Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Artikel Importwizard versie 3.0 DBFACTw vanaf versie 2.10
Doelstelling <ul><li>Gemakkelijk rekenbladen, tabellen enz. importeren in DBFACTw om automatisch artikels aan te maken of ...
Stappen <ul><li>Template aanmaken </li></ul><ul><li>Import-bestand </li></ul><ul><li>Type import </li></ul><ul><li>Koppeli...
Template <ul><li>Template creëren </li></ul><ul><li>Template System: voor automatische definitie die niet gewijzigd mag wo...
Import <ul><li>Import uit externe data: stabiliteitsprobleem </li></ul><ul><ul><li>Oplossing: permanente bewaring van tuss...
Import <ul><li>Keuze van import-bestand: </li></ul><ul><ul><li>DBF-bestand </li></ul></ul><ul><ul><li>XLS-bestand </li></...
Creatie/update <ul><li>Creatie </li></ul><ul><ul><li>Indien aangevinkt: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artikels die niet ...
Creatie/update updatesleutel <ul><li>Updatesleutel: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Meestal volgens referentie leverancier ...
Koppelingen <ul><li>Tonen </li></ul><ul><ul><ul><li>Standaard “veel gebruikte velden” getoond, maar in principe alle velde...
Wanneer koppelen <ul><li>Koppeling verplicht voor: </li></ul><ul><ul><li>Bij creatie: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gro...
Koppelen “herhaling” <ul><li>Bedoeling: </li></ul><ul><ul><li>Import meerdere alternatieve leveranciers </li></ul></ul><ul...
Bewerk koppeling <ul><li>Standaard waarde </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Houdt in dat voor alle artikels dezelfde waarde st...
Matching tabellen <ul><li>Waarom? </li></ul><ul><ul><li>Een geïmporteerd veld bevat niet exact dezelfde informatie als wat...
Enkele matchingvoorbeelden
Types matching <ul><li>Groep </li></ul><ul><ul><ul><li>Spreadsheet met 3 waarden, maar groepen noemen KOK, WAS, BOE </li><...
Oplossing… <ul><li>Groep: </li></ul><ul><ul><li>Koppelen aan “GROEP” van importbestand </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ ma...
Mogelijkheden matching <ul><li>In principe kan alles gematched worden </li></ul><ul><li>Niet altijd zin, bv. prijzen </li>...
Meerdere opties voor matching <ul><li>Geen info = geen import </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Als er geen koppeling gevonden...
Koppeling Creatie/update <ul><li>Bepalen of koppeling in geval van Creatie of Update de informatie van het artikel bijwerk...
Sturingen koppeling <ul><li>Toon Matching Tabel </li></ul><ul><ul><ul><li>Matching tabel wordt opgebouwd en getoond, waarn...
Opgelet bij koppelingen <ul><li>Volgnr: </li></ul><ul><ul><ul><li>houd rekening met lengte </li></ul></ul></ul><ul><ul><u...
Resultaat <ul><li>Voorspelling </li></ul><ul><li>Aanpassing import </li></ul><ul><li>Resultaat import </li></ul>
Resultaat - voorspelling <ul><li>Schatting hoeveel artikels er zullen </li></ul><ul><ul><ul><li>Creatie: Gecreëerd worden...
Aanpassen keuze import <ul><li>Knop “wijzig importstatus”: </li></ul><ul><ul><li>Voor artikel “wijzigen” -> “niet wijzigen...
Resultaat import <ul><li>Na druk op knop “importeren” </li></ul><ul><ul><li>Teller loopt rechtsboven en duidt aantal aan ...
