Liceul Teoretic ,,Ion Vatamanu’’

1,957 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Liceul Teoretic ,,Ion Vatamanu’’

 1. 1. Liceul teoretic ,,Ion Vatamanu’’ RAPORT LA FIZIC Ă Tema:Pîrghia,Scripetele A efectuat Calmîş Vasile A controlat Curbet Alexandru Străşeni 2007
 2. 2. Pîrghia <ul><li>Mecanismul simplu alcătuit dintr-un corp solid (de regulă, în formă de bară) ce are o axă de rotaţie se numeşte pîrghie </li></ul>
 3. 3. <ul><li>F 1 - Forţa activă-forţa care o aplicăm pîrghiei. </li></ul><ul><li>F 2 -Forţa rezistentă-Forţa care trebue învinsă </li></ul><ul><li>Pîrghia este împărţita de axul de rotaţie în 2 </li></ul><ul><li>braţe: </li></ul><ul><li>b 1 -Braţul drept. </li></ul><ul><li>b 2 -Braţul stîng. </li></ul><ul><li>Braţul pîrghiei este segmentul de la axul de rotaţie pîn la punctul de aplicare a forţei de greutate a corpului </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Condiţia de echilibru </li></ul><ul><li>1. O pîrghie se află în starea echilib- </li></ul><ul><li>ru dacă suma momentelor ce acţi- </li></ul><ul><li>onează asupra ei este 0 . </li></ul><ul><li>2.Opîrghie se află în starea echilib- </li></ul><ul><li>ru cînd suma momentelor din drea- </li></ul><ul><li>pta este egală cu suma momentel- </li></ul><ul><li>or din stînga. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Momentul </li></ul><ul><li>Momentul forţei este produsul dintre </li></ul><ul><li>braţ şi forţa aplicată la acest braţ </li></ul><ul><li>M=F*b </li></ul><ul><li>M st = M dr </li></ul><ul><li>M st =G*b 1 </li></ul><ul><li>M dr =F*b 2 </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Cîştigul în forţă </li></ul><ul><li>G*b 1 =F*b 2 = >b 1 /b 2 =F/G </li></ul><ul><li>,,G’’- forţa pasiva (forţa care trebue învinsă) </li></ul>
 7. 7. <ul><li>,,F”-Forţa activă(forţa cu care acţionăm) </li></ul><ul><li>Cîştigăm în forţă de atîtea ori de cîte ori un braţ e mai mare decît celălalt braţ. </li></ul><ul><li>Domeniile de utilizare a pîrghiilor </li></ul><ul><li>Spărgătoare de nuci,foarfece,scrînciobe, </li></ul><ul><li>Suflante,maşini pentru stoacerea strugurilor </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Scripeţii </li></ul><ul><li>Mecanismul simplu alc ă tuit dintr-o roată cu canal periferic care se roteste în jurul axei ce trece prin centrul ei se numeşte scripete </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Scripeţii pot fi de 2 feluri: </li></ul><ul><li>a. Fixe- a cărei axă se află în repaus. </li></ul><ul><li>F-este Forţa activă. </li></ul><ul><li>G-este forţa pasivă. </li></ul><ul><li>b 1 =b 2 =r </li></ul><ul><li>M st = M dr </li></ul><ul><li>M st =G*b 1 G*b 1 =F*b 2 = >G=F </li></ul><ul><li>M dr =F*b 2 </li></ul><ul><li>Scripetele fix nu c îş tig ă î n for ţă </li></ul>
 10. 10. <ul><li>b. Mobile-a cărei axă se află în mişcare. </li></ul><ul><li>F-este forţa activă. </li></ul><ul><li>G-este forţa pasivă. </li></ul><ul><li>2*b 1 =b 2 </li></ul><ul><li>M 1 = M 2 </li></ul><ul><li>M 1 =b 1 b 2 </li></ul><ul><li>M 2 =F b 2 </li></ul><ul><li>La scripeele mobile cîştigăm de 2 ori în forţă </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Domeniile de utilizare a scripetelor </li></ul><ul><li>1. În constrrucţii </li></ul>
 12. 12. 2. La fabrici de bere(în trecut)
 13. 13. 3. La morărit
 14. 14. 4.La tipare
 15. 15. 5.La fîntîni
 16. 16. <ul><li>Probleme pentru scripete </li></ul><ul><li>Se dă rezolvare </li></ul><ul><li>G scr =20N 1/2 F 1 = F 2 -1 /2 G scr =200N </li></ul><ul><li>F 2 =210N F 1 =200N*2=400N </li></ul><ul><li>Se cere R: F 1 =400N </li></ul><ul><li>F 1 - ? </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Se d ă rezolvare </li></ul><ul><li>G 1 =20N F=165 /2=82.5N=102.5N </li></ul><ul><li>G 2 =165N F d =( G 1 + G 2 )/2=92.5N </li></ul><ul><li>Se cere R: F 1 =92.5N </li></ul><ul><li>F 1 - ? </li></ul>

×