Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

B2B Goes Social 4 Marco Derksen

487 views

Published on

mindmap van de presentatie van Marco Derksen (Marketingfacts & Upstream) tijdens de vierde B2B Goes Social op Nyenrode, 11 juni 2013

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

B2B Goes Social 4 Marco Derksen

  1. 1. B2BGS  3Marco  Derksenbiosocialmedia  isniet  zo  nieuwtoepassing  model6  instrumenten3  interac=e2  inzichten1  iden=teit7i  modelmindmapmarke&ngfactsupstreamheel  ac&ef  op  socialmediais  in  marcom  geroldachtergrond  in  scheikundeinterviews  te  houdenconsultancy  begonnenconsultancyBoek:  De  Eeuwvan  mijn  Vader(Geert  Mak)19501937crisis1999200320102011mensen  met  elkaar  samenwerken50%  zelfstandigging  omindustrialisa&erela&essamenwerkenmensen  in  fabrieken  werkenmassaproduc&emassacommunica&e  omproducten  aan  de  man  tebrengenboek:  Nature  of  the  Firmdoor  Roald  Coaseminimalisa&e  transac&e  kostengrote  organisa&esweten  nietook  geval  voor  wie  er  werkenwie  de  klanten  zijnzorg/  onderwijsCluetrainmanifestomensen  staan  op  met  een  visieHenry  Chesbrough:  Open  Innova&eJosphine  Green:  From  Pyramids  to  PancakesRonald  van  den  Hoff:  Society  3.0brainstorm  modelwaar  staat  de  organisa&e?gedaan  bijvragenvaliderenmodel3  -­‐  4  jaren  duurt  het  voordatorganisa&es  mee  veranderenINGRadboudDeliXlwhy?how?what?ism  HAN  lectoraatkwalita&ef  &  kwan&ta&ef  onderzoek7  is  zijn  de  juiste  KSF  voor  socialbusinessvragen  moeten  nog  worden  aangepastwaarschijnlijk  diverse  genera&esiets  nieuw  opstarten  is  wellicht  beteropen  organisa&einterne  organisa&evia  welke  kanalen?b2b  moet  dat  wel  op  Facebook?draai  het  om:  waar  zit  de  klant,waar  heeb  hij  jou  nodigthema  claimenvb:  IBM  met  smarter  planethoe  naar  klanten  luisteren?monitortoolsb2b  is  anders  dan  b2cb2cb2bcoostoradian6netpipesminder  volumewaarom  vraagkleurbekenneno.b.v.  Jungwaarom  besta  je  als  organisa&e?grote  organisa&es  bewegen  moeilijkexpirimentele  ruimteinspiratordirectorfacilitatorservicerAppleNikeStarbucksFundaMarktplaatsWikipediaDeliXLGoogleIkeaGorenKLMZapposintro1.0  ins&tutes&individuals2.03.0kunnen  organisa&es  veranderen  ofmoet  dit  juist  buiten  de  organisa&e?nieuwe  maniervan  denkenmodelconnected  organisa&einspelen  op  veranderde  klantverschuiving  naar  de  connected  consumersframe  work  of  socialbusinessEssentDeliXLAegonEssent  >  energiedirectDeliXL  >  247  versAegon  >  Knabopera&onal  excellenceproduct  leadershipcustomer  in&macyfundamentdurven  doorbrekenklantgedrevenheid1  iden&teit2  inzichten3  interac&e4  inspirerende  netwerken5  innova&e6  instrumenten7  interne  organisa&emedewerkersklantendialogenkanalenco-­‐crea&egemaakt  door  @AlexisvanDamook  uw  presenta&e/  congres/  vergadering/  sessie  gemindmapped?lees  instruc&ehjp://www.alexisvandam.nlmindmapper,  facilitator,  sprekerzie  hjp://www.connec&onofminds.com  voor  onze  aanpak  en  mogelijkhedenvisueel  overzicht  vanafsprakenac&esetcmet  draagvlakmet  de  klok  meevan  binnen  naar  buitenper  tak  van  boven  naar  beneden

×