Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

swedish <ul><li>Använd inte TPTEST om Danger Of Free

10,198 views

Published on

swedish Använd inte TPTEST om du är ansluten till trådlösa nätverk, så kallat WLAN. Alternativet är att endast köra TCP-mätningar i Avancerat läge, såvida man inte är ensam i WLAN-nätverket eller vet att ingen annan nyttjar nätet vid det aktuella tillfället. Kör du UDP-mätningar kan du riskera att ockupera hela WLAN-nätverket under den tid mätningen utförs i högsta hastighet. WLAN, Wireless LAN, 802.11b och WiFi, är benämningar som används för den nya trådlösa LAN-tekniken. Olika standarder medger olika maxhastigheter för dataöverföring. En WLAN-sändare kan nå ett hundratal meter vid fri sikt utan hinder. I inomhusmiljöer, däremot, kan till exempel väggar och liknande hinder begränsa räckvidden till normalt ett tiotal meter. Vid längre avstånd sänks överföringshastigheten. WLAN är radiobaserat och använder sig av mikrovågor av samma frekvens som vanliga mikrovågsugnar, det vill säga runt 2,4 Ghz. Det innebär att mikrovågsugnar kan störa WLAN-nätverk om man har otur. Flera radiosändare kan aldrig sända samtidigt på samma frekvens utan att det blir störningar som förstör kommunikationen för alla inblandade parter.

×