li></ul><ul><ul><li>a produción de augas residuais, manifesta...
Canon de saneamento da C.Valenciana. Tarifas <ul><li>Usos domésticos </li></ul><ul><ul><li>Suma das cotas de: </li></ul></...
Tributos e recadación autonómica sobre a auga (*) Importe mensual cun consumo de 17 m3, nunha vivenda de 3 persoas, situad...
Simulación da recadación promedio por tributos sobre a auga
Tributos sobre o uso da auga na produción eléctrica <ul><li>A nivel estatal </li></ul><ul><ul><li>Canon de aproveitamento ...
Moitas grazas pola súa atención Estou á súa disposición en [email_address] Convidolles a seguir a actualidade da Directiva...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Instrumentos Económicos en los Programas de Medidas de los Planes Hidrológicos

1,271 views

Published on

Instrumentos Económicos en los Programas de Medidas de los Planes Hidrológicos

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,271
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Instrumentos Económicos en los Programas de Medidas de los Planes Hidrológicos

  1. 1. Alejandro Maceira Rozados Responsable de estudios sobre la DMA Directiva Marco da Auga Instrumentos económicos nos Programas de Medidas Escola Galega de Administración Pública Santiago de Compostela, 11 de octubre de 2006
  2. 2. Índice <ul><li>Recuperación de custes na DMA. </li></ul><ul><li>Cumplimento da Directiva 91/271 </li></ul><ul><li>Situación en Galicia </li></ul><ul><ul><li>Tarifas municipais </li></ul></ul><ul><ul><li>Canon de Saneamento </li></ul></ul><ul><li>Tributos estatais. </li></ul><ul><li>Os outros tributos autonómicos. </li></ul>
  3. 3. Recuperación de costes <ul><li>“ Os Estados membros terán en conta o principio da recuperación dos custes dos servizos relacionados coa auga, incluidos os custes medioambientais e os relativos ós recursos, á vista da análise económica efectuada dacordo co anexo III, e en particular de conformidade co principio de que quen contamina paga.” </li></ul><ul><li>Directiva Marco del Agua. Artículo 9 </li></ul>¿Por qué?
  4. 4. Recuperación de custes <ul><li>Os Estados membros garantirán, a máis tardar en 2010: </li></ul><ul><ul><li>que a política de prezos da auga proporcione incentivos adecuados para que os usuarios utilicen de xeito eficiente os recursos hídricos e, polo tanto, contribuan ós obxectivos medioambientais da presente Directiva, </li></ul></ul><ul><ul><li>unha contribución adecuada dos diversos usos da auga, desglosados, polo menos, en industria, fogares e agricultura, á recuperación dos custes dos servizos relacionados coa auga. </li></ul></ul>Directiva Marco da Auga. Artígo 9 ¿Canto?
  5. 5. Directiva 91/271. Definicións <ul><li>Esta directiva refírese á recolleita, tratamento e vertido das augas residuais urbanas, así como ao tratamento e vertido das augas residuais dalgúns sectores industriais. </li></ul><ul><li>A finalidade da Directiva é protexer o medio ambiente contra todo deterioro debido ao vertido desas augas. </li></ul><ul><li>A 31 de decembro de 2005 todas as aglomeracións urbanas de mais de 2000 habitantes equivalentes debían dispoñer dun sistema colector e de tratamento. </li></ul>
  6. 6. Directiva 91/271. Situación actual <ul><li>Ó redor dun 40% da poboación suxeita á directiva non cumple actualmente cos objetivos fixados. </li></ul><ul><li>Estimacións das necesidades económicas para o cumprimento: </li></ul>
  7. 7. Directiva 91/271. Simulación
  8. 8. Políticas de Tarificación. Ideas básicas <ul><li>Retos </li></ul><ul><ul><li>Cumprimento da Directiva 91/271 </li></ul></ul><ul><ul><li>Novas esixencias Directiva Marco del Agua (art. 4, art. 9) </li></ul></ul><ul><li>Situación actual </li></ul><ul><ul><li>Tarifas municipais </li></ul></ul><ul><ul><li>Canon de saneamento de Galicia </li></ul></ul><ul><li>Propostas en estudio </li></ul><ul><ul><li>Intervención na tarificación municipal </li></ul></ul><ul><ul><li>Redefinición do Canon de Saneamento </li></ul></ul><ul><ul><li>Deseño dun novo Canon da Auga </li></ul></ul><ul><ul><li>Impostos á produción de enerxía </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplicación das figuras recollidas no T.R. da Lei de Augas </li></ul></ul>
