Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011.06 blogosphere 2

1,992 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011.06 blogosphere 2

 1. 1. Освітня блогосфера НТУ “ХПІ” – результати пілотного проекту Міністерство освіти і науки УкраїниМіністерство освіти і науки України Національний технічний університетНаціональний технічний університет «Х«Харківський політехнічний інститутарківський політехнічний інститут»» Методична Рада НТУ “ХПІ” 2011.06 В.О. Кравець, О.П. Сук
 2. 2. Концепція розвитку електронного навчання вКонцепція розвитку електронного навчання в НТУ «ХПІ» на 2009 – 2016 рокиНТУ «ХПІ» на 2009 – 2016 роки передбачає:передбачає: … Активне впроваджування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, в тому числі інструментівінструментів WebWeb 2.02.0, в навчальний процес за очною та заочною формами навчання. Схвалено Методичною Радою НТУ “ХПІ” 25.02.2009Схвалено Методичною Радою НТУ “ХПІ” 25.02.2009 р.р.
 3. 3. Блог і блогосфераБлог і блогосфера БлогБлог (англ. Blog, від web log - мережевий журнал чи щоденник подій) - це веб-сайт, головний зміст якого складають записи, зображення чи мультимедіа (“пости”), що регулярно додаються. Для блогів характерні короткі записи тимчасової значущості. Сукупність блогів створює блогосферублогосферу. Глобальна блогосфера існує в Інтернет. Популярність блогів зумовлена головним чином можливістюПопулярність блогів зумовлена головним чином можливістю використання безпосередньо в блозі, або з його допомогоювикористання безпосередньо в блозі, або з його допомогою багатьох комунікаційнихбагатьох комунікаційних web-web- інструментів.інструментів.
 4. 4. Існуюча блогосфера НТУІснуюча блогосфера НТУ “ХПІ”“ХПІ”
 5. 5. ОбОбґґрунтування проектурунтування проекту В.О. Кравець, О.П. Сук Проект розвитку освітньої блогосфери НТУ “ХПІ” схваленосхвалено Методичною Радою НТУ “ХПІ”, липеньМетодичною Радою НТУ “ХПІ”, липень 20102010 Упровадити в освітню практику університету новітні інструменти сучасного електронного навчання: прискорити розвиток навчальної блогосфери НТУ «ХПІ», для чого зокрема розробити та упровадити проект «Навчальна блогосфера ХПІ» Рішення Вченої ради НТУ “ХПІ”Рішення Вченої ради НТУ “ХПІ” протокол №протокол № 1010 відвід 2626 листопадалистопада 2010 р.2010 р.
 6. 6. Початок пілотного проектуПочаток пілотного проекту 1. Розпочати у 2011 році розроблення та впровадження проекту «Навчальна блогосфера ХПІ». 2. Визначити як базову для проведення пілотної стадії проекту - педагогічного експерименту щодо використання навчальних блогів у навчальному процесі кафедру «Фінансів і оподаткування». 3. Завідувачу кафедри «Фінансів і оподаткування» проф. Міщенку Володимиру Якимовичу спільно з директором Центра дистанційної освіти проф. Суком Олександром Пилиповичем організувати пілотну команду проекту, розробити план-графік проекту та подати його на затвердження. 4. Директору Центра дистанційної освіти проф. Суку О.П. проводити інструктування викладачів – розробників і модераторів навчальних блогів, здійснювати координацію робіт з виконання проекту, подавати мені звіти про хід виконання цих робіт. Наказ ректора № 76-І від 16.02.2011 р. : З метою прискорити розвиток системи дистанційного навчання та використання інструментів і можливостей електронного навчання для підтримки очної та заочної форм навчання університету та на виконання рішення Вченої ради НТУ “ХПІ” НАКАЗУЮ
 7. 7. Ст. викл. Івахненко О.В. - (22 студенти) Команда проектуКоманда проекту Координатори проекту:Координатори проекту: проф. Кравець В.О., проф. Міщенко В.Я. Кафедра фінансів і оподаткуванняКафедра фінансів і оподаткування ЦДО НТУ “ХПІ”ЦДО НТУ “ХПІ” проф. Сук О.П. – організаційно-методичне забезпечення інж. Синельник М.О – поточний менеджмент доц. Білоцерковський О. Б. – академічна координація, (140 студентів) Ст. викл. Лук’яніца І. Ю. – (135 студентів)