Succes! <ul><li>Suggesties/fouten: </li></ul><ul><ul><li>Gelieve te mailen naar [email_address] </li></ul></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Importwizard Artikels Versie 2003

567 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Importwizard Artikels Versie 2003

 1. 1. Artikel Importwizard versie 3.0 DBFACTw vanaf versie 2.10
 2. 2. Doelstelling <ul><li>Gemakkelijk rekenbladen, tabellen enz. importeren in DBFACTw om automatisch artikels aan te maken of bij te werken </li></ul>
 3. 3. Stappen <ul><li>Template aanmaken </li></ul><ul><li>Import-bestand </li></ul><ul><li>Type import </li></ul><ul><li>Koppelingen </li></ul><ul><li>Import-test </li></ul><ul><li>Definitief importeren </li></ul>
 4. 4. Template <ul><li>Template creëren </li></ul><ul><li>Template System: voor automatische definitie die niet gewijzigd mag worden </li></ul><ul><li>Template dupliceren: </li></ul><ul><ul><li>indien een bepaalde template goed lijkt op een reeds bestaande template </li></ul></ul>
 5. 5. Import <ul><li>Import uit externe data: stabiliteitsprobleem </li></ul><ul><ul><li>Oplossing: permanente bewaring van tussenstappen automatisch </li></ul></ul><ul><li>Spreadsheets: </li></ul><ul><ul><li>Alleen tekst, geen tekeningen of opmaak </li></ul></ul><ul><ul><li>Opslaan als “Excel 95/97” formaat </li></ul></ul><ul><ul><li>Kolom-omschrijvingen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>In bovenste rij </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Steeds uniek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen speciale tekens (alleen letters) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maximaal 10 tekens lang (rest wordt afgekapt) </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Import <ul><li>Keuze van import-bestand: </li></ul><ul><ul><li>DBF-bestand </li></ul></ul><ul><ul><li>XLS-bestand </li></ul></ul><ul><ul><li>XML-bestand (later) </li></ul></ul><ul><li>“ toon spreadsheet”: controle </li></ul><ul><li>Toon Import: </li></ul><ul><ul><li>Import wordt getest en geïmporteerd </li></ul></ul>
 7. 7. Creatie/update <ul><li>Creatie </li></ul><ul><ul><li>Indien aangevinkt: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artikels die niet gevonden zijn, zullen bij import automatisch gecreëerd worden. (“creatie”) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indien niet aangevinkt: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artikels die niet gevonden zijn, zullen automatisch overgeslagen worden (“niet gevonden”) </li></ul></ul></ul><ul><li>Update 1.2.3. </li></ul><ul><ul><li>Indien aangevinkt (1 en/of 2 en/of 3) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Controle per koppeling of update nodig is </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indien één van de updates aangeduid: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artikel wordt bijgewerkt als gevonden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anders melding “niet gevonden” </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Creatie/update updatesleutel <ul><li>Updatesleutel: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Meestal volgens referentie leverancier (& leverancier) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Zelfde referentie + leverancier  keuze van artikel gemaakt </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Eventuele opties </li></ul>
 9. 9. Koppelingen <ul><li>Tonen </li></ul><ul><ul><ul><li>Standaard “veel gebruikte velden” getoond, maar in principe alle velden koppelbaar </li></ul></ul></ul><ul><li>Verplicht </li></ul><ul><ul><ul><li>Afhankelijk van keuze in vorige blad (creatie/update) worden andere koppelingen “verplicht” </li></ul></ul></ul><ul><li>Standaard koppelingen </li></ul><ul><ul><ul><li>Bij een nieuwe template worden automatisch koppelingen gemaakt voor: grootboekrekening verkoop, grootboekrekening aankoop, stock-controle en btw-tarief </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Wanneer koppelen <ul><li>Koppeling verplicht voor: </li></ul><ul><ul><li>Bij creatie: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Groep </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Soort </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Volgnummer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Omschrijving </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Updatesleutel (bv. leverancier + referentie lev) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bij update: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Updatesleutel (bv. leverancier + referentie lev) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bepaalde prijzen </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Koppelen “herhaling” <ul><li>Bedoeling: </li></ul><ul><ul><li>Import meerdere alternatieve leveranciers </li></ul></ul><ul><ul><li>Import meerdere barcodes </li></ul></ul><ul><ul><li>Import extra tekst </li></ul></ul><ul><li>Best eerst ervaring met gewone import opdoen (nog testfaze) </li></ul>
 12. 12. Bewerk koppeling <ul><li>Standaard waarde </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Houdt in dat voor alle artikels dezelfde waarde steeds gehandhaafd wordt </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Directe koppeling aan import-veld: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Per artikel wordt uit de bron nagekeken welk veld nodig is </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>De waarde wordt identiek overgenomen (bv. prijsveld) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Indien type veld niet overeenkomt, wordt automatisch formule ingevuld die transformatie doet. Bv: prijs gekoppeld aan prijsveld wordt autommatisch in formule VAL(INKPRIJS) </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Gebruik formule: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Alle functies van DBFACTw ter beschikking gesteld </li></ul></ul></ul></ul>