  9. 9. Tarifas municipais. Recopilación de datos <ul><li>Traballos de recopilación: </li></ul><ul><ul><li>Disponse de tarifas de 142 concellos dos 156 que se encontran na demarcación hidrográfica. </li></ul></ul><ul><ul><li>En 15 non se cobra nada pola auga, ben porque non se presta o servizo, ou porque este é gratuíto. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estes concellos con servizo de balde, soen ser municipios pequenos, nos que só se abastece o núcleo ou núcleos principais, e o mesmo é prestado directamente polo concello. </li></ul></ul>
  10. 10. Tarifas municipales. Mínimos e Tramos <ul><li>Mínimos e tramos de facturación: </li></ul><ul><ul><li>En concreto son 92 os concellos que empregan estes consumos mínimos, un 74 % dos municipios que facturan en función do volume consumido. Eses consumos serán facturados, se empregue auga ou non. </li></ul></ul>
  11. 11. Tarifas municipais. Conclusións <ul><li>Inexistencia de información adecuada para os organismos xestores. </li></ul><ul><li>Gran disparidade nas tarifas que varían segundo os usos, os bloques establecidos, etc... </li></ul><ul><li>Existencia de mínimos e estruturas de prezos pouco ou nada incentivadoras do aforro (falta de progresividade). </li></ul>
  12. 12. Tarifas municipais. Propostas <ul><li>Características que de debe reunir toda estrutura tarifaria que aspire a ser incentivadora do aforro e un uso sostible do recurso: </li></ul><ul><ul><li>Debe de ser unha tarifa progresiva: o prezo debe de aumentar a medida que aumente o consumo, nunha maior medida, a fin de penalizar o despilfarro. </li></ul></ul><ul><ul><li>Deben de fixarse suficientes tramos de prezos, de modo que o consumo excesivo estea penalizado. </li></ul></ul><ul><ul><li>Serían preferibles as cotas fixas ós mínimos de consumo. </li></ul></ul><ul><ul><li>As tarifas deben de transmitir ó usuario o custe efectivo do recurso. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarifación por persoa residente en cada vivenda. </li></ul></ul>
  13. 13. Intervención na tarificación municipal <ul><li>Vía menos intervencionista </li></ul><ul><ul><li>mantense a plena competencia da administración local, e séguese o camiño das recomendacións políticas. (un camiño para isto podería atoparse en pactos coa FEGAMP, a fin de autoimpoñerse un modelo de tarifas progresivo e con varios bloques de consumo). </li></ul></ul><ul><li>Vía máis intervencionista </li></ul><ul><ul><li>a través da Comisión de Prezos, ditaminar que tarifas se axustan ós principios buscados, e en función de elo, aprobar ou non as tarifas propostas. </li></ul></ul><ul><li>Reforma legal </li></ul><ul><ul><li>establecer con caracter obrigatorio algunhas das características que deberían ter as estruturas de prezos que se pretenden fixar. </li></ul></ul>
  14. 14. Canon de Saneamento. Definición <ul><li>Ingreso de dereito público da Comunidade Autónoma. </li></ul><ul><li>Creado e regulado nos seus aspectos esenciais pola Lei 8/1993, da Administración Hidráulica de Galicia. </li></ul><ul><li>No ano 1996 empezouse a aplicar ós usuarios industriais. </li></ul><ul><li>En 1998 aprobouse a aplicación do tributo ós usuarios domésticos. </li></ul><ul><li>En 1999 foron regulados aspectos como a intervención das entidades subministradoras e os correspondentes á determinación do canon por volume e por medición directa da carga contaminante. </li></ul>
