Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proiect larisa furculiţă

8,282 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proiect larisa furculiţă

 1. 1. Proiect la fizică, la tema: Reprezentarea grafică a mişcării.<br />
 2. 2. 1.Mişcarea mecanicăMişcarea mecanică este schimbarea poziţiei unui corp în timp, faţă de altele.<br /> <br />Mecanica a devenit o ramură a fizicii, care studiazămodulîn care corpurileîşischimbăpoziţia. Aceasta a fostfondată de cătrefizicianul Isaac Newton, încelebralucrare “PhilosophiaeNaturalis Principia Mathematica”. <br />
 3. 3. 2.Reprezentarea grafică a mişcării mecanice<br />Paşii reprezentării grafice a mişcării mecanice sunt:<br />1.Se completează un tabel de tipul:<br />Unde t- este timpul, exprimat în secunde; iar d-distanţa parcursă, în timpul respeciv, exprimată în metri.<br />
 4. 4. 2.Se construieşte un sistem de două axe perpendiculare. Sistemul este alcătuit din două segmente perpendiculare, ce pornesc din punctul de intersecţie „zero”.3.Pe axa orizontală a sistemului, se notează, în ordine crescătoare valorile timpului(în secunde, după SI). Iar pe axa verticală, se notează, în ordine crescătoare valorile drumului parcurs(în metri, după SI).4.Completarea valorilor pe segmentele date are loc după tabelul completat la început. Se recomandă ca diferenţa dintre valorile consecutive să fie 1,2,5,10 ş.a.m.d. Mai trebuie să se ţină cont de raportul dintre valoarea maximă din tabel şi lungimea axei, atunci când se împarte segmentul.5.După finalizarea completării sistemuluii, în conformitate cu tabelul, se traseaza linii paralele cu x şi y, pornind de la valorile de pe acestea, rezultând un şir de puncte comune, care se unesc. Acesta şi este graficul distanţei parcurse.<br />
 5. 5. 3.Noţiunigenerale<br />Definiţii:<br />Traictoria- o liniedescrisă de un corpînmişcare.<br />Drumulparcursestelungimeatraictoriei.<br />Deplasareaeste segmental care uneştepoziţiainiţialăşifinală.<br />Observaţie:<br />Graficuldistanţeiparcurse la mişcarea uniform este o liniedreaptă.<br />Concluzie:<br />Resprezentareagrafică a mişcăriiuniformepermitesădeterminămuşordrumulparcursînorice interval de timp. <br /> <br />
 6. 6. 4.Posibilităţileoferite de grafic<br /><ul><li>Cu ajutorulacestuigraficse poateafladrumulparcurs de mobilînorice interval.
 7. 7. Apoi, esteposibilăaflareatimpuluiîn care un mobil a parcurs un anumit drum.
 8. 8. Astfep, înbazaacestorposibilităţi, aparproblemele la temadată.</li></ul> <br />
 9. 9. Problema 1.<br />Întrebare: Care obiect sau obiecte îşi menţin starea de mişcare uniformă?<br />Răspuns: Obiectele A, B, D, şi  E suntîntr-o stare de mişcare care ramâne constantă (viteza 0 sau constantă) demonstrată de graficul în formă de dreaptă; aceasta este specifică mişcării uniforme.<br />
 10. 10. Problema2<br />Întrebare:  Care obiectesteîn repaos?<br />Răspuns: Toateobiectele se mişcă. Dacă un obiect nu se miscă=> v=0 şiatunci dreapta respectivă s-ar confunda cu cea a vitezei. Daca v≠0 atunciavem o dreaptaparalela cu axa t (cazurile A şi E).<br />
 11. 11. Problema 3<br />Întrebare:Care dintre gaficele alăturate corespund mişcării rectilinii uniforme?<br />Răspuns: Punctul c.)<br />Iar a.) nu poate fi, deoarece în locul indicatorului vitezei are valoarea x.<br />Şi b.) nu corespunde graficului unei mişcări rectilinii uniforme, care ar trebui să fie paralel cu o axă a sistemului.<br />
 12. 12. Problema 4<br />Un mobil parcurge fiecare din distanţele AB şi BC într-o oră. Pe care din aceste distanţe mobilul are o distanţă mai mică<br />Rezolvare:<br />va ,vb, vc =?<br />v= d/t (1): va=1/3=0.33<br />vb=2/3=0.66<br /> vc=3/3=1<br />Răspuns: viteza cea mai mare mobilul o deţine pe fragmentul BC.<br />