 13. 13. Matching tabellen <ul><li>Waarom? </li></ul><ul><ul><li>Een geïmporteerd veld bevat niet exact dezelfde informatie als wat we in DBFACTw gebruiken. </li></ul></ul><ul><li>Hoe gebruiken </li></ul><ul><ul><li>Eerst bepalen welke informatie we bekijken van het importbestand </li></ul></ul><ul><ul><li>Daarna wordt bepaald hoe de conversie (de “matching”) gebeurt </li></ul></ul>
 14. 14. Enkele matchingvoorbeelden
 15. 15. Types matching <ul><li>Groep </li></ul><ul><ul><ul><li>Spreadsheet met 3 waarden, maar groepen noemen KOK, WAS, BOE </li></ul></ul></ul><ul><li>BTW-code </li></ul><ul><ul><ul><li>A = 21 % btw, B = 6 % btw </li></ul></ul></ul><ul><li>Leverancier </li></ul><ul><ul><ul><li>Alles komt van “Elektro International”, behalve het boek, dat komt van leverancier “Herwig Van Hove and partners” </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Oplossing… <ul><li>Groep: </li></ul><ul><ul><li>Koppelen aan “GROEP” van importbestand </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ matchtabel” naar KOK/WAS/BOE </li></ul></ul></ul><ul><li>BTW-code: </li></ul><ul><ul><li>Koppelen aan kolom “BTW” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ matchtabel” voor A = 21, B = 6% </li></ul></ul></ul><ul><li>Leverancier: </li></ul><ul><ul><li>Koppelen aan groep ! </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>KOKEN, WASSEN = Elektro International </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BOEKEN = Herwig Van Hove and partners </li></ul></ul></ul><ul><li>Conclusie: Bron kan totaal andere informatie bevatten dan doel en toch koppelbaar ! </li></ul>
 17. 17. Mogelijkheden matching <ul><li>In principe kan alles gematched worden </li></ul><ul><li>Niet altijd zin, bv. prijzen </li></ul>
 18. 18. Meerdere opties voor matching <ul><li>Geen info = geen import </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Als er geen koppeling gevonden wordt, dan wordt automatisch het artikel niet geïmporteerd </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Info verplicht anders “fout” </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Is er geen koppeling, dan wordt de import niet uitgevoerd voor dat artikel, want dan beschouwt het systeem de koppeling als “fout” </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Geen info -> standaard waarde </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Geen matching-koppeling gevonden? Dan gebruikt het systeem de standaard waarde uit de koppeling </li></ul></ul></ul></ul>
 19. 19. Koppeling Creatie/update <ul><li>Bepalen of koppeling in geval van Creatie of Update de informatie van het artikel bijwerkt. </li></ul><ul><ul><li>Bv: omschrijving bijwerken ? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Creatie: uiteraard moet omschrijving bijgewerkt worden bij creatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Update 1: omschrijving in te vullen (of aan te passen) in geval van update type 1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Update 2: geen koppeling betekent dat bij alleen update 2 (bv. prijsupdate) deze koppeling niet nodig is, en dus ook niet updated wordt </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Sturingen koppeling <ul><li>Toon Matching Tabel </li></ul><ul><ul><ul><li>Matching tabel wordt opgebouwd en getoond, waarna matching kan gebeuren </li></ul></ul></ul><ul><li>Toon Waarden </li></ul><ul><ul><ul><li>Indien keuze 2 of 3, worden hier de geïmporteerde waarden getoond. </li></ul></ul></ul><ul><li>Controleer Koppeling </li></ul><ul><ul><ul><li>Zien of bv. bij formule of koppelwaarde deze mogelijk zijn </li></ul></ul></ul><ul><li>Verwijder koppeling </li></ul><ul><ul><ul><li>Indien de koppeling overbodig is (geworden) </li></ul></ul></ul>
 21. 21. Opgelet bij koppelingen <ul><li>Volgnr: </li></ul><ul><ul><ul><li>houd rekening met lengte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Controleer met of zonder spaties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(gebruik remtxt () als functie </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bv: remtxt(“XB 1010-B32”) = XB1010B32 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Deze koppeling wordt uitsluitend bij creatie gebruikt, niet bij update </li></ul></ul></ul><ul><li>Prijzen </li></ul><ul><ul><ul><li>Importeer geen “formule”-velden bij excel: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pas truuk toe “kopieren” en “plakken speciaal - waarden” </li></ul></ul></ul>
 22. 22. Resultaat <ul><li>Voorspelling </li></ul><ul><li>Aanpassing import </li></ul><ul><li>Resultaat import </li></ul>
 23. 23. Resultaat - voorspelling <ul><li>Schatting hoeveel artikels er zullen </li></ul><ul><ul><ul><li>Creatie: Gecreëerd worden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wijzig: Aangepast worden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen import: Overgeslagen worden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fout: Foutief zijn </li></ul></ul></ul><ul><li>Zolang hier niet gedrukt wordt op de knop “IMPORTEREN”, is er geen import gebeurd! </li></ul>
 24. 24. Aanpassen keuze import <ul><li>Knop “wijzig importstatus”: </li></ul><ul><ul><li>Voor artikel “wijzigen” -> “niet wijzigen” </li></ul></ul><ul><ul><li>Voor artikel “creatie” -> “overslaan” </li></ul></ul><ul><li>Knop “opvragen”: </li></ul><ul><ul><li>Bij artikel “wijzigen”: zien welk artikel gewijzigd zal worden </li></ul></ul>
 25. 25. Resultaat import <ul><li>Na druk op knop “importeren” </li></ul><ul><ul><li>Teller loopt rechtsboven en duidt aantal aan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan met “ESC” onderdrukt worden, maar de artikels die reeds overlopen zijn, zijn dan reeds aangepast </li></ul></ul><ul><li>Resultaat wordt onderaan getoond, en kan verschillen van “schatting/voorspelling” </li></ul>
 26. 26. Succes! <ul><li>Suggesties/fouten: </li></ul><ul><ul><li>Gelieve te mailen naar [email_address] </li></ul></ul>

×