  15. 15. Canon de Saneamento. Tarifas <ul><li>As tarifas do Canon de Saneamento sufriron importantes incrementos d ende a súa creación: </li></ul><ul><li>O rendemento do canon debe destinarse integramente ó financiamento de gastos de investimento e de explotación de infraestruturas de evacuación “en alta” e de tratamento de augas residuais. </li></ul>1998 2006
  16. 16. Canon de Saneamento. Facturación
  17. 17. Tributación Estatal <ul><li>Canon de Vertidos </li></ul><ul><li>Canon de Regulación </li></ul><ul><li>Tarifa de Utilización </li></ul><ul><li>Canon de Aproveitamento Hidroeléctrico </li></ul><ul><li>Canon de Utilización do Dominio Público Hidráulico </li></ul>
  18. 18. Canon de control de vertidos <ul><li>Grava os vertidos ó dominio público hidráulico. </li></ul><ul><li>Está destinado ó estudo, control, protección e mellora do medio receptor de cada cunca hidrográfica. </li></ul><ul><li>O importe correspondente a un tributo autonómico poderase deducir ou reducir do importe a satisfacer en concepto de canon de control de vertidos . </li></ul><ul><li>O prezo básico por metro cúbico fíxase en 0,01202 euros para a auga residual urbana e en 0,03005 euros para a auga residual industrial . </li></ul>
  19. 19. Canon de utilización dos bens do dominio público hidráulico <ul><li>Destinado á protección do dominio público hidráulico . </li></ul><ul><li>O feito impoñible é a ocupación, utilización e aproveitamento dos bens do dominio público hidráulico seguintes: </li></ul><ul><ul><li>Os leitos de correntes naturais, continuas ou descontinuas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Os leitos dos lagos e lagoas y os dos embalses superficiais en leitos públicos que requiran concesión ou autorización administrativa . </li></ul></ul>
  20. 20. Canon de regulació n <ul><li>Recae nos beneficiados polas obras de regulación das augas superficiais ou subterráneas, financiadas total ou parcialmente con cargo ó Estado </li></ul><ul><li>Destinado a compensar os custes da inversión que soporte a Administración estatal e atender os gastos de explotación e conservación de tales obras. </li></ul>
  21. 21. Tarifa de utilización <ul><li>Exacción que recae nos beneficiados por outras obras hidráulicas específicas financiadas total ou parcialmente a cargo do Estado, incluídas as de corrección do deterioro do dominio público hidráulico, derivado da súa utilización. </li></ul><ul><li>Destinada a compensar os custes de inversión que soporte a Administración estatal e a atender os gastos de explotación e conservación de tales obras. </li></ul>
  22. 22. Tributación Autonómica. Modelos básicos. <ul><li>Canon da auga (Catalunya). </li></ul><ul><li>Canon ecolóxico (País Vasco). </li></ul><ul><li>Cánones de saneamento (Aragón, Comunidad Valenciana). </li></ul><ul><li>Imposto ecolóxio da auga (Andalucía). </li></ul><ul><li>Impostos que gravan o uso da auga na produción de electricidade (Castilla La-Mancha, Extremadura). </li></ul>
  23. 23. Canon da Auga de Cataluña. Definición <ul><li>Grava o uso real ou potencial da auga e a contaminación que, unha vez utilizada, se poida producir. </li></ul><ul><li>Obxectivos: </li></ul><ul><ul><li>Incitar ó consumidor para que realice un consumo racional e eficiente da auga, fomentando o aforro e penalizando o consumo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Favorecer a innovación tecnolóxica e a mellora dos procesos industriais e a actividade económica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dotar ó organismo xestor da política hidráulica, de suficiencia financieira mediante a asignación dos recursos necesarios, para acometer os fines ós que se destina. </li></ul></ul><ul><ul><li>P ermitir á Agència Catalana de l`Aigua, autonomía de xestión debido ó fluxo constante de fondos, independentemente das flutuacións presupostarias. </li></ul></ul>