 13. 13. Problema 5<br />Un biciclist s-a mişcat uniform cu viteza de 8 m/s.Să se construiască graficul distanţei parcurse.<br />
 14. 14. Problema 6<br />Să se descrie graficul parcurs de mobil, luând în consideraţie că sistemul e reprezentat pe vertical de valori ale distanţei(în metri), iar pe orizontal- valori ale timpului(în secunde).<br />Conform graficului, se vede că mobilul merge cu viteya de 1m/s timp de 2 secunde. Atingând distanţa de 2 metri, acesta frânează timp de o secundă. Astfel, după mica accelerare descrescătoare, mobilul începe să mărească viteza ca să ajungă în secunda 4 la viteza iniţială, de 1m/s.<br />
 15. 15. Problema 7<br />Două trenuri se pornesc către acelaşi punct. Primul trenu timp de o oră a parcurs distanţa de 50 km. Al doilea s-a pornit peste o oră, cu aceeaşi viteză. Să se determine peste cât timp trenurile vor ajunge la punctul final<br />Rezolvare:<br />V(1)=d/t=50km/1h+50km/h.<br />V(1)=v(2)=50km/h<br /><ul><li>Răspuns: Timpul în care se întâlnesc trenul 1 şi trenul 2 este peste două ore de la pornirea primului.</li></li></ul><li>Problema 8<br />Sufiţa Roşie s-a pornit cu skate-ul la bunica sa de pe linia tatălui, care trăia peste şes, la vale. Ea a parcurs timp de 20s o distanţă=60m. Apoi, a stat de vorba cu lupul timp de 10s. Şi repede a pornit, cu aceeaşi viteză la bunica care trăia la 120m departare de casă. Care era viteza Scufiţei?<br />Rezolvare: <br />v(1)=d(1)/t(1)=60m/20s= 3m/s.<br />V(2)=d(2)/t(2)=(120-60)m/20s=3m/s=v(1).<br />Răspuns:3m/s.<br />
 16. 16. Problema9<br />Determină viteza gogoaşei a cărei mişcare e reprezentată pe figura de mia jos. Construiesşte graficul pentru cazul în care gogoaşa ar fi fost reţinută de babă şi moşneag şi s-ar fi pornit cu 10s mai târziu, având aceeaşi viteză.<br />Rezolvare:<br />v=d/t= 15m/5s=3m/s.<br />Răspuns: 3m/s.<br />
 17. 17. Problema 10<br />Folosindgraficul de maijos, determină care esteviteza cu care s-au deplasat muzicanţii din Bremen către sala unde avea să cânte la o nuntă. Calculează viteza medie şi determină la ce d şi pe cât t au stat la popas.<br />Rezolvarea:<br />1.)V1=d1/t1=40km/h;<br />2.)la km 40- fac popas o oră;<br />3.)v2=60km/3h=20km/h;<br />4.)la km 60- popas o oră;<br />5.)v3=120km/6h=20km/h;<br />6.)v(m)=(v1+v2+v3)/3=(80/3)km/h=26,66km/h.<br />Răspuns:<br /><ul><li>Vitezele de 40km/h, 20km/h şi 20km/h;
 18. 18. 2 pauze a câte 1 oră la km 40 şi 60;
 19. 19. Viteza medie este de 26.66km/h.</li></li></ul><li>Problema 11<br />În căutarea Cătălinei, mama vitregă a cutreierat pădurea cu o viteză inadmisibilă pentru un om simplu, datorită licorii pe care o pregatise din timp. Astfel, aceasta tip de o oră s-a deplasat cu 50 km/h. Alţi 30km i-a mers mai repede, cu 60km/h. Apoi, licoarea pierdea din putere şi împărăteasa a mai mers 1h30min până a ajuns la căsuţa piticilor, la depărtarea de 140km faţă de palat. Aflaţi viteza medie. <br />Rezolvare:<br />v(m)=d(t)/t(t)=140km/3h=46,66km/h.<br />Răspuns:46,66km/h.<br />
 20. 20. Problema 12<br />După tabelul dat să se construiască graficele distanţelor parcurse de broscuţă şi iepure la cursă.Calculează şi compară vitezele.La ce distanţă se află la ora a 2a unul faţă de altul? Dedu cine a fost câştigătorul.<br />Rezolvare:<br />v1=d1/t1=80km/4h=20km/h;<br />v2=d2/t=(150-30)km/4h=30km/h.<br />În ora a 2a se aflau la 20 km distanţă unul de altul.<br />Răspuns:Broscuţa a câştigat deorece nu a recurs la şiretlicuri, iar iepurele mincinos s+a pornit mai târziu şi nu a ştiut să se oprească la finish.<br />
 21. 21. A efectuat: eleva clasei a VII-a “B”,<br />Furculiţa LarisaAcontrolat: Curbet Alexandru. <br />

×