Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Historia da lingua galega

895 views

Published on

Traballo de galego 2ª Evaluacion.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Historia da lingua galega

 1. 1. ALEX IGLESIAS ROMERO 3ºB
 2. 2.  INTRODUCIÓN O ESPLENDOR MEDIAVAL A LITERATURA MEDIAVAL A SITUACIÓN DA LINGUA DURANTE A IDADE MEDIA A DECADENCIA OS SÉCULOS ESCUROS CONCLUSIÓN FONTES Castelo de Soutomaior(Pontevedra)
 3. 3.  Durante a Idade Media, Galicia abranguía os reinos de Asturias, León e o norte de Portugal.En esta época produciuse un desenvolvemento do galego xa que en Galicia todos falaban galego. E só se utilizaba“o latín culto”na lingua escrita.
 4. 4. En gran parte da Idade Media ,Galicia encontrábase nun constante crecementoForo do Burgo demográfico,ademais de literario. económico e de Castro Caldelas  O galego foi unha lingua exclusiva no uso oral.AtaPrimeirono século XIII se comeza a utilizar o galego quedocumento realconservado escritos (notariais,xudiciais e en textosescrito en administrativos) tanto públicos como privados.galego.
 5. 5.  DEFINICIÓN CANCIONEIROS AUTORES E INTERPRETES Cantigas de amor Temática amorosa CANTIGAS Cantigas de amigo Cantigas de escarnio Temática satírica Cantigas de maldicir
 6. 6.  Na literatura medieval aínda que houbo algún texto narrativo,o máis importante foron as producións poéticas ( Cantigas ) O galego convertese na lingua da lírica en toda a península excepto en Cataluña.A lírica medieval é o conxunto de composicións poéticas escritas en galego-portugués ( s.XII-s.XIV )
 7. 7.  As cantigas chegaron a nós en pergamiños recollidos en cancioneiros.Consérvanse tres: - Cancioneiro de ajuda - Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa -Cancioneiro da Vaticana
 8. 8. - TROBADORES: nobres compositores - SEGREIS: interpretes profesionais - XOGRARES: interpretes das composicións dos trobadores - MENESTREIS: músicos - SOLDADEIRAS: mulleres bailarinasXOGRAR MENESTREL TROBADOR
 9. 9.  As cantigas eran textos para ser interpretados. Diferéncianse en: -Temática amorosa: Cantigas de amor Cantigas de amigo -Temática satírica: Cantigas de escarnio e maldicir
 10. 10.  Son composicións nas que un cabaleiro expresa os sentimentos a súa amada (senhor) a que considera perfecta. Tipos: -Cantigas de refrán -Cantigas de mestría
 11. 11. A dona que eu am’e tenho por senhor amostrade-mi-a, Deus, se vos em prazer for, se nom dade-mi-a morte.BERNAL A que tenh’eu por lume d’estes olhos meusDE e por que choram sempre, amostrade-mi-a, Deus,BONAVAL se nom dade-mi-a morte Essa que vós fezestes melhor parecer de quantas sei, ai Deus!, fazede-mi-a veer, se nom dade-mi-a morte Ai, Deus!, qui mi-a fezestes mais ca mim amar, mostrade-mi-a u possa com ela falar se nom dade-mi-a morte
 12. 12. PERGAMIÑO VINDEL Son composicións nas que unha muller, chora a ausencia do seu amado (amigo).A moza diríxese a nai, a irmán, a amiga ou a elementos da natureza para contarlle os seus sentimentos. Tipos: -Bailadas -Barcarolas ou mariñas -Cantigas de romaría -Albas ou Alboradas
 13. 13. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, E ai Deus se verrá cedo! Ondas do mar levado,MARTIN se vistes meu amado?CODAX E ai Deus se verrá cedo! Se vistes meu amigo, o por que eu sospiro? E ai Deus se verrá cedo! Se vistes meu amado, Por que hei gran coidado? E ai Deus se vera cedo
 14. 14.  Son poemas onde os trobadores con ironía, sarcasmo e burla critican a sociedade medieval.Diferenzas: -escarnio:critican de forma encuberta e irónica con dobres sentidos -maldicir:faise unha burla de forma directa e explícita TEMAS: -Sátira social -Sátira política -Sátira sexual -Sátira literaria -Sátira moral
 15. 15. Foi un día Lopo jograr a cas dun infançón cantar, e mandou-lh’ele por don dar tres couces na garganta;MARTIN e fui-lh’escass’ , a meu cuidar,SOARES segundo com’el canta. Escasso foi o infançón en seus couces partir en don, ca non deu a Lopo entón máis de tres na garganta; e máis merece o jograrón, segundo com’el canta.
 16. 16.  A comezos da Idade Media o galego só se utilizaba na lingua oral,co paso do tempo comezouse a utilizar na lingua escrita.No século XII coa separación de Galiza e Portugal, o galego pasa a ser a lingua dos dous reinos, pasando a chamarse galego-portugués.Pouco a pouco introdúcense castelanismos no galego.
 17. 17.  Primeira substitución nobiliar:Pedro I e Enrique de Trastamara disputan o reino de Galiza.Gaña Enrique que otorga terras aos nobres casteláns que o apoiaron,entrando por primeira vez o castelán a Galiza. Os irmandiños revélanse contra os señores feudais,estes piden axuda a Isabel a Católica. Derrotados os irmandiños Isabel pide unha recompensa en forma de terras para os seus nobres casteláns, entrando por segunda vez o REVOLTA IRMANDIÑA castelá a Galiza
 18. 18.  Segunda substitución nobiliar:Xoana a Beltranexa e Isabel a Católica disputan o reino de Castela.Gaña Isabel que inicia a “Doma e castración del Reino de Galicia” quedando o reino de Galiza sometido o reino de Castela. O poder desenvólvese en Castelán e só o pobo utiliza o Galego.
 19. 19.  Os reis Católicos impoñen unha norma que fai que todos os escribáns se examinen en Toledo, polo que todos os documentos se escriben en castelán. En Galiza imprimíase en latín ou en castelán ( primeiro libro impreso en 1491), ata que a mediados do século XIX se imprime o primeiro libro en galego
 20. 20.  O galego pasou de ser unha lingua exclusiva no uso oral a ser unha das linguas máis importantes na literatura medieval.A presión do Reino de Castela sobre o Reino de Galicia fixo que se comezaran a introducir castelanismos na lingua, o que conlevou a decadencia, que meteu ao reino nunha etapa escura (séculos escuros).
 21. 21.  Páxinas dadas por Sofía Material e presentacións de Sofía Para conseguir as imaxes:Google imaxes Libro de texto

×