  24. 24. Canon da Auga de Cataluña. Usos domésticos <ul><li>Uso doméstico </li></ul><ul><ul><li>Existencia dun consumo mínimo mensual: 6m3. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tramos de consumo variables (3) en función das persoas por vivenda </li></ul></ul><ul><ul><li>Multiplicadores (de 1 a 5) en función </li></ul></ul><ul><ul><li>Coeficiente de concentración demográfica, segundo o tamaño do municipio </li></ul></ul><ul><ul><li>Canon da auga (€) = Base impoñible (m³) x Tipo de gravame x multiplicador x coeficiente de concentración demográfica </li></ul></ul>
  25. 25. Canon da Auga de Cataluña. Usos domésticos
  26. 26. Canon da Auga de Cataluña. Usos industriais Tipo de gravame = Tipo xeral + Tipo especifico
  27. 27. Canon Ecolóxico. País Vasco <ul><li>Destinado a compensar os danos ambientais derivados da extracción, uso e contaminación da auga. </li></ul><ul><li>Obxectivos: </li></ul><ul><ul><li>A prevención en orixe da contaminación e a preservación, protección, mellora e restauración do medio hídrico e dos ecosistemas vinculados a él, incluíndo o mantemento dos caudais ecolóxicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>A consecución dun bo estado ecolóxico das masas de auga, segundo o establecido na Directiva Marco 2000/60/CE. </li></ul></ul><ul><ul><li>As infraestruturas declaradas de interese xeral na planificación hidrolóxica. </li></ul></ul><ul><ul><li>A atribución de axudas ou recursos económicos ás corporacións locais, a outras entidades e a particulares para o cumprimento dos obxectivos da planificación hidrolóxica, e inversións destinadas a aforrar auga, con especial incidencia na minimización das perdas nas redes de distribución. </li></ul></ul>
  28. 28. Canon Ecolóxico. País Vasco <ul><li>Usos domésticos: </li></ul><ul><ul><li>fíxase un mínimo exento de 130 l/persoa/día , e a partires dese mínimo, cóbrase 0,06 €/m3 consumido. </li></ul></ul><ul><li>Usos industriais: </li></ul><ul><ul><li>as empresas non pagarán canon nos casos de reutilización da auga que non supoña unha alteración da súa calidade. </li></ul></ul><ul><ul><li>no resto dos casos, cóbrase 0,06 €/m3 consumido. </li></ul></ul><ul><li>Usos agrarios: </li></ul><ul><ul><li>cóbrase 0,06 €/m3 dende o primeiro m3 consumido. </li></ul></ul><ul><li>Existe unha bonificación de ata o 95 % nos usos agrarios en industriais, en función da súa contribución ó uso sostíbel. </li></ul>
  29. 29. Anteproxecto de Lei do ciclo integral da auga de Andalucía <ul><li>Tasas de aducción e depuración </li></ul><ul><ul><li>o feito impoñible destas taxas a prestación pola Agencia Andaluza del Agua do servizo de abastecemento da auga en alta ou adución así como da depuración das augas residuais </li></ul></ul><ul><ul><li>os suxeitos pasivos serán os entes locais ou os seus substitutos. </li></ul></ul><ul><li>Imposto da auga </li></ul><ul><ul><li>o feito impoñible do imposto é o uso real ou potencial da auga de calquera procedencia, subministrada por redes de abastecemento municipais ou supramunicipais ou realizada por captación propia e a contaminación que o vertido poida producir ó dominio público hidráulico ou ó marítimo-terrestre. </li></ul></ul>
  30. 30. Lei do ciclo integral da auga de Andalucía. Tarifas <ul><li>Tasas de aducción e depuración </li></ul><ul><ul><li>Pola taxa de aducción: 0,46 €/m3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Pola taxa de depuración: 0,32 €/m3 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A cota pola taxa de depuración, estará afectada por un coeficiente de contaminación </li></ul></ul></ul><ul><li>Imposto da auga </li></ul><ul><ul><li>O tipo impositivo é de 0,20 euros por metro cúbico. </li></ul></ul>