 8. 8. Цільова групаЦільова група проектупроекту  215 студентів бакалаврату215 студентів бакалаврату, що вивчали дисципліни:  22 студенти магістратури22 студенти магістратури, що вивчали дисципліну “Міжнародний менеджмент” – “Менеджмент ЗЕД” (60 студ. – 3 курс, 40 студ. – 4 курс), – “Управління ресурсами та витратами” (95 студ. – 2 курс), – “Фінанси та оподаткування” (80 студ. – 2 курс) Окрема подяка декану факультету бізнесу та фінансівдекану факультету бізнесу та фінансів проф. Гаврисю О.М.проф. Гаврисю О.М. за підтримку проекту!
 9. 9. Підготовчий етапПідготовчий етап Розроблення шаблону навчального блогу (умовна назва «Робимо блог»), та пропозицій щодо методології роботи з його допомогою Укладання презентації «Створюємо блог в Blogger (технологічний аспект)» Нарада команди проекту щодо технології та методології виготовлення навчального блогу та його використання
 10. 10. Старт проектуСтарт проекту Створення навчальних блогів, підбір студентських груп, ознайомлення студентів з правилами та умовами навчання з використанням блог-технології belotserkovsky- alexander.blogspot.com ivaknenko.blogspot.com lukyanitca.blogspot.com
 11. 11. Реалізація проектуРеалізація проекту Терміни:Терміни: 07.02.2011 – 31.05.201107.02.2011 – 31.05.2011 Використані інструментиВикористані інструменти Документи Google Групи Google Електронна пошта Форуми Навчання студентів пілотних груп з використанням блог-технології
 12. 12. Регулярні F2F зустрічі команди проекту Підсумковий семінар, обговорення результатів, напрацювання плану подальшого розвитку проекту. Моніторинг проектуМоніторинг проекту Постійний технічний менеджмент Анкетування та опитування студентів цільової групи Звіт та обговорення на Методичній раді НТУ “ХПІ”Звіт та обговорення на Методичній раді НТУ “ХПІ”
 13. 13. Перші результатиПерші результати Майбутні магістри Майбутні бакалаври Стало ли Вам учиться легче? скорее да, чем нет 64% да 17% нет 12% скорее нет, чем да 7% Стало ли Вам учиться легче? скоее да, чем нет 35% скорее нет, чем да 6% нет 41% да 18% Что вам больше всего понравилось в учебном процессе с использованием блога? 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 работа преподавателя в процессе обучения общение с преподавателем в процессе учебы общение с другими студентами в процессе учебы доступность электронных учебных материалов наличие четкого плана и календаря учебных занятий возможность восполнять пропускизанятий путем самостоятельной работы структура блога оформление блога Что вам больше всего понравилось в учебном процессе с использованием блога? 7 6 2 5 10 6 4 6 0 2 4 6 8 10 12 работа преподавателя в процессе обучения общение с преподавателем в процессе учебы общение с другими студентами в процессе учебы доступность электронных учебных материалов наличие четкого плана и календаря учебных занятий возможность восполнять пропускизанятий путем самостоятельной работы структура блога оформление блога ! !
 14. 14. Перші результатиПерші результати Способствовало ли использование учебного блога улучшению качества обучения? Скорее нет, чем да 18% нет 6% Скорее да, чем нет 58% Да 18% Майбутні магістри Как Вы оцениваете роль электронных средств обучения в современной системе образования? без них невозможно обойтись 72% полезное дополнение к традиционным формам учебного процесса 28% без них вполне можно обойтись 0% они приносят только вред 0% Майбутні бакалаври Как Вы в целом оцениваете качество процесса обучения, в котором Вы принимали участие? Хорошее 78% Посредственное 7% Плохое 3% Отличное 12% Насколько интереснее Вам стало учиться с появлением блога преподавателя Значительно интереснее 22% скорее менее интересно 7%Стало скучнее 7% скорее интереснее 64% ! ! ! !!!
 15. 15. Викладачі й студенти: навчальним блогам -навчальним блогам - ТАК!ТАК!
 16. 16. ДЯКУДЯКУЄМОЄМО ЗАЗА УВАГУ!УВАГУ! vak@kpi.kharkov.ua afs@kpi.kharkov.uavak@kpi.kharkov.ua afs@kpi.kharkov.ua

×