  31. 31. Canon de saneamento de Aragón <ul><li>Imposto de finalidade ecolóxica, no cal a súa recadación está destinado á financiación das actividades de prevención da contaminación, saneamento e depuración. </li></ul><ul><li>A creación do Canon de Saneamento fíxose veu motivada pola necesidade de facer fronte ós obxectivos marcados pola Directiva 91/271/CEE . </li></ul>
  32. 32. Canon de saneamento de Aragón. Tarifas <ul><li>Consideraranse usos domésticos aqueles que consuman un volume total anual de auga inferior a 1.000 m3. </li></ul><ul><ul><li>A Tarifa do Canon diferenza un compoñente fixo e un tipo aplicable. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Compoñente fixo para usos domésticos= 3,66 € por suxeito pasivo e mes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tipo aplicable por volume de auga de 0,44 €/m3 . </li></ul></ul></ul><ul><li>Para os usos industriais a base impoñible determínase mediante estimación por cálculo da carga contaminante. </li></ul><ul><ul><li>A Tarifa do Canon diferenza un compoñente fixo e un tipo aplicable. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Compoñente fixo= 14,63 € por suxeito pasivo e mes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tipo aplicable = en función da carga contaminante que declare o suxeito pasivo industrial. </li></ul></ul></ul>
  33. 33. Canon de saneamento da Comunidade Valenciana <ul><li>Grava </li></ul><ul><ul><li>a produción de augas residuais, manifestada a traveso do consumo de auga. </li></ul></ul><ul><li>Obxectivos: </li></ul><ul><ul><li>a xestión e explotación de instalacións públicas de evacuación, tratamento, depuración e, no seu caso, reutilización de augas residuais procedentes das redes de alcantarillado de titularidade local. </li></ul></ul><ul><ul><li>a realización de obras de infraestructura para abastecemento de augas de caracter xeral e de construción de instalacións públicas de depuración de augas residuais procedentes das redes de alcantarillado de titularidade local así como de colectores xerais que unan as redes de alcantarillado de titularidad local a ditas instalacións. </li></ul></ul>
  34. 34. Canon de saneamento da C.Valenciana. Tarifas <ul><li>Usos domésticos </li></ul><ul><ul><li>Suma das cotas de: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>servizo (de 14,66 a 26,26€/ano) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Consumo (de 0,145 a 0,262 €/m3). </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ambas cotas dependen do tamaño do municipio </li></ul></ul><ul><li>Usos industriais (mais de 3000 m3) </li></ul><ul><ul><li>Canon de saneamento= (Cota de servizo [€/ano] + cota consumo [€/m3] x volume auga consumida [m3/ano]) x coeficiente corrector carga contaminante). </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cota de servizo: depende do calibre do contador (de 64,69 a 2.262,91 €/ano). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cota de consumo: 0,316 €/m3 </li></ul></ul></ul>
  35. 35. Tributos e recadación autonómica sobre a auga (*) Importe mensual cun consumo de 17 m3, nunha vivenda de 3 persoas, situada nun concello de 20.000 hab
  36. 36. Simulación da recadación promedio por tributos sobre a auga
  37. 37. Tributos sobre o uso da auga na produción eléctrica <ul><li>A nivel estatal </li></ul><ul><ul><li>Canon de aproveitamento hidroeléctrico </li></ul></ul><ul><li>A nivel autonómico </li></ul><ul><ul><li>Extremadura: “Medidas Fiscales sobre la Producción y Transporte de Energía que incidan sobre el Medio Ambiente” </li></ul></ul><ul><ul><li>Castilla La Mancha: “Imposto sobre determinadas actividades que inciden en el Medio Ambiente” </li></ul></ul><ul><ul><li>Baleares: “Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente” (declarado inconstitucional) </li></ul></ul>
  38. 38. Moitas grazas pola súa atención Estou á súa disposición en [email_address] Convidolles a seguir a actualidade da Directiva Marco da Auga no meu blog: http://directivamarco.blogspot.com

  ×